İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Darüşşafaka Lisesi - 1873 Darüşşafaka İdadisi | İstanbul’da Öksüz Ve Yetim Çocukların Eğitimini Sağlamak Maksadıyla Açılmış İlk Parasız Yatılı Okul - Darüşşafaka Sınavı 2010; 30 Mayıs 2010 Pazar - Darüşşafaka Lisesine Girebilme Koşulları

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 9 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Darüşşafaka LisesiResmi ekleyenBiz Kimiz?


Şefkat Yuvası Darüşşafaka


Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka, babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli bir eğitim fırsatı sunarak, onların yaşamlarını değiştirmektedir. Kurulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği gelir ile her yıl 800'ü aşkın öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılamaktadır.

Darüşşafaka, bugüne kadar 7000'den fazla çocuğun, ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda eğitim görmesini, üniversiteye giderek oradaki eğitimlerinde de burs almalarını sağlamıştır. Bir buçuk asırdır varlığını sürdüren kurum, tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağını özümseyerek, "Eğitimle Değişen Yaşamlar" misyonunu benimsemiştir.Ülkemizin dört bir yanından Darüşşafaka'ya gelen çocuklar, bir yandan yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçerken, bir yandan da sosyal alanda çok çeşitli faaliyetlerde bulunarak çağımızın gerektirdiği tüm donanımı kazanmaktadırlar.

Darüşşafaka, üstlendiği misyonla, babalarını kaybetmiş ve olanakları yetersiz olan çocukları geleceğe hazırlamakta ve onların birer Türk aydını olarak yetişmelerini sağlamaktadır.Kuruluşundan bu yana verdiği eğitimle ülkemize pek çok önemli insan kazandıran, ilk günden beri gücünü toplumdan alan Darüşşafaka, Eğitimle Değişen Yaşamlar misyonuyla yaptığı çalışmaları destek veren tüm kişi ve kuruluşlardan aldığı güçle sürdürecektir.

Eğitim Alanında İlk Sivil Toplum Hareketi: Darüşşafaka Cemiyeti

Eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Darüşşafaka Cemiyeti, halk çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 30 Mart 1863'te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye adıyla kurulmuştur. Cemiyet kuruluşundan bu yana çalışmalarıyla sivil örgütlenmenin özgün bir örneğini oluşturmuştur. Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olan Türk esnaflarının, batılı anlamdaki eğitimden yoksun kalması, halktan eğitimli kimseleri böyle bir hareketi başlatmaya sevk etmiştir.

Kapalı Çarşı Esnaf Eğitiminden Dönemin En Modern Eğitimine

Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan Cemiyet, Kapalıçarşı'daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur. Çırak eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulan Cemiyet, zaman içerisinde çağın gereksinimine yönelik eğitim içeriklerini değiştirmiştir. Cemiyet, 1873 yılından bu yana Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören öğrencilerin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılama sağlamakta, her dönemde ülkesi için gerekli ve faydalı olanı önemseyerek, eğitime destek sağlamaktadır.

Toplumdan Gelen Desteklerle Sağlanan Kaynak

İlk gelirini Kapalı Çarşı'da bulunan 105 dükkânın kirasının bağlanmasıyla oluşturan Cemiyet, zamanla devletin, yüksek devlet memurlarının, esnafın ve halkın değişik kesimlerinden pek çok vatandaşın yaptığı bağışlarla git gide büyümüştür. Cemiyet, eğitime başladığı ilk yıllarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak, telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırlamış ve bu kitaplar Darüşşafaka'nın yanı sıra pek çok resmi okulda da okutulmuştur. Bu yolla aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı sağlanmıştır.

"Eğitimde Fırsat Eşitliği"

O dönemde batılı anlamda eğitim veren kurumlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdır. Bu kurumlardan biri olan Darüşşafaka'yı diğerlerinden ayıran çok önemli bir tarafı vardır. İlk günden beri Eğitimde Fırsat Eşitliği'ni benimseyerek, benzeri kurumların üst düzey ailelerin çocuklarını kabul etmesinin aksine Cemiyet, imkânı olmayan çocukları geleceğe kazandırma misyonuyla hareket etmiştir. Zaman içinde dönemin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının içeriği, Cemiyetin mekânı ve ismi yenilense de, misyonundan taviz vermeyerek bugünlere gelmiştir ve 1000'i aşkın üyesi ile beraber bugün yine eğitimle çocukların yaşamlarının değişmesini sağlamaktadır.

Hedef; Daha Fazla Çocuğun Eğitimle Yaşamını Değiştirmek

Geniş anlamda Darüşşafaka ailesini başta Darüşşafaka Cemiyeti ve bünyesindeki Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla) ve Maltepe Özel Bakım Ünitesi olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ile Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği oluşturmaktadır. Bu kuruluşların tümünün ortak hedefi, destek veren kişi ve kuruluşların katkılarıyla daha fazla çocuğa daha kaliteli bir eğitim için fırsat sağlamaktır. Cemiyetin kaynaklarını ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışları ile nakdi ve ayni bağışlar oluşturmaktadır. Kaynaklar ve destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye www.darussafaka.org tan ulaşılabilir.

Eğitimle Değişen Yaşam Öyküleri: Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Babası hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim alma fırsatı bulamayan çocuklara ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim vermektedir. Ülkemizin en iyi ve en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndaki çocukların tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti'ne yapılan bağışlarla karşılanmaktadır. Okulumuzda 5.4 öğrenciye bir öğretmen, 6 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Öğrenciler en fazla 24 kişiden oluşan teknolojik donanımlı sınıflarda eğitim görmektedir. Öğrencilerin yüzde 40'ını kız, yüzde 60'ını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yüzde 51'İ İstanbul, yüzde 49'u Anadolu'dan gelmektedir.

Her Yıl 800'ü Aşkın Öğrenciye Sunulan Fırsat

Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak her yıl ülke çapında düzenlediği sınavlarla başarılı öğrencileri seçerek 800'ün üzerinde öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaptığı sınavla öğrenci kabul etmeyi benimseyen kurum, 2008 yılında bu sistemde köklü bir değişikliğe gitmiştir. Değiştirilen sınav sistemi ile bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel yeteneğini ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geliştirilen sınavla yine "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ilkesi göz önünde tutulmuş, öğrencilerin bilgi düzeyleri değil; yeterlilikleri ön plana alınarak seçim yapılmıştır.

Tarihi Boyunca Çağdaş Eğitim Olanakları

Darüşşafaka Eğitim Kurumları başarı ve ilklerle dolu köklü bir geçmişe sahiptir. Eğitime ilk olarak 28 Haziran 1873'te başladığı yeni okul binasının mimarisi Dolmabahçe sarayının da mimarı olan Ohannes'e aittir. O dönemde daha önce hiçbir okul için yeni bina yaptırılmamış, ya bir kışla okula dönüştürülmüş ya da eski bir konak okul olarak kullanılmıştır. Okulun inşası devletten halka kadar yaygın bir bağışla gerçekleştirilmiştir. İlk kez bir okul için bina inşa edilmesinin yanı sıra bu okulun mimarisinin kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması dönemin koşulları içinde dikkat çekici bir yenilik hareketidir. Okulun ilk yıllarında bu gaye gerçekleştirilememiş fakat zaman içinde okul kız erkek karma sisteme kavuşmuştur. 1994 yılına kadar okul bu binada eğitimini sürdürmüş, daha sonra Maslak'taki yeni binasına taşınmıştır.

Telgraf Mektebinden Muallimhaneye

Darüşşafaka'da dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriği de zamanla değişmiştir. Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda batılı milletlerin kullandığı telgraf, savaşta önemli bir araçtır. Türklerin birbirlerinden haber almalarını sağlayacak böylesine önemli bir aracı hiçbir Türk'ün bilmemesi Darüşşafaka'da telgrafçılığın eğitim programına dâhil edilmesine sebep teşkil etmiştir. Tıpkı böyle önemli bir gereksinimi karşılama gayesiyle hareket eden Darüşşafaka zaman içinde öğretmen yetiştiren bir okul da olmuştur. İlk kurulduğu günden beri kaliteli eğitim çizgisini üst düzeyde tutan Darüşşafaka'dan 1873-1884 yılları arasında mezun olanlar yüksek okul mezunu sayılmışlardır.

Türk Aydınları Darüşşafaka'da Öğretmenlik Yapıyor

Dönem dönem pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı Darüşşafaka'da gönüllü öğretmenlik yapmıştır. Bunlardan bazıları Namık Kemal, Ressam Agâh Efendi, Ahmet Mithad, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlardır. Darüşşafaka da tarihi boyunca önemi aydınlar yetiştirmiştir. Sosyolog Mehmet İzzet, Matematikçi Salih Zeki, Maliyeci Hasan Ferit, Tarihçi Osman Nuri Engin, Eğitimci Ali Kami Akyüz, Şair ve yazar Ahmet Rasim okulun mezun verdiği aydınlardan birkaçıdır.

İngilizce Eğitim Veren Darüşşafaka

1955 yılından bu yana İngilizce eğitim veren Darüşşafaka, bugün öğrencilerine sunduğu eğitim ve sosyal imkânlarıyla ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Verilen İngilizce eğitimin yanı sıra öğrenciler, 6. sınıftan itibaren Fransızca veya Almanca dillerinden tercih ettikleri bir tanesini öğrenirler.Giderleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanan bir Anadolu Lisesi statüsünde olan kurum, olanaklarının yetersizliği nedeniyle kaliteli eğitim alma olanağı bulamayan, babasını kaybetmiş çocukların geleceğine ışık tutarak, özgün bir sivil toplum örneği olmakta, varlığını Darüşşafaka'ya tüm gönül verenlerin desteğiyle sürdürmektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliğine Destek Vermek İçin Neler Yapabilirim?

Bireye yönelik kampanyalarımızın tanıtımına destek olabilirsiniz:

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kaynak sağlamak amacıyla yapılan kampanyaların duyurulmasına vereceğiniz her destek Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerimize birer yeni ufuk açacaktır.

“Darüşşafaka Velilerini Arıyor” kampanyasına katılabilirsiniz:

Darüşşafaka'da bir öğrencinin sadece eğitim giderleri için yaklaşık 10.000 TL tutarda bağış yapanlara "veli" adı veriliyor. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından bir öğrencinin tüm eğitim giderlerini karşılayıp mezun edecek kadar (100.000 TL) bağış yapanlar "mezun bağışçı", 200.000 TL bağış yaparak 2 öğrenci mezun edenler "çifte diplomalı bağışçı", 500.000 TL bağış yapanlar "temel taşlarımız", 1.000.000 TL bağış yaparak 10 öğrenci mezun eden bağışçılar "kurucu bağışçılarımız" olarak anılacaklar. Bu velilerden biri de siz olabilirsiniz.
İletişim


Adres: Darüşşafaka Cd. Derbent Mevkii Maslak İstanbul 34457 Türkiye
Telefon: +9 0212 286 22 00
Faks +9 0212 285 25 86

Toplu Taşıma araçları ile Beşiktaş ve Levent'ten Ferahevler - Hacıosman - Sarıyer istikametlerine doğru giden otobüs ve minibüslere binildiğinde Derbent Mevkii'nde Lise durağında inerek ulaşabilirsiniz.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Konu Hale tarafından 18 Temmuz 2015 Cumartesi - 06:07 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka LisesiDarüşşafaka Lisesi, İstanbul’da öksüz ve yetim çocukların eğitimini sağlamak maksadıyla açılmış ilk parasız yatılı okul.


Eğitim dili İngilizce, Türkçe
Yabancı diller İngilizce (zorunlu), Almanca, Fransızca
Müdür Nilgün Akalın
Bulunduğu yer Maslak, İstanbul, Türkiye


Tarihçe


1865 senesinde Müslüman fakir çocukların öğrenim imkânına kavuşmaları için “Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye” adında bir dernek kuruldu. Derneği kuranların başında, Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Mareşal Tevfik Paşa geliyordu. Dernek önce İstanbul'un Bayezid semtinde Simkeşhane Çarşısının yanında Valide Emetullah Hanımefendinin mektebini tamir ederek işe başladı. Okuma-yazma ile başlayan öğretim, Kur’an-ı kerim, ilmihal bilgileri, matematik, geometri ve coğrafya dersleri ile devam ediyordu.

Öğrencilerin sayısının hızla artması ve bu mektebin kafi gelmemesi üzerine, dönemin padişahı Abdülaziz'in maddi ve manevi desteği, hayır sever Müslümanların da yardımlarıyla “Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye”, 1869 senesinde Darüşşafaka Lisesinin inşasına İstanbul'un Fatih semtinde başlandı. İnşaat dört sene sürdü. 12 Haziran 1873 günü derslere törenle başlandı. Okula ilk defa elli dört öğrenci alındı. İlk kurulduğu zamanlar dersleri cemiyet üyeleri vermekteydi. Daha sonraları tayin edilen öğretmenler vermeye başladı. 1923 senesinde lise eğitimine geçildi. 1927 senesine kadar lise öğretimi devam etti. Bu günkü tüzük 1953 yılında kabul edilmiştir.


İki ayrı bina halinde yapılan Darüşşafaka Lisesinde önce kız ve erkek öğrenciler ayrı binalarda okurdu. Sonra kızlar alınmayıp sadece erkek öğrenciler okumaya başladı. 800 öğrenci kapasiteli olarak yapılan Darüşşafaka Lisesinde Türkiye’nin her yerinden babası ölmüş çocuklar imtihanla alınmaktadır. 1955 senesinde bazı dersler İngilizce okutulmaya başlandı. Önce hazırlık sınıfında İngilizce öğretilip, bu sınıfı başaranlar orta ve lise kısmına devam etmektedir. 1971 yılından itibaren karma eğitime geçilen lise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından idare edilmektedir. Öğrencilerin bütün ihtiyaçları yemek, giyim, ders araçları dernek tarafından karşılanmakta ve öğrenciler yatılı okumaktadır.

İsmail Safa, Ahmet Rasim, Riyaziyeci Salih Zeki, Hüseyin Remzi Bey, Aziz Nesin, İhsan Devrim, Tolga Aşkıner gibi birçok ünlü buradan mezun olmuşlardır.

Günümüzde

Darüşşafaka Lisesi bugün Sarıyer Maslak İstinye Mevkiindedir. Her yıl babası ölmüş maddi durumu yeterli olmayan 3. sınıf ilköğretim öğrencilerini sınavla almaktadır.


Darüşşafaka Lisesine Girebilmek İçin:

1. Babasının vefat etmiş olması,
2. Ailesinin mali durumunun öğrencinin öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,
3. İlköğretim okulu üçüncü sınıfı en az iyi derece ile geçmiş olması ve herhangi bir nedenle sınıf tekrarı etmemiş olması,
4. Sağlık ve diğer yönlerden, yatılı okula kabulüne sakınca bulunmaması,

gerekmektedir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi


Darüşşafaka TarihiTürkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği gelir ile her yıl 800’ü aşkın öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimini karşılamaktadır. Bugüne kadar 7000’den fazla çocuğun, ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim görmesini, üniversiteye giderek oradaki eğitimlerinde de burs almalarını sağlamıştır.

Bir buçuk asra yakın bir zamandır varlığını sürdüren kurum, tarihi borunca, ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağını özümseyerek, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesini benimsemiştir. Ülkemizin dört bir yanından Darüşşafaka’ya gelen çocuklar, bir yandan yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçerken, bir yandan da sosyal alanda çok çeşitli faaliyetlerde bulunarak çağımızın gerektirdiği tüm donanımı kazanmaktadırlar. Darüşşafaka, üstlendiği misyonla, babalarını kaybetmiş ve maddi olanakları yetersiz olan çocukları geleceğe hazırlamakta ve onların birer Türk aydını olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Geniş anlamda Darüşşafaka ailesini başta Darüşşafaka Cemiyeti ve bünyesindeki Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla) ve Maltepe Özel Bakım Ünitesi olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ile Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği oluşturmaktadır. Bu kuruluşların tümünün ortak hedefi, destek veren kişi ve kuruluşların katkılarıyla daha fazla çocuğa daha kaliteli bir eğitim için fırsat sağlamaktır.

Kuruluşundan bu yana verdiği eğitimle ülkemize pek çok önemli insan kazandıran, ilk günden beri gücünü toplumdan alan Darüşşafaka, Eğitimde Fırsat Eşitliği adına yaptığı çalışmaları destek veren tüm kişi ve kuruluşlardan aldığı güçle sürdürecektir.

Köklü Tarih: Darüşşafaka Cemiyeti

Eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan Darüşşafaka Cemiyeti, halk çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 30 Mart 1863’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiyye adıyla kurulmuştur. Cemiyet kuruluşundan bu yana çalışmalarıyla sivil örgütlenmenin özgün bi örneğini oluşturmuştur.

Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olan Türk esnaflarının, batılı anlamdaki eğitimden yoksun kalması, halktan eğitimli kimseleri böyle bir hareketi başlatmaya sevk etmiştir. Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan cemiyet Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk eğitimine çırakları eğiten bir kurum olarak başlayan Darüşşafaka, zaman içerisinde çağın gereksinimine yönelik eğitim içeriklerini değiştirerek, kimi zaman telgraf mühendisi mezun eden bir okul, kimi zaman ise öğretmen yetiştiren bir muallimane rolüne bürünmüştür. Sonuçta her dönemde ülkesi için gerekli ve faydalı olanı önemseyerek, kendini o doğrultuda geliştirmiştir.İlk gelirini Çarşı’da bulunan 105 dükkânın kirasının bağlanmasıyla oluşturan cemiyet, zamanla devletin, yüksek devlet memurlarının, esnafın ve halkın değişik kesimlerinden pek çok vatandaşın yaptığı bağışlarla git gide büyümüştür.

Cemiyet, eğitime başladığı ilk yıllarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak, telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırlamış ve bu kitaplar Darüşşafaka’nın yanı sıra pek çok resmi okulda da okutulmuştur. Bu yolla aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı sağlanmıştır. O dönemde batılı anlamda eğitim veren kurumlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdır. Bu kurumlardan biri olan Darüşşafaka’yı diğerlerinden ayıran çok önemli bir tarafı vardır. İlk günden beri Eğitimde Fırsat Eşitliği ni benimseyerek, benzeri kurumların üst düzey ailelerin çocukları kabul etmesinin aksine cemiyet, imkânı olmayan çocukları geleceğe kazandırma misyonuyla hareket etmiştir. Zaman içinde dönemin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının içeriği, cemiyetin mekânı ve ismi yenilense de, misyonundan taviz vermeyerek bugünlere gelmiştir ve 1000’i aşkın üyesi ile beraber bugün yine eğitimle çocukların yaşamlarının değişmesini sağlamaktadır.Cemiyetin kaynaklarını ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışları ile nakdi ve ayni bağışlar oluşturmaktadır. Kaynaklar ve destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye
www.darussafaka.org tan ulaşılabilir.


Darüşşafaka Eğitim Kurumları


Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Babası hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlıkları nedeniyle iyi eğitim alma fırsatı bulamayan çocuklara ilkokul dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu ve yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim vermektedir. Ülkemizin en iyi ve en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki çocukların tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlarla karşılanmaktadır.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak her yıl ülke çapında düzenlediği sınavlarla başarılı öğrencileri seçerek 800’ün üzerinde öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaptığı sınavla öğrenci kabul etmeyi benimseyen kurum, 2008 yılında bu sistemde köklü bir değişikliğe gitmiştir. Değiştirilen sınav sistemi ile bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel yeteneğini ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geliştirilen sınavla yine “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesi göz önünde tutulmuş, öğrencilerin bilgi düzeyleri değil; yeterlilikleri ön plana alınarak seçim yapılmıştır.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları başarı ve ilklerle dolu köklü bir geçmişe sahiptir. Eğitime ilk olarak 28 Haziran 1873’te başladığı yeni okul binasının mimarisi Dolmabahçe sarayının da mimarı olan Ohannes’e aittir. O dönemde daha önce hiçbir okul için yeni bina yaptırılmamış, ya bir kışla okula dönüştürülmüş ya da eski bir konak okul olarak kullanılmıştır. Okulun inşası devletten halka kadar yaygın bir bağışla gerçekleştirilmiştir. İlk kez bir okul için bina inşa edilmesinin yanı sıra bu okulun mimarisinin kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması dönemin koşulları içinde dikkat çekici bir yenilik hareketidir. Okulun ilk yıllarında bu gaye gerçekleştirilememiş fakat zaman içinde okul kız erkek karma sisteme kavuşmuştur.1994 yılına kadar okul bu binada eğitimini sürdürmüş, daha sonra Maslak’taki yeni binasına taşınmıştır.

Darüşşafaka’da dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriği de zamanla değişmiştir. Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda batılı milletlerin kullandığı telgraf, savaşta önemli bir araçtır. Türklerin birbirlerinden haber almalarını sağlayacak böylesine önemli bir aracı hiçbir Türk’ün bilmemesi Darüşşafaka’da telgrafçılığın eğitim programına dâhil edilmesine sebep teşkil etmiştir. Tıpkı böyle önemli bir gereksinimi karşılama gayesiyle hareket eden Darüşşafaka zaman içinde öğretmen yetiştiren bir okul da olmuştur.

İlk kurulduğu günden beri kaliteli eğitim çizgisini üst düzeyde tutan Darüşşafaka’dan 1873-1884 yılları arasında mezun olanlar yüksek okul mezunu sayılmışlardır. Dönem dönem pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı Darüşşafaka’da gönüllü öğretmenlik yapmıştır. Bunlardan bazıları Namık Kemal, Ressam Agâh Efendi, Ahmet Mithad, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlardır. Darüşşafaka da tarihi boyunca önemi aydınlar yetiştirmiştir. Sosyolog Mehmet İzzet, Matematikçi Salih Zeki, Maliyeci Hasan Ferit, Tarihçi Osman Nuri Engin, Eğitimci Ali Kami Akyüz, Şair ve yazar Ahmet Rasim okulun mezun verdiği aydınlardan birkaçıdır.

1955 yılından bu yana İngilizce eğitim veren Darüşşafaka, bugün öğrencilerine sunduğu eğitim ve sosyal imkânlarıyla ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Giderleri cemiyet tarafından karşılanan bir kolej yapısında olan kurum, olanaklarının yetersizliği nedeniyle kaliteli eğitim alma olanağı bulamayan, babasını kaybetmiş çocukların geleceğine ışık tutarak, özgün bir sivil toplum örneği olmakta, varlığını Darüşşafaka’ya tüm gönül verenlerin desteğiyle sürdürmektedir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka LisesiKurucularımızYusuf Ziya Paşa

Asker, Matematikçi ve Devlet Adamı
1825-18821825 yılında İstanbul Aksaray'da doğdu. Muhasebe ve matematik alanında kendini geliştirdi. Matematik üzerine önemli eserleri vardır: Muhtasar Kava'id-i 'İlm-i Hesab ve Mukaddime-i 'İlm-i Cebir. Teshil-i Hesab adlı eseri bir süre askeri okullarda okutuldu.

1842 yılında Askerlik Dairesi Hazine Harcamaları bölümünde göreve başladı. 1852 Rusya savaşında, Batum Ordu-yu Hümayunu Mümeyyizliğinde görevlendirildi. 1863 yılında Bâb-ı Seraskeri Kâtipliği birinci mümeyyizliğine, 1864'te ise kâtipliğe terfi etti. 1867'de Serasker Müsteşarlığına, 1868'de Maliye Müsteşarlığına, ardından da Maliye Bakanlığı’na atandı.

1873 tarihinde Şûra-yı Devlet üyeliğine getirildi ve Orman ve Madenler Bakanlığı'nda göreve başladı. 1873 yılında Maliye Bakanlığı'nda görevlendirildi ve birinci rütbeden Osmanlı nişanı ile vezirlik ve müşirlik rütbesine layık görüldü.

Mart 1874'de Maliye Bakanı oldu. 1876 yılında Tapu Kadastro Bakanlığı'na getirildi ve sonrasında yine Maliye Bakanlığı'na döndü. 1878'de Trabzon Valiliği'ne atandı. 1882'de Trabzon'da vefat etti. Daha sonra naaşı İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı’na getirildi.Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa

Asker, Eğitimci ve Devlet Adamı
1832-19011832'de Vidin'de doğdu. İlkokul ve liseyi Vidin'de tamamladı. İstanbul'a gelerek askerî okula kaydoldu. Önce resim öğrenimi gördüyse de sonra matematik üzerine yoğunlaştı. Öğrenimini tamamladıktan sonra, Harbiye'ye cebir hocası olarak atandı. Darülfünun'da matematik ve astronomi öğretmenliği yaptı. Devrinde, Osmanlı matematikçilerinin başı sayılırdı. Linear Algebra (Lineer Cebir) alanında, dünyada ilk eser veren bilginlerdendi. Aynı dönemde, Tophane Tecrübe ve Muayene Komisyonu'na getirildi.

1868'de, Paris'teki Mekteb-î Osmanîye'ye müdür yardımcısı olarak gönderildi.

Mühendishane-i Berrî-yi Hümayun nezaretine atanınca Paris'ten döndü. 1879'da Tophane-i Amire meclis başkanlığıyla beraber, Umûr-i Nâfıa Komisyonu üyeliğine atandı.

1882'de Washington orta sefirliğine, 1885'te Askerî Teftiş Komisyonu üyeliğine atandı. 1886'da mavzer silahlarını muayene için Almanya'ya gönderildi.

Istanbul'a döndükten sonra Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda görev aldı. Sonrasında Askerî Teftiş Komisyonu, Divan-ı Muhasebat Riyaseti ve ikinci kez Maliye Bakanlığı’na atandı. Darüşşafaka'da matematik dersleri verdi. 1901'de İstanbul'da vefat etti.Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Asker, Bilim Adam ve Devlet Adamı
1839-19191839 yılında Bursa'da doğdu. Bursa Askeri İdadisi'ni bitirdikten sonra, İstanbul'a giderek öğrenimini Harbiye Mektebi'nde sürdürdü ve okulu birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı oldu.

Yemen'deki Arap isyanlarına karşı kazandığı başarılardan dolayı, 1871 yılında, 33 yaşında Müşir rütbesini kazandı ve Yemen'e vali oldu. Daha sonra Şumnu, Erzurum, Bosna-Hersek ve Karadağ'da görev yaptı.

93 Harbi arifesinde, Padişah II. Abdülhamit tarafından, Kafkas Cephesi’nin Başkomutanlığı’na getirildi. Harp sonrasında, Tophane-i Amire Yöneticiliği, Manastır Valiliği ve Üçüncü Ordu Müfettişliği gibi görevlerde bulundu.

1877 Osmanlı-Rus savaşında komutan olarak büyük başarılar kazanıp Mareşal oldu ve Anadolu Ordusu Başkomutanlığı'na atandı. Genelkurmay Başkanı oldu. Osmanlı Ayan Meclisi Başkanlığı yaptı. 1912'de sadrazamlığa getirildi.

Ahmet Muhtar Paşa, aynı zamanda tarih, astronomi ve coğrafya konularında eserler yazmış bir bilim adamıdır. 1919’da İstanbul'da vefat etti. Mezar Fatih Camisi haziresindedir.Sakızlı Ahmet Esat Paşa

Eğitimci ve Devlet Adamı
1828-18751828 yılında Sakız'da doğdu. Birçok devlet görevinde bulundu. Paris sefaretinde çalıştı. Paris dönüşünde Cemiyet'e katıldı. Kurucuların büyük bir okul kurma düşüncelerine katılarak, bu okulun, Paris civarında görüp incelediği, kız ve erkek yetimlere özgü yatılı bir okul olan Pritanée Militaire de la Flèche benzeri bir okul olmasını önerdi. Yanında okulun planını, öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili çizimleri ve öğretim programını da getirmişti. Önerisi kurucularca kabul gördü ve Darüşşafaka kuruldu.

1873'te Konya valiliği görevini sürdürürken, “1290 kıtlığı” olarak bilinen büyük kuraklık döneminde, Konya Mevlevi Dergâhı Postnişini Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte, “aç ve çaresiz kalan halka yardım” amaçlı çabalarıyla, Sultan Abdülaziz'in dikkatini çekti.

Bu çalışmalarının sonucu olarak, Abdülaziz'in saltanat döneminde, 15 Şubat 1873 - 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 - 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında, iki dönem sadrazamlık yaptı.

Sadrazamlık da yaptığı 1875 yılı içerisinde, kısa bir süre için İzmir (Aydın) Valiliği'ne atandı. 1875'te İzmir'de vefat etti.Ali Nâki Efendi

Eğitimci
1836-1923


1836'da Trabzon'da doğdu. Öğrenimine İstanbul'da devam etti. Yusuf Paşa, Hikmetçi Derviş Paşa, Vidinli Tevfik Paşa gibi kişilerden matematik, geometri, cebir, astronomi dersleri aldı.

Darüşşafaka da aralarında olmak üzere, Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye okullarında öğretmenlik yaptı. Darüşşafaka'da müdürlük görevini de üstlendi.

1880'de, Trabzon'da, "Mekteb-i Hamidiye" adı altında bir özel lise açarak, okulun ilk müdürü oldu. 1887'de, Trabzon Mülkî İdadisi'nin ilk müdürü oldu. Sporu okul programına sokarak, bir ilke imzasını attı. Mısır'da, El-Ezher Üniversitesi'nde ders verdi; Hidiv ailesine öğretmenlik yaptı.

Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti'nin, kapatılmış olan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye'yi yeniden kurma ve Darüşşafaka'yı Maarif Nezareti'nden alarak, Cemiyet'in yönetimine bırakma çalışmalarına destek verdi. Yeniden açılan Meclis-i Mebusan'da, en yaşlı üye olması nedeniyle geçici başkanlık yaptı.

13 Mart 1909'da, yeniden kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiye'nin başkan vekilliğini üstlendi. 16 Ocak 1911 tarihinde Cemiyet başkanlığına getirildi. 8 Nisan 1923'te vefat etti.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi - 1873 Darüşşafaka İdadisi• 15 Mayıs 1873 - Darüşşafaka Lisesi kuruldu.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_15_Mayis_1924_Sanayi_i_Nefise_M_t71547.html&gopid=133418#entry133418']Tarihte Bugün: 15 Mayıs' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_15_Mayis_1924_Sanayi_i_Nefise_M_t71547.html&gopid=133418#entry133418']Tarihte Bugün: 15 Mayıs

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi - 1873 Darüşşafaka İdadisi


İstanbul Üniversitesi
• 31 Mayıs 1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, ''İstanbul Üniversitesi''ni kurmakla görevlendirildi.

TBMM'de İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp, yerine İstanbul Üniversitesi adı altında yeni bir yüksek öğrenim kurumunun kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi: İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı ve 18 Kasım'da derslere başlandı. "1933 Üniversite Reformu" diye bilinen bu kanunla üniversite Maarif Vekaleti'ne bağlı bir kuruluş oluyor, idari, mali ve bilimsel özerkliğini kaybederek siyasi otoritenin denetimine giriyordu.

İstanbul Darülfünunu'nun kaldırılmasına ve Millî Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun'un kabulü. (Bu kanunla 31 Temmuz 1933'te İstanbul Darülfünunu kapatılmış, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur).

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_31_Mayis_May_t38537.html&gopid=133968#entry133968']Atatürk Günlüğü - Today | 31 Mayıs - May 1933-İstanbul Darülfünunu kapatılıp İstanbul Üniversitesi kurulması...' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_31_Mayis_May_t38537.html&gopid=133968#entry133968']Atatürk Günlüğü - Today | 31 Mayıs - May 1933-İstanbul Darülfünunu kapatılıp İstanbul Üniversitesi kurulması...

http://www.kadimdostlar.com/Kurumlar_Ortaokul_Lise_Universite_f36/istanbul_Universitesi_Tarihce_Yerlesim_Tanitim_t4571.html&gopid=133970#entry133970']İstanbul Üniversitesi | Tarihçe, Yerleşim, Tanıtım Kataloğu - Fakülteler' target='_blank'>İstanbul' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Kurumlar_Ortaokul_Lise_Universite_f36/istanbul_Universitesi_Tarihce_Yerlesim_Tanitim_t4571.html&gopid=133970#entry133970']İstanbul Üniversitesi | Tarihçe, Yerleşim, Tanıtım Kataloğu - Fakülteler

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi• 15 Haziran 1873 - Darüşşafaka kuruldu.


İstanbul'da yoksullar ve yetimler için yatılı lise olan "Darülşafaka" kuruldu.

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Haziran_June_t40710.html&gopid=134213#entry134213']Atatürk Günlüğü - Today | 15 Haziran - June' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Haziran_June_t40710.html&gopid=134213#entry134213']Atatürk Günlüğü - Today | 15 Haziran - June

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi• 31 Mayıs 1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, ''İstanbul Üniversitesi''ni kurmakla görevlendirildi.


TBMM'de İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp, yerine İstanbul Üniversitesi adı altında yeni bir yüksek öğrenim kurumunun kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi: İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı ve 18 Kasım'da derslere başlandı. "1933 Üniversite Reformu" diye bilinen bu kanunla üniversite Maarif Vekaleti'ne bağlı bir kuruluş oluyor, idari, mali ve bilimsel özerkliğini kaybederek siyasi otoritenin denetimine giriyordu.

İstanbul Darülfünunu'nun kaldırılmasına ve Millî Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun'un kabulü. (Bu kanunla 31 Temmuz 1933'te İstanbul Darülfünunu kapatılmış, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur).


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_31_Mayis_May_t38537.html']Atatürk Günlüğü - Today | 31 Mayıs - May - 1933-İstanbul Darülfünunu kapatılıp İstanbul Üniversitesi kurulması...' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_31_Mayis_May_t38537.html']Atatürk Günlüğü - Today | 31 Mayıs - May - 1933-İstanbul Darülfünunu kapatılıp İstanbul Üniversitesi kurulması...

#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Darüşşafaka Lisesi• 15 Haziran 1873 - Darüşşafaka kuruldu.


İstanbul'da yoksullar ve yetimler için yatılı lise olan "Darülşafaka" kuruldu.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Haziran_June_t40710.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 15 Haziran - June' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_15_Haziran_June_t40710.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 15 Haziran - June

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı