İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Tarih Nedir? | Tarihin Başlangıcı – Tarih Neden Çağlara Ayrılmıştır? Tarihi Devirler - Tarih Çağları - Maddelerle Tarih – Resimlerle Tarih - Tarih Çağları Kavram Haritası

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 12 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Tarih Nedir?


Tarihin Tanımı: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini Yer Ve Zaman bildirerek, Sebep-Sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.


Resmi ekleyen
Tarihin Konusu Nedir?


Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.


Tarih Anlatımında Yer Ve Zamanın Önemi Nedir?

1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir.

Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.


Resmi ekleyenSebep-Sonuç İlişkisinin Önemi Nedir?

Bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın Sonucu, kendisinden sonraki olayın Sebebi’dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.


Olay Nedir? Olgu Nedir?


Olay: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır. Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi Olay’dır.

Olgu: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Örnek: Anadolu'nun Türkleşmesi Olgu’dur.


Konu Hale tarafından 21 Ağustos 2015 Cuma - 21:56 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Tarih Ne Zaman Başlar?


Tarihin BaşlangıcıM.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır.Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler .


Resmi ekleyenBunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar (tarih öncesi devirler), yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih çağları (tarih devirleri) adı verilmiştir.


Resmi ekleyenYazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında (M.Ö. 3200) bulunmuştur.Yazının bulunması, tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır.


Resmi ekleyenBu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.


Resmi ekleyenŞu an Lascaux, Fransa'da bulunan mağara duvarındaki bu resim M.Ö. 13.000 yıl önce yapılmıştır. İlkçağlardaki avcılar, duvarlara hayvan resimleri çizdiklerinde başarılı bir av geçirmek için sihirli güçlere sahip olacaklarına inanıyorlardı.#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
A- Tarih Öncesi Çağlar


Tarih Öncesi Çağlar - DevirlerTarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3200 yılı esas alınmıştır.

Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.


Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılan devirler:


1-Karanlık Çağ:

İnsanların o döneme ait bilgilerinin olmadığı için Karanlık Çağ olarak adlandırılmıştır. Ancak, o döneme ait bulunan duvar resimleri, araç-gereçler, fosiller vb. bulgular sonucunda bazı bilgilere elde edilebilmiştir.


Resmi ekleyen2-Taş Çağı:

Bu devirde yaşayan insanların kullandıkları taştan yapılmış araç-gereçlerden yola çıkılarak bu şekilde adlandırılmıştır. Taş Çağı, tarihçiler tarafından 3’e ayrılarak incelenmiştir.

1. Kaba Taş Çağı
2. Yontma Taş Çağı
3. Cilalı Taş Çağı


Resmi ekleyen3-Maden Çağı:

Bu çağda da yine insanoğlunun madeni keşfetmesiyle yeni bir devir başlamıştır.O çağ insanının çeşitli şekillerde kullanmak üzere önce bakır madeni, sonra tunç ve demiri keşfetmesiyle dönemlere ayrılmıştır.

1. Bakır Çağı
2. Tunç Çağı
3. Demir Çağı

Konu Hale tarafından 21 Ağustos 2015 Cuma - 21:57 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
1-Karanlık Çağ:


İnsanların o döneme ait bilgilerinin olmadığı için Karanlık Çağ olarak adlandırılmıştır. Ancak, o döneme ait bulunan duvar resimleri, araç-gereçler, fosiller vb. bulgular sonucunda bazı bilgilere elde edilebilmiştir.


Resmi ekleyenKaranlık Çağ

İnsanlık tarihinin henüz yeterli bilgi, belge, delillere dayanılarak aydınlatılamadığı çağıdır.Bu yüzden de karanlık çağ diye adlandırılmıştır.Resmi ekleyenResmi ekleyen#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
2-Taş Çağı:


Bu devirde yaşayan insanların kullandıkları taştan yapılmış araç-gereçlerden yola çıkılarak bu şekilde adlandırılmıştır. Taş Çağı, tarihçiler tarafından 3’e ayrılarak incelenmiştir.

1. Kaba Taş Çağı
2. Yontma Taş Çağı
3. Cilalı Taş ÇağıResmi ekleyenTaş Çağı


1-Kaba Taş Çağı


İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğadaki sivri taşları olduğu gibi kullanmıştır.


Resmi ekleyen2-Yontma Taş Çağı


Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır. (Ateş önce insanları soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan korumuş, daha sonraki dönemlerde ise insanlığın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Toprak kapların yapımında madenlerin işlenmesinde olduğu gibi) Yontma Taş Devrinin sonlarına doğru buzullar çözülmüş, iklim yumuşamıştır.


Resmi ekleyen3-Cilalı Taş Çağı


Bu dönemde alet yapımı gelişmiş sert ve düzgün aletler yapılmıştır. Taşın yanısıra ilk defa topraktan da araç gereçler yapılmıştır. (Toprakkaplar yapılmış, seramiksanatı ilerlemiştir.) İnsanlık için güzel bir dönemin başlangıcıdır. İnsan doğanın asalağı olmaktan kurtulmuş ilk defa üretim faaliyetlerini başlatmıştır. İlk defa tarım başlamış, hayat tarzı değişerek yerleşik yaşama geçilmiştir. Bunun sonucunda ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Menhir ve Dolmen adı verilen anıtlar dikilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler dikilmiştir.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
3-Maden Çağı:Bu çağda da yine insanoğlunun madeni keşfetmesiyle yeni bir devir başlamıştır.O çağ insanının çeşitli şekillerde kullanmak üzere önce bakır madeni, sonra tunç ve demiri keşfetmesiyle dönemlere ayrılmıştır.


1. Bakır Çağı
2. Tunç Çağı
3. Demir ÇağıResmi ekleyen
Maden Çağı:


Bu çağ; Bakır, Tunç ve Demir Çağı olarak gruplandırılır.1. Bakır Çağı:


a)
İlk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür.
b) Eşyalar daha çok bakırdan yapmışlardır.
c) Bakır Devri maden döneminin en uzun devridir.


Resmi ekleyen2. Tunç Çağı:


a)
Kalay ile bakırın karışımından tunç elde edilmiş, daha sert ve dayanıklı eşyalar yapılmıştır.
b) Devlet düşüncesi ortaya çıkmıştır.
c) Arabalar yapıldı.
d) Ticaret gelişti.
e) İlk şehir devletleri (siteler) , ardından da ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır. ( Sümer, Akad, Babil, Asur, mısır vs.)


Resmi ekleyenAnadolu Yerleşim Merkezleri: Tunç çağı Türkiye’de Eski Tunç (bakır) , Orta Tunç ve Yeni Tunç Çağı olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

Anadolu'da Yazılı Çağların Başlaması: Eski tunç veya bakır çağı Anadolu’da tarihi devirlere geçiş dönemidir.Bu dönemde (MÖ.2000 yıllarında) Anadolu'da Malatya ile Konya arasındaki bölgede, Mezopotamyalı olan Asurlular, ticaret amacıyla pazaryeri kurdular.Asur Koloniler Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, Anadolu ile Asurlular arasında yoğun bir ticaret yapılmaktaydı. Anadolu'ya yazı Asurlu tüccarlar aracılığıyla bu dönemde (MÖ.2000- 1800) gelmiş ve Anadolu'da Tarih çağları ya da yazılı dönem başlamıştır.

İlk yazılı belgeler Kayseri civarındaki Kültepe (Kaniş)'de bulunan ticari ve hukuki tabletlerdir. Bu tabletler çivi yazısı ile yazılmıştır.

Not: Bu dönemde Asurlular tarafından Anadolu’da kurulan pazarlara Karum denilmiştir.


3. Demir Çağı:


a) İnsanların son olarak buldukları ve kullandıkları maden demirdir.
b) Demirin yüksek derecede ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden oldu.
c) Toplumların birbirleriyle olan ilişkileri artmıştır.
d) Demirden eşyalar ve silahlar insanlara hem ekonomi de hem de askeri alanda büyük ölçüde güç kattı.
e) Sanayinin temelleri atılmıştır.
f) Üretim, silah teknolojisi ve ticaret gelişmiştir.
g) Yazınının bulunması ile tarih öncesi devirler sona ermiştir.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
B- Tarih Çağları


Tarih ÇağlarıTarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.


İlk Çağ

Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.


Resmi ekleyenKavimler Göçü
Orta Çağ

Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.


Resmi ekleyenBizansYeni Çağ

İstanbul’un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer.

Yakın Çağ

1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer.

Konu Hale tarafından 21 Ağustos 2015 Cuma - 21:58 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
B- Tarih Çağları


İlkçağ - Eskiçağ


M.Ö: 4000-3000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlar, M.S.375 yılında kavimler göçü veya 395 yılında Roma’nın ikiye bölünmesi ya da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile son bulur.


Resmi ekleyen


YazıDönemin özellikleri de şunlardır:

1-Bu dönemde siyasi yapı genellikle şehir devletleri şeklindedir.
2-Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklar da bu dönemde bulunmuştur.
3-Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
4-Hıristiyanlık ve Musevilik bu dönemde kurulmuştur.
5-Ayrıca, çok tanrılı dinler de yaygındır.
6-Para kullanılmaya başlandı.
7-Özel mülkiyet doğdu.


Resmi ekleyen


Kavimler Göçü
#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
B- Tarih Çağları


Ortaçağ (375-476/1453)


M.Ö. 375 veya M.Ö.476 yılında başlayıp, M.S.1453 İstanbul’un fethine kadar (Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar geçen süredir.


Resmi ekleyenDönemin genel özellikleri:


1-Avrupa’da derebeylik (Feodalite) rejimleri kuruldu.
2-Batıda skolastik düşünce oluştu.
3-İslam bu dönemde doğup gelişti.


Resmi ekleyen4-Türkler Müslüman oldular.


Resmi ekleyen5-İslam - Hıristiyan savaşları başladı.
6-Avrupa’da; İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapıldı.
7-Haçlı seferleri düzenlendi.


#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
B- Tarih Çağları


Yeni Çağ (1453-1789)


Doğu Roma İmparatorluğunun 1453 yılında Fatih tarafından yıkılması ile başladı. 1789 Fransız ihtilali ile son buldu.


Resmi ekleyenDönemin genel özellikleri:


Resmi ekleyen1-Avrupa’da merkezi krallıklar güçlenerek, feodalite son buldu.
2-Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri başladı.
3-Sanayi inkılabı da bu dönemde gerçekleşti.Resmi ekleyen


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı