İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF | Mülkiye Mektebi - Bölümler - İletişim Bilgileri - Mülkiye Mektebi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 14 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF
Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.Resmi ekleyen

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

1955 yılında Fakültemiz kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Fakültemizde 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

Fakültemiz, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanununca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, Fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:


* Uluslararası İlişkiler
* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
* İktisat
* Maliye
* İşletme
* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri


Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne geçmiştir.

Bugün için, Fakültemizin altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (34 profesör, 25 doçent, 25 yardımcı doçent, 74 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 4 uzman) ve 69 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Fakültemiz mezunları ki MÜLKİYELİLER olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Fakültemiz mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Fakültemiz, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.İletişim BilgileriWeb: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Telefon: (0 312) 595 12 00
Faks: (0 312) 319 77 36#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF - Mülkiye Mektebi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF, bilinen adıyla Mülkiye, Türkiye’de maliye, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.


Resmi ekleyenResmi ekleyenMülkiye rozeti
• 1936 - Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.


Resmi ekleyenMülkiyeliler Birliği
Mekteb-i Mülkiye 12 Şubat 1859 tarihinde Abdülmecit döneminde kurulmuştur. Kökleri İstanbul'un Yıldız bölgesine dayanan okul, cumhuriyet kurulunca başkent Ankara'nın Cebeci semtine taşınmıştır.


Resmi ekleyenİsmet İnönü döneminde dilin Türkçeleştirilmesine uygun olarak 4 Aralık 1938 tarihinde adı "Siyasal Bilgiler Okulu" olarak değiştirilmiştir. 5627 sayılı Siyasal Bilgiler Okulu'nun Siyasal Bilgiler Fakültesi Adıyla Ankara Üniversitesine Katılması Hakkında Kanunun 3 Nisan 1950'de yürürlüğe girmesiyle bugün kullanılan "Siyasal Bilgiler Fakültesi" adını almıştır.


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu


1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş Basın Yayın Yüksekokuludur. Kuruluşunda UNESCO ile işbirliğinde bulunulmuştur. Türkiye'nin iletişim alanında dört yıllık üniversite düzeyinde eğitim veren ilk yükseköğrenim kurumudur. Sonradan ismi İletişim Fakültesi olarak değişmiş ve bağımsız bir fakülte olmuştur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – SBF web sitesi

Mülkiyeliler Birliği web sitesi

Konu Hale tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi - 10:59 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF - Mülkiye Mektebi• 28 Ocak 1854 - Mülkiye Mektebi açıldı.

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi15 Nisan 1942 - Ankara Üniversitesi kuruldu.

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılâp hareketinin çağdaş bir biçimde incelenmesi ve genç kuşaklara öğretilmesi amacıyla 15 Nisan 1942’de kurulan Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde belge tasnif çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucunda, tamamı 10 cilt olması planlanan kataloğun dokuz cildi basılarak okuyucunun hizmetine sunuldu. Katalogların tamamı basıldığında, özellikle arşiv katalogları internet ortamına aktarılarak, dünyanın her yerinden ulaşılabilir hale getirilecek. Bu arada, belgelerin internet ortamına aktarılması için de çalışmalar başlatıldı. Öte yandan, Enstitü’de birkaç yıl önce başlatılan, yıpranmış olan belgelerin onarım işi ise devam ediyor. Tarihi belgeler, ülkemizde sadece beş merkezde yapılan ve özel malzemelerle özel tekniklerin kullanıldığı titiz bir çalışmayla onarılıyor.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, bilimsel araştırma açısından, olanakları ve potansiyeli ile Türkiye’deki İnkılap Tarihi Enstitüleri içinde en zengin olanı. 90.000’e yakın belgeden oluşan T.İ.T.E. Arşivi ve 10.000’e yakın kitaptan oluşan T.İ.T.E. Kütüphanesi ile araştırmacılara hizmet veriyor. Enstitü, kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda eserin hazırlanmasına katkıda bulunmasının yanısıra, süreli yayınlarından birisi olan “Atatürk Yolu” dergisi yılda iki kez yayımlanıyor.

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Nisan_April_t30770.html#entry95925']Atatürk Günlüğü - Today | 15 Nisan - Aprıl ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Nisan_April_t30770.html#entry95925']Atatürk Günlüğü - Today | 15 Nisan - Aprıl

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF• 10 Haziran 1935 - Mülkiye Mektebi’nin adının ‘Siyasal Bilgiler Okulu’ olarak değiştirilmesine karar verildi.


İstanbul'da öğrenimi sürdüren Mekteb-i Mülkiye'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilip, Ankara'ya taşınmasına dair kanun kabul edildi.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_10_Haziran_June_t40007.html&gopid=134093#entry134093']Atatürk Günlüğü - Today | 10 Haziran - June' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_10_Haziran_June_t40007.html&gopid=134093#entry134093']Atatürk Günlüğü - Today | 10 Haziran - June

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF• 4 Temmuz 1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.


Resmi ekleyenAnkara Üniversitesi logosuBakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_4_Temmuz_1954_istanbul_Dolmabah_t43392.html']Tarihte Bugün: 4 Temmuz' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_4_Temmuz_1954_istanbul_Dolmabah_t43392.html']Tarihte Bugün: 4 Temmuz

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF
Mülkiye Mektebi - Mekteb-i Mülkiye - Mülkiye - Siyasal Bilgiler FakültesiMülkiye Mektebi - Mekteb-i Mülkiye - Mülkiye - Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski adıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde asker olmayan memur sınıfını yetiştirme amacıyla açılmış okullara verilen isimdir.

İstanbul’da 1859’da (Abdülmecit devrinde) iki yıllık orta dereceli bir kurum olarak kurulan ilk Mülkiye Mektebi, 1877’de yüksekokul, 1915’te Darülfünun’un’un bir şubesi haline gelmiş; cumhuriyet devrinde Ankara’ya taşınmıştır ve günümüzde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüşmüş olarak eğitimi sürdürür.


Resmi ekleyenResmi ekleyenMülkiyeli Öğrenci Mezun ve Akademisyen Portalı logosu

Tarihçe


Osmanlı Devleti'nde ilk Mekteb-i Mülkiye; kaymakam, müdür gibi devletin idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, İstanbul’da Fatih semtinde, “Ticarethane” denen yerde kuruldu. Okulun resmi adı “Mekteb-i Fünun-u Mülkiye” idi. 12 Şubat 1859 tarihinde Sadrazam Âli Paşa ve hükümet üyelerinin katılımıyla açılışı gerçekleşti. Maarif-i Umumiye Nezareti’ne bağlı bir okul olarak açılmıştı. Öğrenim süresi iki yıl idi. 18-36 yaş arasında öğrenci kabul edilen okula sınavla girilirdi. Kâtip olarak çalışanlara tahsilleri süresince işlerinden maaşlı izin verilmekteydi.

İlk yıl 50 öğrenci alması kararlaştırılan okulun ilk müdürü “Cemal Bey” oldu. Cemal Bey’in bir yıllık müdürlüğünün ardından 1877’ye kadar Müderris Hilmi Efendi müdürlük yaptı. Kabul edilen öğrenci sayısı 1864’te 100’e çıkarıldı.

Okul, ilk mezunlarını 1861’de verdi. İki yıl önce 50 kişinin alındığı okuldan 33 kişi mezun olmuştu . Okul birincisi olan Çeşmeli Mehmet Sırrı Efendi kendi tercihiyle Preveze Kazası Müdürü olarak tayin edildi ve ilk mülkiyeli idare amiri olarak tarihe geçti. O yıl yayımlanan bir irade ile bundan böyle kaza müdürlüklerine ve liva kaymakamlıklarına Mekteb-i Mülkiye mezunu olmayanların alınmayacağı duyuruldu. Ancak mülkiye mezunlarının birdenbire kaymakam yapılmaları da uygun bulunmadığından kadrolar boşaldıkça kaza müdürü olarak görevlendirilmeleri v e zamanla terfi ettirilmeleri kararlaştırıldı.

Okul, 1862’de Ticarethane’den başka bir daireye; 1864’te Fatih’teki "Nuri Efendi Konağı"’na taşındı. 1865 yılında çıkan yangında konak yanınca Vefa’daki bir konağa taşındı.

Mülkiye Mektebi’nin bir şubesi 1866’da Bosna’da Mithat Paşa tarafından açıldı.

Okul ilk açıldığı sırada öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri (kanunlar ve iktisat dersleri) vardı. Okutulan dersler arasında bulunan Ekonomi Politik, İdare Hukuku, Devletler Hukuku ve Ceza Hukuku; o zamana kadar hiçbir Osmanlı mektebinde okutulmamış ilk defa mülkiye mektebinin programına konulmuş derslerdi. Derslere iki senenin yeterli gelmediği görülünce okulun öğrenim süresi 1867’deüç, 1868’de dört yıla çıkarıldı.


Yüksek mektep haline gelmesi


1877’de hazırlanan "Mekteb-i Mülkiye Nizamnamesi" ile okul 3 yıl idadi (lise), iki yıl âli (yüksek) olmak üzere beş yıllık bir okul haline geldi. Müşir Ali Nizamî Paşa “Mektep Nazırlığı”’na getirildi; açılan sınav sonucu birinci sınıfa (idadi kısmına) 50 kişi, ve 4. sınıfa (okulun âli kısmına) 13 öğrenci kabul edildi; okul Eminönü’deki eski Maarif Nezareti binasına taşındı ve 1908’e kadar orada kaldı (Binada halen İstanbul Kız Lisesi bulunmaktadır).

1878’de “mektep nazırı” ünvanı “mektep müdürlüğü”ne çevrildi ve bu göreve atanan Abdurrahman Şeref Efendi, mektep müdürlüğünü 1895’e kadar sürdürdü. Abdurrahman Şeref Efendi’nin, Galatasaray Sultanisi müdürlüğüne getirilmesi üzerine yerine gelen Hacı Recai Bey Meşrutiyet’in İlanı ile emekli edilinceye kadar geçen 14 sene boyunca okulun müdürlüğünü sürdürdü. Recaizade Ekrem Bey, Tarihçi Murat Bey (Mizancı) bu dönemde okula öğretmenlik yapan ünlü isimlerdendir.

Sultan II. Abdülhamit saltanat sürdüğü bu dönemde padişah, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı.

1883’te okula yatılı kısım eklendi; yatılı kısım 1902’de kaldırıldı.

1883’te ayrıca okulun bünyesinde Fransızca öğreten bir Lisan Mektebi açıldı. Hariciye Nezareti’ne bağlı olan Lisan Mektebi’nin idaresi Mülkiye Mektebi’ne ait idi.

1892’de yeni bir düzenleme ile okulun idadi kısmının öğrenim süresi dört yıla, âli kısmının öğrenim süresi üç yıla çıkarıldı. Mektepte kendi iktidarına karşı olan “hürriyet” taraftarı gençlerin yetiştiğinden şüphelenen padişahın isteği üzerine pozitif derslerin azaltılıp, din derslerinin sayısı arttırıldı.

Artık ülke çapındaki idadilerden Mülkiye’ye yeterli sayıda öğrenci yetiştiği için 1900 yılında okulun idadi kısmı lağvedildi ve sadece bir yüksekokul haline geldi. İdadi kısım Mercan’daki binaya yerleşerek “Mercan İdadisi” adını aldı. 1900 yılında Dârülfünûn’un İlahiyat, Edebiyat, Riyâziyât (Matematik), Tabakat (Jeoloji) şubeleri (fakülteleri) Mülkiye Mektebi'nin çatısı altında öğrenime başladı.


Meşrutiyetin İlanı ile gerçekleşen değişiklikler


Meşrutiyetin ilan edilmesiyle okulun resmi ismi olan “Mekteb-i Şahane”, “Mekteb-i Mülkiye” olarak değiştirildi . Müdürlüğe getirilen Mehmet Celal Bey, okulun derslerinde düzenleme yaptı; dini derslerin ağırlıkta olduğu programın yerine pozitif derslerin ağırlıkta olduğu bir program getirdi. İmtihatnla her yıl okula 40 öğrenci alınırken o yıl 413 öğrenci alındı. Dönemin özgürlükçü atmosferinden yararlarnarak İstanbul’daki mezunlar "Mekteb-i Mülkiye Mezunları İttihat ve Teavün Cemiyeti"’ni, öğrenciler ise "Müdavimin-i Mülkiye Cemiyeti"'ni kurdular.


Darülfünun şubesi haline gelmesi


1900 yılında Dârülfünûn’un dört şubesi Mülkiye Mektebi'nin çatısı altında açılmıştı. 1909 yılında yapılan düzenleme ile Mülkiye, Dârülfünûnun bir fakültesi durumuna geldi ve Dâarülfünûn’un diğer şubeleri ile beraber Beyazıt’ta"Zeynep Hanım Konağı"’na taşındı. Mülkiye, 1912’de ise diğer şubelerden ayrılarak Cağaloğlu’ndaki "Hasan Fehmi Paşa Konağı"’na taşındı. Bu konak, okulun ilk müstakil binasıydı. 1914’te okul yeniden yatılı öğrenci kabul etmeye başladı.

Bu dönemde Rakım Bey (1909-1911) ve Mehmet Hikmet Bey (1911-1915) okulda müdür olarak görev yaptılar.


Okulun kapanması


56 yıl boyunca öğrenime devam eden okul 24 Ağustos 1915’te kapatıldı, I. Dünya Savaşı boyunca kapalı kaldı. Kapatılma nedenleri arasında savaş nedeniyle bütçede tasarrufa gidilmek istenmesi; Mülkiye’deki ders programının Darülfünun’un Hukuk Mektebi’nde daha kuvvetli okutulduğu görüşünün mebus ve nazırlar arasında yaygın olması ve uzun süre Sultan II. Abdülhamit’in himayesinde bulunduğu için Meşrutiyet devri mebus ve nazırları arasında okula karşı aleyhtarlık bulunması gösterilir.


Okulun yeniden açılması


Savaşın son yılında devrin sadrazamı ve dahiliye nazırı Talat Paşa’nın isteği üzerine “Mekteb-i Mülkiye’nin Yeniden Tesisi” hakkında bir kanun teklifi hazırlanıp mecliste kabul edildi. Böylece okul, Dahiliye nezaretine bağlı, yatılı ve 3 senelik bir okul olarak yeniden açıldı; 1920’de Maarif Mezareti’ne bağlandı. Devrin padişahı Vahdettin’in himayesine giren okul, “Mekteb-i Mülkiye-i Şahane” adını aldı.

Mülkiye artık her yıl 30 öğrencinin sınavla kabul edildiği parasız bir öğrenim kurumu idi. İstanbul Sultanisi müdürü Hüseyin Nazım Bey, okul müdürlüğüne getirildi. Okul binası, Yıldız Sarayı’ndaki Yaveran Dairesi’nin bir bölümü idi. 1919’da okul Fındıklı/Kabataş’taki "Ethem Paşa Konağı"’na; işgal güçleri bu binaya el koyunca Sineklibakkal’da bir binaya taşındı. İstanbul’un işgal altında olduğu bu dönemde okulun bir öğrencisi (Cemal Ethem Bey) tarafından daha sonra “Mülkiye Marşı” olacak bir şiir yazıldı. Şiiri Musa Süreyya Bey besteledi. Okul 1925’e kadar birkaç kere daha farklı binalara taşındı ve nihayet 1925 yılında Yıldız’daki Yaveran Dairesi’ne taşındı. Ankara’ya gidene kadar okul hep bu binada eğitimi sürdürdü.


Ankara’ya Taşınma


“Ankara’da Yaptırılacak Mülkiye Mektebi Hakkında Kanun” 1935 Haziran’ında Resmi Gazete’de yayımlandı. İnşaat, Cebeci ‘de başladı. Yapının mimarı, Avusturya kökenli İsviçreli mimar, kent plancı ve eğitimci olan Ernst Arnold Egli’ye yaptırılan bina, 1936 yılının Ekim ayında okul müdürlüğüne teslim edildi.


• 5 Kasım 1936 - Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_5_Kasim_1925_Ankara_Hukuk_Fakul_t73883.html']Tarihte Bugün: 5 Kasım
' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_5_Kasim_1925_Ankara_Hukuk_Fakul_t73883.html']Tarihte Bugün: 5 Kasım5 Kasım 1936’da okulun öğrencileri şehir bandosu eşliğinde Ayaspaşa’dan Taksim’e yürüdüler ve Haydarpaşa Garı’ndan kalkan özel bir trenle Ankara’ya hareket ettiler. Ertesi gün Ankara Garı’ndan Muhafız Alayı Bandosu eşliğinde Ulus’a yürüyüş yapıldı; korteji hükümet ve meclis adına TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda karşıladı. Törenin ardından Mülkiye, Cebeci’deki binasına yerleşti.
Okulun adı 4 Aralık 1938’de “Siyasal Bilgiler Okulu” olarak değişti. 1950’de Siyasal Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniversitesi’ne katıldı.


1960 olayları


29 Nisan 1960’da bir çok öğrenci ve öğretim üyesinin yaralanması, fakülte binasının hasar görmesine yol açan öğrenci gösterileri üzerine 30 Nisan günü “süresiz” olarak kapatılan okul; 30 Mayıs 1960’ta yeniden eğitime açıldı.
Mülkiyeli Öğrenci Mezun ve Akademisyen Portalı

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBFMülkiye Mektebi - Mekteb-i Mülkiye - Mülkiye - Siyasal Bilgiler Fakültesi• 4 Aralık 1859 - Mekteb-i Mülkiye kuruldu.


#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBFMülkiye Mektebi - Mekteb-i Mülkiye - Mülkiye - Siyasal Bilgiler Fakültesi• 5 Aralık 1933 - Atatürk'ün, Mülkiye Mektebi'nin 57. kuruluş yıldönümü nedeniyle Mülkiyelilerin sevgi ve bağlılık telgrafına cevabı: "...Mülkiyelilerin bana bildirdikleri duygular, değerli bir topluluğun yüksek yurt, vazife, inkılâp ve ülkü kavramlarına beslediği bilinçli ve aydınlık sevgiyi ve saygıyı gösterdiğinden beni çok sevindirdi!"


• 5 Aralık 1931 - Atatürk'ün, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)'nin 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına cevabı: "Mülkiye Mektebi'nin 55. yıldönümü münasebetiyle toplanan mezunlarının hakkımda gösterdikleri samimî duygulara teşekkür ederim."


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_5_Aralik_December_t11184.html']Atatürk Günlüğü - Today | 5 Aralık - December' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_5_Aralik_December_t11184.html']Atatürk Günlüğü - Today | 5 Aralık - December

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF - Mülkiye Mektebi• 10 Haziran 1935 - Mülkiye Mektebi’nin adının ‘Siyasal Bilgiler Okulu’ olarak değiştirilmesine karar verildi.

İstanbul'da öğrenimi sürdüren Mekteb-i Mülkiye'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilip, Ankara'ya taşınmasına dair kanun kabul edildi.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_10_Haziran_June_t40007.html']Atatürk Günlüğü - Today | 10 Haziran - June ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_10_Haziran_June_t40007.html']Atatürk Günlüğü - Today | 10 Haziran - June
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı