İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Klasik Dönem Seramiği - Ressamlar

- - - - -

  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
HeaT

HeaT

    KD ™ Yakın Arkadaş

  • Sorumlu
  • 451 İleti
  • Gender:Male
  • Location:Isparta
Andokides Ressamı

• Kırmızı figür tekniğinin ilk uygulayıcısıdır. Siyah figür ve Bilingual tekniğinde de yapmış olduğu eserleri vardır.
• Daha çok A tipi amphora, hydria, küçük vazolardan da kyliks boyamıştır. Kyliks’ in bir yüzünde siyah figür diğer yüzünde ise kırmızı figür tekniği uygulamıştır.
• Vazolarında, mitolojik sahneler, Herakles ve on iki işi, Dionysiak ve palaestra sahneleri ile güncel konuları işlemiştir.


Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berlin Ressamı

• Büyük boy vazo ressamıdır.
• Adını aldığı amphora Berlin’dedir.
• Ressamın orijinal adı bilinmemektedir.
• Öncüler grubundan özellikle de Euthymides’den etkilenmiştir.
• Dönem içindeki diğer ressamlardan farklı olarak ayırt edilir bir stili vardır.
• Ressam tekli yada çiftli figürler sever. Kalabalık sahneler kullanmamıştır.
• Siyah renk vazoya hakimdir.
• Ana sahneyi çerçeve içine alma anlayışını tamamen ortadan kaldırmıştır.
• Bazen en altta zemin yapar bazen onu da yapmaz. Bu durumda figür uçuyormuş gibi görünür.
• Ressamı bir önceki ressamlarla yada Kleophrades ressamı ile karşılaştırdığımızda; figürleri cüsseli değil daha sadedir.
• Belli bir konu yada hikaye işlemez. Vazoları üzerinde belli bir kompozisyon yoktur.
• Ressamın bezeyici özelliğinde figürler poz vermiş gibi görünmektedir.
• Ressam figürleri kendi kafasına göre idealize eder. Konudan çok figürlere önem verir.
• Vazonun ön ve arka yüzlerinde konu bakımından birbiriyle paralel kişiler kullanır.
• Bu dönemde kullanılan formlarda bezemeler yapmıştır.
• Vazolar üzerinde mitolojik konular ve günlük sahneleri işlemiştir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brygos Ressamı

• İsmi çömlekçi Brygos’ tan gelmektedir.
• Orijinal ismi bilinmemektedir.
• 170’ in üzerinde eseri vardır.
• Bezeme stiline göre erken ve geç olarak ikiye ayrılır.
• Erken eserlerinin hem içi hem de dışı boyanmıştır.
• Geç eserlerinin ( kylix ) sadece tondolarını boyamış, dış yüzlerini sadece siyah firnistle boyamıştır.
• Ressamın kullandığı formlar ; skyphos, kantharos, tabak, kyathos, rhyton, kalathos, oinochoe, amphora, hydria’dır.

Ressamın Genel Özellikleri :
• Kalabalık sahneleri sever.
• Figürleri tek tek işlemeyi sever.
• Figürleri stil ve bezeme açısından güzeldir.
• Figürleri bir kompozisyon içerisinde yer alır.
• Figürlerinde soğukluk ve katılık yoktur.
• Yüzde heyecanın belirtilmesinde başarılıdır. Yüz detayları başarılıdır.
• İşlediği konular genellikle ; Komastlı ve Thiasos sahneleridir.
• Diğer ressamlardan ayrılan en önemli özelliği kompozisyonlarında çok renkliliği sevmesidir.
• Ek boya olarak ; altın yaldızı, patlıcan moru, beyaz, sulandırılmış firnist kullanmıştır.
• Ayrıca kalınlaştırılmış firnist, oldukça kabartılı bir görünüm verir.
• Geç Arkaik dönemin sonlarında vazo üzerlerinde yer alan kalos isimleri kalkar.
• Brygos Ressamının sadece erken eserlerinde kalos isimleri bulunur. Bunlar Diphilos, Alkmeon, Philon ve Nikophile’ dir.
• Figürlerin kafatasları uzun, alnı dar, kaşları yüksek, ince, yay gibidir.
• Brygos Ressamı ile satyrler kıllı tasvir edilmeye başlanmaktadır.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Douris Ressamı

• Egraphsen ve epoisen Douris olarak imza atmıştır.
• Egraphsen olanların sayısı çok daha fazladır.
• İmzalı ya da imzası korunmamış iki yüz’ün üstünde eser ressama verilmektedir.
• Antik dönemde Douris isimli iki farklı ressam vardır. Fakat stilleri çok farklıdır.
• Bu ressamın orijinal ismi kalır, karışıklık olmaması açısından diğer ressama Triptelemos Ressamı ismi verilir.
• İmzası korunan yaklaşık kırk eseri bulunmaktadır.
• Bu eserlerin yaklaşık otuz beş tanesi kylixtir.
• Kylixlerin hepsini ressam olarak imzalamıştır.
• Bir kantharos üzerinde hem ressam hem de çömlekçi olarak. Bir aryballos üzerinde ise sadece çömlekçi olarak imza atmıştır.
• Çalıştığı çömlekçiler; Python, Kleophrades ve Kalliades’dir.
• Skyphos, rhyton, lekythos, oinochoe, pyxis boyamıştır.
• Ressam Brygos gibi detayı, bol kıvrımlı ve tekstil üzerinde bordürler yapmayı sever.
• Sanatçını kariyeri kalos isimlerine göre erken, orta, geç olmak üzere üçe ayrılır.
• 500’lerde deneme aşamasındadır.
• 490’larda olgunlaşmaya başlar.
• Kalos isimleri : Khairestrates, Panaitios, Athenodotos’tur.
• 490 - 480’lerde olgunlaşır.
• Özellikle kylixler üzerinde çok başarılıdır.
• Kulp altı bezemelerine çok önem verir ( palmetleri sever ).
• Kylix tondolarını bant içerisinde bezer.
• 490’larda tek çerçeve daha sonra çift çerçeve kullanır.
• Kalos isimleri : Hermogenes, Hippodamas, Diogen, Melondur.
• 480 – 470 ‘lerde Erken Klasik Devir’deki serbest stil akımına geçiş yapar.
• Kalos isimleri : Polyhrasmon, Hiketesdir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epiktetos

• Genellikle küçük boyutlu kaplar boyamıştır. Bunlar: kyliks, kantharos ve tabaktır.
• M.ö. 6.yy’ ın sonlarında fazla eser vermiştir. Eserlerinin birinde çömlekçi olduğu saptanmıştır.
• Pamphaios, Pistoxeos ve Python gibi çömlekçilerle çalışmıştır.
• Eserlerinde görülen kalos isimleri Memlos Kalos ve Hipprchos Kalos’ tur. Buradan da M.ö. 5202 den az önce çalışmaya başladığı anlaşılır.
• Büyük boy kaplardan Kalyks Krater boyamıştır.
• Ressam bazen iki göz arasına figür yapmıştır.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euphronios

• Hem çömlekçilik hem de ressam olarak imzası bulunmaktadır.
• Ressam olarak imzalı vazolarda çeşitli çömlekçilerle çalışmıştır.
• Euphronios’ a ait imzalı vazolardaki kalos isimleri ; Leagros, Melas, Xenon sayılabilir.
• Kas detaylarından ve vücudun genel hareketinden anatomi işlemeyi sevdiği anlaşılmaktadır.
• Diğer ressamlarla karşılaştırıldığında, kas detaylarını çok iyi işlediğini ve abartarak detaylandırdığı görülür.
• Çağdaşı olan Euthymides ile karşılaştırıldığında daha detaycı olduğu görülmektedir.
• Özellikle vurgulamak istediği kişilerin detaylarını çok iyi vermiştir.
• Kalabalık sahneleri sever ve figürlerinin boyutları diğer ressamlara göre büyüktür.
• Sahne içerisinde boş alan çok nadir görülür.
• Dönem özelliğinin olmasının yanı sıra işlediği sahnelerde derinliğe çok önem verir.
• Figürleri önlü – arkalı tasvir eder ve harekete yönelmiş bakışlara önem verir.
• Figürlerin başlarını geriye bazen yana doğru bir eğimle verir.
• Saçları vazo zemininden kontur ya da rezerve bırakarak ayırır.
• Gözler profilden verilip, göz pınarları belirtilmeye başlanır ve gözlerde ifade farklılıkları hissedilir.
• El parmaklarında tırnak betimini sever ve tırnakları dışa çıkıntılı, parmakları da ince, uzun yapar.
• Figürlerde sakin bir izlenim vardır.
• Büyük boyutlu vazolar özellikle; Kalyks Krater, Amphora ve Kyliks boyar. Stilistik açıdan Hydria – Psykter boyamıştır.
• İşlediği konular çağdaşlarıyla aynıdır.
• Konular aynı olsa da, beden çıplak verildiğinde detaylardan ressamın stili hemen belli olur.
• Bitki motiflerini kalp şeklinde yapması ile diğer ressamlardan ayrılır.

Öncüler Grubu :

• Üç önemli ressamı vardır: Euphronios, Eutymdes ve Phintias’ dır. Diğerleri ise: Onesimos R., Panaitios R., Pistosiemos R., Smikros R., Sosias R.’dır.
• Çok renklilikten hoşlanmıyorlar. Çok renklilik kalkıyor.
• Kırmızı figürde bulunan saç lüleleri, üzüm salkımları ve dış hatlar gibi kabartı gereken betimlerde sulandırılmış firnisin katılaştırılmış hali kullanılır.
• Sulandırılmış firnisle elde edilen kahverengi – sarı ton saçların gölgelendirilmesinde, elbise detaylarında ve iç kasların belirtilmesinde kullanılıyordu.
• Patlıcan moru ek boya kullanımı vazo üzerindeki yazıların kullanılması dışında azalmıştır.
• Beyaz ek boya yalnızca yaşlı kişileri belli etmek ya da önemli noktaları vurgulamak için kullanılır.
• Euthymides ve Euphronios kylixlerin tondoları için patlıcan moru ek boyayı kullanmaya devam eder.
• Figürlerde bir ayak profilden diğer ayak cepheden tasvir edilmeye başlanır. Bununla beraber gövde de ¾’ lük dönüş verilir ve pozisyonlarda canlılık ön plana çıkarılmıştır.
• Figürler büyür ve hacim kazanır. Böylece anıtsallık ortaya çıkar. Bu da plastikten etkileşimi gösterir.
• Konuyla bağlantılı olarak figürlerin psikolojik tavırları duruşlara, yüze ve harekete yansımaya başlar.
• Yavaş yavaş göz pınarları belirtilmeye başlanır ve ilk kez kirpikler işlenmeye başlanır.
• Kıyafetlerde kırlangıç kuyruğu kullanımı artar.
• Yeni konular işlenmeye başlanır.
• Tondo bezemelerinde alan iyi değerlendirilir.
• Kalos, çömlekçi, ressam isimleri kendini sahneye koymaya başlıyor.
• Göz çerçevesi psikolojiye göre değişiyor.
• Sahneler kalabalıktır ve derinlik hissi artmıştır.
• Tanrı ve tanrıçalar günlük hayattaki durumlarıyla tasvir edilmeye başlanır.
• Objeler arkalı - önlü olarak daha düzgün verilir.
• Kazıma çizgi azalır ve rezerve artar.
• Saçların etrafı rezerve bırakılır.
• Konular: Troia ile ilgili sahneler, Thiasos sahneleri, günlük konular, savaşa ve spora hazırlık, herhangi bir olaya başlangıç öncesi – sonrası ve komastli sahnelerdir.

Kalos :

• Geç siyah figür döneminden itibaren devam eden bir gelenek olarak vazoların üzerinde yer almaya başlar.
• Hayranlığı ve güzelliği temsil eden bir kelimedir.
• Atina’ da asil ailelerin kız ve erkek çocukları belli bir aşamaya geldiklerinde, on yıl süren bir dönemde vazolar üzerinde yer alırlar.
• Vazoların üzerinde absolut tarih verir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euthymides M.ö. 520 – 500

• Bazen imzasının yanına “Pollias oğlu Euthymides” tabirini kullanmıştır.
• Değişik pozisyonlar denemiş ve değişik anatomik detaylar veriştir.
• Büyük boy vazolardan A Tipi Amphora, Hydria, Pelike ve Psykter tercih edip bunların yanında Kyliks’ de boyamıştır.
• Konular çağdaşlarıyla aynıdır.
• Anıtsal biçimli eserleri; detayları fazla vererek, duruşlardaki değişimle ve dönüşlerin ele ve ayağa yansımasıyla yapmaya devam eder.,
• Farklı olarak, kas detaylarını gerektiği zaman yapar ve fazla detaycı değildir. Özellikle vurgulanması gereken kas detaylarını daha sade olarak verir.
• Figürlerin ayaklarını ince ve uzun yapar.
• Tırnakları betimlemez.
• Özellikle baş parmak ile diğer parmaklar arasında fazla boşluk bırakmaz.
• Saçları rezerve yapar ve kazıma çizgileri kullanmaz.
• Himation, pelerin ve khiton gibi kıyafetlerde sırta ve boyuna gelen kısımlarda sert ve çok doğal olmayan çizgiler kullanır.
• Çerçeve yapmaya devam eder ve üst – alt kenarlarını kalın, yan çerçevelerini ince yapar.
• Kalabalık sahneleri sevmez.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleophrades Ressamı

• İsmini çömlekçiden alır.
• Ressamın Euthymides’in öğrencisi olduğu sanılmaktadır.
• Figürleri güçlü ve cüsselidir.
• Gerekli yerlerde uygun detaylar kullanır.
• Büyük boy vazoları boyamayı tercih etmiştir.
• Ressamın erken safhalarına ait eserlerinde geleneksel bir özellik taşıdığı görülmektedir.
• Eserlerinde özellikle komastlı, Dionysiak ve Thiasos sahnelerine yer verir.
• İşlediği konular arasında palestra ve savaşa hazırlık gibi durağan sahneler de vardır.
• Savaş sahnelerinde figürlere hareket kazandırmıştır fakat bu fazla hissedilmez
• M.ö. 480’den sonraki eserlerinde hareketlilik durulur. Savaş sahnelerindeki hırçınlık ve hareketlilik hissedilmemektedir.
• Kullandığı formlar arasında; A tipi amphora, sivri dipli amphora, volütlü krater, kalyks krater, pelike, stammnos ve hydria sayılabilir.
• Yüz detaylarında; saçları zeminden kazıma ve rezerve olarak ayırmıştır.
• Gözlerde, göz pınarını açık bırakmıştır.
• Burunların uçları hafif ”S” şeklinde profil ve detaylandırma yapmıştır.
• Kulakları erken safhalarda daha köşeli, geç safhalarda ise daha yuvarlak yapmıştır.
• Bazen tek çizgili dudaklar, bazen de dolgun dudaklar yapmıştır.
• Ağız kenarında gamze şeklinde detaylar yapmıştır.
• Ressam göğüs uçlarını belirtmemiştir.
• Ayak bileklerini kanca şeklinde yapar.
• Dış detaylandırmada koyu renk firnist kullanmıştır.
• Ek boya kullanımı azdır.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niobidler Ressamı

• Ressam büyük boy vazolar boyar.
• Sahneler genellikle mitolojiden alınan sahnelerdir.
• Ressam heykel sanatından etkilenmiştir.
• Figürleri poz vermiş gibi tasvir etmiştir.
• Ressam kalın, kesintisiz siyah firnistle detayları vurgulamıştır.
• Figürleri farklı seviyelerde resmeder.
• Sahnelerinde hareketten çok gerginlik hissedilir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oltos
Gözlü Kyliks Ressamları ( Epiktetos ve Altos.. )

• Gözlü kyliksler siyah figür, kırmızı figür ve bilingual teknikte yapılmıştır.
• Kulp altındaki palmetlerin biçimi ve çeşidi tarihlemeye yardımcı olur.

Epiktetos’ un Stili :

• Az figür işlemeyi sever.
• Gözler arasında tek, hiç ya da figürle birlikte küçük objeler yapar.
• Kompozisyon yoktur.
• Sadelik fazladır.
• Figürlerdeki detay en aza indirilmiştir.
• Çizgiler düzdür.
• Ressamın tasvir ettiği satyrler diğerlerinde olduğu gibi coşkulu, neşeli, içki etkisinde kalmış değil daha sakindir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onesimos

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Ressamı

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phintias

• Amphora ve Hydria boyamıştır.
• Hem ressam hem de çömlekçi olarak çalışmıştır.
• Çömlekçi imzasını “Deiniades” olarak atmıştır.
• Kalos isimleri: Megakles, Sostratos ve Khairrias’ tır.
• Detayı sever ama az kullanır.
• Figürler soğuk ve serttir.
• Sahneler kalabalık değildir.
• Plastik özellikleri az verir ama başarılı değildir.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosias

• Leagros döneminde yaklaşık olarak M.ö. 6.yy’ ın son on yılında çalışmış bir ressamdır.
• Daha çok kyliks ve kantharos boyamıştır.
• Öncülerin özellikleri bu ressamda da görülmektedir.
• Öncüler grubundan ayıran özellikleri: tekstil üzerindeki detaycılığı, kyliks gibi tondo ve vazoların dış yüzlerinde, dar alanlarda figürleri büyük ve detaylı yapar. Böylece vazo üzerinde zengin bir görünüm sağlar.
• Figürlerde psikolojik ifadeleri çok iyi yansıtır.

Resmi ekleyen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troilos Ressamı

Resmi ekleyen

Ege Üniversitesi 2005 - 2006 Mezunları ortak çalışmalarıdır.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı