İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Dilimize Geçen Yabancı Sözcükler | Almanca - Arapça - Ermenice - Farsça

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Dilimize Geçen Yabancı Sözcükler


Almanca Kökenli Sözcükler


A

akut

B

balata, beher, beherglas, bitter

D

dekan, difenbahya, dikta, diril, dizel, doçent, dübel

E

element, ester

F

fakfon, faşing, feldmareşal, feldspat, fenik, fertik, filinta, fondip

G

gastrula, gen, general, genetik, Germanistik, gerundium, gestalt, gestapo, gnays, graben, grossmarket

H

hahnyum, hamburger, haymatlos, hinterlant, hornblent, horst

K

kaput, karst, kayzer, kiklon, kipe, klapa, konsonant, kuruş, kuvars

L

laborant, lavta, laytmotif, liet, lös, lümpen

M

mangan, mark, matriks, mavzer, mazohist, moment

N

Nazi

O

om, otoban, otopark

P

panzer, parabellum, perlon, preparat

R

rate, reiber, revir, ringa

S

sekunder, setliç, Slavistik

Ş

şablon, şalter, şilep, şlempe, şnitzel, şnorkel, şvester

T

takograf, takometre, tekniker, termin, tifdruk, tonmayster, trafo, tras

V

vaks, vermut, vokal, volfram

Z

zeplinArapça Kökenli Sözcükler


A


aba, Abbas, Abdal, abdal, abdiâciz, abdülleziz, abes, abide, abidevi, abraş, abus, acaba, acar, acayip, acele, aceleten, Acem, acem, acemaşiran, acemi, acemkürdi, acep, aceze, acibe, acil, acilen, aciz, âciz, âcizane, acube, acul, acuze, ad, adabımuaşeret, adale, adalet, adam, adap, adavet, addetmek, addolunmak, adedî, adedimürettep, adem, Âdem, âdem, ademimerkeziyet, ademiyet, âdemiyet, adese, adet, âdet, âdeta, adi, adil, adilane, adli, adliye, af, afak, afaki, afat, afet, afetzede, affedilmek, affetmek, affettirmek, affeylemek, affolunmak, afif, afife, afiyet, afyon, afyonkeş, agel, ağda, ağnam, ağraz, ağyar, ahali, ahbap, ahcar, ahdetmek, ahdî, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedit, ahfat, Ahi, ahi, ahir, ahiren, ahiret, ahit, ahitname, ahiz, ahize, ahkâm, ahlaf, ahlak, ahlaken, ahlaki, ahlakiyat, ahlat, ahlatıerbaa, ahmak, ahraz, ahşa, ahşap, ahval, ahzetmek, ahzüita, ahzükabz, aidat, aidiyet, aile, ailevi, ait, akabe, akait, akamet, akar, akaret, akdedilmek, akdetmek, akıbet, akıl, akide, akide, akik, akil, akil baliğ, akilane, akim, akis, akit, âkit, aklen, aklıevvel, aklıselim, akli, akliyat, akliye, akraba, akran, Akrep, akrep, akrep, aksam, aksata, aksetmek, aksettirmek, aksiseda, aksülamel, aktar, aktariye, akur, akva, akvam, âlâ, alaimisema, alaka, alakadar, alamet, alametifarika, alelacayip, alelacele, alelade, alelhesap, alelhusus, alelıtlak, alelumum, alelusul, alem, âlem, alemdar, âlemşümul, alenen, aleni, aleniyet, alessabah, alet, Alevi, aleyh, aleyhtar, aleykümselam, Ali, ali, alicenap, alil, alim, âlim, alimallah, âlimane, aliyyülâlâ, Allah, Allahualem, Allahuteala, allame, ama, âmâ, amal, amalierbaa, aman, amanname, amber, amberbu, amel, amele, amelî, ameliyat, ameliyathane, ameliye, amenna, Amentü, amentü, amil, âmin, amir, amirane, amiriita, amiyane, amma, amma velakin, amme, amudi, amudufıkari, amut, an, anane, ananevi, anasıl, anasır, anbean, anha minha, ani, anif, Anka, anut, aptal, ar, araban, arabankürdi, Arabi, Araf, Arafat, arak, arakiye, Arap, Arasat, araz, âraz, arazbar, arazi, arbede, ardiye, arız, arıza, arızi, Ari, ari, arif, arifane, arifane, arife, ariyet, ariyeten, ariz amik, ariza, arsa, arş, arşıâlâ, aruz, arz, arz, arz, arzani, arziyat, arzuhâl, asa, asabi, asabiye, asabiyet, asalet, asaleten, asap, asar, asarıatika, aselbent, ases, asgari, asgari müşterek, ashap, asıl, asır, asi, aside, asil, asilzade, asker, askerî, askeriye, asla, aslen, asli, asliye, aspur, asrısaadet, asri, aşar, aşari, aşerat, âşık, âşıkane, aşir, aşiret, aşk, aşure, atalet, ateh, atfen, atfetmek, atıf, atıfet, atıl, ati, atik, atlas, avam, avane, avarız, avdet, avdetî, avrat, avret, ayal, ayan, âyan, ayar, ayet, ayın, ayıp, ayn, aynen, aynısefa, ayni, ayni, ayniyat, ayniyet, ayyar, ayyaş, ayyuk, aza, azamet, azami, azap, azap, azil, azim, azimet, azimkâr, azimkârane, aziz, azize, aziziye, azledilmek, azletmek, azlolunmak, azmetmek, azmettirmek, Azrail


B


Babıali, Babi, badehu, badema, badire, badiye, bağdadi, bahar, baharat, bahir, bahis, bahname, bahri, bahriye, bahsetmek, bakam, bakaya, baki, bakir, bakire, bakiye, bakkal, bakkaliye, bakla, bakliyat, balgam, baliğ, bamya, bani, bap, bariz, basar, basari, basiret, basit, basur, basübadelmevt, batıl, batın, bâtın, bâtıni, Bâtıni, Bâtıniye, bati, battal, battaniye, bayi, baytar, bazen, bazı, bedahet, bedaheten, bedayi, bedel, beden, bedenen, bedenî, bedevi, Bedevi, bedihi, bedii, bediiyat, bedir, behime, behimi, beis, beka, bekâr, bekâret, bekârhane, bekri, bela, belagat, belahat, belde, beledi, belediye, beleş, beliğ, beliye, belki, beniâdem, benibeşer, beraat, beraatizimmet, berat, Berberi, berdelacuz, bereket, berrak, berri, berzah, besalet, besmele, beşaret, beşer, beşerî, beşeriyet, bevliye, bevvap, bey, beyan, beyanat, beyanname, beyaz, beyit, beynelmilel, beytülmal, beyyine, beyzi, bez, bez, bezir, bezzaz, biat, bidat, bidayet, bihakkın, bikir, bilahare, bilaistisna, bilakayduşart, bilakis, bilasebep, bilavasıta, bilcümle, bilfarz, bilfiil, bilhassa, bililtizam, bilistifade, billahi, billur, billuri, billuriye, bilmukabele, bilmünasebe, bilumum, bilvasıta, bina, binaen, binaenaleyh, binnetice, birsam, bismillah, bittabi, bizatihi, bizzat, bornoz, budala, buğuz, buğzetmek, buhar, buhran, buhur, buhurdan, buhurumeryem, bukalemun, bukran, burç, burhan, butlan, buut, bühtan, büluğ, bünye, bürudet


C


cadde, Caferi, cahil, cahilane, cahiliye, cahiliyet, caiz, caize, cali, calip, camız, cami, cami, camia, camit, cani, canip, caniyane, cari, cariye, casus, cazibe, cazibedar, cazip, cebbar, Cebbar, cebel, ceberut, cebin, cebir, cebir, cebire, Cebrail, cebren, cebretmek, cebrî, cebrinefis, cebriye, cedel, Cedi, cedit, cedre, cefa, cefakâr, cefakeş, ceffelkalem, cehalet, cehdetmek, cehennem, cehennemî, cehil, ceht, celadet, celal, Celâli, celep, celi, celil, cellat, celp, celpname, celse, cem, cemaat, cemaatimüslimin, cemadat, cemal, ceman, cemaziyelahir, cemaziyelevvel, cembiye, cemetmek, cemi, cemil, cemile, cemiyet, cemre, cenabet, Cenabıhak, cenah, cenap, cenaze, cenin, ceninisakıt, cennet, cennetmekân, cenubi, cenup, cep, cephe, cer, cerahat, cerbeze, cereme, cereyan, cerh, ceride, ceriha, cerrah, cerrahi, cerrar, cesamet, cesaret, ceset, cesim, cesur, cesurane, cet, cetbecet, cetvel, cevaben, cevabi, cevahir, cevap, cevaz, cevelan, cevher, cevir, ceviz, cevizî, cevretmek, cevval, cevvaliyet, cevvi, Cevza, ceza, cezai, cezbe, cezbetmek, cezir, cezire, cezp, cezrî, cezve, cibilliyet, cidal, cidar, cidden, ciddi, ciddiyet, cife, cihat, cihaz, cihet, cila, cilbent, cildiye, cilt, cima, cin, cinai, cinas, cinayet, cinnet, cins, cinsî, cinsilatif, cinsiyet, cirim, cirit, cisim, cismani, cismen, civar, cizye, coğrafi, coğrafya, cuma, cumhur, cumhuriyet, cumhuriyetperver, cübbe, cühela, cülus, cülusiye, cümle, cümleten, cümudiye, cünha, cünun, cünüp, cüret, cüretkâr, cürmümeşhut, cüruf, cürüm, cüsse, cüz, cüzdan, cüzi, cüzzam


Ç


çavşır, çeyiz, Çıfıt, çıfıt, çul


D


dağdağa, dâhi, dahil, dâhil, dâhilen, dâhilî, dâhiliye, dâhiyane, dahletmek, daim, daima, daimî, dair, daire, dairevi, dakik, dakika, dakikane, dalalet, dar, dar, daraban, darbe, darbımesel, darbuka, darıdünya, darp, darphane, darülaceze, darülbedayi, darüleytam, darülfünun, darüşşifa, daüssıla, dava, davet, davetiye, davetkâr, davetname, davlumbaz, davudi, davul, debagat, debbağ, debdebe, Deccal, deccal, def, defa, defaat, defaten, defetmek, defi, defihacet, defin, define, defnedilmek, defnetmek, defnolunmak, defolmak, defter, defterdar, defterhane, defterihakani, defterikebir, deha, dehalet, dehhaş, dehşet, delalet, delil, delk, dem, demevi, denaet, deni, derç, derece, dereke, derk, derrace, ders, dershane, dersiam, derz, desise, dessas, deva, devaimisk, devam, deveran, deveranıdem, devir, devir, devlet, devlethane, devralmak, devran, devre, devredilmek, devren, devretmek, devrî, devriâlem, devridaim, devrihindi, devrikebir, devrirevan, devrisaadet, devriye, devrolunmak, deyyus, dımışki, dibace, dikkat, dimağ, din, dinar, dindar, dinen, dinî, dirayet, dirhem, divan, divançe, divanhane, Divanhane, divanıharp, divani, divit, diyanet, diyar, diyarıgurbet, diyet, dolap, dua, duahan, duhul, duhuliye, dumur, dun, Dübbüasgar, Dübbüekber, dükkân, düldül, Düldül, dünya, dünyevi, Dürzi, dürzü, düstur, düvel, düyun


E


ebabil, ebat, ebcet, ebedî, ebediyen, ebediyet, ebet, ebeveyn, ebleh, ecdat, ecel, ecinni, ecir, ecnebi, ecza, eczane, eçhel, eda, eda, edat, edebî, edebikelam, edebiyat, edebiyatsever, edep, edevat, edibane, edip, edna, edvar, efdal, efkâr, efkârıumumiye, eflak, eflatun, eflatuni, efrat, efsus, ehem, ehemmiyet, ehil, ehlî, ehlibeyit, ehlidil, ehlihibre, ehlikeyif, ehlikitap, ehlisalip, ehlisünnet, ehlivukuf, ehliyet, ehliyetname, ehlizevk, ehram, ehven, ehvenişer, ehveniyet, ekâbir, ekalliyet, ekseri, ekseriya, ekseriyet, eksibe, elaman, elan, elbet, elbette, elbise, eleğimsağma, elem, elhak, elhamdülillah, elhasıl, elif, elifba, elifî, elim, elmas, elmasiye, elmastıraş, elvan, elveda, elyaf, elzem, emanet, emaneten, emanetullah, emare, emaret, emel, emin, emir, emir, emirber, emirname, emlak, emmi, emniyet, emraz, emretmek, emreylemek, emrihak, emrivaki, emsal, emtia, emval, enam, enam, enaniyet, enbiya, ender, enfes, enfiye, enfüsi, enkaz, ensar, entari, enva, envaiçeşit, erbain, erbap, erkân, erkânıharbiyeiumumiye, erkânıharp, ervah, erzak, erzel, esame, esaret, esas, esasen, esasi, esatir, esatirî, esbabımucibe, esbak, esbap, esef, eser, esericedit, esham, esir, esir, esire, eslaf, esma, esmayıhüsna, esmayışerife, esmer, esna, esnaf, esrar, esrarengiz, essah, estağfurullah, esvap, eşhas, eşkâl, eşkıya, eşraf, eşref, eşya, etfal, etibba, etraf, evcara, evç, evham, eviç, evkaf, evla, evladüiyal, evlat, evleviyet, evliya, evrak, evrat, evsaf, evvel, evvela, evveliyat, eyalet, eylül, eytam, eyyam, eza, ezan, ezani, ezel, ezelî, eziyet


F


faal, faaliyet, facia, fahiş, fahişe, fahri, fahriye, fahur, faik, faikiyet, fail, failimuhtar, faiz, fak, fakat, fakih, fakir, fakirane, fakirhane, fakr, fakruzaruret, fal, falaka, falan, falname, fâni, fanus, faraş, faraza, farazi, faraziye, fare, farfara, fariğ, farika, fariza, fark, Fars, farz, farzımuhal, fasık, fasıl, fasıla, fasih, fasile, fasit, fasletmek, fassal, fatih, Fatiha, fatihane, fayda, fazıl, fazilet, faziletkâr, fazla, fecaat, feci, fecir, fecrikâzip, fecrisadık, feda, fedai, fedakâr, fehamet, fehim, fehmetmek, fehva, fek, felah, felaket, felaketzede, felç, felek, felekiyat, fellah, felsefe, felsefi, fen, fena, fena, fenafillah, fennî, ferace, feragat, ferağ, ferah, ferahfeza, ferahnak, ferahnakaşiran, ferahnüma, feraset, ferç, ferden ferda, ferdî, ferdiyet, ferî, ferih, ferik, fersah, fert, fesahat, fesat, feshedilmek, feshetmek, fesih, fesüphanallah, fetha, fethetmek, fetih, fetihname, fetret, fettan, fettane, fetva, fetvahane, fetvayişerife, fevç, feveran, fevk, fevkalade, fevkalbeşer, fevkani, fevri, fevt, fevvare, feyezan, feyiz, feylesof, feyyaz, feyzalmak, feza, fezleke, fıkdan, fıkıh, fıkra, fındık, fırka, fırkateyn, fırsat, fıskiye, fıstık, fıstıki, fıtık, fıtrat, fıtraten, fıtri, fıtriye, fidye, fidyeinecat, fiil, fiilen, fiilî, fiiliyat, fikir, fikren, fikrî, fikrisabit, fikriyat, fil, filan, filhakika, filiz, filvaki, firak, firar, firari, firavun, firfiri, firkat, fisebilillah, fit, fitil, fitne, fitre, fiyat, fodla, fodul, fuhuş, fukara, ful, fuzuli, fücceten, fülüs, füru, fütuhat, fütur, fütüvvet


G


gabavet, gabi, gabin, gaddar, gadir, gadretmek, gadrolmak, gadrolunmak, gaffar, gafil, gafilane, gaflet, gafur, gaile, gaip, gaita, galat, galatıhis, galatımeşhur, galebe, galeyan, galiba, galibiyet, galip, galiz, galsame, gam, gammaz, gamze, gani, ganimet, garabet, garaip, garami, garaz, garazkâr, Garbi, gariban, garibe, garip, gark, garp, garsiyat, gaseyan, gasil, gasilhane, gasletmek, gasp, gassal, gaşiy, gaşyolmak, gaybubet, gaye, gayet, gayr, gayret, gayretkeş, gayri, gayriahlaki, gayriciddi, gayriihtiyari, gayriinsani, gayriiradi, gayrikabil, gayrikanuni, gayrimahdut, gayrimakul, gayrimemnun, gayrimenkul, gayrimeskûn, gayrimeşru, gayrimuayyen, gayrimuntazam, gayrimümkün, gayrimüslim, gayrinizami, gayriresmî, gayrisafi, gayrisıhhi, gayrişahsi, gayritabii, gayur, Gayya, gayya, gayz, gaza, gazal, gazap, gazel, gazelhan, gazeliyat, gazi, gazve, gıda, gıllıgış, gına, gıpta, gıyaben, gıyabi, gıyap, gıybet, gudde, gudubet, gufran, gulgule, gulyabani, gurbet, gurbetzede, gurup, gurur, gusletmek, gusül, gusülhane, güllabi, güllabi


H


habaset, habbe, haber, haberdar, Habeş, habeş, habip, habis, hac, hacamat, haccetmek, hacet, hacı, hacim, hacir, haciz, haczetmek, had, hadde, haddehane, haddikifaye, hademe, hademeihayrat, hadım, hadim, hadis, hadisat, hadise, hafakan, hafazanallah, hafız, hafızıkütüp, hafi, hafif, hafifmeşrep, hafit, hafiye, hafriyat, hail, haile, hain, haiz, hak, hak, Hak, hakaret, hakaretamiz, hakem, hakeza, hakikat, hakikaten, hakiki, hakim, hâkim, hakimane, hâkimane, hâkimiyet, hâkimiyetimilliye, hakir, hakkâk, hakkaniyet, hakketmek, hakkıhıyar, hakkıhuzur, hakkımüktesep, hakkısükût, hakperest, haksever, hakşinas, hal, hal, hâl, hala, hâlâ, halas, halaskâr, halavet, halayık, halazade, hâlbuki, hale, halebi, halef, halel, haleldar, hâlen, hâlet, hâletinez, hâletiruhiye, haletmek, halfa, halhal, hali, haliç, halife, hâlihazır, Halik, halim, halis, halisane, halisüddem, halita, halk, halk, halka, halkavi, halkiyat, hallaç, halletmek, hallihamur, hallolmak, hallolunmak, halt, haluk, halvet, halvethane, Halveti, hamakat, hamal, hamaliye, hamam, hamarat, hamaset, hamasi, hamdetmek, hamdüsena, Hamel, hamız, hami, hamil, hamile, hamilen, hamilikart, hamiş, hamiyet, hamiyetperver, hamla, hamlaç, hamle, hamletmek, hamse, hamsin, hamt, hamule, hamur, hamurkâr, Hanbeli, hançer, hançere, Hanefi, hanek, hap, hapis, hapishane, hapsedilmek, hapsetmek, hapsettirmek, hapsolmak, haptetmek, har, harabat, harabati, harabe, harabi, haraç, haram, harami, haramzade, harap, harar, hararet, harbe, harbi, harbî, harbiye, harcıâlem, harcırah, harç, hardal, hardaliye, harekât, hareke, hareket, hareki, harem, Haremeyn, harf, harfendaz, harfitarif, harfiyen, harın, haricen, haricî, hariciye, hariç, harika, harikulade, harim, harimiismet, harir, haris, harita, harnup, harp, hars, has, hasar, hasat, hasbelkader, hasbetenlillah, hasbi, hasbihâl, haseki, hasenat, hasep, haset, hasıl, hasıla, hasılat, hasılıkelam, hasım, hasır, hasır, hasis, hasiyet, haslet, hasret, hasretmek, hasrolunmak, hassa, hassas, hassasiyet, hassaten, hasut, haşa, haşefe, haşerat, haşere, haşhaş, haşhaşhane, haşin, haşir, haşiş, haşiv, haşiye, haşmet, haşviyat, haşyet, hat, hata, hatıl, hatır, hatıra, hatırat, hatırşinas, hatif, hatim, hatime, hatip, hatmetmek, hatmi, hatta, hattat, hattıhareket, hav, hava, havadar, havadis, havai, havaiyat, havale, havalename, havali, havari, havas, havas, havi, havil, havsala, havuz, havza, hayâ, hayal, hayalat, hayalbaz, hayalen, hayalet, hayalhane, hayalî, hayalperest, hayalperver, hayat, hayat, hayati, hayatiyet, haybe, haydari, haydut, hayfa, hayıf, hayır, hayır, hayırhah, hayırperver, hayırsever, hayız, hayran, hayrat, hayret, hayrulhalef, haysiyet, hayvan, hayvanat, hayvani, hayvaniyet, haz, haza, hazakat, hazar, hazari, hazfetmek, hazık, hazım, hazır, hazırcevap, hazırun, hazin, hazine, hazinedar, haziran, hazire, hazmetmek, hazne, hazret, hazzetmek, heba, hebenneka, heccav, hece, hecin, hedef, heder, hediye, hekim, hela, helak, helal, helalî, helalühoş, helalzade, helecan, helezon, helezoni, helme, helva, helvahane, hemze, hendek, hendese, hendesi, herif, hesabi, hesap, heves, heveskâr, heybe, heybet, heyecan, heyelan, heyet, heyhat, heykel, heykeltıraş, heyula, hezaren, hezel, hezeyan, hezimet, hezliyat, Hıdırellez, hıfız, hıfzetmek, hıfzıssıhha, hınzır, hırka, hırpani, hırs, hısım, hıyanet, hıyar, Hızır, hızır, hibe, hicap, hicaz, hicazkâr, hiciv, hicran, hicret, hicri, hicvetmek, hicviye, hidayet, hiddet, hikâye, hikem, hikemî, hikmet, hilaf, hilafet, hilafıhakikat, hilal, hilalî, hilat, hile, hilebaz, hileişeriye, hilekâr, hilkat, hilkaten, hilye, himaye, himmet, hin, hindi, hindiba, hirfet, his, hisar, hisar, hisse, hissedar, hissedilmek, hisseişayia, hisset, hissetmek, hissettirmek, hissî, hissikablelvuku, hissiselim, hissiyat, hissolunmak, hitabe, hitaben, hitabet, hitam, hitan, hitap, hiza, hizip, hizmet, hizmetkâr, hokka, hokkabaz, hortum, Hu, hububat, hudut, hukuk, hukuken, hukuki, hulliyat, hulul, hulus, huluskâr, humar, humma, humus, hunnak, hurafe, hurç, huri, huruç, hurufat, Hurufi, husuf, husul, husumet, husumetkâr, husus, hususi, hususiyet, husye, huşu, huşunet, hutbe, hutut, huzur, hüccet, hücre, hücum, hücumbot, hükmen, hükmetmek, hükmi, hükmolunmak, hükûmet, hüküm, hükümdar, hükümferma, hükümran, hülasa, hülasaten, hülle, Hüma, hünnap, hünsa, hür, hürmet, hürmeten, hürmetkâr, hürmetkârane, hürriyet, hürriyetperver, hüseyni, hüsnühâl, hüsnühat, hüsnükabul, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, hüsnütalil, hüsnütelakki, hüsnüteveccüh, hüsnüyusuf, hüsnüzan, hüsran, hüsün, hüthüt, hüvelbaki, hüviyet, hüzme, hüzün, hüzzam


I


ırak, ırk, ırki, ırkiyat, ırz, ıskat, ıslah, ıslahat, ıslahhane, ısrar, ıstıfa, ıstılah, ıstırap, ıstırar, ıstırari, ıtır, ıtlak, ıtrah, ıtri, ıtriyat, ıttıla, ıttırat, ıydiye, ızrar


İ


iade, iadeiitibar, iadeiziyaret, iane, iare, iaşe, ibadet, ibadetgâh, ibadethane, ibadullah, ibare, ibaret, ibate, ibda, ibdai, iblağ, iblis, iblisane, ibne, ibra, ibraname, İbrani, ibraz, ibre, ibret, ibretamiz, ibretiâlem, ibrik, ibriktar, ibzal, icabet, icap, icar, icat, icaz, icazet, icazetname, icbar, icma, icmal, icra, icraat, içtihat, içtima, içtimai, içtimaiyat, içtinap, idadi, idam, idame, idare, idarehane, idareimaslahat, idareten, idari, iddia, iddianame, idman, idrak, idrar, ifa, ifade, iffet, ifham, iflah, iflas, ifna, ifrağ, ifrat, ifraz, ifrazat, ifrit, ifsat, ifşa, ifşaat, ifta, iftar, iftariye, iftihar, iftira, iğbirar, iğfal, iğtinam, ihale, iham, ihanet, ihata, ihbar, ihbariye, ihbarname, ihdas, ihkakıhak, ihlal, ihlas, İhlas, ihmal, ihmalkâr, ihracat, ihraç, ihram, ihraz, ihsan, ihsanıhümayun, ihsas, ihtar, ihtarname, ihtida, ihtifal, ihtikâr, ihtilaç, ihtilaf, ihtilal, ihtilam, ihtilas, ihtilat, ihtimal, ihtimalî, ihtimam, ihtira, ihtiram, ihtiras, ihtiraz, ihtisap, ihtisar, ihtisas, ihtisas, ihtişam, ihtiva, ihtiyaç, ihtiyar, ihtiyar, ihtiyari, ihtiyat, ihtiyaten, ihtiyati, ihtiyatkâr, ihtizaz, ihvan, ihya, ihzar, ihzari, ika, ikame, ikamet, ikametgâh, ikaz, ikbal, ikdam, iklim, ikmal, ikna, ikrah, ikram, ikramiye, ikrar, ikraz, iksir, iktibas, iktidar, iktifa, iktiran, iktisaden, iktisadi, iktisadiyat, iktisap, iktisat, iktiza, ilaç, ilah, İlah, ilahe, ilahi, ilahi, İlahî, ilahî, ilahiyat, ilam, ilan, ilanen, ilanıaşk, ilanihaye, ilave, ilaveten, ilca, ilelebet, ilga, ilhak, ilham, ilim, ilkah, illa, illaki, illallah, illet, illî, illiyet, ilmî, ilmiahlak, ilmihâl, ilmiye, ilmühaber, iltibas, iltica, iltifat, iltifatkâr, iltihabi, iltihak, iltihap, iltimas, iltisak, iltisaki, iltizam, iltizami, ilzam, ima, imal, imalat, imalathane, imale, imam, imame, imamet, iman, imaniye, imar, imaret, imarethane, imbik, imdat, imha, imkân, imla, imrahor, imsak, imsakiye, imtihan, imtina, imtisal, imtisas, imtiyaz, imtizaç, imza, in, inat, inayet, İncil, incizap, indi, indifa, indifai, infak, infaz, infial, infilak, infirak, infirat, infisah, inha, inhidam, inhilal, inhimak, inhina, inhiraf, inhisar, inhitat, inikâs, inikat, inkâr, inkıbaz, inkılap, inkıraz, inkısam, inkıta, inkıyat, inkisar, inkisarıhayal, inkişaf, insaf, insan, insani, insaniyet, insicam, insiraf, insirafi, insiyak, insiyaki, inşa, inşaat, inşallah, inşat, inşirah, intaç, intak, intan, intani, intaniye, intiba, intibah, intibak, intifa, intifada, intiha, intihabat, intihal, intihap, intihar, intikal, intikam, intisap, intişar, intizam, intizar, inzal, inzibat, inzibati, inzimam, inziva, ipham, ipka, iptal, iptida, iptidai, iptila, iptizal, irade, iradımesel, iradi, iradiye, irap, irat, irca, irfan, irs, irsal, irsaliye, irsen, irsî, irsiyet, irşat, irtibat, irtica, irticai, irtical, irticalen, irtifa, irtifak, irtihal, irtikâp, irtisam, irtişa, isabet, isal, isale, İsevi, ishal, isim, iskân, İslam, İslami, İslamiyet, ismen, ismet, isnaden, isnat, ispat, israf, İsrafil, istiane, istiap, istiare, istibat, istibdat, istical, isticar, isticvap, istida, istidaname, istidat, istidlal, istifa, istifade, istifaname, istifham, istifra, istifsar, istifsarıhatır, istiğfar, istiğna, istiğrak, istihale, istihare, istihbar, istihbarat, istihdaf, istihdam, istihfaf, istihkak, istihkâm, istihkar, istihlak, istihraç, istihsal, istihza, istihzar, istikamet, istikbal, istiklal, istikra, istikrah, istikrar, istikraz, istikşaf, istila, istilzam, istimal, istimdat, istimlak, istimna, istimrar, istimzaç, istinabe, istinaden, istinaf, istinas, istinat, istinatgâh, istinkâf, istinsah, istintaç, istintak, istirahat, istirdat, istirham, istiskal, istismar, istisna, istisnai, istişare, istitrat, istiva, istizah, istizan, isyan, isyankâr, işar, işaret, işba, işgal, işgaliye, işkâl, işret, iştah, iştial, iştigal, iştiha, iştihar, iştikak, iştira, iştirak, iştiyak, işve, ita, itaat, itaatkâr, itap, itfa, itfaiye, ithaf, ithafname, ithal, ithalat, itham, ithamname, itibar, itibaren, itibari, itidal, itikâf, itikâl, itikat, itila, itilaf, itimat, itimatname, itina, itiraf, itiraz, itiyat, itizar, itlaf, itmam, itminan, ittifak, ittihat, ittihaz, ittisal, ivaz, izabe, izaç, izafe, izafet, izafeten, izafi, izafiye, izafiyet, izah, izahat, izale, izaleişüyu, izam, izam, izan, izaz, izazuikram, izdiham, izdivaç, izhar, izin, izinname, izmihlal, izzet, izzetinefis, izzetüikbal, izzetüikram


K


kabahat, kabala, kabız, kabil, kabil, kabile, kabiliyet, kabir, kablelmilat, kablelvuku, kabristan, kabul, kâbus, kabza, kabzımal, kadar, kadayıf, kadeh, kadem, kademe, kademhane, kader, kaderiye, kadı, kadife, kadim, kadimî, kadir, kadir, Kadiri, Kadiriye, kadirşinas, kadit, kafa, kafadar, kafes, kâfi, kafile, kâfir, kâfiristan, kafiye, kâfur, kahhar, kahır, kâhil, kâhin, kahir, kahkaha, kahpe, kahretmek, kahreylemek, kahrolmak, kahve, kahvehane, kaide, kail, kaim, kaime, kâin, kâinat, kakım, kakule, kal, kalaba, kalben, kalbî, kalbur, kale, kalebent, kalem, kalemkâr, kalemşor, kalemtıraş, kalensöve, kalevi, kalfa, kalıp, kallavi, kalleş, kalp, kalp, kalp, kalpazan, kalubela, kalya, kamber, kamer, kamerî, kamet, kamet, kâmil, kâmilen, kamus, kanaat, kanaatkâr, kanara, kandil, kani, kant, kantar, kantariye, kanun, kanun, kânun, kanunen, kanuni, kanuni, kanuniyet, kanunname, kanunuesasi, kânunuevvel, kânunusani, kâp, kapan, kapan, kara, karabet, karanfil, karar, karargâh, kararname, karha, kari, kariha, karine, karkara, karnabit, Karun, karun, karye, kasaba, kasap, kasaphane, kasavet, kasem, kasım, kasır, kasıt, kaside, kasidehan, kasten, kastetmek, kasti, kasvet, kâşif, kat, katar, katetmek, kati, kâtibe, kâtibiadil, katil, katil, kâtip, katiyen, katiyet, katletmek, katliam, katolunmak, katran, katre, kavaf, kavait, kavas, kavat, kavi, kavil, kavim, kavis, kavletmek, kavlükarar, kavmî, kavmiyat, kavmiyet, kay, kaybedilmek, kaybetmek, kaybolmak, kaydedilmek, kaydetmek, kaydettirmek, kaydıhayat, kaydıihtiyat, kaydiye, kaydolmak, kayıp, kayıt, kaymakam, kayme, kayser, kaytan, kayyum, kaza, kazaen, kazara, kazasker, kazaz, kazazede, kazevi, kaziye, kazurat, kebap, kebir, keder, kefalet, kefaleten, kefaletname, kefaret, kefe, kefen, kefere, kefil, kefiye, kehanet, kehle, kelam, Kelamıkadim, kelamıkibar, kelime, kelimeişehadet, kemakân, kemal, kemaliafiyet, kemiyet, kenef, kerahet, keramet, kere, kerem, kerh, kerhen, kerih, kerim, kerime, kerkes, kerpeten, kerrake, kesafet, kesat, kesbî, kesel, kesif, kesir, kesp, kesre, kesret, keşfedilmek, keşfetmek, keşfettirmek, keşif, keşşaf, keten, ketum, ketumiyet, Kevser, keyfekeder, keyfetmek, keyfî, keyfiyet, keyif, keza, kezalik, kıble, kıblenüma, kıdem, kılade, kılaptan, kılıf, kılükal, kına, kınnap, Kıpti, kıraat, kıraathane, kırat, kırba, kırmız, kırmızı, kırtasiye, kısas, kısas, kısım, kısmen, kısmet, kısmi, kıssa, kıstas, kışır, kıt, kıta, kıtaat, kıtal, kıvam, kıyafet, kıyafetname, kıyam, kıyamet, kıyas, kıyasen, kıyasımukassem, kıyasi, kıymet, kıymettar, kıyye, kibar, kibarzade, kibir, kibrit, kifaf, kifafınefis, kifayet, kile, kils, kilüs, kimya, kimyager, kimyevi, kimyon, kimyoni, kinaye, kira, kispet, kisve, kitabe, kitabet, kitabi, kitap, kitapsever, kitle, kiyaset, kubbe, kudas, kudema, kudret, kudüm, kudümzen, kûfi, kulampara, kule, kullap, kulunç, kumar, kumarbaz, kumarhane, kumaş, kumkuma, kura, kurabiye, kurada, Kur'an, Kur'an-ı Kerim, kurban, kurna, kurs, kuskus, kusur, kutnu, kutsi, kutsiyet, kutup, kutur, kuut, Kuvayımilliye, kuvve, kuvvet, kuyudat, küffar, küfran, küfretmek, küfür, küfürbaz, küheylan, kül, külfet, külli, külliyat, külliye, külliyen, külliyet, künh, künye, küp, kürdi, küre, kürevi, kürsü, küsuf, küsur, küsurat, kütle, kütüphane


L


laakal, lacerem, ladinî, laedri, laedriye, lafız, lafzen, lafzi, lağım, lağıv, lağvedilmek, lağvetmek, lağvolmak, lağvolunmak, lahavle, lahika, lahit, lahmacun, lahuri, lahut, lahuti, lahza, lain, lakap, lakaydi, lakayıt, lakin, laklak, laklaka, laklakiyat, lal, lalettayin, lâm, lamekân, lamelif, lamise, lanet, laski, latif, latife, laubali, laubaliyane, layemut, layenkati, layık, layiha, layuhti, lazım, lazıme, lebbeyk, ledün, lef, leffetmek, leffüneşir, leh, lehçe, lehim, lehtar, lemis, letafet, levazım, levazımat, levha, leylak, leylaki, leyli, leziz, lezzet, libas, lif, lika, linet, lisan, lisanıhâl, lisanımünasip, lisani, lisaniyat, liva, liyakat, liyan, lobut, lokma, lokum, luti, lügat, lügatçe, lüknet, lütfen, lütfetmek, lütfeylemek, lütuf, lütufkâr, lütufkârane, lüzucet, lüzuci, lüzum


Konu Hale tarafından 27 Kasım 2015 Cuma - 19:00 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
M


maada, maaile, maalesef, maalmemnuniye, maarif, maaş, maatteessüf, maazallah, mabat, mabet, mabeyin, mablak, mabude, mabut, macera, maceraperest, macun, madde, maddeten, maddi, maddiyat, maddiyet, madem, mademki, maden, madenî, madrup, madun, mafevk, mafiş, mafsal, mağara, mağdur, mağduriyet, mağfiret, mağfur, mağlubiyet, mağlup, mağmum, Mağribî, Mağribî, Mağrip, mağrip, mağrur, mağrurane, mağşuş, mahal, mahalle, mahallî, maharet, mahbes, mahbube, mahbup, mahcubane, mahcubiyet, mahcup, mahcur, mahcuz, mahdum, mahdut, mahfaza, mahfe, mahfi, mahfil, mahfuz, mahfuzen, mahıv, mahir, mahirane, mahiyet, mahkeme, mahkûk, mahkûkât, mahkûm, mahkûmane, mahkûmiyet, mahlas, mahlep, mahluk, mahlukat, mahlul, mahlut, mahmude, mahmudiye, mahmul, mahmur, mahmuz, mahpus, mahpushane, mahra, mahrama, mahreç, mahrek, mahrem, mahremiyet, mahrukat, mahrum, mahrumiyet, mahrut, mahruti, mahsuben, mahsul, mahsulat, mahsuldar, mahsup, mahsur, mahsus, mahsus, mahsusen, mahşer, mahşerî, mahut, mahvetmek, mahviyet, mahvolmak, mahzar, mahzen, mahzun, mahzunane, mahzur, mai, mail, maile, main, maişet, maiyet, makabil, makale, makam, makara, makas, makaskâr, makastar, makat, makber, makbul, makbuz, maksat, maksure, maksut, makta, maktel, maktu, maktul, makul, makule, makûs, mal, malayani, malen, mali, malihülya, malik, malikâne, Maliki, malikiyet, maliye, maliyet, malul, malulen, maluliyet, malum, malumat, malumatfuruş, malumattar, malzeme, mamafih, mamelek, mamul, mamulat, mamur, mamure, mana, mancınık, mandal, manen, manevi, maneviyat, mangal, mâni, mânia, manidar, mansıp, mantık, mantıken, mantıki, manzara, manzum, manzume, mapus, mapushane, marabut, maraz, maraza, marazi, marifet, mariz, mars, maruf, marufiyet, Maruni, maruz, maruzat, mas, masal, masara, masarif, masat, maskara, maslahat, maslahatgüzar, maslak, maslup, masnu, masnuat, masraf, masruf, massetmek, mastar, mastar, mastara, masum, masumane, masume, masumiyet, masun, masuniyet, maşallah, maşatlık, maşer, maşerî, maşlah, maşrapa, maşrık, maşuk, maşuka, matah, matara, matbaa, matbu, matbua, matbuat, matem, matkap, matla, matlup, matrah, matrak, matruş, matrut, matuf, matuh, maval, mavera, mavi, mavna, mayasıl, mayi, maymun, mazarrat, mazbata, mazbut, mazeret, mazhar, mazhariyet, mazi, mazlum, mazmun, maznun, mazruf, mazur, meal, mealen, mebde, mebiz, meblağ, mebni, mebus, mebzul, mebzuliyet, mecal, mecaz, mecazen, mecazi, mecbur, mecburen, mecburi, mecburiyet, meccanen, meccani, mecelle, mecidiye, meclis, meclisara, meclup, mecmu, mecmua, mecnun, mecnunane, mecra, mecruh, Mecus, Mecusi, meczup, meçhul, meçhulat, medar, medarıiftihar, meddah, medeni, medeniyet, medet, medih, medlul, medrese, medyun, medyunuşükran, mefahir, mefharet, mefhum, mefkûre, mefluç, mefret, mefruş, mefruşat, mefsuh, meftun, meftuniyet, meful, mehabet, mehaz, mehdi, mehil, mekân, mekkâre, meknuz, mekruh, meksefe, mektep, mektup, melaike, melal, melamet, Melami, melanet, melce, melek, meleke, melekût, melez, melfuf, melfufen, melhuz, melik, melike, melul, melun, memalik, memat, memba, memleha, memleket, memluk, Memluk, memnu, memnuiyet, memnun, memnuniyet, memul, memur, memure, memurin, memuriyet, men, menafi, menafiiumumiye, menakıp, menakıpname, mendil, menedilmek, menetmek, menfa, menfaat, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar, menfez, menfi, menfur, menhiyat, menhus, meni, menkıbe, menkıbevi, menkul, menolunmak, mensubiyet, mensucat, mensup, mensur, menşe, menşur, menus, menzil, menzile, mepsuten, mera, merak, meram, merasim, merbut, merbutiyet, mercan, merci, merdane, meret, mergup, merhaba, merhale, merhamet, merhameten, merhem, merhum, merhume, meri, Merih, meriyet, merkat, merkep, merkez, merkezî, merkeziyet, merkum, merkûp, mermer, mermer, mermerşahi, mermi, mersiye, mersiyehan, mertebe, mesabe, mesafe, mesaha, mesai, mesail, mesamat, mesame, mesane, mescit, mesel, mesela, mesele, meserret, mesh, Mesih, mesire, mesken, meskenet, meskûkât, meskûn, meskût, meslek, mesleki, mesmu, mesnet, mesnevi, mesrur, mest, mestur, mesture, mesudane, mesul, mesuliyet, mesut, meşakkat, meşale, meşbu, meşgale, meşgul, meşguliyet, meşher, meşhet, meşhur, meşhut, meşihat, meşime, meşk, meşkûk, meşkûr, meşrep, meşru, meşrubat, meşruhat, meşruiyet, meşrut, meşruta, meşruten, meşruti, meşrutiyet, meşum, meşveret, met, meta, metanet, metbu, metfen, metfun, methal, methaldar, methetmek, methiye, methüsena, metin, metin, metris, metruk, metrukât, metruke, metrukiyet, mevali, mevcudat, mevcudiyet, mevcut, mevdu, mevduat, mevhibe, mevhibeiilahiye, mevhum, mevize, mevki, mevkuf, mevkufen, mevkufiyet, mevkut, mevkute, mevla, Mevlevi, Mevlevihane, mevlit, mevlithan, mevlut, mevrut, mevsim, mevsuf, mevsuk, mevt, mevta, mevut, mevzi, mevzii, mevzu, mevzuat, mevzubahis, mevzun, meydan, meydani, meyil, meyletmek, meymenet, meyus, meyusiyet, meyyal, meyyit, mezalim, mezamir, mezar, mezaristan, mezat, mezbaha, mezbele, mezcetmek, mezellet, mezhep, meziyet, mezkûr, mezmur, mezra, mezru, mezun, mezuniyet, mıklep, mıknatıs, mıknatısi, mıknatısiyet, mıntıka, mırra, mısdak, mısır, mıskala, mısra, mışmış, mızrak, mızrap, miat, mibzer, mide, midevi, miftah, miğfer, mihaniki, mihenk, mihnet, mihr, mihrak, mihrap, mihver, Mikâil, mikâp, miktar, mikyas, mil, miladi, milat, milel, millet, milletsever, millî, milliyet, milliyetperver, milliyetsever, mim, mimar, mimari, minare, minber, minkale, minnet, minnettar, minnettarane, minval, miraç, miras, mirat, mis, misafir, misafirhane, misafirperver, misak, Misakımillî, misal, misil, misk, miskal, miskin, miskinane, miskinhane, misvak, miyar, mizaç, mizaçgir, mizah, mizahi, mizan, molla, muaccel, muacciz, muaddel, muadele, muadelet, muadil, muaf, muafiyet, muahede, muahedename, muaheze, muahezename, muahhar, muahharen, muakkip, mualla, muallak, muallel, muallim, muallime, muamelat, muamele, muamma, muammer, muannit, muaraza, muarefe, muarız, muasır, muaşaka, muaşeret, muattal, muattar, muavenet, muavin, muayede, muayene, muayenehane, muayyen, muayyeniyet, muazzam, muazzep, muazzez, mubassır, mucip, mucir, mucit, mucize, mucizevi, mudarebe, mudi, mudil, mufassal, mugaddi, mugalata, muganni, muganniye, mugayeret, mugayir, muğber, muğlak, muhabbet, muhabbetname, muhaberat, muhabere, muhabir, muhaceret, muhacim, muhacir, muhaddep, muhaddis, muhafaza, muhafazakâr, muhafız, muhakeme, muhakkak, muhakkik, muhal, muhalefet, muhalif, Muhammedî, muhammen, muhammes, muhammin, muhannet, muharebe, muharip, muharrem, muharrer, muharrik, muharrir, muharriş, muhasamat, muhasara, muhasebat, muhasebe, muhasım, muhasır, muhasip, muhassala, muhassas, muhassasat, muhassenat, muhassıl, muhat, muhatap, muhatara, muhavere, muhavvil, muhayyel, muhayyer, muhayyerkürdi, muhayyersümbüle, muhayyile, muhbir, muhik, muhil, muhip, muhit, muhkem, muhlis, muhrik, muhrip, muhtaç, muhtar, muhtariyet, muhtasar, muhtasaran, muhtekir, muhtel, muhtelif, muhtelis, muhtelit, muhtemel, muhtemelen, muhterem, muhteri, muhteris, muhteriz, muhtesip, muhteşem, muhteva, muhtevi, muhteviyat, muhtıra, muhzır, muin, muit, mukaar, mukabele, mukabil, mukaddem, mukaddema, mukadder, mukadderat, mukaddes, mukaddesat, mukaddime, mukaffa, mukallit, mukannen, mukarenet, mukarrer, mukarrerat, mukassem, mukassi, mukataa, mukattar, mukavele, mukavelename, mukavemet, mukavim, mukavva, mukavves, mukavvi, mukayese, mukayyet, mukayyit, mukim, mukni, mukriz, muktebes, muktedir, muktesit, mukteza, muktezi, mumaileyh, munfasıl, munis, munkabız, munkalip, munsap, muntazam, muntazaman, muntazır, munzam, murabaha, murabba, murabba, murabıt, murafaa, murahhas, murakabe, murakıp, murassa, murat, muris, musaddak, musaffa, musahabe, musahhih, musahip, musakka, musalla, musallat, musalli, musanna, musannif, musap, musavver, Musevi, Mushaf, musır, musibet, muForumlarımızda terbiye sınırları dışındaki kelimelere izin verilmez., muForumlarımızda terbiye sınırları dışındaki kelimelere izin verilmez.şinas, muska, muslihane, musluk, mustarip, mustatil, muşamba, mut, muta, muta, mutaassıp, mutabakat, mutabık, mutallaka, mutantan, mutariza, mutasarrıf, mutasavver, mutasavvıf, mutat, mutavaat, mutavassıt, mutazarrır, muteber, mutedil, mutekit, mutemet, mutena, muteriz, mutezile, mutfak, muti, mutlak, mutlaka, mutlakiyet, mutmain, muttali, muttarit, muttasıf, muttasıl, muvacehe, muvafakat, muvafakatname, muvaffak, muvaffakiyet, muvafık, muvahhit, muvakkat, muvakkaten, muvakkit, muvakkithane, muvasala, muvasalat, muvaşşah, muvazaa, muvazene, muvazi, muvazzaf, muz, muzaffer, muzafferane, muzafferiyet, muzır, muzip, muzlim, muzmahil, mübadele, mübadil, mübah, mübahase, mübalağa, mübarek, mübareze, mübaşeret, mübaşir, mübayaa, mübayenet, mübeşşir, mübeyyiz, mübrem, mücadele, mücahede, mücahit, mücamaa, mücavir, mücazat, mücbir, mücehhez, mücella, mücellit, mücellithane, mücerrep, mücerret, mücessem, mücevher, mücevherat, mücmel, mücrim, müçtehit, müdafaa, müdafaaname, müdafi, müdahale, müdahil, müdana, müdara, müdavi, müdavim, müddea, müddei, müddeialeyh, müddeiumumi, müddet, müdebbir, müdekkik, müdellel, müderris, müdevven, müdevvenat, müdevver, müdire, müdrik, müdrike, müdrir, müdür, müdüriyet, müebbet, müeccel, müeddep, müellefat, müellif, müemmen, müennes, müesses, müessese, müessif, müessir, müessiriyet, müessis, müeyyide, müezzin, müfekkire, müferrih, müfessir, müfettiş, müfit, müflis, müfredat, müfret, müfrez, müfreze, müfrit, müfsit, müftehir, müfteri, müftü, mühendis, mühendishane, müheyya, müheyyiç, mühim, mühimmat, mühlet, mühlik, mühmel, mühtedi, mükâfat, mükâfaten, mükâleme, mükedder, mükellef, mükellefiyet, mükemmel, mükemmelen, mükemmeliyet, mükerrer, mükerreren, mükevvenat, mükeyyifat, mükrim, müktesebat, müktesep, mülahaza, mülahazat, mülahham, mülakat, mülaki, mülayemet, mülayim, mülazım, mülemma, mülevven, mülevves, müleyyin, mülga, mülhak, mülhakat, mülhem, mülhit, mülk, mülki, mülkiye, mülkiyet, mülteci, mültefit, mültezim, mümanaat, mümarese, mümas, mümasil, mümbit, mümessil, mümeyyiz, mümin, mümkün, mümtaz, mümteni, münacat, münadi, münafık, münakalat, münakale, münakasa, münakaşa, münasebat, münasebet, münasip, münavebe, münazaa, münazara, müncer, mündemiç, münderecat, münderiç, münebbih, müneccim, münekkit, münevver, münezzeh, münfail, münferiden, münferit, münfesih, münhal, münhani, münharif, münhasır, münhasıran, münhat, münhezim, münkesir, münkir, münşeat, münşi, münteha, müntehabat, müntehap, müntehip, müntehir, müntesip, münteşir, münzevi, müphem, müphemiyet, müptedi, müptela, müptezel, müracaat, müradif, mürai, mürebbi, mürebbiye, müreccah, müreffeh, müreffehen, mürekkep, mürekkep, mürettebat, mürettep, mürettip, mürettiphane, mürevviç, mürit, mürşit, mürteci, mürtefi, mürtekip, mürtesem, mürtet, mürur, müruriye, müruruzaman, mürüvvet, müsaade, müsabaka, müsabık, müsademe, müsadere, müsadif, müsait, müsakkafat, müsamaha, müsamahakâr, müsamere, müsavat, müsavi, müsebbip, müseccel, müseddes, müsekkin, müsellem, müselles, müsellesat, müsellim, müselsel, müsemma, müsemmen, müsevvit, müshil, müskirat, Müslim, Müslüman, müsmir, müspet, müsrif, müstacel, müstacelen, müstaceliyet, müstafi, müstağni, müstahak, müstahdem, müstahkem, müstahsil, müstahzar, müstahzarat, müstait, müstakar, müstakbel, müstakil, müstakilen, müstakim, müstamel, müstantik, müstear, müstebat, müstebit, müstecir, müstefit, müstehap, müstehase, müstehcen, müstehlik, müstehzi, müstekreh, müstelzim, müstemirren, müstemleke, müsteniden, müstenit, müstenkif, müstensih, müsterih, müstesna, müsteşar, müsteşrik, müstevi, müstevli, müstezat, müsvedde, müşabehet, müşabih, müşahede, müşahhas, müşahit, müşareket, müşarünileyh, müşavere, müşavir, müşebbeh, müşekkel, müşerref, müşevveş, müşevvik, müşfik, müşir, müşir, müşkül, müşkülat, müşkülpesent, müşrik, müştak, müştak, müştehi, müşteki, müştemilat, müşterek, müştereken, Müşteri, müşteri, mütalaa, mütareke, müteaddit, müteaffin, müteahhit, müteakiben, müteakip, mütealiye, müteallik, müteammim, mütearife, mütebahhir, mütebaki, mütebasbıs, mütebeddil, mütebessim, mütecanis, mütecasir, mütecaviz, mütecessis, mütedair, mütedavil, mütedeyyin, müteessif, müteessir, mütefekkir, mütefennin, müteferrik, müteferrika, mütegallibe, mütehakkim, mütehammil, müteharrik, mütehassıs, mütehassis, mütehavvil, mütehayyir, mütehevvir, müteheyyiç, mütekabil, mütekabiliyet, mütekait, mütekâmil, mütekâsif, mütekebbir, mütekellim, mütelezziz, mütemadi, mütemadiyen, mütemayil, mütemayiz, mütemekkin, mütemerkiz, mütemmim, mütenakıs, mütenakız, mütenasip, mütenavip, mütenazır, mütenebbih, müteneffir, mütenekkir, mütenekkiren, mütenevvi, müteradif, müterakim, müterakki, mütercem, mütercim, mütereddi, mütereddit, mütesanit, müteselli, müteselsil, müteselsilen, müteşebbis, müteşekkil, müteşekkir, mütetebbi, mütevakkıf, mütevali, mütevazı, mütevazi, mütevazin, müteveccih, müteveccihen, müteveffa, mütevehhim, mütevekkil, mütevelli, mütevellit, müteverrim, müteyakkız, mütezayit, müthiş, müttefik, müttefiken, müttehiden, müttehit, müvekkil, müvellidülhumuza, müvellidülma, müverrih, müvesvis, müvezzi, müyesser, müzaheret, müzahir, müzahrefat, müzakerat, müzakere, müzayaka, müzayede, müzebzep, müzehhep, müzekker, müzekkere, müzevir, müzeyyen, müziç, müzmin


N


naaş, naat, nabız, nadim, nadir, nadirat, nadiren, nafaka, nafi, nafia, nafile, nafiz, nağme, nahif, nahiv, nahiye, nail, naip, nakarat, nakden, nakdî, nakıs, nakış, nakız, nakibüleşraf, nakil, nâkil, nakip, nakisa, nakit, nakkare, nakkarhane, nakkaş, nakledilmek, naklen, nakletmek, naklettirmek, naklî, nakliyat, nakliye, nakşetmek, Nakşibendi, nakşolmak, nakzen, nakzetmek, nal, nalbant, nalbur, nalça, nalın, namus, namuskâr, nane, nâr, nara, narcıl, nârıbeyza, nas, nasbetmek, nasfet, nasıp, nasır, nasihat, nasihatname, nasip, nasir, Nasrani, Nasturi, naşi, naşir, natıka, natır, natuk, nazar, nazaran, nazarıdikkat, nazarıitibar, nazari, nazariyat, nazariye, nazım, nâzım, nazır, nazil, nazir, nazire, nazmen, nazmetmek, nebat, nebatat, nebati, nebbaş, nebevi, nebi, nebze, necabet, necaset, necat, Necef taşı, necip, nedamet, nedbe, nedim, nedime, nedret, nefaset, nefer, nefes, nefha, nefir, nefis, nefis, nefiy, nefret, nefsani, nefsaniyet, nefyedilmek, nefyetmek, nehari, nehir, nehiy, nekahet, nekahethane, nekais, nekre, nema, nemrut, nesep, nesiç, nesih, nesil, nesim, nesir, nesren, neşe, neşet, neşide, neşir, neşredilmek, neşren, neşretmek, neşriyat, neşrolunmak, neşvünema, netice, neticeten, neuzübillah, nev, nevale, nevazil, nevir, nezafet, nezahet, nezaket, nezaketen, nezaret, nezarethane, nezetmek, nezif, nezih, nezir, nezle, nezretmek, nısfınnehar, nısfiye, nısıf, nida, nifak, nihai, nihayet, nikâh, nikap, nikbet, nikris, nimet, nimetşinas, nisa, nisai, nisaiye, nisan, nisap, nispet, nispeten, nispi, nisyan, niyabet, niyet, niza, nizam, nizami, nizamiye, nizamname, nokra, noksan, nokta, noktainazar, nöbet, Nuh, nuhuset, nukut, nur, nurani, Nusayri, nutuk, nübüvvet, nüfus, nüfuz, nüfuzkâr, nüks, nükte, nüktedan, nükûl, nüsha, nüve, nüzul


O


okka


Ö


öd, ömrübillah, ömrühayat, ömür, örf, örfi, öşür, özür


P


papağan, patlıcan, patlıcani, paytak, pelesenk, pelit


R


Rab, rabbani, Rabbena, rabıt, rabıta, raci, radde, raf, Rafızi, rağbet, rağmen, rahat, rahibe, rahim, rahim, rahîm, rahip, rahle, rahleitedris, rahman, rahmani, rahmet, rakam, rakı, rakım, rakibe, rakik, rakip, rakit, rakkas, rakkase, raks, ramak, ramazan, rapten, raptetmek, raptiye, rasat, rasathane, rasıt, raşe, raşi, ratıp, rayiç, rayiha, razakı, razı, reaya, rebabi, rebap, rebiyülahir, rebiyülevvel, recep, recim, recmetmek, reddedilmek, reddetmek, reddeylemek, reddiye, reddolunmak, redif, refah, refakat, refetmek, refik, refika, rehavet, rehin, rehine, reis, reisicumhur, reisülküttap, rekabet, rekâket, rekât, rekiz, rekzetmek, remel, remil, remiz, resen, resim, resmen, resmetmek, resmî, resmigeçit, resmikabul, resmiyet, ressam, resul, resülmal, reşit, ret, revaç, revak, revakiye, revnak, rey, reyhan, reyhani, rezalet, reze, rezil, rıza, rızık, riayet, riayetkâr, rica, rical, ricat, rika, rikaptar, rikkat, risale, rivayet, riya, riyakâr, riyakârane, riyaset, riyazet, riyazi, riyaziyat, riyaziye, ruam, rubai, Rufai, ruh, ruhani, ruhaniyet, ruhban, ruhbaniyet, ruhen, ruhi, ruhiyat, ruhsat, ruhsatiye, ruhsatname, ruhumücerret, Rum, Rumi, rumi, rumuz, rutubet, rücu, rüçhan, rüesa, rüfeka, rükû, rükün, rüküş, rüsum, rüsumat, rüsup, rüşeym, rüşt, rüştiye, rüşvet, rütbe, rüya, rüyet


S


saadet, saadethane, saat, saba, saba, sabah, sabık, sabıka, sabır, sabi, sabit, sabite, sabitkadem, sabretmek, sabreylemek, sabuh, sabun, sabunhane, sabuniye, sabur, sadaka, sadakat, sadaret, sadet, sadık, sadıkane, sadır, sâdır, sadme, sadrazam, saf, saf, safa, safahat, safderun, safdil, safer, saffet, safha, safi, safiha, safiyet, safra, safran, safsata, sah, saha, sahabe, sahabet, sahaf, sahan, sahavet, sahi, sahibe, sahife, sahih, sahil, sahildar, sahip, sahipkıran, sahlep, sahn, sahne, sahra, sahre, sahur, saik, saika, saika, sair, sairfilmenam, sak, saka, saka, sakaf, sakamet, sakat, sakatat, sakıt, saki, sakil, sakim, sakin, sakit, sala, salabet, salah, salahiyet, salahiyettar, salat, salatüselam, salavat, salep, salhane, salik, salim, salimen, salip, salise, salisen, saltanat, sam, Sami, samimi, samimiyet, samur, samut, sanat, sanatkâr, sanatkârane, sanatsever, sanayi, sanayiinefise, sandal, sandalye, sandık, sanduka, sanem, saniye, sara, saraciye, saraç, saraçhane, sarahat, sarahaten, sarf, sarfınazar, sarfiyat, sâri, sarih, sarnıç, sarraf, sarrafiye, sathi, satıh, satır, satır, satlıcan, satvet, savat, savlet, say, sayfa, sayfiye, sayha, saykal, sebat, sebatkâr, sebebiyet, sebep, sebil, sebilhane, sebkihindi, seccade, secde, seci, seciye, seda, sedef, sedefkâr, sedir, sefa, sefahat, sefalet, sefaret, sefarethane, sefer, seferber, seferî, sefih, sefihane, sefil, sefilane, sefine, sefir, sefire, sefirikebir, seher, sehim, sehiv, sehven, sekene, sekte, sekteikalp, sel, selam, selamet, selamünaleyküm, selamünkavlen, selaset, selatin, sele, selef, selika, selim, selis, sellemehüsselam, selp, selzede, sem, sem, sema, sema, semah, semahane, semahat, semai, semavi, semazen, semen, semen, semere, semih, semt, semtürreis, sena, sene, seneidevriye, seneikebise, senet, senevi, serdetmek, seretan, seri, serian, servet, set, setir, setre, setretmek, setriavret, sevap, sevap, sevda, Sevir, seviye, sevk, sevkitabii, sevkiyat, sevkülceyş, seyahat, seyahatname, seyelan, seyfiye, seyir, seyis, seyit, seylani, seylap, seyran, seyredilmek, seyretmek, seyreylemek, seyrüsefer, seyyah, seyyal, seyyanen, seyyar, seyyare, seyyiat, seyyibe, seyyie, sıdk, sıfat, sıfır, sıhhat, sıhhi, sıhhiye, sıhri, sıhriyet, sıkıt, sıklet, sıla, sılayırahim, sınaat, sınai, sınıf, sır, sırat, sırf, sırretmek, sırrolmak, sıyanet, sıyga, sibakusiyak, sicil, siftah, sihir, sihirbaz, sikke, silah, silahendaz, silahhane, silahşor, silahtar, silsile, silsileimeratip, silsilename, simit, simsar, simsariye, Simurg, simya, sin, sinameki, sirayet, sirkat, sitteisevir, sittinsene, siyak, siyakat, siyakusibak, siyasa, siyasal, siyaset, siyaseten, siyasetname, siyasi, siyasiyat, siyer, sof, sofa, sofi, sofiyan, sofiyane, sofra, sofu, sohbet, sokak, somaki, soytarı, sual, suhulet, suhunet, suikast, suiniyet, suistimal, suizan, sukut, sukutuhayal, sulh, sulhperver, sulhsever, sulp, sulta, sultan, sultani, sultaniyegâh, sumak, suni, sunta, sur, surat, sure, suret, sureta, susam, sübut, sübyan, sücut, süfli, Süheyl, sükûn, sükûnet, sükût, sükûti, sülale, süluk, sülümen, sülüs, sümbüle, sümmettedarik, sündüs, sünnet, Sünni, süphanallah, sürahi, sürat, Süreyya, sürfe, sürre, sürur, Süryani, sütre, süveyda


Ş


şaban, şafak, Şafii, şahap, şahım, şahıs, şahika, şahit, şahne, şahsen, şahsi, şahsiyat, şahsiyet, şaibe, şair, şairane, şaire, şak, şakayık, şaki, şakketmek, şakul, şakuli, şama, şamama, şamata, şamdan, şamil, şan, şap, şaphane, şarabi, şarap, şaraphane, şark, şarkı, Şarki, Şarkiyat, şart, şartname, şaşaa, şathiyat, şathiye, şatır, şavk, şavul, şayi, şayia, şaz, şeamet, şebabet, şebeke, şecaat, şecere, şecerename, şeci, şedaraban, şeddadi, şedde, şedit, şefaat, şeffaf, şefik, şefkat, şehadet, şehadetname, şehevi, şehit, şehla, şehriye, şehvani, şehvaniyet, şehvet, şehvetperest, şek, şekavet, şekil, şekilperest, şeklen, şeklî, şekva, şelale, şem, şemail, şems, şemse, şemsî, şemsiye, şenaat, şeni, şeniyet, şer, şerait, şeran, şerare, şerbet, şerç, şeref, şerefe, şerefiye, şerefyap, şerh, şerha, şeri, şeriat, şerif, şerik, şerir, şerit, şeriye, şet, şetaret, şetim, şevahit, şevk, şevkefza, şevket, şevval, şey, şeyh, şeyhülislam, şeytan, şeytanet, şeytanılain, şeytani, şık, Şia, şiar, şiddet, şifa, şifahane, şifahen, şifahi, Şii, şiir, şiiriyet, şikâyet, şikâyetname, şimal, şimali, şirk, şirket, şirret, şiryan, şita, şitaiye, şöhret, şua, şuara, şubat, şube, şufa, şule, şûra, şurup, şuur, şüheda, şükran, şükretmek, şükür, şümul, şüphe, şürekâ, şüyu


T


taaccüp, taaddüt, taaffün, taahhüt, taahhütname, taalluk, taallukat, taam, taammüden, taammüm, taammüt, taannüt, taarruz, taassup, taaşşuk, taat, taayyün, taayyüş, tab, tab, tabaat, tababet, tabak, tabak, tabaka, tabakhane, taban, tabasbus, tabetmek, tabi, tabi, tabi, tabiat, tabii, tabiiyet, tabip, tabir, tabirname, tabl, tabla, tablakâr, tabut, tabya, tacil, tacir, taciz, taç, tadat, tadil, tadilat, tafra, tafsil, tafsilat, tagaddi, tagallüp, tagayyür, tağşiş, tağyir, tahaccüm, tahaccür, tahaffuz, tahaffuzhane, tahakkuk, tahakküm, tahammuz, tahammül, tahammülfersa, tahammür, taharet, taharri, taharrüş, tahassun, tahassür, tahassüs, tahaşşüt, tahattur, tahavvül, tahayyül, tahdidat, tahdit, tahfif, tahıl, tahin, tahinî, tahkik, tahkikat, tahkim, tahkimat, tahkir, tahkiye, tahlif, tahlil, tahlilî, tahlis, tahlisiye, tahliye, tahmil, tahmin, tahminen, tahminî, tahmis, tahmis, tahnit, tahribat, tahrif, tahrifat, tahrik, tahrikât, tahril, tahrip, tahripkâr, tahrir, tahrirat, tahriren, tahrirî, tahriş, tahsil, tahsilat, tahsildar, tahsis, tahsisat, tahsisatımesture, tahşiye, tahtelbahir, tahteşşuur, tahvil, tahvilat, tak, takaddüm, takallüs, takarrüp, takarrür, takas, takat, takayyüt, takaza, takbih, takdim, takdir, takdiriilahî, takdirkâr, takdirname, takdis, takibat, takim, takip, takiye, takke, taklidî, taklip, taklit, takriben, takribî, takrip, takrir, takriz, taksim, taksimat, taksir, taksirat, taksit, takti, taktir, takva, takvim, takviye, takyit, talak, talakat, talakıselase, talebe, talep, talepname, tali, talih, talik, talil, talim, talimat, talimatname, talimgâh, talimhane, talimname, talip, talk, talkın, tallahi, taltif, tam, tamah, tamahkâr, tamam, tamamen, tamamiyet, tambur, tambura, tamburi, tamik, tamim, tamir, tamirat, tamirhane, tanassur, tandır, tandırname, tanin, tannan, tantana, tanzifat, tanzim, Tanzimat, tanzimat, tanzir, taraf, tarafeyn, tarafgir, taraftar, tarassut, taravet, tardiye, tarh, tarhun, tarif, tarife, tarifname, tarih, tarihçe, tarihî, tarik, tarikat, tariz, tarsin, tart, tarz, tarziye, tas, tasallut, tasallüp, tasannu, tasarruf, tasavvuf, tasavvufi, tasavvur, tasdi, tasdik, tasdikname, tasfiye, tasfiyehane, tasgir, tashih, tashihikarar, tasmim, tasni, tasnif, tasrif, tasrih, tastir, tasvip, tasvir, tasvirî, tatbik, tatbikat, tatbikî, tatil, tatmin, tatminkâr, taun, tavaf, tavassut, tavattun, tavazzuh, tavır, tavik, taviz, tavizkâr, tavla, tavsif, tavsiye, tavsiyename, tavus, tavzif, tavzih, tayf, tayfa, tayın, tayin, tayip, tayyar, tayyare, tayyetmek, tazallüm, tazammun, tazarru, tazim, tazimat, tazip, taziye, taziyet, taziyetname, taziz, tazmin, tazminat, tazyik, teadül, teakup, teali, teamül, tearuz, teati, teavün, tebaa, tebahhur, tebaiyet, tebarüz, tebcil, tebdil, tebdilihava, tebdilimekân, tebeddül, tebeddülat, tebellüğ, tebellür, teberru, teberrük, teberrüken, teberrüz, tebessüm, tebeyyün, tebligat, tebliğ, tebrik, tebriye, tebşir, tebyiz, tecahül, tecahülüarif, tecahülüarifane, tecanüs, tecavüz, tecavüzkâr, tecdit, teceddüt, tecelli, tecemmu, tecennün, tecerrüt, tecessüm, tecessüs, tecezzi, tecil, tecrit, tecrübe, tecrübi, tecvit, tecviz, tecziye, teçhil, teçhiz, teçhizat, tedafüi, tedahül, tedai, tedarik, tedavi, tedavül, tedbir, tedenni, tedfin, tedhiş, tedip, tediye, tedricen, tedricî, tedriç, tedris, tedrisat, tedvin, tedvir, tedviren, teeddüp, teehhül, teehhür, teemmül, teenni, teessüf, teessür, teessürat, teessüs, teeyyüt, tefahhus, tefahür, tefarik, tefavüt, tefcir, tefehhüm, tefekkür, teferruat, teferrüç, teferrüt, tefessüh, tefeül, tefevvuk, tefeyyüz, tefhim, tefrik, tefrika, tefriş, tefrişat, tefrit, tefsir, teftih, teftiş, tefviz, tegafül, teganni, tehacüm, tehalüf, tehalük, tehcir, tehdit, tehditkâr, tehevvür, teheyyüç, tehir, tehiriicra, tehlike, tehyiç, tehzil, tekabül, tekâlif, tekâmül, tekâsüf, tekâsül, tekaüdiye, tekaüt, tekbir, tekdir, tekebbür, tekeffül, tekellüf, tekellüm, tekemmül, tekerrür, tekessür, tekevvün, tekfin, tekfir, tekiden, tekit, tekke, teklif, tekmil, tekrar, tekraren, tekrir, teksif, teksir, tekvin, tekzip, telaffuz, telafi, telaki, telakki, telaş, telaşe, telef, telefat, telhis, telif, telin, telis, telkih, telkin, tellak, tellal, tellaliye, telmih, telmihen, telvis, temadi, temaruz, temas, temayül, temayüz, tembih, tembihat, temcit, temdit, temeddüh, temeddün, temellük, temenna, temenni, temerküz, temerrüt, temessül, temettü, temevvüç, temeyyüz, temhir, temin, teminat, temiz, temkin, temlik, temlikname, temmuz, temrin, temsil, temsilî, temyiz, tenafür, tenakus, tenakuz, tenasüh, tenasül, tenasüp, tenazur, tencere, teneffüs, teneffüshane, tenevvü, tenevvür, tenezzüh, tenezzül, tenkidî, tenkil, tenkis, tenkisat, tenkit, tenkit, tenkiye, tennure, tensik, tensikat, tensil, tensip, tenvir, tenvirat, tenzih, tenzil, tenzilat, tenzilirütbe, tephir, tephirhane, terakki, terakkiperver, teraküm, teravih, terbi, terbiye, terbiyevi, tercih, tercihane, tercihen, terciibent, tercüman, tercüme, tercümeihâl, terdit, tereddi, tereddüt, tereke, terekküp, terennüm, teressüp, terettüp, terfi, terfian, terfih, terfik, terhin, terhis, terk, terkibî, terkibibent, terkin, terkip, terkiphane, tersim, tertibat, tertip, terviç, terzil, tesadüf, tesadüfen, tesadüfi, tesahup, tesalüp, tesanüt, tescil, tesdis, teselli, tesellüm, teselsül, tesettür, teseyyüp, teshil, teshin, teshir, teshir, tesir, tesis, tesisat, tesit, teskin, teslim, teslimat, teslimiyet, teslis, tesmiye, tespih, tespit, tesri, tesvit, tesviye, teşbih, teşci, teşdit, teşebbüs, teşehhüt, teşekkül, teşekkür, teşekkürname, teşerrüf, teşevvüş, teşhir, teşhis, teşkil, teşkilat, teşmil, teşri, teşrif, teşrifat, teşrih, teşrihhane, teşrii, teşrik, teşrikimesai, teşrin, teşrinievvel, teşrinisani, teşvik, teşvikkâr, teşviş, teşyi, tetabuk, tetebbu, tetkik, tetkikat, tevabi, tevafuk, tevahhuş, tevakki, tevakkuf, tevali, tevarüs, tevatür, tevazu, tevazün, tevbih, tevcih, tevdi, tevdiat, teveccüh, tevehhüm, tevekkel, tevekkeli, tevekkül, tevellüt, teverrüm, tevessü, tevessül, tevettür, tevfik, tevfikan, tevhit, tevil, tevki, tevkif, tevkifat, tevkifhane, tevkil, tevlit, tevliyet, Tevrat, tevriye, tevsi, tevsik, tevşih, tevzi, tevziat, teyakkuz, teyemmüm, teyit, tezahür, tezahürat, tezat, tezayüt, tezekkür, tezellül, tezelzül, tezevvüç, tezhip, tezkere, tezkire, tezkiye, tezvir, tezvirat, tezyif, tezyifkâr, tezyin, tezyinat, tezyinî, tezyit, tıbben, tıbbi, tıbbiye, tıfıl, tıknefes, tılsım, tınnet, tıp, tıpkı, tıynet, ticaret, ticaretgâh, ticarethane, ticari, tiftik, tilavet, tilmiz, timsah, timsal, tiryak, tiryaki, tomar, topuz, töhmet, tövbe, tövbekâr, Tuba, tufan, tufeyli, tuğyan, tuhaf, tuhafiye, tul, tulani, tulu, tuluat, turaç, turfa, tutya, tüccar, türap, türbe, türbedar, tüveyç


U


ubudiyet, ucube, ucubik, udi, ufki, ufuk, uful, ufunet, uhde, uhrevi, uhuvvet, ukala, ukde, uknum, ukubet, ulema, ulufe, uluhiyet, ulum, ulvi, ulviyet, umde, umman, umre, umum, umumhane, umumi, umumiyet, umur, umur, unsur, unvan, Urban, urup, usare, usturlap, usul, usul, uşşak, ut, Utarit, uzlet, uzuv, uzvi, uzviyet


Ü


ücret, üdeba, ülfet, ümera, ümmet, ümmi, ümran, ünsiyet, üryan, üryani, üs, üs, üsera, üslup, üstüvane, üstüvani


V


vaat, vaaz, vacip, vade, vadetmek, vadi, vah, vaha, vahamet, vahdaniyet, vahdet, vahdetivücut, vahi, vahim, vahit, vahiy, vahşet, vahşi, vahşiyane, vahyolunmak, vaiz, vaka, vakanüvis, vakar, vakayiname, vakfe, vakfetmek, vakfiye, vakıa, vakıf, vâkıf, vakıfname, vaki, vakit, vakta ki, vaktikerahet, vakur, vali, valide, vallahi, varak, varaka, varakpare, varidat, varide, vâris, varit, varta, vasat, vasati, vasıf, vasıl, vasıta, vasi, vâsi, vasiyet, vasiyetname, vatan, vatani, vatanperver, vatansever, vatvat, vaveyla, vaz, vazedilmek, vazetmek, vazıh, vazıhamil, vazııkanun, vazife, vazifeşinas, vaziyet, vaziyet, vazolunmak, ve, veba, vebal, veca, vecibe, vecih, veciz, vecize, vect, veçhe, veçhişebeh, veda, vedia, vefa, vefakâr, vefat, vehim, vehleten, vehmetmek, vekâlet, vekâleten, vekâletname, vekil, vekilharç, veladet, velayet, velayetname, veledizina, velet, velev, velhasıl, velhasılıkelam, veli, veliaht, velinimet, veliyullah, velut, velvele, veraset, verem, verese, verit, vesaik, vesair, vesaire, vesait, vesaitinakliye, vesayet, vesika, vesile, vesselam, vesvese, vetire, veya, veyahut, vezaret, vezin, vezir, veziriazam, vezne, veznedar, vicahen, vicahi, vicdan, vicdanen, vicdani, vikaye, viladi, vilayet, virdizeban, virt, visal, vitir, vuku, vukuat, vukuf, vuslat, vusul, vuzuh, vücut, vükela, vürut, vüsat, vüzera


Y


ya, yahu, Yahudi, yakaza, yakin, yakinen, yakut, yalelli, yallah, yani, Yasin, yayınispi, yediemin, yeis, yekûn, yemeni, yemin, yetim, yetimhane, yevmi, yevmiye, Yezidi, yezit


Z


zaaf, zabıt, zabıta, zabıtname, zabit, zabitan, zaç, zafer, zafiyet, zağara, zahir, zahir, zahire, zahiren, zahirî, zahit, zahmet, zahter, zail, zait, zakkum, zalim, zalimane, zam, zaman, zamane, zambak, zamir, zamir, zamk, zamkıarabi, zamme, zammetmek, zan, zanaat, zanaatkâr, zannetmek, zanneylemek, zannolunmak, zapt, zaptiye, zapturapt, zar, zarafet, zarar, zarf, zarif, zarifane, zarta, zaruret, zaruri, zat, zaten, zatî, zatülcenp, Zatülkürsi, zatürre, zaviye, zayıf, zayi, zayiat, zeamet, zebani, zebella, zebercet, Zebur, zecir, zecren, zecrî, zefir, zehap, zekâ, zekât, zekâvet, zeker, zeki, zelil, zelzele, zem, zembil, zemheri, zemmetmek, zemzem, zencefil, zenci, zephiye, zeravent, zerk, zerre, zevahir, zeval, zevalî, zevat, zevce, zevç, zeveban, zevk, zevkiselim, zevküsefa, zeyil, zeyilname, zeytin, zeytuni, zıddiyet, zıkkım, zımnen, zımni, zındık, zıt, zifaf, zifir, zifirî, zift, zihaf, zihayat, zihin, zihnen, zihnî, zihniye, zihniyet, zikıymet, zikir, zikredilmek, zikretmek, zikrolunmak, zilhicce, zilkade, zillet, zilyet, zimamdar, zimmet, zimmi, zina, zincifre, ziraat, zirai, zirve, ziya, ziyadar, ziyade, ziyafet, ziyaret, ziyaretgâh, ziynet, zuhur, zuhurat, zuhuri, zulmet, zulmetmek, zulüm, zübde, züccaciye, Zühal, Zühre, zührevi, züht, zühul, zükâm, zül, zülal, Zülcelal, Zülfikar, zümre, zümrüdi, zümrüt, zürafa, zürefa, zürra, zürriyet, züyuf


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Ermenice Kökenli Sözcükler1. anzarot
2. asfaltlatma
3. astırabilme
4. astik
5. atabilme
6. avanak
7. ayınga
8. aznif
9. bağıtlamak
10. camlatılmak
11. çifte bahis
12. çökerticilik
13. dalanmak
14. dallandırılma
15. dasnik
16. dürtelemek
17. eli yüzü düzgünlük
18. gizemsiz
19. godoş
20. haç
21. haçvari
22. hoşur
23. itişe kakışa
24. kapalı görüş
25. keş
26. ket
27. madımak
28. madik
29. maşala
30. mertek
31. moruk
32. mucur
33. murç
34. pöhrenk
35. saftoriklik
36. şimşekli fener
37. tekfur
38. topik
39. verniksiz
40. zangoçFarsça Kökenli SözcüklerA

ab, abadi, abanoz, abat, abdest, abdesthane, abıhayat, abıkevser, abuhava, aferin, afsun, agâh, aguş, ahar, ahenk, ahenktar, aheste, ahır, ahu, alayiş, alıç, alüfte, amade, ambar, arasta, arış, armudi, armudiye, armut, arzu, asayiş, astar, asude, asuman, aşikâr, aşikâre, aşina, aşiyan, aşüfte, ateş, ateşbaz, ateşin, ateşperest, avare, avaz, avize, ayin, ayinicem, ayna, azade, azar, azat, Azeri

B

baca, baç, bad, bade, badem, badısaba, bağ, bahadır, Bahai, bahane, bahar, bahariye, bahçe, bahçıvan, bahşetmek, bahşiş, baht, bahtiyar, bahusus, balar, baran, bargâh, barhana, bari, barudi, barut, baruthane, bayati, bayatiaraban, baziçe, becayiş, bed, bedava, bedbaht, bedbin, beddua, bedesten, bedhah, bednam, begayet, behemehâl, beher, behişt, behre, bel, beli, bende, bendegân, bendehane, bendezade, bent, beraber, berbat, berber, berceste, berdevam, berduş, bergüzar, berhane, berhava, berhayat, berhudar, berkemal, bermutat, bertafsil, bertaraf, beste, bestekâr, bestenigâr, beter, beyaban, beygir, beyhude, beynamaz, bezirgân, bezm, biaman, bibaht, bibehre, biçare, bidar, bigâne, bigünah, bihaber, bihuş, biilaç, bikarar, bikes, biperva, birader, birun, biryan, bitap, bitaraf, bivefa, bizar, borani, bostan, böbür, bumbar, buse, bülbül

C

cadı, cafcaf, cam, camadan, cambaz, cambazhane, camekân, can, cana, canan, canavar, canfes, canfeza, canhıraş, cansiparane, cehre, cendere, cengâver, cengel, cenk, cephane, cıva, ciğer, ciğerpare, cihan, cihangir, cihangirane, cihannüma, cihanşinas, cihanşümul, cihar, ciharıdü, ciharıse, ciharıyek, cilve, cilvebaz, cilvekâr, civan, civanmert, cop, cömert, cuşiş, cuşuhuruş, cüda, cümbüş

Ç

çabuk, çadır, çak, çakal, çaker, çalak, çalpara, çamaşır, çamaşırhane, çangal, çaparız, çapraz, çaprazvari, çardak, çare, çargâh, çark, çarkıfelek, çarmıh, çarnaçar, çarşaf, çarşamba, çarşı, çeç, çehre, çeltik, çember, çene, çenebaz, çengel, çengi, çengüçegane, çenk, çerçeve, çerviş, çeşit, çeşme, çeşmibülbül, çeşni, çevgen, çevik, çeyrek, çınar, çıra, çırağ, çırak, çırakma, çift, çifte, çiftehane, çile, çilehane, çilekeş, çilingir, çini, çiriş, çirkef, çirkin, çoban, çolpa, çorap, çorba, çöp, çuha, çuhadar, çulha, çuval, çuvaldız, çünkü

D

dadı, dağ, dağar, damat, dane, danişment, dar, darıfülfül, daru, daye, dehliz, dek, dem, dembedem, demkeş, derakap, derbeder, derbent, derdest, dergâh, derhâl, derhatır, derkenar, derman, dermeyan, derpiş, dert, deruhte, derun, deruni, derviş, dervişane, derya, deryadil, destan, destani, destar, destari, destek, destur, dev, devasa, diba, didar, dide, dideban, diğer, diğerkâm, dil, dilaver, dilbaz, dilber, diriğ, dival, divane, Divanıhümayun, dizdar, dost, dostane, dubara, dudu, dut, duvar, dübeş, düçar, dügâh, dülger, dümbelek, dümdar, dürbün, dürüst, dürüşt, düse, düşeş, düşman, düyek

E

ebru, efsane, efsanevi, efsun, efsunkâr, eğer, ejder, ejderha, encam, encümen, endam, endaze, enderun, endişe, erguvan, erguvani, erişte, eskülabi, eyvah, eyvan, ezber, ezcümle, ezkaza

F

fağfur, fağfuri, fahte, Farisi, faş, fent, fer, ferah, ferahi, ferda, ferhane, feriştah, ferişte, ferman, fersude, feryat, ferz, fındıki, figan, fihrist, firuze, fişek, fişekhane, Frenk, futa, fürumaye, füsun, füsunkâr

G

gâh, gâhi, gâvur, geda, gelmiç, gerçi, gerdan, gerdaniye, gerdek, gergedan, gergef, geriz, gevher, gez, gezi, giranbaha, girdap, girift, giriftar, giriftzen, girizgâh, gonca, güderi, güderihane, güfte, güherçile, gül, gülabdan, gülbahar, gülbank, gülbeşeker, güldeste, gülgüli, gülistan, gülşen, gümrah, günah, günahkâr, Gürcü, güruh, gürz, güya, güzaf, güzergâh, güzeşte, güzide

H

hab, hafta, hâk, hâkî, halile, ham, han, handan, hande, hane, hanedan, hanende, hanuman, hara, hare, harman, hasta, hastane, havan, havlıcan, havuç, havut, haya, hayhuy, hayli, hazan, hazandide, hem, hemayar, hemcins, hemdert, hemen, hemfikir, hemhâl, hemhudut, hempa, hemşehri, hemşire, hemşirezade, hemzemin, hengâm, hengâme, henüz, hep, her, hercai, hercümerç, hergele, herkes, herze, herzevekil, hevenk, hezaren, hıdiv, hırdavat, hışım, hıyaban, hıyar, hıyarşembe, hızar, hiç, Hindu, hoca, hodbehot, hodbin, hodkâm, hodpesent, hor, horanta, horasan, horasani, horoz, hoş, hoşaf, hoşbeş, hoşnut, hoşsohbet, hudayinabit, humbara, humbarahane, hun, hunhar, hunriz, hurda, hurdahaş, hurma, huruşan, huy, Hüda, hümayun, hüner, hünkâr, hüveyda

I

ısfahan

İ

ibrişim, iğdiş, incir, isfendan, işkembe, işkence

J

jale

K

kâgir, kâğıt, kâh, kahraman, kâhya, kâkül, kalender, kalenderî, Kalenderiye, kaltaban, kâm, kanadiyen, kâr, kârgir, karpuz, kâse, kâşane, kavga, kayısı, Kehkeşan, kehribar, kel, kelem, kelepçe, kelepser, kelle, kem, keman, kemane, kemani, kemankeş, kemençe, kement, kemer, kemha, kenar, kengel, kenger, kepaze, kepçe, ker, kereste, kereviz, kerhane, keriz, kervan, Kervankıran, kervansaray, kese, kesedar, keş, keş, keşide, keşiş, keşişhane, keşke, keşkek, keşki, keşkül, keşkülüfukara, keşmekeş, kethüda, kevel, kevgir, kezzap, ki, kil, kildan, kiler, kilermeni, kilim, kilit, kin, kindar, kirde, kireç, kişmiş, kişniş, koz, koza, köfte, köftehor, köfter, köhne, kök, kömüş, kör, köre, kös, köse, kösele, köşe, köşebent, köşk, köşker, kötek, köy, kûhi, kulübe, kumbara, kumbarahane, kumru, kunt, kurnaz, kükürt, kükürtdioksit, külah, külçe, külhan, külhani, külünk, kümbet, küncü, künde, künk, küspe, küstah, küşade, küşat, küşayiş

L

laciverdî, lacivert, laden, lades, laf, lafazan, lafügüzaf, lagar, lal, lala, lale, lalezar, lalüebkem, lapçın, laşe, lavaş, lebalep, lebiderya, leblebi, leğen, leke, lenger, lep, lerzan, lerze, leş, leşker, levendane, levent, leylek, lime, lor, lük, lüle

M

madara, mader, maderşahi, maderzat, madrabaz, mahiye, mahur, mahya, mala, marpuç, marsıvan, maş, maşa, mat, maya, mayhoş, maytap, mazı, meğer, meğerki, mehtap, mehter, mehteran, mehterhane, mekik, mendebur, menekşe, menent, meneviş, menteşe, mercanköşk, mercimek, merdane, merdikıpti, merdiven, merdümgiriz, mert, merzengûş, mest, mestane, meşe, meşin, mey, meyan, meyan, meyane, meyhane, meyve, meyvedar, meyvehoş, meze, mıh, mıskal, mihman, mihmandar, mihrace, mine, mintan, mir, miralay, mirî, mirliva, mirza, mum, mumhane, mumya, murdar, murt, musikar, muşta, mutaf, müft, mühre, mühresenk, mührüsüleyman, mühür, mühürdar, müjde, müjgân, mürdesenk, mürt, mürver

N

nabekâr, naçar, naçiz, naçizane, nadan, nadide, nagehan, nahak, nahoş, nalan, nalayık, nale, nalekâr, nam, namağlup, namahrem, namaz, namazgâh, namdar, name, namert, namevcut, namıdiğer, namlu, namünasip, namüsait, namütenahi, namzet, nan, nanıaziz, nankör, nar, nardenk, nardin, narenciye, narenç, nargile, narh, narin, narven, natamam, naz, nazenin, nazik, nazikâne, ne ... ne ..., neft, neftî, nekes, nem, nergis, neşter, neva, nevaziş, nevbahar, neveser, nevmit, nevresim, nevruz, nevzat, ney, neyçe, neyzen, nezt, nihale, nihan, nihavent, nikbin, nikriz, nilüfer, nim, nirengi, nişaburek, nişadır, nişan, nişane, nişangâh, nişasta, niyaz, nohudi, nohut, numune, nühüft, nümayiş, nümayişkâr


O

orospu, oruç

P

pabuç, paça, padişah, padişahi, pafta, pah, paha, pak, palan, palas, palaspare, paldım, pamuk, pamukaki, panzehir, para, parça, pare, pars, parsa, payan, payanda, paye, payidar, payitaht, pazar, pazı, pazubent, pazvant, peder, pederane, pederşahi, pehlivan, pehlivanane, pehpeh, pejmürde, pelenk, pelesenk, pelte, pembe, pembezar, pencere, pencik, pencüdü, pencüse, pencüyek, pençe, pençgâh, pendname, perakende, perçem, perçin, perdah, perde, perdedar, peren, perende, perestiş, perestişkâr, pergel, perhiz, perhizkâr, peri, perişan, persenk, perşembe, pertavsız, perva, pervane, pervaz, Pervin, pes, pes, pespaye, pesüs, peş, peş, peşin, peşinat, peşinen, peşkeş, peşkir, peşrev, peştahta, peştamal, Peştu, pey, peyapey


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı