İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Bilimsel Araştırma Nedir? | Bilimsel Araştırma Basamakları – Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılmalı? – Bilimsel Araştırma Sunumu Nasıl Olmalı? Bilimsel Araştırma Teknikleri - Bilimsel Yazım Kuralları

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Bilimsel Araştırma Nedir?


Bilimsel Araştırma BasamaklarıBilimsel araştırma, insanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilmek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir. Bilimsel araştırmalarda bilgi üretmek için bilimsel araştırma yöntemleri kullanılır.


Resmi ekleyenBilimsel araştırma bir çok yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler içinde yer aldıkları ontolojik, epistemolojik ve metodolojik paradigmalara göre çeşitli veri toplama, veri çözümleme ve veri değerlendirme sistemlerine sahiptirler. Bu sistemler bilgi felsefesi tartışmaları sonucunda zamanla oluşmuş sistemlerdir. Üretilen bilgi kendisini üreten sistemin dahil olduğu paradigma ile birlikte anılır.

Bilimsel araştırma ile üretilen bilgi yayınlanmadan bilimsel sayılmaz. Dolayısıyla bilimsel araştırma bilimsel araştırma yöntemi kavramı ile sıkı sıkıya bağlı olduğu kadar bilimsel yazım, bilimsel topluluk, meslektaş değerlendirmesi ve bilimsel yayın kavramları ile de sıkı sıkıya bağlıdır. Bilimsel olarak nitelenmeyen bir yayındaki bilgi bilimsel bilgi olarak değerlendirilmez. Bilimsel yayınları diğer yayınlardan ayıran ise bu yayınlardaki bilginin "bilimsel yazım kuralları" ile belgelendirilip ilgili "bilimsel topluluk" tarafından "meslektaş değerlendirmesi"ne tabi tutulmuş olmasıdır.

Bilimsel yazım, bilgilerin standart bir dille belgelendirilmesini garanti altına almak için bağımsız kurullarca oluşturulan ayrıntılı yazım kurallarına göre yazma biçimidir. Bir bilim dalındaki tüm bilginlerin oluşturduğu topluluğa bilimsel topluluk denir ve bu topluluk yayınları meslektaş değerlendirmesi denen objektif bir değerlendirme sürecinden geçirerek yayındaki bilginin azami surette "hakiki" olmasını sağlamaya çalışır.

Bilimsel araştırma hiç bitmeyen bir süreçtir. Üretilen bilgi hep yeni soru ve sorunları da beraberinde getirir. Dolayısıyla bilimsel topluluk hiç bitmeyen bir süreçte araştırmalarına devam ederek insanlığı bilgi dağarcığını genişletir. Bu süreç yeni bilgi üretim süreci olduğu kadar aynı zamanda yeni bilim adamı yetiştirme sürecinin de bir parçasıdır. Böylece bilimsel araştırma bilimsel topluluğun devamını da sağlar.Bakınız, Bilimsel Yöntem - Bilimsel Araştırma Yöntemleri


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Bilimsel Araştırma Nedir?


Bilimsel Araştırma BasamaklarıBilimsel Araştırma beş basamakta gerçekleştirilir.


Bunlar:

1. Konu belirlenir.
2. Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır.
3. Konuyla ilgili bilgi toplanır.
4. Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir.
5. Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir.


1- İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemek

Her insanın ilgi alanı ve yetenek özelikleri birbirinden farklıdır. Bilimsel çalışmalar yapılırken insanlar ilgi duydukları alanlardan konu seçiminde bulunurlarsa daha istekli çalışmalar yaparlar. Yeteneklerine uygun konular seçerlerse hem kendilerini hem de tüm insanları heyecanlandıracak ve etkileyecek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarırlar.

2- Seçilen konu ile ilgili varsayımlarda (hipotez) bulunmak

İkinci basamakta seçilen konu ile ilgili varsayımlarda (hipotezlerde) bulunulur.

Varsayım (Hipotez): Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere varsayım(hipotez) denir.

3- Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve bilgi (veri) toplamak

• Sözlü Kaynaklar: İnsanlar
• Yazılı Kaynaklar: Kitap, dergi, gazete, internet çıktısı vb.
• Görsel Kaynaklar: Televizyon programları, görüntü, resim ve fotoğraflar.


Üçüncü basamakta öncelikle seçilen konularla ilgili kaynak taraması yapılır. Kitaplar, dergiler, gazeteler, ansiklopediler, internet ve hatta insanlar kaynak olarak kullanılabilir. En çok bilgi kitaplarda bulunur. En çok kitaplar ise kütüphanelerde bulunur. Kütüphanelerdeki kitaplar, bulması ve kullanımı kolay olsun diye “Katalog Sistemi”ne göre gruplandırılmıştır.


Katalog sistemine göre kütüphanelerdeki kitaplar;


• 000 – Genel Konular,
• 100 – Felsefe ve Psikoloji,
• 200 – Din,
• 300 – Sosyal Bilgiler,
• 400 – Dil,
• 500 – Doğa Bilimleri ve Matematik,
• 600 – Teknoloji,
• 700 – Sanat,
• 800 – Edebiyat,
• 900 – Tarih ve coğrafya


şeklinde gruplandırılmıştır.

Günümüzde bilgisayarların devreye girmesi bu sistem daha da kolaylaşmıştır. Herhangi bir araştırma için kütüphaneye gittiğimizde öncelikle konumuzun içeriğine göre ilgili bölüme geçer, burada bulunan alfabetik şekilde sıralandırılmış olan çekmecelerden kitap veya yazar isimlerini katalog numaraları ile birlikte tespit ederiz. Arkasından görevliye istediğimiz kitap ve yazarın adını katalog numarası ile birlikte veririz. Kitap istek formunu doldurup, okuma salonuna geçeriz. Kitapları okurken aradığımız bilgilere ulaştığımızda “bilgi fişleri”ni doldururuz. Bilgi fişlerinde ilgili bilgilerin yanı sıra konu adı, kitabın ve yazarın adı, cilt ve sayfa numaraları ile basım yeri, basım yılı ve tarihi bulunmalıdır. Çalışmalarımız tamamlanınca kitapları görevliye geri verip, teşekkür etmeliyiz. Araştırmalarımızda doğru ve tarafsız bilgilere ulaşabilmek mutlaka çok sayıda kaynaktan yararlanmalıyız.

Bilgi: Araştırma, soruşturma, inceleme, deney, gezi ve gözlem gibi yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılan ayrıca akıl ve mantığa uygun olan verilere bilgi denir.

Bilim: Bilgi topluluğu veya bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan sisteme bilim denir.

4- Kaynaklardan topladığımız bilgileri incelemek gruplandırmak ve bunları varsayımlarla karşılaştırmak

Topladığımız verileri içeriğine göre sınıflandırırız. Kaynaklardan elde ettiğimiz verileri daha önce ileri sürdüğümüz varsayımlarımızla karşılaştırırız. Bu varsayımların olgulara dönüşüp dönüşmediğini inceleriz. Olguya dönüşmeyen varsayımlarımızı yanlış olduğunu anlayarak değiştiririz.

5- Metin oluşturmak

Son aşamada edindiğimiz ve doğruluğunu yaptığımız çalışmalarla kanıtlamış olduğumuz bilgileri metinlere dönüştürürüz. Yazdığımız metinler kısa olursa buna makale, uzun olursa kitap denir. Ortaya çıkan eser ister makale olsun isterse kitap her türlü durumda yazılarımızı yazarken kullandığımız bilgileri kimden, hangi kaynaktan edindiğimizi cilt ve sayfa numaraları ile birlikte muhakkak sayfalarımızın altıda dipnot olarak göstermeliyiz.

Dipnot: Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları (cümle ya da paragrafları) nereden ve kimden aldığımızı gösteren notlardır.
Kaynakça: Yararlandığımız kaynakların adını belirtmemizdir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Bilimsel Araştırma Nedir?


Bilimsel Araştırma BasamaklarıBilimsel araştırma, temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecidir diyebiliriz. Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi yani analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir, Bazı bilimsel araştırmalar kuram üretmeyi ya da varolan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram bir olguyu açıklamaya kestirmeye kontrol etmeye yarayan ilişkiler ve ilkeleri bütünüdür diyebiliriz. Örnek verecek olursak; öğrenme olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını sayabiliriz.


Bilimsel Araştırmanın Kapsamı


Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.
Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.


Bilimsel Araştırma Teknikleri Aşaması


Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır.


Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir.


• Araştırmanın Konusu
• Araştırmanın Amacı ve Önemi
• Araştırmanın planlanması
• Problem Cümlesi
• Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
• Varsayımlar
• Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
• Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)


Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;• Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
• Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
• Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
• Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
• Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
• Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
• Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
• Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
• Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
• Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
• Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
• Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
• Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek

gerekmektedir.

Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur.


Bunlar;

• Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
• Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)


A- Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)


• Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,
• Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek.
• Veri türleri

o Belgesel tarama (kütüphane)
o Gözlem
o Görüşme
o Yazışma
o Internet


Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.


• Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek

o Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
o Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
o Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
o Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
o Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
o Internet’ten araştırma yapma

• Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek

o Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
o Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
o Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
o Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
o Araştırma konusuna uygun tanımları yazma

• Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek

o Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
o Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
o Verileri tablo halinde gösterme
o Sonuçları kontrol etme

• Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek

o Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
o Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
o Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

• Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek

o İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
o Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
o Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

• Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

o Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
o Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

• Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek

o Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
o Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme


B- Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)


• Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar

o Bilimsel kurallar
o İçerik ile ilgili kurallar

* Alıntıların kullanılması
* Dipnotların yazılması

o Kaynak belirtme amaçlı dipnot
o Ek bilgi verme amaçlı dipnot

• Araştırma raporunun yazılması

o Ön bölüm

* Başlık sayfası
* Önsöz
* İçindekiler
* Listeler

o Ana bölüm/Metin

* Giriş
* Problem
* Amaç
* Önem
* Sınırlılıklar
* Tanımlar
* Kaynak araştırması
* Materyal ve yöntem
* Evren ve örneklem
* Araştırma modeli
* Veriler ve toplanması
* Verilerin işlenmesi
* Araştırma sonuçları
* Tartışma
* Sonuç
* Öneriler
* Özet

o Arka bölüm

* Ekler
* Kaynaklar listesi

o Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.

• Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi

o Rapor, dipnot, kaynakça, metodoloji kavramlarının tanımlarını yazma
o Verilen bir kavramın tanımını, verilen bir dizi tanım arasından seçip işaretleme
o Verilen bir dizi kavramla, bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

• Araştırma raporunun bölümlerini sıralayabilmek

o Araştırma raporunda bulunması gereken bölümleri sırasıyla yazma
o Sırası karışık verilen bölümleri sıraya koyma
o Verilen bir bölümde bulunması gereken öğeleri yazma

• Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek

o Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yazma
o Raporlaştırmada kullanacağı dilin özelliklerini açıklama
o Kapak düzeninin nasıl olacağını yazma
o Raporlaştırmada kâğıt düzeninin nasıl olacağını yazma
o Raporlaştırmada başlık ve paragraf düzeninin nasıl olacağını yazma
o Raporlaştırmada şekil ve tabloların yerleştirilmesinde dikkat edilecek özellikleri açıklama
o Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
o Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
o Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama
o Özet yazmada dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı