İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

İlkyardım Çantası Nedir? | İlkyardım Çantası Malzemeleri - İlk Yardım Çantaları Çeşitleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


İlkyardım Çantası Nedir?


İlkyardım Çantası Malzemeleri - İlk Yardım Çantaları Çeşitleri


Acil Yardım Çantası, İlkyardım Trafik


İlk yardım çantaları, kaza yerinde ilk yardım uygulamalarında kul­lanılacak araç-gereçleri ile düzenlenir. İlk yardım çantası, olay yerinde ilk yardım yapabilmeyi sağlar. Evde, okulda, işyerinde, otomobilde yani insanın her yerde kazaya uğrayacağı düşünülerek düzenlenmiştir.

ilk yardım çantaları, zaman zaman kontrol edilmeli ve eksikleri tamam­lanmalıdır. Artık ilaçlardan oluşan ilk yardım çantaları ya da kutuları hiç bir zaman amaca ulaştırmaz. İlaçlar, ilk yardım aracı ve gereci değildir. Bilinçsiz uygulanması da ölümle sonuçlanabilir.
Resmi ekleyen


Standart İlkyardım Çantası

İlk yardım çantaları daima en kolay ulaşılabilen yerlerde bulun­malıdır. İlk yardımcının zaman kaybetmeden ulaşacağı fakat çocukların ulaşamadığı yükseklikte bir yerde olmalıdır. Kilitlemek uygulamayı geciktirebilir.

İlk yardım çantaları, amaca göre düzenlendiği için değişik isimler alır. Kişisel ilk yardım çantası, araç.
Resmi ekleyen


Kumaş İlkyardım Çantası

ilk yardım çantası, seyahat çantası ve araç ilk yardım çantası gibi.

İlk yardım çantasının kapsamı, kullanılacağı yere göre değiştirilir. Örneğin arazide çalışan bir orman işçi kampında, çanta malzemelerine yılan serumu, antihistaminikler ve bazı acil ilaçlar ilave edilir.

İlk yardım dolabı, daha kapsamlıdır. İlk yardım istasyonlarında bulunur. İlk yardım çantalarının sayısı da ihtiyaca göre artırılır.


Kişisel İlk Yardım Çantasında, Evde İlk Yardım Malzemeleri


Kişisel ilk yardım çantası, evde, okulda küçük işyerinde bir veya birkaç kişinin kullanabileceği araç-gereçlerle donatılır.

Çantaya ihtiyaç duyacak kişinin kronik bir hastalığı varsa, o hastalığa karşı önlem almak üzere çantasını düzenleyebilir.


Genel olarak kişisel ilk yardım çantasında aşağıdaki araç-gereçler bulunmalıdır.


• Flaster, steril paketlenmiş gaz bezler, kağıt gazbez,
• Gaz kompresler, hazır pansumanlar, termofor,
• Değişik ölçülerde üçgen ve rulo sargılar, turnike,
• Kunt uçlu makas, pens, enjektör, plastik buz torbası,
• Çengelli iğne, pamuk paketleri, termometre,
• Kalem, not defteri, el feneri,
• Antiseptik solüsyonlar, ağrı kesiciler, antibiyotikli yara ve yanık pomatları, vazelin,
• Tendürdiyot, alkol, amonyak, karbonat, şeker,
• İlk yardım kitabıdır.


Seyahat İlk Yardım Çantası


Seyahata çıkılacağı zaman ilk yardım amacıyla kullanılabilecek araç ve gereçler seyahat ilk yardım çantasına yerleştirilmelidir.


Bir seyahat ilk yardım çantasında bulunması gereken mal­zemeler şunlardır:


• Çeşitli ölçülerde rulo sargılar, üçgen sargılar, turnike,
• Geniş ölçülerde rulo sargılar, üçgen sargılar, plastik torba,
• Çengelli iğneler, el feneri, kalem, bloknot,
• Atel takımları, gaz bezler ve hidrofil pamuk, flaster,
• Şeker, sodyum bi karbonat, tannik asit eriyiği,
• Alkol, tentürdiyot, amonyak, vazelin,
• İlk yardım kitabıdır.Araç İlk Yardım Çantası, Araçlarda, Motorlu Taşıtlarda İlk Yardım Çantası


Motorlu taşıt ilk yardım çantası, "Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili "yönetmeliğe göre trafiğe çıkan her araçta bulunması zorunludur.

Taşıt ilk yardım çantası, kaza anında iik yardımcının kullanabileceği önemli bazı malzemeleri içerir. Bu mal­zemelerin kullanılması kazalardan ölüm oranını azaltır. Özellikle kanamalar­da kullanılan ilk yardım malzemeleri yanında yaranın dış etkenlerden korunmasına yönelik malzemeler
vardır.

ilk yardım çantası, aracın kaza­da en az zarar gören bir yerinde bulunur. Aracın iç arka sağ kısmı en uygun yer olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda çanta, kolay alınabilecek şekilde konmalıdır.

Motorlu araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler aracın yolcu kapasitesine göre düzenlenmiştir. Örneğin taksi, kamyon v( kamyonetteki malzemelere göre, minibüs ve otobüsteki ilk yardım çanta muh teviyatı 3-5 defa daha fazladır.


Türk Standartları Enstitüsü TS 4019 nolu standart ile çanta donanımı! belirlemiştir.Bu malzemelerle donatılmış çanta, 10 kişiye kadar olan araçlarda bulundurulmalıdır. Ayrıca, fazla olan her 10 kişi için birer çanta daha bulundurul­masını hükme bağlamıştır.


Araç ilk yardım çantası malzemeleri şunlardır:• Hava hortumu (Airvvay),
• Suni solunum maskesi,
• Üçgen sargı bezi,
• Sargı bezi (üç adet 10 cmx250 cm),
• Flaster (1,25 cmx100 cm),
• Steril tampon (gazlı bez) 3 paket,
• Makas (küçük boy bir adet),
• Elastik bandaj (5 cmx150 cm),
• Çengelli iğne (6 adet),
• Yara bandı (5 adet),
• Açık renkli plastik örtü (200x150 cm),
• Not defteri (küçük) ve kurşun kalem,
• ilk yardım el kitabı,
• Malzeme listesidir.


Bu malzemeler uygun büyüklükteki bölmeli, kapaklı çantaya konula­caktır. Ayrıca malzemelerin içine yeteri kadar büyük ve küçük telefon jetonu veya kartı ile küçük el feneri konulması haberleşmenin çabukluğu için yararlıdır.
Resmi ekleyen

İlkyardım Çantası Malzeme İçeriğiKonu Hale tarafından 16 Eylül 2015 Çarşamba - 06:42 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
İlkyardım Çantası Yeni Yönetmelikİçişleri Bakanlığından:


SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları ve sürücülerin sağlık şartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının © bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri

MADDE 10 – Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur.


Cezai işlemler
MADDE 11 –
Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklere uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 12 –
Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 13 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı