İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta Pulları | Türkiye’de İlk Posta Hizmeti – Osmanlı İmparatorluğu – Türkiye Cumhuriyeti

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 12 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta Pulları


Türkiye'nin postacılık tarihi ve posta pulları Türkiye'nin pulculuk mirasının ve onun önceki devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yoklamasıdır. Türkiye'nin postacılık tarihi 18nci yüzyıllara tarihlenir, bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı ülkeler habercilik işlerini kendilerinin konsoloslukları ile sürdürüyorlardı. Postacılık servisinin gecikmiş olmasına karşın, 1863 yılında Türkiye Asya'da (Rusya'dan sonra) yapışkan posta pullarını basarak ikinci bağımsız ülke haline geldi. 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi oldu. Daha sonra Dünya Posta Birliği oldu. Osmanlı devleti 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti oldu ve onu takip eden yıllarda onun postacılık hizmetleri çok modern ve yeterli hale geldi ve kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretti.


Resmi ekleyenSelimiye Camii, Edirne, 1913Osmanlı İmparatorluğu'nun erken veya "klasik" pul basımı 1863 ve 1888 yılları arası Filatelist'ler arasında popülerdir. Ve onun Damgalar (posta) işleri geniş çalışmayı aldı. Filatelistler, kullanılmış olan Türk posta pullarını ve diğer yabancı ülkelerin posta pullarını toplar. Türkiye'nin pulları ayrıca bir kompleks üzerindeki değerin değiştirilmesi ile filatelistlerin ilgisini çeker.Osmanlı İmparatorluğu


İlk posta hizmeti


18nci yüzyılda, yabancı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kendi haberleşme hizmetlerini resmi sefarethanelerinde sürdürüyordu. Osmanlı İmparatorlu'ğu ile Kapitülasyon veya diğer antlaşmaları imzalamış olan dokuz ülke çeşitli ilave bölgeye ait ticaret değişiminde haklar elde ediyordu. Böyle antlaşmalar ile Rusya (1720 & 1783), Avusturya (1739), Fransa (1812), Büyük Britanya (1832) ve Yunanistan (1834), Almanya, İtalya, Polanya ve Romanya olmak üzere dokuz ülke Osmanlı İmparatorluğu'nda posta hizmetini sürdürüyordu. Bunların bazıları genel posta hizmetlerini Avrupa ile mektuplaşmada geliştiriyordu.


Resmi ekleyenEski genel postane, Konstantinopolis, Yak. 1865Türkiye düzenli bir genel posta hizmetini, bir hizmetin Konstantinopolis ve ülkedeki diğer büyük şehirler arasında 1840 yılına kadar kurulmasına kadar sürdüremedi. Çünkü 1863 yılına kadar tüm imparatorluk içinde sadece ülke içinde hizmet veren 63 adet postane vardı ve hizmet tek tük ve yavaştı.


Tuğra basımı


1 Ocak 1863, Türkiye kendisinin ilk yapışkan posta pulunu basdı. O Asya'da yapışkan posta pulunu basan ikinci bağımsız ülkeydi. Rusya 1858, iki İngiliz kolonisi, Hindistan Scinde Bölgesi 1852, Hindistan 1854 ve Seylan'dan ilerideydi. Türkiye'nin pulları onun komşusu ve daha önce eski kara toprağı olan Yunanistan'dan (bağımsızlığı 1832)iki sene sonra geliyordu.


Resmi ekleyenTuğra basımı (1863) kızmızı kontrol şeridiyleDizayn tuğrayı (Türk hükümranlık amblemi) içeriyordu, daha sonra padişah Abdülaziz'i, üzerinde bir hilal ve Osmanlı Türkçesi ile yazılı bir Devleti Aliye Osmaniye veya "The Sublime Ottoman Empire" yazıtı. Bazı pulların arasında Nazareti Maliye devleti aliye veya "Ministry of Finance of the Imperial Government" sözleriyle yazılı kontrol şeridi vardır. Pul Konstantinapolis matbaasında dizayn edildi ve baskısı yapıldı, ve yazım tamamiyle Türkçe olup Arapça elyazısıyladır. Basım dört mezhebi içeriyordu ve düzenli posta pulları olarak basılıyordu ve Takse pulu ile ayni dört değerdeydi. Scott firmasının bu işler için düzenlenmiş olan kağıtları kullanılıyordu.


Duloz basımı


Diğer ülkelerin iyi basılmış pullarıyla kıyaslandığında ilk basım pullar memnun etmedi, Türkiye, Yunanistan'ın pulların ilk basım için Paris olan kararını takip ederek Fransa'ya döndü. Bu pullar Duloz basımı olarak bilinir, çünkü pul kalıpları bir Fransız olan Duloz tarafından hazırlanmış ve orijinal basımı Paris'deki bir basım firması olan "Poitevi" firması tarafından yapılmıştır.

Bu pulların dizaynı Türk Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat bu kişinin adı bilinmemektedir. Duloz pulları gerek posta ve vergi (Takse-tax) amaçlı olma üzere 6 değişik tipte basılmışlardır. Altı değişik tipte olmalarına karşın pulların bazı ortak özellikleri de vardır.Bu pulların dört köşesinde Arapça olarak pulun değeri yazılıdır. Orta kısımda ise yukarıya doğru bakan bir ay-yıldız mevcuttur. Ay-yıldızın etrafında elips şeklinde bir bant ve bandın üzerinde siyah bir baskı (tip baskısı) bulunmaktadır. Bu siyah baskının üst kısmında "DEVLET" yazısı mevcuttur. DEVLET yazısının farklı bir şekilde yazılımı ile pullardaki tiplerin ayrımına olanak sağlanmıştır. Altı değişik tipte yazılım vardır. Duloz pulları 1865 den 1876 yılına kadar basılmış ve ikisinin 1181-1882 yıllarında sürşarjlanarak kullanılmasına karşın daha sonra gelen İmparatorluk basımı pulların yurt içinde kullanımının 1888 yılında sona ermesine kadar gelecekte kullanılmıştır. 1868 yılında pul baskı klişeleri Konstantinapolis'e göderilmiş ve orada bakiye kalan pullar basılmıştır. Daha sonraki basımların bazıları kalitesiz bir şekilde basılmış ve kötü bir şekilde perfore edilmiştir. Pulların baskılarına özen gösterilmediği için pek çok renk farklılıklarına, üst üste baskılara, lekelere, kayık baskılara, dantel hatalarına ve buna benzer bir çok erölere (hatalar) rastlanmaktadır. Ayrıca bu pulların pek çok sahteleri de basılmış ve kullanılmıştır.

Bu pulların pek çok bilinmeyen ve Türkçe kataloglarda veya kaynaklarda belirtilmeyen fakat Alman Micheil kataloğu Türkiye kısmında belirtilen başka farklılıkları da mevcuttur. Bu pulların 5 kuruşa kadar olan serileri ile bu değerin üzerinde olan seriler arasında şekilsel ve dokusal bir farklılık mevcuttur.


İmparatorluk basımı


Dünya Posta Birliği'ni takiben önceki Duloz basımından farklı İmparatorluk pulu ilk defa 1876 yılında basıldı. Bu pul ülkenin adını ve değerini Arapça olduğu kadar batı karekterlerinde taıyordu. Pulların, Dünya Posta Birliği üye ülkeleri içinde kullanılması tasarlanıyordu. Fakat 1888 yılı Mart ayı içinde resmi olarak yurt içi kullanımında geçerli hale geldi. İmparatorluk pulları 1876 yılından 1890 yılına kadar basıldı. Ana posta pulu olan bu pullar (sürşarjlanmış pullar hariç) Scot tarafından 32 katalog numaralarının bir toplamına tahsis edildi. Bunlar üç takse pulunu içeriyordu.


Resmi ekleyenİmparatorluk basımı 1880–84mparatorluk basımı uçları yukarıda son bulan Arap elyazısıyla çevrilmiş Duloz pullarındakine benzer Osmanlı İmparatorluğu Posta Servisi "Post of Ottoman Empire" yazılı bir hilali içeriyordu. En alt kısmında batı rakamıyla yazılı 20 rakamı ve Para s (para) yazısı bulunmaktaydı. Orta kısmındaki hilal şeklindeki bir etiket üzerinde EMP:OTTOMAN (Osmanlı İmparatorluğu) çalışması vardı.
Pullar, takse pulları hariç (tek renk siyah olarak basılmış) iki renkli olarak tipografi (yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniği) ile edilmiştir. Kaligrafik harflerden oluşan bir arka planı vardır (ayna imajında) ve Postai devleti Osmaniye yazısı okunur. Ayrıca Türkçe yıl tarihi 1291 (günümüz tarihine göre 1875 yılı) vardır. Kullanılan kombinasyon renkleri şaşırtıcıdır.


Ondokuzuncu yüzyılın sonunda


1982 yılında Türkiye filatelistlerce "Aema ve Tuğra" olarak bilinen karışık dizaynlı bir seri pul bastı. Bu pulların ikisinde de değer batı harlerini ve Fransızca para birimini (piastre=kuruş) ifade ediyordu. Pulların ortasında etrafı II. Abdülhamit'in tuğrası ile çerilmiş Osmanlı Arması'nı taşıyordu. Pullar düzenli posta pulları olarak, takse pulu ve sürşarjlanarak gaete pulu ve diğer amaçlar için kullanıldı.


Resmi ekleyen20 Para Arma ve Tuğra, 1898
Dünyanın ilk sekizgen pulu olarak dantel açılması için delindi 1898 yılında Türkiye silahlı kuvvetlerinin 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Teselya'yı işgali üzerine bastı. Pullar tuğra ve Larissa'da bir köprüyü birleştiren karışık bir dizayna sahipti ve alışılmamış sekizgen biçimi ve sekizgen ve kare biçimde ayrılmasına yarayacak şekilde delik açılması suretiyle onların hem kare veya hem de sekizgen şekilde ayrımasına olanak sağlıyordu. Bu pullar sekizgen biçimde Perfore edilerek basılmış ilk pullardır.


Resmi ekleyen1 kuruş (Piastre) askeri pul, 1898Yirminci yüzyıl başları


1901 den 1911'e doğru Türkiye, hüküm süren padişahın tuğrasını içeren benzer dizaynlı bir seri pullar bastı.


Resmi ekleyenTipik bir erken 20nci yüzyıl puluBütün erken Türk pulları Paris'te basılan ilk iki Duloz hariç Türkiye'de basıldı.Bütün bu pullar ayrıca 1913 yılına kadar farklı görünüme sahipti , Edirne'nin Bulgarlar'dan yeniden elde edilmesi anısına bir seri pul basıldığında. Bu pullar Oskan Efendi tarafından oyuldu ve İngilterede "Bradbury, Wilkinson & Co., Ltd." firması tarafından basıldı. Bunlar daha çok uluslararası stildedir. Ortasındaki süsleme bir çerçeve ile kuşatılır.


Resmi ekleyenYeni genel postane, Konstantinapolis, yak. 19131914 yılı başlarında, güzelce oyulmuş ( bazıları iki renkte) Konstantinapolis manzarasını ve diğer imajları gösteren bir pullar serisi basıldı. Onlar Oskan Efendi tarafından dizan edildi ve İngiltere'de Bradbury, Wilkinson & Co. in England firması tarafından basıldılar


I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu


Türkiye gizli Osmanlı-Alman antlaşmasını 2 Ağustos, 1914 yılında imzaladı ve müttefiklerin merkez kuvvetleri tarafına Ekim 1914 yılında savaşa girdi. Şavaş ve onun parçalanması Türkiye'nin savaş yıllarındaki pul basımına yansıdı.


Resmi ekleyenGeçici - 1982 pulu üzerinde sürşarj, 1915Bu dönemde pullar askerler ve savaş sahnelerini gösteriyordu, bir dizi geçici pul kağıt yokluğundan dolayı stoktaki eski pulların sürşarjlanmasıyla elde edildi ve pullar öksüzlere irat toplamak için basıldı. 1865 yılına kadar eski olan pullar sürşarjlandı Birleşik güçler zafer elde etti ve Osmanlı hükümetinin çökmesinden sonra Konstantinapolis'i isgal etti. Sevr Antlaşması 10 Ağustos, 1920 tarihinde Osmanlı İmparatrluğu'nun parçalanmasından sonra onaylandı.


Milliyetçi Hükümet - Anadolu


Mütarekeyi takiben, Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Milliyetçi Hükümeti şekillendirdi ve Türklerin Kurtuluş Savaşı başladı. Konstantinapolis'in kuşatılmış küçük bir alanı dışında Türkiye, Milliyetçi Hükümet tarafından kontrol ediliyordu ve "Asya'daki Türkiye" veya "Anadolu" ya referans oluyordu.


Resmi ekleyenAnadolu eski varidat, handstamped 1921Bu sonunda 24 Temmuz, 1923 yılında imzalanan ve Sevr Antlaşması'nı ortadan kaldıran Lozan Antlaşması'nı doğuruyordu. 1920 yılından 1922 yılına kadar olan sürede eski posta pullarının küçük bir stok miktarı karışık ve anlaşılması zor çapraşık şekildeki dizaynda ve batı harfleri olmaksızın posta pulu olarak değer kazanması için elmührüyle mühürlendi. Passer, bu dönemdeki çalışmayı "çok zor olarak" ifade etti, çünkü onları basımıyla ilgili elde edilebilir resmi kaynak yoktu. Veya ne kadarlık bir zaman genişliğinde kullanılmışlardı. Fakat açık tarih içeren az bir hakiki mektup mevcuttur."


Konu Hale tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi - 22:40 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta PullarıTürkiye Cumhuriyeti


1 Kasım, 1922, Ulusal Meclis Mustfa Kemal'in önderliğinde toplandı, Saltanat ve Son Sultanlık kaldırıldı, VI. Mehmet tahtından istifa etti ve ülkeyei terk etti. Türkiye'de 29 Ekim, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilk pul basımı yıldız ve ayı belirten bir seriydi. Bir dereceye kadar Duloz basımını anımsatıyordu. Bu basım 1863 yılından 1922 yılına kadar Türkiye'nin pek çok puluna bir dizayn unsuru olmuş olan Tuğra kullanımının sonunu işaret ediyordu.


Resmi ekleyenCumhuriyetin ilk basımı, 1923İlk Cumhuriyet basımı, bir Lozan Barış Antlaşması anısına basılan pulun ardından geliyor ve diğer basımlar ulusal kulisi ve Mustafa Kemal'i gösteriyordu. 1920 sonlarında 1940 yılına kadar Türkiye, bir miktar pulu sergi olayları ve demir yollarının açılışları için sürşarjladı. 1931 yılında Türkiye, Mustafa Kemal'i gösteren çağdaş bir pul basımına başladı. Mustafa Kemal bundan sonra Türkiye Pulları'nın genel konusu olmaya devam edecekti. Takip eden on yıl içinde Türkiye'nin pul üretimi daha çok çeşitli hale geldi. Büyük farklılık ile renkli pullar ülke manzaralarını, arkeolojik siteleri, meşhur Türkleri, ülkenin doğa örtüsü ve hayvanlarını ve folklor geleneklerini kapsıyordu.


Resmi ekleyenAtatürk 100 kuruşluk pul1937 yılına kadar Türkiye'nin pulları oyma veya Tipogarfi yoluyla basılıyordu. 1937 yılında Türkiye kendi ilk pulunu litografi yöntemiyle bastı. ve 1938 yılında pulu Fotogravür yöntemiyle bastı. bundan sonra bu metod bul basımında standart haline geldi.


Çeşitli pullar


Yıllarca, Türkiye ihtisas yapmak amacıyla bir dizi pullar basdı.

1863 yılında, Türkiye takse pullarını basdı, belirli amaçlı pulları basmada dünyadaki ilk ülkeler içinde olmak için. Bu takse pulları 1913 yıllarına doğru düzenli pullar gibi ayni dizayna sahipti. Duloz veya İmparatorluk basımı gibi. Fakat kahverengi veya siyah renkte basılmış olması dolayısıyla tipik olarak ayrıydılar. 1914 yılında Türkiye ilk takse pulunu kendisine ait olan dizaynlar ile bastı.

Türkiye bir dizi resmi pulu hükümet işleri için bastı. 1948 yılından 1957 yılına kadar düzenli posta pullarını sürşarjlayarak üzerinde "resmi" yazısı ile bu tarz pulları üretti. Sürsarjların bir miktar farklılıkları vardır.1957 yılının başlarında Türkiye, bu amaç için resmi pulları özel dizaynlı olarak değeri ortada ve etrafı çok süslü dizaynlarla çevrili olarak bastı.

1928 yılından 1958 yılın doğru, Türkiye bir dizi vergi amaçlı pullarını şüphesiz ki hayırsever cemiyetlerine yardım fonu oluşturmak amacıyla bastı. Bunlar arasında örnek olarak "Kızıl Haç"'ın bir emsali olan "Kızılay " gösterilebilir.


Pul kalpazanlığı


Türkiye pullarının, özellikle on dokuzuncu yüzyılda basılanların, pul pazarları için geniş bir sahtesi yapıldı. Bu sahtecilik nadir pullar ve genel basımlı pulların ikisini de kapsamaktadır. Sahte pullar konusunda büyük uzmanlardan biri olan Fernand Serrane, bu konuda uyarılar yapmıştır. Bir miktar filatelist Türkiye'deki pul sahteciliği konusundaki çalışmalarını da yayımlamışlardır.


Damgalar - posta


Posta silme işlemi, Türkiye pullarında yeniden kullanımı önlemek için tatbik ediliyordu. Arap el yazısıyla Türkçe yazılmış isimler ve bazen ayrıca Latin alfabesiyle de yazılmışlar, postalandığı yerler. Bu silme işlemleri filatelistler tarafından kapsamlı bir çalışmayı alıyordu. Silme işlemi "Olumsuz mühürler"i kapsıyordu.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta PullarıResmi ekleyen1870-71 Duloz silindi Trabzon'da


Resmi ekleyen1886 İmparatorluk Bursa'da silindi, Kutunun içindeki negatif mühür


Resmi ekleyen1890 İmparatorluk ile tanımlanmayan negatif mühür silinmesi


Resmi ekleyen1890 İmparatorluk ile İstanbul silinmesi#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık Tarihi Ve Posta PullarıTürkiye'nin postacılık tarihi ve posta pulları Türkiye'nin pulculuk mirasının ve onun önceki devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yoklamasıdır.


Resmi ekleyenSelimiye Camii, Edirne, 1913
Türkiye'nin postacılık tarihi 18. yüzyıllara tarihlenir, bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı ülkeler habercilik işlerini kendilerinin konsoloslukları ile sürdürüyorlardı. Postacılık servisinin gecikmiş olmasına karşın, 1863 yılında Türkiye Asya'da (Rusya'dan sonra) yapışkan posta pullarını basarak ikinci bağımsız ülke haline geldi. 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi oldu. Daha sonra Dünya Posta Birliği oldu. Osmanlı devleti 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti oldu ve onu takip eden yıllarda onun postacılık hizmetleri çok modern ve yeterli hale geldi ve kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun erken veya "klasik" pul basımı 1863 ve 1888 yılları arası Filatelist'ler arasında popülerdir. Ve onun Damgalar (posta) işleri geniş çalışmayı aldı. Filatelistler, kullanılmış olan Türk posta pullarını ve diğer yabancı ülkelerin posta pullarını toplar. Türkiye'nin pulları ayrıca bir kompleks üzerindeki değerin değiştirilmesi ile filatelistlerin ilgisini çeker.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/iLK_postahane_ve_iLK_posta_teskilati_PTT_t19784.html']İLK postahane ve İLK posta teşkilatı (PTT)' target='_blank'>İLK' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/iLK_postahane_ve_iLK_posta_teskilati_PTT_t19784.html']İLK postahane ve İLK posta teşkilatı (PTT)


http://www.kadimdostlar.com/El_Sanatlari_Orgu_Susleme_Model_Yapimi_f101/Filateli_Pul_Ve_Pul_Koleksiyonculugu_Nedir_Duny_t49163.html']Filateli - Pul Ve Pul Koleksiyonculuğu Nedir? | Dünyanın En Popüler Hobisi - Tarihi - Filatelideki Tanım Ve Deyimler - Yeni Başlayanlar İçin Malzemeler - Filateli İçin Öneriler ' target='_blank'>Filateli' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/El_Sanatlari_Orgu_Susleme_Model_Yapimi_f101/Filateli_Pul_Ve_Pul_Koleksiyonculugu_Nedir_Duny_t49163.html']Filateli - Pul Ve Pul Koleksiyonculuğu Nedir? | Dünyanın En Popüler Hobisi - Tarihi - Filatelideki Tanım Ve Deyimler - Yeni Başlayanlar İçin Malzemeler - Filateli İçin Öneriler


http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Dunya_Posta_Birligi_Union_postale_universelle_Uni_t72874.html']Dünya Posta Birliği - Union postale universelle, Universal Postal Union – UPU | 9 Ekim 1874'te 22 Ülke Tarafından İmzalanan Ve Bern Anlaşması Olarak Da Bilinen Genel Posta Birliği Anlaşması İle Kuruldu' target='_blank'>Dünya' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Dunya_Posta_Birligi_Union_postale_universelle_Uni_t72874.html']Dünya Posta Birliği - Union postale universelle, Universal Postal Union – UPU | 9 Ekim 1874'te 22 Ülke Tarafından İmzalanan Ve Bern Anlaşması Olarak Da Bilinen Genel Posta Birliği Anlaşması İle Kuruldu


http://www.kadimdostlar.com/Doga_Manzara_insan_Resimleri_f112/Posta_Pulu_Nedir_Posta_Pullari_Posta_Pulu_Resim_t70020.html']Posta Pulu Nedir? | Posta Pulları - Posta Pulu Resimleri - Dünyanın İlk Posta Pulu - 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları İçin Türkiye'de Basılmış Pullar - Posta Pulu Resimleri...' target='_blank'>Posta' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Doga_Manzara_insan_Resimleri_f112/Posta_Pulu_Nedir_Posta_Pullari_Posta_Pulu_Resim_t70020.html']Posta Pulu Nedir? | Posta Pulları - Posta Pulu Resimleri - Dünyanın İlk Posta Pulu - 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları İçin Türkiye'de Basılmış Pullar - Posta Pulu Resimleri...

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık Tarihi Ve Posta PullarıOsmanlı İmparatorluğuİlk posta hizmeti


18nci yüzyılda, yabancı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kendi haberleşme hizmetlerini resmi sefarethanelerinde sürdürüyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile Kapitülasyon veya diğer antlaşmaları imzalamış olan dokuz ülke çeşitli ilave bölgeye ait ticaret değişiminde haklar elde ediyordu. Böyle antlaşmalar ile Rusya (1720 & 1783), Avusturya (1739), Fransa (1812), Büyük Britanya (1832) ve Yunanistan (1834), Almanya, İtalya, Polanya ve Romanya olmak üzere dokuz ülke Osmanlı İmparatorluğu'nda posta hizmetini sürdürüyordu. Bunların bazıları genel posta hizmetlerini Avrupa ile mektuplaşmada geliştiriyordu.


Resmi ekleyenEski genel postane, İstanbul,1865
Türkiye düzenli bir genel posta hizmetini, bir hizmetin İstanbul ve ülkedeki diğer büyük şehirler arasında 1840 yılına kadar kurulmasına kadar sürdüremedi. Çünkü 1863 yılına kadar tüm imparatorluk içinde sadece ülke içinde hizmet veren 63 adet postane vardı ve hizmet tek tük ve yavaştı.


Tuğra basımı


1 Ocak 1863, Türkiye kendisinin ilk yapışkan posta pulunu basdı. O Asya'da yapışkan posta pulunu basan ikinci bağımsız ülkeydi. Rusya 1858, iki İngiliz kolonisi, Hindistan Scinde Bölgesi 1852, Hindistan 1854 ve Seylan'dan ilerideydi. Türkiye'nin pulları onun komşusu ve daha önce eski kara toprağı olan Yunanistan'dan (bağımsızlığı 1832) iki sene sonra geliyordu.Resmi ekleyenTuğra basımı (1863) kırmızı kontrol şeridiyle
Dizayn tuğrayı (Türk hükümranlık amblemi) içeriyordu, daha sonra padişah Abdülaziz'i, üzerinde bir hilal ve Osmanlı Türkçesi ile yazılı bir Devleti Aliye Osmaniye veya "The Sublime Ottoman Empire" yazıtı. Bazı pulların arasında Nazareti Maliye devleti aliye veya "Ministry of Finance of the Imperial Government" sözleriyle yazılı kontrol şeridi vardır. Pul İstanbul matbaasında dizayn edildi ve baskısı yapıldı, ve yazım tamamıyla Türkçe olup Arapça elyazısıyladır. Basım dört mezhebi içeriyordu ve düzenli posta pulları olarak basılıyordu ve Takse pulu ile ayni dört değerdeydi. Scott firmasının bu işler için düzenlenmiş olan kâğıtları kullanılıyordu.


Duloz serisiDiğer ülkelerin iyi basılmış pullarıyla kıyaslandığında ilk basım pullar memnun etmedi, Türkiye, Yunanistan'ın pulların ilk basım için Paris olan kararını takip ederek Fransa'ya döndü.Resmi ekleyen20 para
Duloz basımı 1865
Bu pullar Duloz basımı olarak bilinir, çünkü pul kalıpları bir Fransız olan Duloz tarafından hazırlanmış ve orijinal basımı Paris'deki bir basım firması olan "Poitevi" firması tarafından yapılmıştır. Bu pulların dizaynı Türk Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat bu kişinin adı bilinmemektedir. Duloz pulları gerek posta ve vergi (Takse-tax) amaçlı olma üzere 6 değişik tipte basılmışlardır. Altı değişik tipte olmalarına karşın pulların bazı ortak özellikleri de vardır.Bu pulların dört köşesinde Arapça olarak pulun değeri yazılıdır. Orta kısımda ise yukarıya doğru bakan bir ay-yıldız mevcuttur. Ay-yıldızın etrafında elips şeklinde bir bant ve bandın üzerinde siyah bir baskı (tip baskısı) bulunmaktadır. Bu siyah baskının üst kısmında "DEVLET" yazısı mevcuttur. DEVLET yazısının farklı bir şekilde yazılımı ile pullardaki tiplerin ayrımına olanak sağlanmıştır. Altı değişik tipte yazılım vardır. Duloz pulları 1865 den 1876 yılına kadar basılmış ve ikisinin 1181-1882 yıllarında sürşarjlanarak kullanılmasına karşın daha sonra gelen İmparatorluk basımı pulların yurt içinde kullanımının 1888 yılında sona ermesine kadar gelecekte kullanılmıştır. 1868 yılında pul baskı klişeleri İstanbul'a göderilmiş ve orada bakiye kalan pullar basılmıştır. Daha sonraki basımların bazıları kalitesiz bir şekilde basılmış ve kötü bir şekilde perfore edilmiştir. Pulların baskılarına özen gösterilmediği için pek çok renk farklılıklarına, üst üste baskılara, lekelere, kayık baskılara, dantel hatalarına ve buna benzer bir çok erölere (hatalar) rastlanmaktadır. Ayrıca bu pulların pek çok sahteleri de basılmış ve kullanılmıştır.

Bu pulların pek çok bilinmeyen ve Türkçe kataloglarda veya kaynaklarda belirtilmeyen fakat Alman Micheil kataloğu Türkiye kısmında belirtilen başka farklılıkları da mevcuttur. Bu pulların 5 kuruşa kadar olan serileri ile bu değerin üzerinde olan seriler arasında şekilsel ve dokusal bir farklılık mevcuttur.


Ampir serisi


Dünya Posta Birliği'ni takiben önceki Duloz basımından farklı İmparatorluk pulu ilk defa 1876 yılında basıldı. Bu pul ülkenin adını ve değerini Arapça olduğu kadar batı karakterlerinde tanıyordu. Pulların, Dünya Posta Birliği üye ülkeleri içinde kullanılması tasarlanıyordu. Fakat 1888 yılı Mart ayı içinde resmi olarak yurt içi kullanımında geçerli hale geldi. İmparatorluk pulları 1876 yılından 1890 yılına kadar basıldı. Ana posta pulu olan bu pullar (sürşarjlanmış pullar hariç) Scot tarafından 32 katalog numaralarının bir toplamına tahsis edildi. Bunlar üç takse pulunu içeriyordu

İmparatorluk basımı uçları yukarıda son bulan Arap elyazısıyla çevrilmiş Duloz pullarındakine benzer Osmanlı İmparatorluğu Posta Servisi "Post of Ottoman Empire" yazılı bir hilali içeriyordu. En alt kısmında batı rakamıyla yazılı 20 rakamı ve Para s (para) yazısı bulunmaktaydı. Orta kısmındaki hilal şeklindeki bir etiket üzerinde EMP:OTTOMAN (Osmanlı İmparatorluğu) çalışması vardı.

Pullar, takse pulları hariç (tek renk siyah olarak basılmış) iki renkli olarak tipografi (yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniği) ile edilmiştir. Kaligrafik harflerden oluşan bir arka planı vardır (ayna imajında) ve Postai devleti Osmaniye yazısı okunur. Ayrıca Türkçe yıl tarihi 1291 (günümüz tarihine göre 1875 yılı) vardır. Kullanılan kombinasyon renkleri şaşırtıcıdır.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta PullarıPul konulu kitaplar• "Osmanlı Sahra Postaları" Filistin (1914-1918) Alexander Koleksiyonu - Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.(ISBN 975730672X)(Türkçe ve İngilizce)
• "Sinemanın 100. Yılı Sinema Pulları Sergisi" - Yapı Kredi, İst. 1995.
• "Pullarla Dünya Kupası Tarihi" - Hayri Cem, Chiviyazıları Yayınevi, İst. 2006.
• "Pullar Savaşı" - Ülkü Tamer, Çınar Yayınları, İst. 2009.
• "Pulhan 1963/1964 Türk Pulları Kataloğu" - Ali Nusret Pulhan, Pulhan Yayınevi, İst. 1963.
• "Catalogue Des Monnaies Turcomanes Du Musee Imperial Ottoman" - I. Ghalib Edhem , Arnoldo Forni Editore, Bologna, 1965.
• "Bütün Yönleriyle Pulculuk" - Tarık Güner, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1975.
• "Son 15 Yılın Türk Pulları Kataloğu (1943-1958)" - Kamuran Günseli, Hadise Yayınevi, İst. 1959.
• "Posta Pullarında Atatürk" - Ramazan Minder, İst. 2006.
• "Pullarla İnönü" - Burak Filateli Kültür Yayınları, İstanbul, 1996.
• "Osmanlı Devleti ve Anadolu Posta Pulları Kataloğu" - 1981.
• "Bir Pulun Hikayesi" - Tarık Güner, Ankara Filateli Kulübü, 1971.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta Pulları• 14 Ağustos 1925 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_14_Agustos_August_t49578.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 14 Ağustos - August 1925-Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_14_Agustos_August_t49578.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 14 Ağustos - August 1925-Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türkiye'nin Postacılık – Posta Tarihi Ve Posta Pulları• 12 Kasım 1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_12_Kasim_November_t6724.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 12 Kasım - November 1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_12_Kasim_November_t6724.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 12 Kasım - November 1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi

#9
ahmetdede

ahmetdede

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Dost
 • 47 İleti
 • Gender:Male
 • Location:ISTANBUL BEYOĞLU
 • Interests:N'OLCAK BU MEMLEKETİN HALİ ...
BU BİLGİLER PTT DE VARMIDIR ACABA ?

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

BU BİLGİLER PTT DE VARMIDIR ACABA ?Valla bu konuyu açarken, ptt'nin resmi sitesinden faydanlanmak istemiştim fakat tarihçesinde çok kısıtlı bilgiler vardı. Bu paylaşımı üye olduğum gmail grubuna gelen bir mailden faydalanarak biraz da nette dolaşarak ulaşmıştım. Kendi tarihini bilmeyen bir ülkeyiz biz ne yazıkk ki. :umnik2:
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı