İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

[Hukuk] Türk Ceza Kanunu | 26 Eylül 2004 Kabul Tarihli - 5237 Sayılı Kanun

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 43 yanıt gönderildi

#41
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Türk Ceza KanunuSEKİZİNCİ BÖLÜM

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı SuçlarYabancı devlet başkanına karşı suç

Madde 340- (1)
Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.


Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

Madde 341- (1)
Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.


Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

Madde 342- (1)
Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikayetine bağlıdır.


Karşılıklılık koşulu

Madde 343- (1)
Bu bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır.#42
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Ceza KanunuDOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlük

MADDE 344- (1)
Bu Kanunun;

a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

c) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, (1)

Yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 345- (1)
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.5237 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir ListeKanun Yürürlüğe


No.Farklı tarihte yürürlüğe giren maddelergiriş tarihi

5328 59,62,85,86,87,88,90,116,235,344 31/3/2005(1) Bu maddede yer alan "1 Nisan 2005“ ibaresi, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle "1 Haziran 2005“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


#43
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Ceza Kanunu
• 1 Temmuz 1926 - Türk Ceza Kanunu ile Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.


Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.Resmi ekleyen1 Temmuz 1935
Atatürk, Kabotaj Bayramı'nda kutlamaları seyrederken.Kanun 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Temmuz_July_t42887.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 1 Temmuz - July Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Temmuz_July_t42887.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 1 Temmuz - July Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Kabotaj_Ve_Deniz_Bayrami_1_Temmuz_Turkiye_Denizc_t42249.html#entry60348'] Kabotaj Ve Deniz Bayramı - 1 Temmuz | Türkiye Denizcilik İşletmeleri' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Kabotaj_Ve_Deniz_Bayrami_1_Temmuz_Turkiye_Denizc_t42249.html#entry60348'] Kabotaj Ve Deniz Bayramı - 1 Temmuz | Türkiye Denizcilik İşletmeleri

http://www.kadimdostlar.com/Felsefe_Sosyoloji_Hukuk_Konu_Anlatimlari_f64/Turk_Hukuk_Sistemi_Turkiye_ve_39_de_insan_Hakla_t52846.html'] Türk Hukuk Sistemi | Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Anayasal,Yasal Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme! - Disiplin Cezaları Ve Suçları' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Felsefe_Sosyoloji_Hukuk_Konu_Anlatimlari_f64/Turk_Hukuk_Sistemi_Turkiye_ve_39_de_insan_Hakla_t52846.html'] Türk Hukuk Sistemi | Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Anayasal,Yasal Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme! - Disiplin Cezaları Ve Suçları

Konu Hale tarafından 19 Temmuz 2015 Pazar - 11:11 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#44
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı