İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Devlet Yönetim Biçimleri | Teokrasi - Federasyon - Konfederasyon - Monarşi - Oligarşi - Cumhuriyet - Diktatörlük - Diktatör Nedir?

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 13 yanıt gönderildi

#11
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Devlet Yönetim BiçimleriPlütokrasi


Plütokrasi, yönetme erkinin, dolaylı (üstü örtülü ) bir biçimde maddi açıdan üstün kişilerce (zenginlerce) paylaşılmasını öngören oligarşik bir yönetim biçimidir.

En basit olarak plütokrasi, "Zenginlerin Yönetimi", zenginler (zenginlik) tarafından yönetim olarak tanımlanabilir.

Devlet görevlerinin, gerek (ya) onları elde etmenin, gerekse (ya da) onları el altında tutmanın, bunları yapmanın gerektirdiği masrafların çok yüksek olması yüzünden, yalnızca hatırı sayılır bir ölçüde zenginlik sahibi kimseler tarafından yerine getirilebilecek bir şekilde ayarlandığı (başında, daha kuruluştan itibaren veya zamanla amaçlanılmadan öyle olduğu) yönetim-hükümet biçimidir.

Plütokrasi, bir devlet görevini el altında tutmanın, o görevde bulunmanın zenginlik elde etmenin yolu, aracı olduğu yönetim biçiminden ayırılmalıdır. ABD demokrasisi plütokrasi olma yolunda bir eğilime sahiptir. Halbuki plütoktarik olmayan demokratik merkeziyetçilik sistemi önemli devlet görevleriyle mühim miktarda zenginlik elde edilmesine meydan verir. Bu tanıma tamı tamına uyan bir örnek bulmak zordur.

Fransa'da Louis Philippe yönetimi (1830-48) altında yüksek ölçüde mülkiyet sahipliğine dayanan kiralama yöntemi ve ABD'de 19. asrın son yıllarındaki Amerikan politikasında zenginlere açık görevler, roller bu toplumlara kısmi bir plütokratik nitelik kazandırmaktadır.#12
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Devlet Yönetim BiçimleriDiktatörlükTüm devlet güçlerinin (yasama, yargı, yönetim), azledilemeyen bir kişi ya da komite tarafından, sınırsız olarak kullanıldığı yönetim biçimi.

Diktatörlüğün kökeni, eski Roma'ya dayanır. Eski Roma'da olağanüstü durumlarda senato, konsüllere, aralarından birini altı ay için diktatör seçmelerini önerirdi. Diktatörün göreve başlamasıyla diğer konsüllerin görevi sona ererdi. Diktatörün yetkisi sınırsızdı. Bu olağanüstü yönetime Roma'da ender olarak başvurulmuştur. Sulla'nın ve Sezar'ın diktatörlüğü en önemli uygulamalardır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra türeyen ve bütün politik yetkilerin yasaya uygun ya da yasadışı bir şekilde, bir tek kişinin elinde toplanması karakterini taşıyan zorba rejimlere de diktatörlük denir. Bu durumlarda diktatör, genel olarak, bir parti başkanıdır, partisi çok geçmeden tek parti hâline gelir. Bu rejimlerden bazıları, ya savaşta yenilmiş bir ülkenin kalkınması ya da geri kalmış bir ülkenin yeni çağa uydurulması gerekçesiyle doğmuştur. Nitekim ekonomik güçlükler ve milliyetçi duyguların sömürülmesi, 1926'da İtalya'da Mussolini'nin bir diktatörlük kurmasına olanak tanıdı. Buna benzer durumlar Polonya'da 1926'da Pilsudski, 1935'te Rydz-Smigly ve Portekiz'de 1928'de Salazar yönetiminde dikta rejimlerinin kurulmasını kolaylaştırdı.

1929 ekonomik bunalımı ve bunun toplumsal, ahlâksal ve siyasal etkileri, kısa zamanda birçok dikta rejiminin kurulmasına yol açtı. Diktatörlük sistemi en ileri sonuçlarını Almanya'da verdi. Hitler'in kurduğu Nasyonal-Sosyalist (Nazi) Parti, 1933-1945 yıllarında hüküm sürdü. Alman rejimini taklit eden, ekonomik bakımdan geri kalmış Avrupa ülkelerinde de Nazi rejimine benzer diktatörlükler kuruldu. 1929'da Yugoslavya'da I. Aleksandr, 1938'de Romanya'da II. Carol ve 1935'te Yunanistan'da II. Georgios ile General Metaksas, anayasanın sağladığı özgürlükleri kaldırdılar. İspanya'da General Franco, 1936-1939 yıllarında çok kanlı bir iç savaştan sonra ülkesinde bir diktatörlük kurdu. Bu tür rejimler çok geçmeden Lâtin Amerika'da da görülmeye başlandı. Küba'da Batista; Orta Amerika'da Guatemala Cumhurbaşkanı General Labico (1931); Bolivya'da Albay Busch (1937); Paraguay'da General Estigarribia (1939) Brezilya'da Cumhurbaşkanı Vargas (1930) diktatörlükler kurdular. Böylece II. Dünya Savaşı başladığı zaman Lâtin Amerika, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz Avrupası hemen hemen tüm olarak diktatörlere bağlıydı. Aynı tipteki diktatörlükler II. Dünya Savaşı sonrasında da birçok ülkede görüldü. Salazar, Franco ve Batista'nın diktatörlükleri bir süre daha sürdü ve Şah döneminde de İran, diktatörlükle yönetildi.


#13
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Devlet Yönetim Biçimleri


Diktatörlük

Diktatör Nedir?


İsim: diktatör Fransızca. dictateur

1. Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: “İmparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum.” -F. R. Atay.
2. mecaz. Zorba: “Herhangi bir diktatörün ismini veya resmini gördüğüm zaman tüylerim diken diken ürperir.” -M. Kaplan.

TDK

Diktatörlük, herhangi bir kurum, yazılı ya da yazılı olmayan yasal düzenlemeler veya başka bir sosyal ve/veya politik faktör tarafından sınırlanmamış bir liderliğin (genellikle bir diktatörün) mutlak yönetimidir. Diktatörlükler 4 çeşite ayrılabilmektedir.

Kişi Diktatörlüğü

Devlet içinde tüm yetkileri kendi elinde tutup en üst düzeyde bulunan yöneticidir. Bu kişi aynı zamanda partisininde mutlak lideri olup dışişleri bakanlığı ve orduda başkomutanlık yapabilir. Tek parti rejimi vardır. Bu tür dikatörlüklerde demokrasiden asla söz edilemez. Katı bir liderlik ilkesi vardır. Bu diktatörlük çeşidi daha çok faşizm'de görülmüş olup bu diktatörlük çeşidinde en çok ünlenmiş olan kişi Adolf Hitler'dir.

Parti Diktatörlüğü

Devletin idaresinin ve her türlü yetkinin tek bir parti elinde bulunmasıdır. Tek parti rejimi vardır. Bu diktatörlük çeşidinde de demokrasiden söz edilemez. Partinin başında otoriter bir lider olabileceğinden kişi diktatörlüğüne benzeyebilir. Daha çokkomünizm'de görülmüştür ve bu diktatörlük rejimini sıkı sıkıya uygulamış ve en çok ünlenmiş kişi Josef Stalin'dir.

Askeri Diktatörlük

Devlet idaresinin orduda bulunmasıdır. Bu tür yönetimlere cunta adı verilir. Siyasi partiler bulunmaz, bulunsa bile ordu kontrolünde varlığını sürdürür. Askeri yönetimlerin başına geçmiş kişiler genellikle yönetime darbe yoluyla gelmiştir. Bu diktatörlük çeşidini uygulayan en ünlü kişiye Francisco Franco örnek verilebilir.

Müşfik Diktatörlük

Müşfik diktatörlük otoriter bir liderin sadece kendi kişisel çıkarına veya nüfusun sadece küçük bir bölümünün yararına değil de toplumun bütününün faydasına bir politika izlediği hükümet şeklidir. Müşfik ve hayırsever bir diktatör referandumlar yoluyla bazı demokratik kararların alınmasına izin verebilir. Çoğu diktatör rejim kendini daima hayırsever olarak gösterir ve demokratik rejimleri sürekli olarak dağınık, verimsiz ve bozuk olarak gösterme eğilimi içerisindedirler. Napolyon Bonapart, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Ho Chi Minh gibi bazı liderler müşfik diktatörler olarak vasıflandırılırlar.


#14
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı