İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Be­ku­nis D­ra­je | Her Çe­şit Ka­bız­lık Te­da­vi­sin­de Kullanılır

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Be­ku­nis D­ra­je

Bi­sa­ko­dil 5 mg, sen­no­sidB 3-5 mg


Ambalaj: 30dra­je.

Endikasyonları: Her çe­şit ka­bız­lık du­ru­mu­nun te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontrendikayonları: Cer­ra­hi akut ab­do­men ol­gu­la­rı ve ile­us du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyarı: Do­zun ar­tı­rıl­ma­sı­na kar­şın ra­hatbir de­fe­kas­yon sağ­la­na­maz­sa du­rum ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı ve kus­ma du­rum­la­rın­da ilaç alın­ma­ma­lı­dır.

Yan Etkileri: Uzun sü­re­li ve yük­sek doz­da kul­la­nan­lar­daka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re, na­di­ren fla­tu­lans, hi­po­tan­si­yon, ço­mak par­makbe­lir­ti­si, baş dön­me­si ve he­mo­ra­ji gö­rü­le­bi­lir.

Etkileşim: An­ta­sit­ler, süt ve si­me­ti­din­lebir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ge­re­ki­yor­sa, bu uy­gu­la­ma­lar­dan 2 sa­at son­ra alı­na­bi­lir.

Doz Önerisi: Ge­ce yat­ma­dan ön­ce 1 dra­je suy­la alı­nır. Ra­hatbir de­fe­kas­yo­nun sağ­la­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da bu doz ar­tı­rı­la­bi­lir.


Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 08:47 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı