İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Fobi Nedir? | Fobilerin Genel Özellikleri - Fobi Belirtileri - Fobi Tedavisi - Fobi Çeşitleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Fobi Nedir?


Fobi belirli nesne, durum ya da kimseler karşısında duyulan, yersiz, temelsiz, mantıkdışı ancak önlenemez korku. Belli nesne veya şartlardan ferdin kaçmasına sebep olan ve kaçılamadığında şiddetli heyecana, bütün bedenin irkilmesine, bir fâcianın gelmekte olduğunu hissetmeye, derin bunalım ve depresyona, kalp çarpıntısı, tam bir halsizlik, terleme ve diğer heyecan belirtilerine sebeb olan bir hal.


Resmi ekleyen
Fobi kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır.

Korkulan nesne ve şartlara göre isimler verilmiştir. Mesela kapalı yerler korkusu (klostrofobi), açık alanlar korkusu (agorafobi), yüksek yerlerden korku (akrofobi) vardır. Yaşanmış korkulu hâdiseler sonradan fobilere sebeb olabilirlerse de, korkulan şeyin üstüne gitmek korkuyu azaltmakta, kaçmak ise korkuyu arttırmaktadır. Bu prensip tedâvide kullanılmaktadır. Ayrıca heyecan yatıştırıcı ilaçlarla da tedavisine çalışılmaktadır.

Fobi, önemli bir tehlike kaynağı olmayan bir nesne veya durumla karşılaşma sırasında duyulan inatçı ve aşın korkudur.

Fobilerin başlıca üç öğesi vardır:
korkulan nesneyle karşılaşıldığı zaman sübjektif korku veya anksiete yaşantısı; bu tür ilişkiyle ilgili fizyolojik değişimler ve bu nesneden kaçınma veya kaçma davranışları. Dolayısıyla gerçekten fobik olan hastalar ender olarak korku duyarlar, çünkü kendilerine anksiete veren nesnelerden veya durumlardan sürekli olarak kaçarlar.

Fobik nevroz teşhisi koyulan vakalarda, fobiler diğer psikiyatrik semptomlarla birlikte görülebilir veya başka psikiyatrik sendromlara eşlik edebilir. Prinıer depressif hastalıklarda çok kere özellikle agorafobik çeşitten hafif fobik semptomlar görülür; bunlar bir fobi tablosu gösterdiklerinden, temeldeki depresyon maskelenir. Fobiler başka sorunlarla aynı zamanda mevcut olduklarında tedavi, primer bozukluğa yönelik olmalıdır. Primer fobik nevrozlar başlıca üç tiptiragorafobi ve klaustrofobi, spesifik fobiler ve sosyal fobiler. Dördüncü grup olan “çeşitli fobiler” ise öldürme, bıçaklama ve kesme korkuları dahil olmak üzere, belirgin fobik nitelikler taşıyan hastalık korkularını ve obsessif semptomları kapsar. Belli başlı dört fobi tipi, neden, seyir ve tedavi bakımından farklı olup bu ansiklopedide ayrı ayrı ele alınmıştır.


Resmi ekleyenKorkudan Fobiye


Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir. Örneğin, her insan şu ya da bu ölçüde köpekten korkar.

Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez. Çünkü bu haliyle, kişinin kontrolünden çıkmış, onun istencine hükmeden, sonuçta günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum değildir. Korkunun, “kontrolden çıkması”, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan bir ön-uyarı sistemiyle uyum sağlanamaması anlamındadır. Kişi, o korkunun, onu kaçınmaya zorladığı durumlardan kaçınmayı sağlayamaz ya da bu kaçınma, onu duygusal olarak rahatlatmaz. Yine endişe ve korku içindedir ve bu anksiyete onun günlük yaşamını istediği tarzda sürdürmesine olanak vermez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendi istencine hükmeden bir dış güç gibi işlev görür. Bu haliyle, yaşama hizmet eden korku, yaşama karşı olan fobiye dönüşür.


Resmi ekleyenKorku Olmayandan Fobiye


Belirli bir varlığa ve duruma bağlanamayan fobiler de vardır. Her şeyden önce, bireyin varlığını tehdit eden pek çok dış unsur olduğuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kişinin varlığını tehdit eden dış unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma bağlı olmazlar. Kişinin, genel anlamda kendi varlığını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinç altına yansıyan, bu tanımlanmamış, bir nesne ya da durumla ilişkilendirilememiş, belirsiz anksiyete, kişinin bilinç altında işleyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüşür.


Fobilerin Genel Özellikleri


Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %25 dolaylarındadır.

Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni budur. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Fobinin nedenleri konusunda farklı ekollerin farklı açıklamaları vardır. Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlar. Watson’a göre ise fobi, şartlı reflekse dayanır.Fobi Belirtileri

Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir.


Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

•
Çarpıntı
• Yüz kızarması
• Yüzde kaşınma ve yanma hissi
• Titreme
• Terleme
• Bulanık görme
• Nefes darlığı
• Ağız kuruluğu
• Yutkunma güçlüğü
• Mide Bulantısı
• Bilinç Kaybı
• Ani Tansiyon Düşüşü
• Bayılma


Tedavi

Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi çoğu kez yeterli değildir ve antidepresan ilaçlar kullanılır. Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Kişinin, anksiyete yaratan varlık ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi istenir.


Fobi Çeşitleri


•
Sosyal fobi (Bkz. http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Sosyal_Fobi_Nedir_Sosyal_Fobi_Baslangic_t67003.html']Fobiler - Sosyal Fobi Nedir?' target='_blank'>Fobiler' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Sosyal_Fobi_Nedir_Sosyal_Fobi_Baslangic_t67003.html']Fobiler - Sosyal Fobi Nedir? )
• Agorafobi (Bkz. http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Agorafobi_Nedir_Agorafobi_Belirtileri_A_t67005.html']Fobiler - Agorafobi Nedir?' target='_blank'>Fobiler' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Agorafobi_Nedir_Agorafobi_Belirtileri_A_t67005.html']Fobiler - Agorafobi Nedir? )
• Özgül fobiler
(Bkz. http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Ozgul_Fobiler_Nedir_Ozgul_Fobi_Cesitler_t67006.html']Fobiler - Özgül Fobiler Nedir?' target='_blank'>Fobiler' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Fobiler_Ozgul_Fobiler_Nedir_Ozgul_Fobi_Cesitler_t67006.html']Fobiler - Özgül Fobiler Nedir? )

Konu Hale tarafından 27 Eylül 2015 Pazar - 11:30 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Psikoloji Biliminde Geçen Çeşitli Korkularınızın Teknik Terimleri• Ablütofobi: Yıkanmaktan Korkma
• Agirofobi: Caddelerde Karşıdan Karşıya Geçmekten Korkma
• Agorafobi: Açık Yer ya da Kalabalık Korkusu
• Ailurofobi: Kedilerden Korkma
• Akluofobi: Karanlıktan Korkma
• Akrofobi: Yüksek Yerlerden Korkma
• Akustikofobi: Belirli Seslerden Kokrma
• Algofobi: Acı Çekmekten Korkma
• Amatofobi: Toz Korkusu
• Amnezifobi: Hafızasını Kaybetmekten Korkma
• Androfobi: Adamlardan Korkma
• Anemofobi: Fırtına Korkusu
• Antlofobi: Sel Korkusu
• Antropofobi: İnsanlardan Korkma
• Apifobi: Arılardan Korkma
• Arakibutirofobi: Yerfıstığı Ezmesinin, Yerken, Damağa Yapışmasından Duyulan Korku
• Araknofobi: Örümceklerden Korkma
• Aritmofobi: Sayılardan Korkma
• Asimetrifobi: Simetrik Olmayan Şeylerden Korkma
• Astenofobi: Güçsüz Olmaktan Korkma
• Astrafobi: Şimşek Korkusu
• Ataksofobi: Düzensizlikten Korma
• Atelofobi: Mükemmel Ol(a)mamaktan Korkma
• Aviofobi: Uçuş Korkusu
• Ballistofobi: Silahtan ya da Mermilerden Korkma
• Batofobi: Derinlik Korkusu, Yüksek Binaların Yanından Geçmekten Korkma
• Batrakofobi: Kurbağa, Semender Gibi Çiftyaşayışlı (Amfibyen) Hayvanlardan Korkma
• Belonefobi: İğnelerden Korkma
• Bibliyofobi: Kitaplardan Korkma
• Bromidrosifobi: Vücut Kokusundan Korkma
• Brontofobi: Gökgürültüsünden Korkma
• Dentofobi: Dişçiden Korkma
• Dermatopatofobi: Deri Hastalıklarından Korkma
• Eisoptrofobi: Aynalardan Korkma
• Elektrofobi: Elektrikten Korkma
• Emetofobi: Kusmaktan Korkma
• Entomofobi: Böceklerden Korkma
• Epistaksiyofobi: Burun Kanamasından Korkma
• Eritrofobi: Yüz Kızarmasından Duyulan Korku
• Erotofobi: Cinsellik Korkusu
• Farmakofobi: İlaçlardan Korkma
• Fazmofobi: Hayaletlerden Korkma
• Febrifobi: Yüksek Ateşten Korkma
• Filemafobi: Öpmekten ya da Öpüşmekten Korkma
• Filofobi: Sevmekten, Aşık Olmaktan Korkma
• Fobofobi: Korkmaktan Korkma
• Fotofobi: Işıktan Korkma
• Gametofobi: Evlenmekten Korkma
• Gefirofobi: Köprülerden Geçmekten Korkma
• Gerontofobi: Yaşlı İnsanlardan ya da Yaşlanmaktan Korkma
• Glossofobi: Topluluk Önünde Konuşmaktan Korkma
• Haptofobi: Dokunulmaktan Korkma
• Harpaksofobi: Hırsızlardan ya da Bir Suçun Kurbanı Olmaktan Korkma
• Helyofobi: Güneş’ten Korkma
• Hematofobi: Kan Korkusu
• Herpetofobi: Sürüngenlerden Korkma
• Hidrofobi: Sudan, Yüzmekten ya da Boğulmaktan Korkma
• Higrofobi: Nemden ya da Yağmurdan Korkma
• Hipegiyafobi: Sorumluluktan Korkma
• Hipnofobi: Uyumaktan Korkma
• Hipofobi: Atlardan Korkma
• Homiklofobi: Sisten Korkma
• Homofobi: Eşcinsellerden Korkma
• İhtiyofobi: Balıklardan Korkma
• Jinefobi: Kadınlardan Korkma
• Kakofobi: Çirkinlikten, Çirkin Şeylerden Korkma
• Kakorafiyafobi: Başarısız Olma Korkusu
• Kanserofobi: Kanser Olmaktan Korkma
• Kardiyofobi: Kalp Hastalığından Korkma
• Karnofobi: Etten Korkma
• Katagelofobi: Dalga Geçilmekten Korkma
• Kemofobi: Kimyasal Maddelerden Korkma
• Keymafobi: Kıştan ve Soğuktan Korkma
• Kimofobi: Dalgalardan Korkma
• Kinofobi: Köpeklerden Korkma
• Klimakofobi: Merdivenden Düşmekten ya da Merdivenlerden Korkma
• Klostrofobi: Kapalı Yer Korkusu
• Koprofobi: Dışkı Korkusu
• Koulrofobi: Palyaçolardan Korkma
• Kremnofobi: Yüksek Yamaçlardan ya da Uçurumlardan Korkma
• Kriyofobi:Buzdan ya da Donmaktan Korkma
• Kronomentrofobi: Saatlerden Korkma
• Ksantofobi: Sarı Renten Korkma
• Ksenofobi: Yabancılardan Korkma
• Ksilofobi: Tahta Şeylerden ya da Ormanlardan Korkma
• Limnofobi: Göllerden Korkma
• Litikafobi: Davalardan ve Mahkemelerden Korkma
• Logofobi: Belirli Kelimelerden Korkma
• Lökofobi: Beyaz Renkten Korkma
• Manyofobi: Delirmekten Korkma
• Mastigofobi: Cezalandırılmaktan Korkma
• Mekanofobi: Makinelerden Korkma
• Melanofobi: Siyah Renkten Korkma
• Mikrobiyofobi: Mikroplardan Korkma
• Mizofobi: Kirlilikten Korkma
• Monofobi: Yalnızlıktan Korkma
• Musofobi: Farelerden Korkma
• Nekrofobi: Cesetten Korkma
• Nelofobi: Camdan Korkma
• Niktofobi: Geceden Korkma
• Nozokomefobi: Hastanelerden Korkma
• Nüdofobi: Çıplaklıktan Korkma
• Obesofobi: Şişmanlamaktan Korkma
• Ofidiyofobi: Yılanlardan Korkma
• Okofobi: Taşıt Araçlarından Korkma
• Osmofobi: Belirli Kokulardan Korkma
• Pantofobi: Her Şeyden Korkma
• Papirofobi: Kağıttan Korkma
• Paraskavedekatriafobi: Ayın Onüçü ve Cuma Olan Günden Korkma
• Patofobi: Hasta Olmaktan Korkma
• Pedofobi: Çocuklardan Korkma
• Peladofobi: Kel İnsanlardan ya da Kelleşmekten Korkma
• Penyafobi: Fakirlikten Korkma
• Pirofobi: Ateşten Korkma
• Plakofobi: Mezar Taşlarından Korkma
• Pogonofobi: Sakaldan ya da Sakallı Kişilerden Korkma
• Politikofobi: Politikacılardan Korkma
• Porfirofobi: Mor Renkten Korkma
• Potamofobi: Irmaklardan ya da Su Akıntılarından Korkma
• Potofobi: Alkollü İçeceklerden Korkma
• Pteronofobi: Kuştüyünden Korkma
• Pupafobi: Kuklalardan Korkma
• Radyofobi: Radyasyondan, İks Işınlarından Korkma.
• Ranidafobi: Kurbağalardan Korkma
• Selenofobi: Ay’dan Korkma
• Siderofobi: Yıldızlardan Korkma
• Simetrofobi: Simetriden Korkma
• Skiofobi: Gölgelerden Korkma
• Sosyofobi: Toplumdan, Genel Olarak İnsanlardan Korkma
• Soteriofobi: Başkalarına Muhtaç Olmaktan Korkma
• Tafefobi: Diri Diri Gömülmekten Korkma
• Takofobi: Yüksek Hızdan Korkma
• Talassofobi: Deniz ya da Okyanus Korkusu
• Tanatofobi: Ölümden Korkma
• Teknofobi: Teknolojiden Korkma
• Teratofobi: Gebe Kadının, Şekilsiz, Çirkin Bir Çocuk Doğurmaktan Korkması
• Termofobi: Isıdan Korkma
• Testofobi: Testlerden ya da Sınavlardan Korkma
• Tokofobi: Gebe Kalmaktan ya da Çocuk Doğurmaktan Korkma
• Tomofobi: Ameliyat Olmaktan Korkma
• Toksifobi: Zehir Korkusu
• Topofobi: Belirli Yerlerden Korkma
• Travmatofobi: Yaralanmaktan Korkma
• Trikinofobi: Gıda Zehirlenmesinden Korkma
• Triskaidekafobi: 13 Sayısından Korkma
• Tripanofobi: Aşı ya da İğne Olmaktan Korkma
• Trikopatofobi: Saç Hastalıklarından Korkma
• Ürofobi: Sidikten Korkma
• Venereofobi: Zührevi Hastalıklardan Korkma
• Venüstrafobi: Güzel Kadınlardan Korkma
• Vermifobi: Solucanlardan Korkma
• Zelofobi: Kıskançlıktan Korkma
• Zoofobi: Hayvanlardan Korkma


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fobi Nedir?En Yaygın 10 Fobi | İnsanları En Çok Korkutan 10 Şey


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/En_Yaygin_10_Fobi_insanlari_En_Cok_Korkutan_10_S_t78237.html']En Yaygın 10 Fobi | İnsanları En Çok Korkutan 10 Şey' target='_blank'>En' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/En_Yaygin_10_Fobi_insanlari_En_Cok_Korkutan_10_S_t78237.html']En Yaygın 10 Fobi | İnsanları En Çok Korkutan 10 Şey

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı