İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü | Halk Sağlığının Korunması Ve Temel Laboratuvar Hizmetleri Yürütmek İçin Kurulmuş Ulusal Referans Laboratuvarı

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 9 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü


Hıfzıssıhha'nın Anlamı


Hıfzıssıhha (Hıfz'ıs-Sıhha): Sağlık bilgisi ve sağlığın korunması ile ilgilinen tıp dalı.


Resmi ekleyen


Resmi ekleyen"Hıfzıssıhha" kelimesi "sağlığın korunması" anlamına gelen Arapça bir isim tamlamasıdır. Bu şekilde kullanımıyla Türkçemizdeki belirtili isim tamlamasının karşılığı olur. Tamlamanın Arapça yapısındaki belirlilik ortadan kaldırılarak "Hıfz-ı sıhha" olarak da okunabilir. Sıhha; sıhhat kelimesinin Arapça imlasına göre okunmasından kaynaklanır ve hepimizin bildiği sağlık anlamına gelir. Hıfz ise korumak anlamına gelen hafaza kelimesinin mastarıdır.

İslam tıp literatüründe "tedbîrü's- sıhha" olarak bilinir. Batı dillerinde "Koruyucu hekimlik" anlamına gelen "Hijyen" kelimesinin karşılığıdır. Hijyen (hygiene), Yunan mitolojisinde sağlık tanrısı Asklepios'un (Esculape) kızı ve yardımcısı Hygieia'dan gelmektedir.

Müslüman tıp bilginleri tıp ilmini amelî ve nazarî olmak üzere ikiye ayırırlar. Amelî tıp da ikiye ayrılır: Birincisi; sağlam insanın hasta olmaması ve korunması için gereken tedbirler yani "hıfzı's sıhha", ikincisi de hasta olduktan sonra hastayı tekrar sağlığına kavuşturmak için yapılması gereken teşhis ve tedavidir.


Resmi ekleyenDr.Refik Saydam'ın Yağlı boya tablosuOsmanlılarda yeni tıp dallarının tıp müfredatına girmesi, tıp eğitiminin gelişmesi ile oldu. Mekteb-i Tıbbiye'de 1841-1842 yıllarında okutulan dersler arasında "İlm-i Hıfzı's sıhha" yer almaktaydı. Hıfzı's Sıhha'nın gelişmesinde ortaya çıkan en önemli etken olan Bakteriyoloji'nin ülkemizdeki tarihi 1887'de başlamıştır. II. Abdülhamid'in emriyle Dersaadet Dâülkelb ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi kuruldu. 1893 yılında Maurice Nicolle ve Hasan Zühdü Nazif Bey tarafından Bakteriyoloji-i Şahane tesis edildi; gerek görüldüğü zamanlarda o dönemde halk sağlığının korunması ve salgınların önlenmesi için kurulan karantina evlerinde de (tahaffuzhane) bakteriyoloji laboratuvarları açıldı. Hüseyin Remzi Bey tarafından 1892 yılında bir devlet kuruluşu olan aşı evi (telkihhane) kuruldu. İstanbul'dan sonra Mekke, Basra, Musul, Sivas gibi şehirlerde şubeleri açılan aşı evleri Cumhuriyet ile birlikte kapatılarak yerine 27 Mayıs 1928 'de adını Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam'dan alan "Refik Saydam Hıfzı's Sıhha Müessesesi" kurulmuştur.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html&pid=133471#entry133471']Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu..
' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html&pid=133471#entry133471']Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu..


http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/Turkiye_Cumhuriyeti_Saglik_Bakanligi_3_Mayis_192_t71475.html&pid=133473#entry133473']Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı | 3 Mayıs 1920 - Sağlık Bakanlığının Kuruluşu Görevleri – Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar
' target='_blank'>Türkiye' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/Turkiye_Cumhuriyeti_Saglik_Bakanligi_3_Mayis_192_t71475.html&pid=133473#entry133473']Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı | 3 Mayıs 1920 - Sağlık Bakanlığının Kuruluşu Görevleri – Sağlık Bakanlığına Bağlı KuruluşlarRefik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü resmi web sitesi

Konu Hale tarafından 11 Temmuz 2015 Cumartesi - 07:31 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha EnstitüsüKuruluş ve Tarihçe


Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ülkemizde Halk Sağlığının korunmasına yönelik üretim, kontrol ve tanı ile ilgili temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş Ulusal Referans Laboratuvarıdır.


• Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi 27 Mayıs 1928 gün ve 1267 sayılı yasa tasarısıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra bu kanun gelişen ihtiyaçlar karşısında değiştirilerek 4 Ocak 1941'de 3959 sayılı yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir.
• En son olarak Müessesenin ismi 14 Aralık 1983 gün ve 18251 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı" olarak değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluş haline getirilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilatlandırılmıştır.
• Kuruluş yıllarında; Bakteriyoloji, Kimyevi Tahlilat, Farmakodinami ve Immünbiyoloji olmak üzere 4 şubeden oluşmuştu. Ayrıca meteoroloji istasyonu, özel konferans salonu ve bir de kütüphane bulunmaktaydı.
• Ortaya çıkan yeni sağlık sorunlarına cevap verebilmek amacıyla aşağıda belirtilen sıra çerçevesinde görev alanı da genişletilmiştir.
• 1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine başlanıldı.
• 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali durduruldu.
• 1933 yılında, Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi ele alındı.
• 1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi.
• 1935 yılında, Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi.
• 1936 yılında, Hıfzıssıhha Okulu açıldı.
1937 yılında, kuduz serumu üretilmeye başlandı.
• 1942 yılında, tifus aşısı ve akrep serumu üretimine başlandı.
• 1947 yılında, Biyolojik Kontrol Laboratuvarı kuruldu. Enstitü bünyesinde bir aşı istasyonu açıldı. Bu yıldan itibaren deri içi (intradermal) BCG aşısı üretimine geçildi.
• 1948 yılında, ülkemizde ilk olarak boğmaca aşısı üretimine başlandı. Aynı yıl içinde, Viroloji ve Virüs Aşıları Şubesi kurularak ilk defa influenza virüsü, New-Castle virüsü ve tavuk vebası üzerine araştırmalar ele alındı.
• 1950 yılında, İnfluenza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve İnfluenza aşısı üretimine başlandı.
• 1951 yılında, ilk kez antibiyotiklerin ve bazı vitaminlerin kalite kontrolüne başlandı.
• 1954 yılında, İlaç Kontrol Şubesi kuruldu.
• 1956 yılında, tetanoz aşısı daha modern metodlarla üretilmeye başlandı.
• 1958 yılında, ilk kez frenginin modern yöntemlerle teşhisi ele alındı.
• 1965 yılında, ilk kez kuru çiçek aşısı üretimine ve sistematik serum konsantrasyon ve purifikasyonuna başlandı.
• 1966 yılında, Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu.
• 1968 yılında, Hematoloji Laboratuvarı, Anti-test Serum Üretimi Laboratuvarı açıldı.
• 1969 yılında, Farmakoloji ve Toksikoloji Şubesi ayrı birimler olarak genişletildi ve Pirojen Testi ve Analitik Toksikoloji Laboratuvarları hizmete girdi.
• 1970 yılında, fibrinojen, albumin ve gamma globulin üretimine başlandı.
• 1973 yılında Pestisit Laboratuvarı açılarak insektisit, rodentisit ve mollusitlerin ruhsat ve piyasa kontrolleri ile etkenlik ve kalıntı kontrolleri yapılmaya başlandı.
• 1974 yılında, Mikoloji Laboratuvarı açıldı.
• 1976 yılında, kuru BCG aşısının deneysel üretimine başlandı.
• 1979 yılında, Toksoplazma-Listeria ve ASO, Latex Laboratuvarları faaliyete geçti.
• 1982 yılında, 26.08.1982 tarih ve 1214 sayılı yazı ile Hıfzıssıhha Okulu Başkanlığımıza bağlandı.
• 1983 yılında, kuru BCG aşısı üretimine başlandı.
• 1984 yılında, Zehir Danışma Merkezi açıldı.
• 1987 yılında, AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezi açıldı.
• 1987 yılında, İlaç Kontrol Laboratuvarları modernize edilerek teknolojinin en son ürünü olan cihazlar hizmete sokuldu.
• 1987 yılında, Enstrümental Analiz Laboratuvarı açıldı.
• 1987 yılında, personelin sosyal imkanlarını arttırıcı lojman alımı yapıldı. Çocuk kulübü açıldı.
• 1988 yılında, Zehir Danışma Merkezi 24 saat hizmet verir hale getirildi.
• 1990 yılında, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı'nın reorganizasyonu projesi başlatıldı.
• 1991 yılında, Hıfzıssıhha Okulunun yeniden hizmete açılması çalışmaları tamamlandı.
• 1991 yılında, kurum tarafından gerçekleştirilmek üzere "Üretilen aşı ve serumların kalitesinin arttırılması ve üretilemeyen aşılarla birlikte ihraç potansiyelinde üretimi projesi" hazırlanıp, ilk defa Devlet Planlama Teşkilatı yatırım programına girmiştir.
• 1992 yılında, kan ürünlerinin viral inaktivasyonu başlatıldı.
• 1994 yılında, kan ürünlerinin viral yönden potens kontrolleri başlatıldı.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha EnstitüsüAna Görevleri


• Koruyucu hekimliğin gerektirdiği aşı, serum ve diğer biyolojik ürünleri üretmek,
• Ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen hertürlü ilaç ve kozmetiklerin, biyolojik ürünlerin kontrollerini yapmak, araştırma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek, pestisitlerin analiz ve etkinlik testlerini yapmak,
• Gıda kontrol ve beslenme hizmetlerinin gerektirdiği araştırma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik araştırma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• Zehir kontrol ve araştırma hizmetlerini yürütmek,
• Salgın hastalıklarla ilgili araştırma, doğrulama ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık personelinin hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,
• Yayın ve Dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
• Tababet uzmanlık tüzüğü uyarınca uzmanlık eğitimi vermek,
• Referans hizmetlerini yürütmek,
• Koruyucu kuduz aşısı yapmak,
• Biyokimya, Hormon ve Hematoloji laboratuvarlarında tanıya yönelik laboratuvar hizmetlerini yürütmektir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha EnstitüsüHıfzıssıhha Kuruluş KanunuTürkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun


Tarihi : 30 .12.1940
Sayısı : 3959

Konusu: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi


Teşkiline Dair Kanun Metni :

Madde 1-
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı, Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssahha Mektebinden ibaret olmak üzere teşkil edilen (TÜrkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi) bu kanunda yazılı işleri yapmakla mükelleftir. (*) Memleketin muhtelif mıntakalarının sıhhi ihtiyaçlarına göre Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin göreceği lüzum üzerine aynı işleri yapmakla mükellef enstitü şubeleri açılabilir.


Hıfzıssıhha Enstitüsü

Madde 2-
Hıfzıssıhha Enstitüsü Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince muhtelif ihtisas şubelerine ayrılır. Bu müessese vekâletçe gösterilecek lüzum üzerine:

A) Halk Hıfzıssıhha şartlarını ıslâh ve inkişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye yarayacak sıhhi ve fenni araştırmaları ve incelemeleri yapmak,
B) Vekâletçe nevileri tâyin edilen serum ve aşıları ve sair biyolojik ve kimya maddelerini hazırlamak,
C) Hususi kanunlarına tevfikan yerli veyahut yabancı müstahzarların,, serum ve aşılarla sair hayati terkip veya kimyevi maddelerin kontrollerini yapmak,
D) 1262 sayılı İspenciyarive Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 10 uncu maddesine göre daimi murakabeye tabi tutulan ispenciyari ve tıbbi müstahzarat ile mezkur kanunun ikinci maddesinin a, b, c, ve d fıkralarında yazılı maddeleri satın alarak icap eden muayenelerini yapmak;
E) Umumi ve İçtimai hıfzıssıhhaya ve sair mevzulara ait konferanslar tertip etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir.

Madde 3- Hıfzıssha Enstitüsü ihtisas ve salahiyeti dahilindeki fenni ve sıhhi meseleler hakkında resmi daireler ve belediyelerle hakiki ve hükmi şahıslar tarafından doğrudan doğruya vukubulacak talep ve müracaatları kabul ederek bunlar üzerinde tetkikler ve icap eden tahlil ve muayeneleri yapar ve reyini ve mütaalasını bildirir.

(*) 1983 yılında çıkarılan 181 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Müessese Sağlık Bakanlığı' nın bağlı kuruluşu haline getirilerek "T.C, Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı " adını almıştır.

Madde 4- (Değişik, 3612 -7.2.1990) Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene ve tahlillerden umumi sıhhata taallük eden işler için resmi daireler ile belediyelerden hiçbir ücret almaz. Umumi sıhhate taallük etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için alınacak ücretler Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya salgın hastalık işleri müstesna olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslara ait olan muayene, tahlil ve tetkikler de aynı tarife üzerinden ücrete tabidir.

Madde 5- (Değişik, 3612 -7.2.1990) Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış kıymetleri ve bunların ne suretle satışa çıkarılaçakları ve bunları toptan ve perakende olarak satanlara verilecek bey'iye miktarı Sağlık Bakanlığınca tayin edilir.

Madde 6- Hıfzıssıhha Enstitüsü fenni tetkikat ve istihsalatı için lazım olan her nevi hayvanları ve yemleri tedarik edebileceği gibi bunları yetiştirmek ve işlerine yarıyacak ekimleri yapmak üzere tesisat da vücude getirebilir.


Hıfzıssıhha Mektebi

Madde 7-
Hıfzıssıhha Mektebi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin göreceği lüzum ve tertip edeceği program üzerine tababet ve şubeleri sanatları mensupları ile eczacı ve kimyagerlere ve küçük sıhhat memurlarına umumi ve ferdi hıfzıssıhhaya veya bunlardan memur olanların sıhhi ve fenni ve idari vazifelerine ait ameli ve nazari tekamül tedrisatı yapmak ve alelumum ilmi mevzulara ait konferanslar tertip etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir. Tababet ve şubeleri sanatları mensupları ile eczacı ve kimyagerler ve küçük sıhhat memurlarından Devlet ve belediyelerle bunlara bağlı idare ve müesseseler hizmetinde bulunanlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ile alakalı vekaletler tarafından müştereken tesbit edilecek zaman ve sıralarda tekamül tedrisatında hazır bulunmağa mecburdurlar.

Madde 8- Alakalı vekaletler ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından müştereken tayin olunacak şekil ve sıra ve adetler dahilinde olmak suretiyle Maarif Sıhhat Müfettişleri ve Ziraat Müfettişleri ve muallimler ve mühendisler ve iş müfettişleri ile sair lüzum görülen meslek memurlarına da hıfzıssıhha mektebinde mesleklerinin sıhhi ve tıbbi kısımlarına ait tekamül kursları verilir. Bu memurlara ait yol masrafları ve yevmiyeler mensup oldukları vekaletler bütçelerinden tesviye olunur. Madde 9- Hıfzıssıhha Mektebinde verilecek derslerin tatbikatını temin etmek için lüzumlu olan laboratuvar ile ferdi ve içtimai hıfzıssıhha ya ait numuleri ihtiva eden müzeler tesis olunur.

Müşterek Hükümler

Madde10-
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi laboratuvarlarında yapılan fenni tetkiklerin vekalet ve enstitü mecmualarından başka vasıtalarla ilk defa neşri Vekaletin müsaadesine bağlıdır.

Madde 11- Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Mektebi için lüzum görülecek ecnebi mütehassısların celb ve istihdamına ve bunların istihdam müddetlerini tesbit ve tayin ile mukaveleler akdine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili salahiyettardır.

Madde 12- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin dahili idaresi ve tedrisatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer hususlara ait esaslar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince tesbit olunur.

Madde 13- 17.5.1928 tarih ve 1267 sayılı kanun ile 9.6.1936 tarih ve 3017 sayılı kanunun 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır.

Madde 14- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 15- Bu kanun hükümlerinin icrasına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili memurdur.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha EnstitüsüÇalışma Alanları


Faaliyet Alanlarımız

Genel Çalışma AlanlarıRefik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığımız, günümüzde aşağıdaki çalışmaları başarıyla yürütmektedir:


• Üretim
• Kontrol
• Tanı ve doğrulama
• Eğitim
• Danışmanlık


Üretim Alanları


Merkez laboratuarlarımızda üretilerek kullanıma sunulan başlıca ürünler şunlardır:


• Tanıya yönelik antijen ve antiserumlar (Salmonella, Brucella, Proteus vb)
• Tedavi ve korumaya yönelik antiserumlar (Akrep, Tetanos, Difteri, Şarbon)
• Deney hayvanları (spesifik patojen free fare, tavşan, kobay vb)

Laboratuvar Analizleri


A-Kontrol ve Ölçüme Yönelik Analizler

Başkanlığımız bünyesinde hem ruhsat ve ithal iznine yönelik analizler hem de piyasa denetimi ya da ihracat, ithalat süreçlerinde gerekli olan analizler yapılmaktadır.

Kontrolü yapılan başlıca ürünler şunlardır:

• İlaç ve kozmetikler
• Aşı, serum ve diğer biyolojik ürünler
• Kan ve Kan ürünleri
• Gıda, su (içme suyu, kaplıca suyu ve memba suları) ve katkı maddesi


B-Çevre ve Sağlık Hizmetleri

Temizlik maddeleri, dezenfektanlar, hava, su, toprak kalitesi ve toksik maddelerin incelenmesi.

C-Referans Laboratuvar Hizmetleri,Tanı ve Doğrulama İşlemleri


Laboratuarlarımız, birçok konuda referans laboratuvar hizmetleri vermektedir. Rutin tanı, doğrulama ve enfeksiyon hastalıkları tanısı işlemleri laboratuvarlarımızda yapılmaktadır:

• Hematoloji
• Bakteriyoloji ve seroloji (Legionella, Enterik patojenler, Difteri)
• Viroloji (HIV, Hepatit B, Hepatit C, Polio virus, kızamık, kırım kongo hemorojik ateşi vs)
• Biyokimya
• Hormon
• Tüberküloz (tanı ve antimikrobiyal direnç)
• Parazitoloji
• Zehir araştırma (Toksikoloji)


Eğitim Çalışmaları


Merkezimizde süren eğitim faaliyetlerimizden bazıları şunlardır:

• Tıpta uzmanlık eğitimi (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığı)
• Hıfzıssıhha mektebi (İlk defa 1937’de açılan Hıfzısıhha Okulu’nun uzun bir aradan sonra 2003 yılında yeniden hizmete başlaması da kurumumuz ve sağlıktaki gelişmeler adına zikredilmesi gereken önemli bir konudur.)

• Hizmet içi eğitim

• Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerinde eğitim çalışmaları


Danışmanlık Hizmetleri


Başkanlığımız bünyesinde yer alan Zehir Danışma Merkezimiz, ülke çapında 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti vermektedir. Zehir olgusunu takip etmekte olan primer sağlık personeline (doktor, hemşire…) online bilgi verilmekte ve izleme yapılmaktadır. Botulismus gibi bazı durumlarda spesifik tedavi ediciler, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşuna ulaştırılmaktadır.

Ayrıca tüm birimler, görev alanları ile ilgili konularda da danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.


Yeni Hedeflere Doğru


76 yıllık tarihinde ülkemize halk sağlığı alanında önemli hizmetler veren Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı önümüzdeki günlerde yeni projeler çerçevesinde, çok daha büyük başarılara imza atacaktır.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü
Resmi ekleyenHıfzıssıhha Binası inşaatı 1927 yılı


Resmi ekleyen1928 yıllarında kullanılan İlk Daktilo


Resmi ekleyenRSHM Müzesi: İlk kullanılan Cihaz Ve Aletler


Resmi ekleyen1928 yılında kullanılan ilk Santrifüj Cihazı


Resmi ekleyenRSHM Müzesi#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha EnstitüsüResmi ekleyenİlk Kullanılan Refraktometre


Resmi ekleyenRefik Saydam'ın Hıfzıssıhhayı Denetlemesi


Resmi ekleyenAtatürk Hıfzıssıhha'nın açılışında Refik Saydam'la


Resmi ekleyenİsmet İnönü Hıfzıssıhha Laboratuvarlarını Geziyor


Resmi ekleyenDr.Refik Saydam'ın Tablosu


Resmi ekleyenHıfzıssıhha Laboratuvarı Yağlı Boya Lablosu Çizen:Raif Tahir Burak


Konu Hale tarafından 11 Temmuz 2015 Cumartesi - 07:31 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü• 17 Mayıs 1928 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html']Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May - 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu. ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html']Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May - 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.

#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü• 17 Mayıs 1928 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu. ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Mayis_May_t36145.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 17 Mayıs - May 1928-Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.

http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turkiye_Buyuk_Millet_Meclisi_ve_39_nin_TBMM_Kurul_t20341.html']Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin - TBMM Kuruluşu | 23 Nisan 1920' target='_blank'>Türkiye' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turkiye_Buyuk_Millet_Meclisi_ve_39_nin_TBMM_Kurul_t20341.html']Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin - TBMM Kuruluşu | 23 Nisan 1920

http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/Turkiye_Cumhuriyeti_Saglik_Bakanligi_3_Mayis_192_t71475.html'] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı | 3 Mayıs 1920 - Sağlık Bakanlığının Kuruluşu Görevleri – Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/Turkiye_Cumhuriyeti_Saglik_Bakanligi_3_Mayis_192_t71475.html'] Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı | 3 Mayıs 1920 - Sağlık Bakanlığının Kuruluşu Görevleri – Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tip_Tarihi_Kurumu_Tip_Tarihi_ile_ilgili_Ala_t73445.html']Türk Tıp Tarihi Kurumu | Tıp Tarihi İle İlgili Alanlarda Eğitim, Araştırma Ve Yayın Yapan Kişi Ve Kurumlara Destek Sağlayan Kuruluş - 10 Ocak 1940 - Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Çalışmaları' target='_blank'>Türk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tip_Tarihi_Kurumu_Tip_Tarihi_ile_ilgili_Ala_t73445.html']Türk Tıp Tarihi Kurumu | Tıp Tarihi İle İlgili Alanlarda Eğitim, Araştırma Ve Yayın Yapan Kişi Ve Kurumlara Destek Sağlayan Kuruluş - 10 Ocak 1940 - Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Çalışmaları

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı