İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Domuz Gribi Rehberi | Domuz Gribi A (H1N1) Vakalarının Yönetimine Dair Sağlık Çalışanlarına Yönelik Rehber - Domuz Gribi (A/H1N1 ) Olası Vaka Bildirim Formu - Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 5 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Domuz Gribi Rehberi


Domuz Gribi A (H1N1) Vakalarının Yönetimine Dair Sağlık Çalışanlarına Yönelik Rehber


İnfluenza insanlarda yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, bazen bulantı, kusma, ishal gibi semptomlarla seyreden, damlacık ve temas yoluyla insandan insana bulaşan viral bir enfeksiyondur. Domuz gribi ise benzer semptomları göstermek ile birlikte, yeni bir virüs olması nedeniyle de pandemik potansiyel taşımaktadır.

Domuz Gribi (A/H1N1) ile enfekte hastalar, hastalık semptomlarının başlamasından bir gün öncesinden, 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcı olduğundan (çocuklarda bu süre 10 güne kadar uzayabilir), olası veya kesin Domuz Gribi vakasını karşılayan, nakleden, ilk müdahaleyi yapan ve daha sonra takip ve tedavisini yapan sağlık personelinin gerekli koruyucu ekipmanları kullanması önemlidir. Sağlık personeli, özellikle damlacık ve temas izolasyon önlemlerine dikkat etmelidir.

Olası ve kesin vakaya, hasta yakınlarına ve sağlık personeline bulaşmayı önlemek açısından cerrahi maske takılmalıdır.

Hastaneye yatırılarak izlenmesi gerekmediği için evde bakılan olası ve kesin vakalar, mümkün olduğunca 7 gün boyunca evden çıkmamalıdırlar (gönüllü izolasyon). Dışarı çıkma zorunluluğu durumunda ise cerrahi maske takılmalıdır. Ayrıca bu kişiler evde bulunduğu süre içerisinde de diğer aile bireylerine hastalık bulaşmasını önlemek için maske takmayı sürdürmelidir. Ev sık sık havalandırılmalı, mümkün olduğunca ev içinde yaşayanlar hasta ile aynı odada uzun süre kalmamalıdır. Hastanın bakımı ile ilgilenenler ve hastaya iki metre kadar yaklaşan herkes maske takmalıdır.

Hastanın kullandığı özel eşyalar (havlu, bıçak, çatal, kaşık, nevresim takımları v.b.) başkaları tarafından kullanılmamalı, bu eşyaların tek kullanımlık olanları çöpe atılmalı, tekrar kullanılması gerekenler ise standart yöntemler ile (su ve deterjan ile) yıkanmalıdır. Evde takip edilecek hasta ve yakınları, dikkat etmeleri gereken önlemler konusunda sağlık personeli tarafından bilgilendirilmelidir.

Gerek hastanede yatırılarak, gerekse evde izlenen hastalara bulaşmayı önlemek açısından ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır. Zorunluluk hallerinde, ziyaretçiler de koruyucu maske kullanmalıdır.


Vaka Tanımları Ve Vaka Yönetimi


A-SÜRVEYANS

1. SÜRVEYANSIN AMACI:


İnsanda görülen domuz gribi vakalarının kontrolü ve önlenmesi için;

a) Domuz gribi A(H1N1) virüs enfeksiyonunun indeks vakasını zamanında tespit etmek ve doğrulamak,
b) Domuz gribinin epidemiyolojik özelliklerini ortaya koyarak hastalığın şiddeti ve yayılım özellikleri açısından gereken tedbirleri zamanında alabilmek,
c) Hastalığın tedavi protokollerini ve prognozunu izlemektir.

Tüm illerimiz grip benzeri hastalık vaka sayılarını tüm sağlık kurumlarından günlük olarak Ulusal İnfluenza Sürveyansı Günlük Takip Formu ile toplamalı ve ertesi gün saat 12.00’ ye kadar TSİM üzerinden bildirmelidir.

Tüm olası vakalardan aşağıda belirtilen şekilde numune alınmalı ve ilgili referans laboratuvara Domuz Gribi (A(H1N1)) Olası Vaka Bildirimi ve Laboratuvar Formları doldurularak gönderilmelidir.

Riskli temas: Aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumudur;

* Son yedi gün içinde domuz gribi A(H1N1) virüsü enfeksiyonu olan bir kişi ile yakın temasta bulunmak ya da,

* Son yedi gün içinde insandan insana geçtiği saptanan domuz gribi A(H1N1) vakasının olduğu bir ülkede bulunmak


Klinik Tanımlama:


Başka bir nedenle açıklanamayan 38 C dereceyi (koltuk altı) geçen ateş veya ölçülen ateş hikayesi ile birlikte ve aşağıdaki şikâyetlerden en az birinin olması;

• Yaygın vücut ağrısı
• Boğaz ağrısı
• Baş ağrısı
• Burun akıntısı
• Öksürük
• Solunum güçlüğü ile seyreden enfeksiyon bulguları


Olası vaka:


Klinik tanımlamaya uyan ve riskli teması olan vakadır.


Kesin vaka:


Aşağıdakilerden laboratuar testlerinden herhangi biri ile domuz gribi virüsü enfeksiyon varlığının doğrulanması veya gösterilmesi

• Real time RT-PCR
• Viral kültür
• Domuz gribi virüsü A(H1N1) virüs spesifik nötralizan antikor titresinde dört kat artış


2.VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (-) :
Bu kişiler OLASI vaka olarak değerlendirilmeyecek, kişi klinik bulgular açısından 7 gün süre ile izlenecektir. İzlenen kişi kesin vaka ile teması olan bir kişi ise profilaksi dozunda ilaç da verilecektir.

RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (+) : Bu vakalar OLASI VAKA olarak kabul edilecek ve bu vakalardan numune alınıp bildirimi yapılacaktır. Yatış endikasyonu olan olası ve kesin vakalar hastaneye yatırılarak tedavileri başlanacak ve takip edilecektir. Hastaneye yatış endikasyonu olmayan diğer olası ve kesin vakalar ise evlerinde takibe alınacaktır.

RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (+) : Bu vakalar öncelikle mevsimsel influenza başta olmak üzere, diğer hastalıklar yönünden değerlendirilecektir.

RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (-) : Bu kişiler için hiçbir şey yapılmayacaktır.


3. PROFİLAKSİ GEREKTİREN DURUMLAR:

Kesin vaka ile son yedi gün içinde yakın teması olan ancak klinik semptomları olmayanlara profilaksi dozunda ilaç tedavisi 7 gün süre ile verilecektir. Kesin vakayı takip eden sağlık personeli ve influenza referans laboratuarı çalışanları için temas süresince 6 haftayı geçmemek şartı ile profilaksiye devam edilir.


4. TEDAVİ ve PROFİLAKSİ DOZ ŞEMASI:
Resmi ekleyen


Tablo 1: Domuz gribinde antiviral tedavi doz önerileri
Oseltamivir ve Zanamivir kullanımı, gebelikte riski kategori C seviyesindedir. Endikasyon durumunda, yarar/zarar oranı göz önünde bulundurularak, hastanın da olurunu almak kaydıyla kullanılabilir.Domuz Gribi Rehberi Word Dosyası


Dosya Ekle  Domuz_Gribi_Rehberi.doc   134,5K   27 kere indirildiBakınız, http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Domuz_Gribi_Nedir_insana_Nasil_Bulasir_Belirtile_t62617.html']Domuz Gribi Nedir? İnsana Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nedir? Pandemik Grip - İnfluenza A / (H1- N1) - Domuz Gribinden Korunma Nasıl Olur? Soğuk Algınlığı Mevsimsel Grip Ve Domuz Gribi Belirtileri Arasındaki Farklar - Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Yapılan Pandemi Evre 6 Duyurusu' target='_blank'>Domuz' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Domuz_Gribi_Nedir_insana_Nasil_Bulasir_Belirtile_t62617.html']Domuz Gribi Nedir? İnsana Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nedir? Pandemik Grip - İnfluenza A / (H1- N1) - Domuz Gribinden Korunma Nasıl Olur? Soğuk Algınlığı Mevsimsel Grip Ve Domuz Gribi Belirtileri Arasındaki Farklar - Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Yapılan Pandemi Evre 6 Duyurusu

Konu Hale tarafından 25 Ekim 2015 Pazar - 10:10 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

4. HASTA İZLEM PROTOKOLÜ:


SAĞLIK KURUMLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER


Hastalara temas ve damlacık yolu enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır.


Bunlar;

>
Hastalar tek kişilik odalara yatırılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse yataklar birbirinden en az 2 metre aralıklı olmak üzere çok kişilik odalarda yatırılabilir. Ancak olası ve kesin vakaları aynı odada yatırmamak gerekir. Böyle bir durumda yataklar arasına paravan gibi fiziksel bariyerler yerleştirilmelidir.

> Sağlık çalışanları hastaya yakın müdahale gerektirecek durumlarda etkin maskeler (N95 veya FFP3), koruyucu gözlük ve eldiven kullanmalıdır. Hasta ile yakın temas olmayacaksa, hasta odasına girerken standart cerrahi maske yeterlidir.

> Hasta ile doğrudan teması olan sağlık personelinin sayısı mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Hastanın bulunduğu odaya girişler sınırlandırılmalıdır.

> Hasta ile temas eden tüm yüzeyler (nakleden araçlar dahil) uygun yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilmelidir.

> Hem birinci basamak kuruluşlarında hem de hastanelerde olası vaka durumunda hastaya cerrahi maske taktırılmalıdır.


5. HASTA TABURCU PROTOKOLÜ:

Hastalar yatış endikasyonu ortadan kalktıktan sonra taburcu edilebilir.
Hasta taburcu edilmeden önce kontrol numunesi almaya gerek yoktur.


6. KİMLERDEN NUMUNE ALINMALIDIR?

1.
Tüm olası vakalardan
2. Riskli temas hikayesi olmayan ancak klinik vaka tanımına uyan semptomu olanlardan nazal ve/veya boğaz sürüntüsü ( aynı tüpe konulabilir) alınmalıdır.


7. KİŞİSEL KORUYUCU ÖNLEMLER:

Sağlık personeli;


N95 veya FFP3 maske, yoksa standart cerrahi maske
Gözlük
Eldiven ve önlük kullanarak, kişisel korunma önlemleri alacaklardır.
Koruyucu materyal giyilirken eller bol su ve sabun ile en az 30 saniye yıkanacaktır.
Koruyucu ekipman çıkarılırken;

> İlk önce eldivenler daha sonra önlük çıkarılır.
> Eller yıkanır veya dekontamine edilir,
> Gözlük çıkarılır,
> Maske çıkarılır,
> Eller yeniden yıkanır veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovulur.8. DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ:


-
Hastanelerde enfekte malzemelerin ve yüzeylerin dezenfeksiyonu da yapılmalıdır. Hasta ile temas eden tüm yüzeyler (nakleden araçlar dahil) uygun yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilmelidir. Cenaze hazırlama işlemlerinde damlacık izolasyonu önlemleri aIınmalıdır. Defin işlemlerinde özel bir önlem almaya gerek yoktur.

- Hastanın yaşadığı evin ve kontamine eşyaların dekontaminasyonunda, 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya ev temizliğinde kullanılan deterjanlar yeterlidir.B-NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ


1. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TANI;Uygun yerden yeterli miktarda kaliteli örnek alınması ve örneklerin uygun koşullarda ve sürede ilgili tanı laboratuarına ulaştırılmasına bağlıdır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.rshm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


İnfluenza benzeri üst solunum yolu infeksiyon bulguları olan hastalardan alınacak örnek tipleri şunlardır:

1)
Nazofarangeal sürüntü
2) Nazofarangeal aspirat (yatan hastalarda tercih edilir)
3) Burun veya boğaz çalkantı suyu


Yukarıdaki örneklerin alınamadığı durumlarda aynı kişiden ayrı swaplarla bir nazal sürüntü, bir de boğaz sürüntü örneğinin alınıp tek bir taşıma besiyerine konulması tavsiye edilmektedir.


Alt solunum yolu infeksiyon bulguları olan hastalardan alınacak örnek tipleri şunlardır:


1)
Transtrakeal aspirat
2) Bronkoalveolar lavaj
3) Akciğer biyopsisi
4) Post mortem akciğer veya trakeal doku2. LABORATUARA ÖRNEK GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:


1-
Viral Taşıma Vasatı (VTM) (virokült veya sıvı taşıma vasatı) referans laboratuarlarımızdan temin edilebilir (irtibat telefonları vaka bildirim formundadır).

2- Örnekler VTM içerisinde, +40C`de muhafaza edilerek ve soğuk zincir kurallarına uygun olarak (yeterli miktarda buz aküleri bunu sağlar) 24–48 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Virokült için soğuk zincir şartları gerekli değildir.

3- Alınan numuneler 3’lü paketleme kurallarına uygun olarak (biogüvenlik kurallarına riayet edilerek) gönderilmelidir.

4- Laboratuvar bildirim formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı, örnek ile temas etmeyecek şekilde örneklerden ayrı bir zarf içine konulmalı; örnek ile eş zamanlı olarak yukarıda istenen şartlarda laboratuvara ulaştırılmalıdır.NOT: Laboratuarlara domuz gribi şüpheli numune gönderilmesi durumunda; laboratuar ile temasa geçilmesi ve gelecek örneğin tahmini varış saatinin bildirilmesi, mesai saati dışı ve tatil günlerinde organizasyonun yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DOMUZ GRİBİ (A/H1N1 ) OLASI VAKA BİLDİRİMİ VE LABORATUVAR FORMU
Bildirim yapan il :
Bildirim tarihi :

HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ
Resmi ekleyen


Resmi ekleyen


Resmi ekleyen


VAR İSE HANGİ ÜLKEDEN?


Resmi ekleyen


Resmi ekleyen


Resmi ekleyen

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüİrtibat telefonu: 0 312 585 14 12 ( Dr. Yavuz Odabaş)
E-Mail: grip@saglik.gov.tr

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Uz. Dr. Gülay KORUKLUOĞLU,

Tel: 0312 458 20 62
NOT: Aynı form iki nüsha olarak doldurulur. Bir nüshası alınan numune ile birlikte laboratuvara gönderilir diğer nüsha İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile derhal Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir ve 0 312 432 29 94’a fakslanır.

Konu Hale tarafından 25 Ekim 2015 Pazar - 10:11 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Halkla İletişim Merkezleri


Her ilde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde veya müdürlüklerin uygun göreceği başka bir birimde Domuz Gribi ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek üzere bir irtibat merkezi kurulacaktır. Bu merkezin iletişim bilgileri yerel iletişim kanalları ile halka duyurulmalıdır.


Hastaya ilk müdahaleyi yapacak ve hasta karşılayacak sağlık personeli için öneriler.


Bulunulan bölgede Domuz Gribi vakası saptanmış ise, vaka ile karşılaşan sağlık personeli aşağıda belirtilen hususları dikkate almalıdır:


* Hastalara ve hastalık semptomları gösteren kişilere 2 metreden fazla yaklaşılmamalı, yaklaşılması zorunlu hallerde ise maske ve eldiven kullanmalıdır.

* Ateşli solunum yolu rahatsızlığı olan tüm hastalar Domuz Gribi olup olmadığı açısından değerlendirilmelidir. Ateşe ek olarak geniz tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtiler de önemlidir.
- Ateşli solunum yolu hastalığı yoksa diğer hastalıklar açısından değerlendirilmelidir.
- Ateşli solunum yolu hastalığı bulgularına rastlanırsa, son 7 gün içinde virüsün bulunduğu bölgeye gidip gitmediği dikkate alınmalıdır.


Kişisel Koruyucu Ekipmanlar


* Hastayı domuz gribi şüphesi ile tedavi ederken aşağıda belirtilen kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır:

* Tek kullanımlık cerrahi maske, N95 veya FFP3 gibi filtreli maskeler ile koruyucu gözlük, nonsteril eldivenler ve önlük kullanılmalıdır.

* Hastanın bulunduğu ortamlar iyi havalandırılmalıdır.


Enfeksiyon Kontrol önlemleri


Hasta karşılayanlar her zaman temel enfeksiyon kontrolü prosedürlerine uymalıdır.


* Hastalara ait aerosollerle karşılaşma ihtimali olan sağlık personeli (endotrakeal entübasyon, nebulizör tedavisi, kalp masajı vb) kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdırlar. N95 veya FFP3 gibi filtreli maske, steril eldiven, göz koruyucu gözlük ve koruyucu önlük kulanmalıdır.


* Ateşli solunum yolu hastalığı olan hastalar, mümkünse maske kullanmalıdır.


Domuz gribi olası veya kesin vakaları transfer eden sağlık personeli de koruyucu ekipmanları kullanmalıdırlar.


Ambulans temizliği


Domuz Gribi olası veya kesin vakalar taşıyan ambulansların rutin temizlenmesi rutin temizlikte kullanılan su ve deterjan ile yapılmalıdır.

Hasta araçtan çıkarıldıktan sonra, temizlikten önce camlar ve kapı açılarak havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlem açık alanda, insanların olmadığı bir yerde yapılmalıdır.


Hastanın Sağlık Merkezine TransferiOlası veya kesin domuz gribi vakasını transfer eden ambulans görevlisi, gideceği acil servise bu durumu bildirmelidir.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

“İnfluenza H1N1” yani domuz gribi… Son 50 yılın en büyük salgını olarak bilinen domuz gribi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘geniş çaplı salgın’ olarak tanımlanıyor. Domuzlarda görülen bir grip virüsünden adını alan bu hastalık, 2009 Mart’ından sonra Latin Amerika ve Amerika’nın ardından tüm dünyaya yayıldı ve son yıllarda gündemimize oturdu. Peki bu hastalık nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler ve nasıl korunabiliriz? İşte domuz gribi hakkında bilmeniz gereken her şey…

Resmi ekleyenDomuz Gribi Nedir?

Sağlık Bakanlığı sitesi verilerine göre domuz gribi, (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse ‘domuz gribi’ denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzemesi. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülüyor. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmakta. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabiliyor.

Domuz Gribinin Belirtileri Neler?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benziyor. Bunlar; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri içermekte. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor.

Ne Kadar Süre Bulaşıcı?

Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.

Daha Çok Hangi Yüzeyler Bulaşma Kaynağıdır?

Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır.

Cansız Yüzeylerde Ne Kadar Yaşar?

Kapı kolu, masa, bardak vb yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve ellerin sık sık yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir.

Ev Temizliğinde Nelere Dikkat Etmeli?

Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir.

Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Bu çarşaflar mümkün olduğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hastaya ait kap kacak ya bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kullanılarak yıkanmalıdır.

Erişkinlerde Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler Nelerdir?

• Zor nefes almak veya nefes darlığı
• Bilinç bulanıklığı
• Sık ve uzun süreli kusma

Çocuklarda Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler Nelerdir?

• Hızlı veya zor nefes alma
• Vücutta solgunluk ya da morarma
• Beslenememe
• Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil
• Huzursuzluk
• Ateşle beraber döküntü görülmesi

Tanı Nasıl Konur?

Tanı PCR yöntemi ile konulmaktadır. Test bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda yapılmaktadır.

İlaçla Tedavi Mümkün Mü?

Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

Nasıl Korunabiliriz?

Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:

• Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.
• Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.
• Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.
• Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.
• Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.
• Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.Kaynak
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı