İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi | Türkiye'de İlk Resmi Lise Ve Anadolu'da Açılan İlk Lisesi – İdadisi - 1885

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Kastamonu Abdurrahmanpaşa LisesiKastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Anadolu’da açılan ilk lisedir.Resmi ekleyenKastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi
Bunda Abdurrahman Paşa gibi, Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış bir kişinin Kastamonu’ya vali olarak atanmasının da payı vardır.Resmi ekleyenKastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi
1883 yılında Kastamonu Valiliği'ne tayin edilen Abdurrahman Paşa, devletin içine düştüğü durumdan kurtulmasının ancak eğitim alanında yapılacak reformlarla mümkün olabileceğini görmüştür. Valiliğinin ikinci senesinde, 1884 yılında şehir merkezinde Darülmuallimin ve Askeri Rüştiye gibi okulların açılması sağlanmıştır. Bununla da yetinmemiş; İstanbul dışında özellikle Anadolu’da idadi statüsünde henüz bir mektep yok iken Kastamonu’da idadi adıyla bir okul açılmasına karar vermiştir. İlkin binanın resimlerini çizdirmiş veya bugünkü adıyla projesini yaptırmış ve Maarif Nezareti’nden müsaade istemiştir. Gerekli izin alınmış ve Anadolu’da ilk idadinin açılması çalışmalarına 30 Mart 1885 günü başlanmıştır. 2 Mayıs 1885 günü resmi bir törenle temel atılmıştır.


Resmi ekleyenKastamonu Valisi Abdurrahman Nureddin PaşaBakınız, http://www.kadimdostlar.com/Osmanli_Padisahlari_Valide_Sultanlar_Padisah_Esle_f169/Abdurrahman_Nurettin_Pasa_d_1833_o_1912_Kast_t78673.html']Abdurrahman Nurettin Paşa (d. 1833 - ö. 1912) | Kastamonu Valisi - II. Abdülhamit Saltanatında Sadrazamlık Yapmış Osmanlı Devlet Adamı' target='_blank'>Abdurrahman' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Osmanli_Padisahlari_Valide_Sultanlar_Padisah_Esle_f169/Abdurrahman_Nurettin_Pasa_d_1833_o_1912_Kast_t78673.html']Abdurrahman Nurettin Paşa (d. 1833 - ö. 1912) | Kastamonu Valisi - II. Abdülhamit Saltanatında Sadrazamlık Yapmış Osmanlı Devlet Adamı


Diğer yandan Rüştiye mekteplerinden mezun öğrencileri mağdur etmemek için inşaatın bitmesi beklenmemiş ve Askeri Rüştiye’nin bir koğuşunda hemen eğitim – öğretime başlanmıştır. Şehirde var olan rüştiyelere ilave olarak ilk iki yıl içinde üç önemli okul daha açılmıştır.
Kastamonu Lisesi kuruluşundan günümüze kadar on bine yakın mezun vermiştir. Okul, Milli Mücadele başladığında Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almıştır.


Türkiye'de ilk resmi lise ve Anadolu'da açılan ilk lisedir.


• 2 Mayıs 1885 - Anadolu'nun ilk lisesi (idadisi) Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi temeli törenle atıldı.
Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi web lisesi

Konu Hale tarafından 21 Ağustos 2015 Cuma - 07:23 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Kastamonu Abdurrahmanpaşa LisesiTarihçe


Okulumuzun Kurucusu Abdurrahman Nurettin Paşa muhtelif Valiliklerde bulunduktan sonra Umur-i Nafia Komisyonu Azalığından Başvekil ünvanı ile 2 Mayıs 1882 tarihinde Sadr-ı Azamlığa tayin olunmuştur. 18 Nisan 1883 tarih ve 484 numaralı Kastamonu Gazetesi'nden anlaşıldığına göre 31 Aralık 1882 tarihinden 2 Eylül 1891 tarihine kadar Kastamonu ilinde Valilik yapmıştır. Daha sonra aydın ve Edirne Valiliklerinde bulunmuştur. Abdurrahman Paşa 7 Kasım 1895 tarihinde Adliye Nazırlığına tayin olunmuş ve 2.Meşrutiyetin İlanından sonra 2 Ağustos 1908 günü emekli olmuştur. 1912 yılında vefat etmiş, Fatih Türbesi yanında gömülüdür.
Kastamonu İlinde Valilik yaptığı 8 yıl 9 aylık süre içersinde sayılmayacak kadar çok eser bırakmıştır. Bu eserler arasında 20 Nisan 1885 Cumartesi günü Kastamonu İdadisinin temelini atmıştır. Bu şekilde Galatasaray ve İstanbul Liselerinden sonra Türkiye'de 3.derecede bir maziye sahip Anadolu'da kurulan ilk lisenin kesin kuruluş tarihi 20 Nisan 1885 günüdür. Bu günkü Cumhuriyet Meydanını çevreleyen arsayı temin eden Abdurrahman Paşa belirtilen günde arsanın bir bölümü üzerinde Lisemizin eski binasının inşaatına başladı. Binanın dereye bakan cephesini sağlam temeller üzerine oturtarak kaymayı önledi. Sadece bu işe Bin Osmanlı Altını harcanmıştır. Abdurrahman Paşa Lise binasının inşaatı ile yakından ilgilenmiş, binanın tamamı için gerekli olan 8500 altın lira halktan toplamış ve yine halktan kurulan bir komisyonca harcamalar yapılmıştır. Okul Binası 4 yılda tamamlanabilmiştir.

Abdurrahman Paşa, okulun ilk sınıfını Askeri Rüştiye binasında açmıştır. 1887 yılında İdadi Müdürlüğüne Celal bey tayin edilmiştir. Bu zamanda 2 sınıf vardı. 1888 yılında sınıf sayısı 3, 1891-1892 senesi başında sınıf sayısı 5 olmuştur. Aynı zamanda okul yatılıya çevrilmiştir.
1900-1901 ile 1903-1904 yıllarında okula bir Ziraat Şubesi eklenmiş ise de 1904 yılından sonra bu şube kaldırılmıştır. 1912-1913 ders yılına kadar Eğitim Öğretim normal devam etmiş, bu ders yılından itibaren okulun adı İdadi'den Sultani'ye çevrilmiştir. Yine bu ders yılı içerisinde Liseye bağlı olmak üzere bir de ilk kısım oluşturulmuş ve Lise onuncu sınıftan itibaren Edebiyat ve Fen diye iki şubeye ayrılmıştır.1922-1923 yılında Sultani ismi Liseye çevrilmiş, sınıf adedi 11'e indirilmiştir. 1925 yılında ise ilk kısım kaldırılmış, Lise Orta kısmı ile birlikte Eğitim ve Öğretime devam etmiştir.

Anadolu'nun ilk Lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin bütün çevre illerden gelen öğrencilerle mevcudu artmış, kadrosu çok değerli elemanlarla takviye edildiği için bu okula gelmek isteyen öğrenciye cevap veremez olmuştur. Yeni şubeler açmak, ek binaları yapmak durumu ortaya çıktığından Lise binasının Dere kenarında Atatürk Caddesine bakan evler istimlak edilerek 29 Eylül 1937 tarihinde Bakanlıktan gelen projeye uygun olarak orta kısım inşaatına başlanmıştır. Bu bina 10 sınıf, 2 laboratuvar, 1 konferans salonu, 1 yemekhane ve 1 dolaphane ihtiva etmekte olup, bu gün Lise binası olarak kullanılmaktadır.

1885'de açılıp ilk mezunlarını 1891 de veren asırlık Kastamonu (Abdurrahmanpaşa) Lisesinde hiçbir zaman zararlı ve aşırı akımlar yer bulamamıştır.

1975-1980'li yıllarda Anarşinin kol gezdiği, her gün onlarca insanımızın öldüğü günlerde okulumuzda hiçbir öğrencimizin burnu dahi kanamamıştır. Büyük Atatürk'ün Samsuna çıkışıyla başlayan dönemde okulumuz, öğretmen ve öğrencisi ile birlikte onun izinde ve emrinde, ilke ve inkılaplarının benimseyicisi ve takipçisi olmuştur.

Lisemiz mezunları ve Kastamonulular belirtilen bu durumun haklı kıvancını duymaktadırlar.

Kastamonu ( Abdurrahmanpaşa) Lisesinde yetişen yüzlerce öğrenci çok yüksek sorumluluk mevkilerinde görevler üstlenerek hizmetler ifa etmişlerdir.

1995 yılında Lisemizin okul ve pansiyon binası büyük bir onarımdan geçirilerek restore edilmiş, Bilgisayar, Fizik ve Kimya laboratuarları, Teknoloji odası çağın normlarına göre hazırlanmış, Pansiyon kısmı günün şartlarına göre donatılmış, Çağdaş bir kütüphanesi Öğrenci ve öğretmenlerin kullanabileceği lokali, Her türlü saha sporlarının yapılabileceği, bir bölümü yeşil alan olan bahçesiyle, modern ve öncü halini almıştır.

Okulumuz komşu iller dahil olmak üzere civarın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin öncüsü olmuştur.

1981-1982 Eğitim Öğretim yılında okul başarımız Üniversite Giriş Sınavında ilimize Türkiye birinciliğini getirmiştir.Bu nedenle zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ilköğretim Haftasını Kastamonu' da başlatmıştır.

Okulumuz 1990-1991 yılında Liseler arası Türk Halk Musıkisi koro yarışması alanında Türkiye 2.si,1991-1992 yılında Liseler arası Halk Oyunları yarışmasında Türkiye Şampiyonu olmuş, Ülkemizi ve İlimizi Norveç'te temsil etmiştir.

(2004-2005)-(2005-2006)-(2006-2007) yıllarında Hentbol'de peş peşe üç defa Liseler arası Türkiye şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

2004-2005 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Şampiyonasında 24 Ülke arasında Dünya 11.ncisi ,2006-2007 yılında Fransa'da yapılan Dünya Şampiyonasında 26 Ülke arasında bir mağlubiyetle ( Final Gurubuna Girememiş) dünya dokuzuncusu olmuştur.

Okulumuz Ülkemizi yurt dışında onurlu bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşamaktadır.


Hazırlayanlar :
Ömer Kemal Ağar ( Tarih Öğretmeni) 1885-1944 Yılları Arası
Abdullah Yahyaoğlu(Avukat) 1944-1969 Yılları
İsmail Dönmez (Okul Müdürü) 1968-2008 YıllarıKaynak

#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı