İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Yazı Ve Karakter | Grafoloji - Yazıya Göre Karakter Grupları – Yazıya Göre Kişilik Analizi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Yazı Ve Karakter | Yazıya Göre Karakter Grupları – Yazıya Göre Kişilik Analiziİnsan, yaşam sürecinin her anında ve her yerde kişiliğinden izler bırakır. Kişiliğinden bir ipucu bırakmayan ne bir söz ne de bir hareket düşünülemez.


Resmi ekleyenSinirli bir insanın davranışlarıyla, sakin yaradılışlı birinin davranışlarının birbirine benzemesi mümkün değildir. Hiddetli, neşeli, sakin kişilerin tepkileri arasında belirgin ayrılıklar olması da son derece doğaldır. Şairlerin şiirlerinde, ressamların tablolarında, bestecilerin eserlerinde kişiliklerinden yansımalar görülür. Daha da ileri gidilerek bu paralellik beklenir ve aranır.

Bu açıdan bakıldığında yazı , bireyden yansıyan biçimdir. Öğrenilmiş bir teknik de olsa, uygulanış biçimiyle kendisinden bir izdir. Bireyin kendidir. Ona özgüdür, onun damgasını taşır, onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir,bireyden bireye değişir.

Grafoloji, bugün el yazısına bakarak, yazan kişinin karakterini çözümlemeyi amaçlayan, bilimselliği kanıtlanmış bir metottur. Eriştiği sonuçlar insanı şaşırtacak kadar parlak ve olumludur. Grafolojiden; işçi seçimiyle endüstride, hastalıkların teşhisiyle tıpta, suçluların belirlenmesiyle adli alanda, mesleğe yönlendirmeyle eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde yararlanılmaktadır. Grafoloji aracılığıyla pek çok kişi gerçek yeteneğinin olduğu iş alanına yönelmiş, pek çok psişik hastalığın teşhisi grafolojiyle destek görmüş, birçok uygunsuz evlenme önlenmiş, pek çok işveren gereksindiği işçileri en yüksek verimi sağlayabileceği kişilerden seçme imkanını bulabilmiştir.


Yazıya Göre Karakter Grupları


Grafologlar, insanları yazılarına göre dört karakter grubuna ayırmışlardır. Birinci gruptakiler aşırı hareketlidir, tepkileri ani ve aşırıdır. Bu grupta yer alanların yazılarının son harfleri kalemin o noktada fazlaca durması nedeniyle noktalanmışçasına biter. Harfleri belirgin olarak köşeli, sert ve oldukça dolgundur. Özellikle ”t” ler haç görünümü taşır. Dikey çizgiler kararlı ve düzgündür. Baş harfler dik ve doğru, sonlar genellikle kısadır. Yazıda taşkın bir enerji göze çarpar.

İkinci gruptakilerin belirgin niteliği, tepkilerindeki durgunluk ve ağırlıktır. Taşkın bir enerjiden yoksundurlar. Mizaçlarındaki kararsızlık, yavaşlık, yumuşaklık yazılarında da görülür. Kalemlerini fazla bastırmazlar. Sert ve keskin köşelere bunlarda rastlanmaz. Yazı bütünüyle sakin ve ağırbaşlı bir izlenim bırakır. Bu gruptakilerde, çizgilerin niteliği belirli anlamlar taşır. İnce çizgiler hayal kuran, içe dönük, uysal, kolay etki altında kalanları; kalın çizgiler nefsine düşkün, el becerilerinde yetenekli, pratik olanları; muntazam çizgiler alışkanlıklarına düşkünlük derecesinde bağlı, dengeli olanları belirler.

Üçüncü gruptakiler sabırsız, sinirli, duygu ve tutkuları derin olan insanlardır. Mizaçlarındaki nitelikleri, yazılarında da görülür. Sabırsızlık taşıyan bir hız, göze ilk çarpan özelliklerdendir.Kelimelerin boyutlarındaki eşitsizlikler; kelimelerdeki parçalanmış görünüm; harflerin sıkışık,dar eğri büğrü biçimleri yaşantılarındaki kararsızlığı, tedirginliği yansıtır.

Dördüncü gruptakilerin tepkileri ani, fakat ılımlıdır. Davranışlarındaki yumuşaklık, cömertlik, yaşama bağlılık, doğaya ve doğanın tüm güzelliklerine yönelik yoğun ilgi; yazılarına geniş ve şişkin harfler,beğeni kazanmaya yönelmiş gibi görünen süsleme amaçlı eğriler ve hareketli bir yazı tarzıyla yansır. Bu gruptakiler dışa dönük, para harcamayı ve eğlenceyi seven, coşku dolu kişilerdir.

Grafologlar; insanların genellikle yukarıdaki dört gruptan sadece birine dahil olmadıklarını, her grubun birtakım özelliklerini az çok taşıdıklarını belirtmektedirler.#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Yazı Ve Karakter


Yazıda Temel Öğeler


a) Biçim : Özellikle ilköğretim döneminde, harflerin büyükleri, harfleri oluşturan kısımların birbirlerine oranları, harflerin biçimleri hakkında kesin yaptırımlar ve kurallar koyarlar. Öğrencileri bunlara uymaya zorlarlar. Ancak insan ne bir yazı makinasıdır ne de bir robottur. Bu zorlamaların tümüne ve öğretilenleri uygulama çabasına rağmen, yazımda kişiliğinden izler taşıyan biçim değişiklikleri gösterir.

Bazen yazının; öğretilene çok uygun, kurallı ve orantılı bir biçime sahip olduğu görülür. Böyle bir durumda yazı sahibinin, öğretilen standart yazıma uymaya aşırı özen gösterdiği, bu belirlenmiş tarzdan ayrılmak istemediği düşünülebilir.Bu nitelik, aşırı bağımlılık ve silik kişilik belirtisi olabilir.

Yazı yazan, harfleri kendine özgü bir biçimde yalınlaştırabilir. Yalınlaştırılmış harflerle oluşan yazı, uyumlu ve göze hoş gözüken bir biçime sahipse; yazanın zeki, açık fikirli ve bilgili biri olduğu düşünülebilir.

Buna karşıt olarak, yazı tamamen uyumsuz, göze hoş görünmeyen, okunuşu güçleştiren ve yazımı ağırlaştıran bir biçime de sahip olabilir.böyle bir durumda o kişinin, gereksiz ayrıntılarla uğraşıp gerekli eylem ve davranışları göstermede etkisiz kalan, çelişkili, karmaşık bir kişiliğe sahip olduğu düşünülebilir.

b) Ölçü: Bir yazının büyüklüğü, yani alışılagelen büyüklüğe göre orantısı, o kişinin, içedönüklük-dışadönüklük durumu hakkında bilgi verir.Küçük bir yazı, genel olarak içedönük, çekingen ve huzursuz kişiliği belirler.Büyüklüğü ortalamanın üzerindeki bir yazı ise, dışadönük, sosyal, kendine güveni ve yaşama sevinci olan bir kişiyi belirler.

c) Yön ve eğim: Okul çağında en çok üzerinde durulan ve kazandırılmaya çalışılan yazım alışkanlıklarında biri de, satır aralıklarının eşit ve yatay düzleme paralel olmasıdır. Çizgili ve kareli kağıda yaptırılan yazı alıştırmalarının amaçlarından biri de budur.Bütün bu çabalara karşın, insanların bir bölümü yazılarını düzgün ve birbirine paralel sıralar halinde yazarken diğer bir bölümü eğimli yazı yazma eğiliminin önünne geçememektedir.

Eğimli yazı, inme veya çıkma durumundadır.Yazının bu özelliği grafolog için iyi bir bilgi kaynağıdır.Yukarı doğru çıkan yazı, dinamik,hoşgörülü ve yetenekli kişinin yazısıdır.İnen yazı ise enerji ve eylem gücünden yoksun, karamsar ve asabi kişinin yazısı olarak belirlenir.

d) Bastırma: Bastırarak yazılmış güçlü bir yazı, kişinin mizacındaki yoğun enerjiyi, atılım isteğini, düzenli ve iradeli kişiliği kanıtlar. Buna karşın, kağıda dokunur gibi çok hafif bastırmayla yazılan yazı, güçsüz, zayıf iradeli ve yumuşak kişiliği gösterir. Kağıdı delercesine aşırı bastırılarak yazılan yazı genellikle akli dengesi bozuk kişilerde görülür.

e) Düzen: Düzen, yazının sunuluş şekli, yani görünümüyle ilgilidir. Paragraflar düzenli, noktalama işaretleri tam ve mükemmel olduğunda; parlak fikirli, düzenli, davranışlarında tutarlı bir kişilikten söz edilebilir. Gelişigüzel kullanılmış bir yazı kağıdı, başı ve sonu belli olmayan, paragrafları belirlenmemiş, noktalama işaretleri konulmamış yazı; düzensiz, davranışlarında tutarsız, çelişkili bir kişiliğe ait olabilir.

f) Akıcılık: Akıcılık terimiyle anlatılmak istenilen, sözcüklerin kendi içinde kesintisiz bir devamlılık içinde olması ve cümle içinde bir diğerinden kopukluk meydana getirmeyecek bir yakınlık içinde bulunmasıdır.Kalemini hiç kaldırmaksızın, kesintisiz bir akıcılıkla yazan kişi, her şeyden önce gerçekleştirme istek ve eğiliminde olan bir yapıya sahiptir.Buna karşın çok aralık bırakan, bir satıra ancak üç sözcük sığdırabilen kişilerin gerçekleştiricilikten uzak olduğu söylenebilir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Yazı Ve Karakter


Ayrıntıların Yorumu


Grafoloğun, bir yazının genel biçimiyle ilgilenmesi, bir yapıtın sadece bir iki satırlık özetine göz atmasından farksızdır.Çok karmaşık hatta o derece ilginç olan kişi derinliğine tanınmak isteniyorsa, ayrıntılara inilmeli, incelme ve yorumda titizlik gösterilmelidir.


a) Noktalamanın yorumu

• Soru ve ünlem işaretlerini aşırı kullanma; kişide hareketliliği, coşku, heyecanı belirler.

• Noktalamada titizlik, doğru ve gerekli noktalamaya özen; kişideki güçlü sosyal benliği, kurallara,sosyal yaptırım ve düzenlemelere uyumu,kararlılığı ve tutarlı davranışı gösterir.

• Yazımda, satır düzeyinin üstünde kalacak biçimde yapılan noktalama, aydın düşünceyi ve etkin düş gücünü ortaya koyar.

• Harflerin oldukça uzağına düşen, aşırı sağa doğru yapılan noktalamalar, canlılık, hareketlilik, kavrama çabukluğu ve kıvrak zekayı belirler.

• Noktalama konulması gerektiğinde, sözcüğün bitiminden önce yapılan noktalama, yani erken noktalama; kişinin baskın bir çekingenlik, ketvuru, korku içinde olduğunu açığa çıkarır.


b) “t”lerin yorumlanması:

• “t”lerde yüksek sap: Çevreyle uyuşmazlık,coşkun bir duygusallık,baskın heyecanlar ve tutkular demektir.

• “t”lerde yükselen çizgi: Bu çizgi eğer çok uzun ve dikse, hareketlilik ve yoğun enerjiyi belirler.

• “t”lerde inen çizgi: İçe kapanık, pasif ve yoğun enerjiyle dolu olmayan kişilerdir.

• “t”lerde içbükey çizgi: Bu tür t çizgisi kullananlar, çevrelerindeki kişilere karşı hoşgörülü, soğukkanlı ve ölçülüdürler.Ancak bu bazen, içekapanıklıklarından, düşünce ve duygularını herkese açamamalarından da ileri gelebilir.


c) İmzaların yorumlanması: İmzasız yazının günlük yaşamda bir değer taşımaması gibi imzasız bir yazı yorumu da, kişiliği tanımlamadan oldukça uzaktır.


• • Yazıya uygun imza: İmzanın yazıyla uyumlu, yazıya benzer olması, kişinin abartma ve özenmelerden uzak, açık yürekli biri olduğunu gösterir.
• Yazıdan büyük imza: İmza yazıdan büyükse, yazı sahibinin kendine güvenen biri olduğu, duygu ve düşüncelerini çevresindekilere açmaktan tad aldığı, canlı ve yaşamı seven kişiliğiyle başkalarının beğenisini kazanmaya yöneldiği söylenebilir.
• • Yazıdan küçük imza: İçe kapanık, alçak gönüllü, sosyal ilişkilerde zayıf, kendi halinde insanlara özgüdür.
• • Okunaksız ve aceleci imza:Bu, çok imza atanlarda, gerçekten acelesi olan, iş yetiştirme çabası olanlarda görülür ve normaldir. Bunun dışında bu tür bir imza, kendilerini saklamak, duygu ve düşüncelerini gizlemek amacı taşıyanlara özgüdür.
• • Başlangıcı kıvrımlı imza: İmzanın başlangıcında bir kıvrımın olması, kişinin davranışlarında sürekli bir tedbirlilik ve ihtiyat içinde olduğunu belirler.Bu özellik; korku, tedirginlik ve iç huzursuzluğu anlamları da taşır.
• • Yukarı çıkan imza: Güçlü tutkuları, büyük amaç ve istekleri olanlarda görülür.
• • Aşağıya inen imza: Davranışlarda güvensizlik ve cesaretsizliğe işarettir.
• • Altı çizgili imza: Gururluluk,erdem düşkünlüğü, özel yaşantıyı gizleme çabasını belirler.
• • Bir çember veya elips içindeki imza: Korunma gereksinmesi, güvence ve sığınma arayışı anlamı içerir
• • Çok karmaşık ve okunaksız imza: Okunaksız imzaya, okunaksızlığı ve karışıklığı sağlamak için özel bir çaba harcanmış olmalıdır.Bu tür bir imza, çocuksu karaktere veya ikiyüzlülüğe işarettir.


Kimler faydalanmalı?


Grafoloji hemen hepimizin ihtiyaç duyduğu bir bilim dalıdır. Çünkü her türlü ruh ve beden hali kişinin el yazısındaki bazı ayrıntıları değiştirir. Dolayısıyla el yazımızı analiz ettirerek birçok soruya yanıt bulabiliriz.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Yazı Ve Karakter


Kişilik Analizi Amacıyla


Kendi elyazımızı analiz ettirmek kişiliğimizin gizli kalmış, bazen bildiğimiz ama kendi kendimize de açıklayamadığımız yanlarını ortaya çıkarır.


Sağlık sorunlarının ortaya çıkarılmasında


Hastalık teşhisinde el yazısı çoğu zaman modern tıbbi araçlar kadar etkili sonuç veriyor. Hiçbir zaman tıbbın bir rakibi ya da alternatif tıp değil ama tıbba yardımcı bir bilim dalı olarak kendini gösteriyor.


Kanserin erken teşhisinde


Özellikle kanser hastalığının erken teşhisinde büyük yararları olduğu tıp çevrelerince kabul edilmiş durumda. Kanser, ileri düzeylere ulaşmadan kişi tarafından fark edilmesi çok zor bir hastalık bu nedenle de erken teşhiste zorlanılıyor. Ama herhangi bir hastalık başladığı zaman daha ilk aşamalarından itibaren vücudumuzda farkına varmadığımız etkiler yapıyor ve bir anlamasak de el yazımız da bunlardan etkileniyor ve farklılaşıyor. Yazı analizi sayesinde gerekli uyarılar zamanında yapılırsa doktorun elinde erken teşhis için çok büyük zaman kalıyor.


Arkadaşlıklar ve evlilikte


Güvenilir arkadaşlıklar ya da yaşam boyu birliktelikler kurabilmek herkesin en büyük dileği ancak çağımızda çoğunlukla tesadüfler daha büyük rol oynuyor. Kuşkusuz yalnızca el yazısına bakarak bir kişiyle evlenmek ya da evlenmemek çok mantıklı bir davranış değil ancak Grafoloji bilimi bu konuda da büyük ipuçları ile yardımcı oluyor.

Nişanlılık döneminde birçok huyunu bilinçli olarak gizleyen bir sevgili evlendikten sonra tatsız durumlara yol açabilir. Kişinin elyazısını incelediğimizde birçok ihtimal ortaya çıkıyor dolayısıyla bunlar baştan daha detaylı araştırılabiliyor ve sorunlar ya birlikte çözülüyor ya da ortaya çıkmadan yok ediliyor. Mesela kumar düşkünlüğü, içki düşkünlüğü, aşırı para düşkünlüğü, manevi değerlerin eksikliği; bunlar yazı analiziyle kolaylıkla görülebilecek şeyler. Bu bilgiler ışığında kişi ilişkide olduğu kişiyle nasıl bir davranış içine girmesi gerektiğini ya da hangi konularda kişiye destek olması gerektiğini süratle bilebiliyor.


İş yaşamında


İş yaşamında grafoloji biliminin kullanımı batı dünyasında vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almış durumda. Türkiye´de de az sayıda büyük kuruluş kişiler hakkındaki kararlarını verirken (büyük ortaklıklar, firma içi terfiler, eleman alımları) yazı analizi sonuçlarını dikkate alıyor.


a) Birlikte çalışırken


Bir iş ortağı seçeceğimiz zaman onun bazı huylara sahip olmasını bazılarına da sahip olmamasını isteriz. Örneğin büyük risklere atılan bir maceracı mı? Sadakat duygusundan yoksun mu? Parayı işini ve ortaklarını sevdiğinden fazla mı seviyor? Ya da matematik zekasından yoksun mu? Çalışmayı sevmeyen bir kişi mi? Sağlığı çok bozuk olduğu için işin büyük kısmı sizin üstünüze mi kalacak? Sadakatsizlik, maceracılık, paragözlük, zeka, tembellik, sağlık vb. el yazısından kolaylıkla anlaşılabilir. Kimseyi sadece el yazısına göre ortak seçmeyi öneremeyiz ama bu olasılıkları bilerek nasıl davranılması gerektiğini bilmek iş yaşamında herkese çok yardımcı olacaktır.


b) İşe eleman alırkenElemanlarımızı işe alırken onlara yapacağımız küçük bir yazılı sınav ya da onlara yazdıracağımız, firmamızda çalışmayı neden seçtikleri konulu birkaç sayfalık bir metin, en iyi elemanı seçmemizde yardımcı olacaktır. Batı dünyasında birçok şirket bu yöntemi uygulamış bu şekilde en iyi elemanları işe almak ve en iyi pozisyonlara yerleştirmek mümkün olmuştur. Hangi göreve kimin en uygun olduğu düşünülürken uykusuzluğa dayanıklılık, yaşama sevinci, hayata bakış açısı, ayakta durmaya dayanıklılık, grup halinde ya da tek başına çalışabilme yetisi gibi noktalar çok önemlidir.

Bunlar ve daha birçokları yazı analizi aracılığıyla kolaylıkla anlaşılır. Ne yazık ki ülkemizde elemanlar önce işe alınmakta sonra da deneme yanılma yöntemiyle en iyi performansı verebildikleri yer bulunana kadar şirket içinde dönmektedirler; bazen daha da kötüsü çok daha iyi çalışabilecekleri yerler varken yanlış işlerde çalıştırılmaktadırlar. Bu da performans düşüklüğüne ve büyük maddi kayıplara, ayrıca çalışanların memnuniyetsizliği nedeniyle sürekli istifalar ya da şikayetlere yol açmaktadır. Bazen de hırsızlığa eğilimli, zihinsel hastalıkları olan, kötü karakterli vb. insanlar normal insanlar gibi davranarak şirketlerimizde çalışmaya başlamaktadır. Bu kişiler herhangi bir sınavı başarıyla geçebilir güler yüz göstererek çok deneyimli kişileri bile aldatabilirler. Ama el yazılarındaki hangi ayrıntıları değiştirmeleri gerektiğini bilemezler. Dolayısıyla elemanlar konusunda son karar verilmeden grafolojik analize başvurulması çok önemlidir.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı