İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim Derneği | Çalışmaları 1999 Marmara Depreminden Sonra Başlayan Bir Süreç İçinde Giderek Gelişen Ve Güçlenen Dernek

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim Derneği


Yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmalarının sonunda Eylül 2003 tarihinde Dernekler Masasına yapılan müracaatla AHDER - Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği yasal kuruluşunu tamamladı.


Resmi ekleyenAncak, AHDER çatısı altında sürdürülecek olan faaliyetlerin, 1999 Marmara depreminden başlayan bir süreç içinde giderek geliştiğini ve güçlendiğini belirtmeliyiz.

İlk çalışmalarımız, 1999 Marmara depreminde hasar gören il ve ilçelere çeşitli biçimlerde müdahale ve yardım organizasyonları olarak başladı. Ülkemizde afet ve deprem bilincinin neredeyse hiç olmadığı acı gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte çalışmalarımız, afet bilincinin ve eğitiminin özellikle okul çağı çocukları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine verilmesi yol ve yöntemlerinin de araştırılıp geliştirilmesiyle sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın çaba ve katkılarıyla topluma sesini duyuran çalışmalar, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulamaya konulan ve SDC İsviçre Kalkınma Teşkilatı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi için Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” projeleri ile birleşerek daha etkin ve yaygın olarak devam etmiştir.


Bu eğitim çalışmalarımıza örnek verecek olursak;


• Ekim 2001 de Bursa ve İznik’te ‘’Gençlik ve Afet Eğitimi’, Afet Yönetiminde Gençliğin Rolü‘’ seminerleri verildi.
• 11 Ocak 2002 de Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin eğitimini hedefleyen seminer verildi.
• Bursa’da, Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Kızılay, İtfaiye Daire Başkanlığı, Odalar ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte, halkın doğal afet, yangın ve günlük yaşamdaki olası kazalara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını kapsayan” Aile Afete Hazırlık Projesi” başlatıldı.
• Ekim 2001 de Adapazarı’nda toplam 400 öğretmene ve Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası’ndan 50 işadamına eğitim verildi.
• Mart 2002 de önce zihinsel engelli çocuklara, ailelerine ve eğitmenlerine sonra da ortopedik engellilere yönelik eğitimler verildi.
• Ocak 2002 ‘ de Çanakkale’de işadamlarına, öğretmenlere, doktorlara ve kamu görevlilerine yönelik bir dizi bilgilendirme toplantıları yapıldı. 256 öğretmene Temel Afet Bilinci eğitim seti ve sertifikası verildi.
• Çanakkale Afet Yönlendirme Kurulu yeniden yapılandırıldı.
• Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerinde öğrencilere, kamu personeline ve öğretmenlere eğitimler verildi.
• Yaklaşık olarak 6000 öğrenciye,3000 kamu personeline ve 4000 öğretmene ulaşıldı ve 7000 adet eğitici el kitabı, eğitim el kitabı, bilgi kartından oluşan eğitim seti, 6000 adet Afacan Dünya ve 6000 adet bilgi kartı dağıtıldı.
• Mayıs 2002′ de Antalya’da toplam 400 kamu çalışanına,600 öğretmene ve 1500 öğrenciye Temel Afet Bilinci ve eğitici eğitimleri verildi. Öğrencilere 1500 Afacan Dünya ve Bilgi Kartı,1000 adet eğitici el kitabı ve eğitim seti dağıtıldı.
• Haziran 2002′de İzmir Karşıyaka’da Valilik, Belediye, İtfaiye, Kızılay, Kızılhaç, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Ordu Komutanlığı, basın ile işbirliği ve geniş halk, öğrenci katılımı ile yaklaşık 100 000 kişinin katıldığı deprem tatbikatına destek verildi.
• Haziran 2002 de Gümüşhane’de 400 öğrenciye ve kamu personeli, öğretmen, asker ve sivil savunma ekip üyelerinden oluşan 450 kişilik bir gruba eğitimler verildi.


Bu proje kapsamında hazırlanan ve eğitimlerimizde ve sonrasında dağıtılmak üzere hazırlanan, şu anda da eğitimlerimizde faydalanmaya devam ettiğimiz yayınlarımızdan bazıları :


• Abcd Temel Afet Bilinci Yetişkin Bilgi Kartı
• Abcd Temel Afet Bilinci Çocuk Bilgi Kartı
• Abcd Temel Afet Bilinci El Kitabı
• Abcd Temel Afet Bilinci Eğitmen El Kitabı
• Afacan Dünya/ Deprem ve Birlikte Yaşamak Hikaye Kitabı
• Deprem Dede ve Engelliler Hikaye Kitabı
• Binaların Sırrı Hikaye Kitabı
• Deprem Dede ile Birlikte Boyayalım
• Engellilerde Depreme Hazırlık (ana kitap ve engelli grupları için 4 ayrı kitap)
• DKYB (Depreme Karşı Yapısal Bilinç) Kitabı
• YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Kitabı
• Deprem Tehlike Avı ve Aile Afete Hazırlık Formları
• İlkyardım 112
• Kobiler için Afet Acil Durum Planlama Rehberi
• Karbon Ayak İzi mi, O Ne ki?
Şimdi afet hazırlık ve eğitim çalışmaları açısından yeni bir döneme giriyoruz.
• Artık bu çalışmaları yurtdışı kaynak ve desteklerle değil kendi kaynaklarımızla ve çabalarımızla sürdürmeliyiz.
• Ülkemiz insanını ve değerlerini afetlerden ve tehlikelerinden korumanın yollarını, yine ülkemizde geçerli ve doğru olarak bulmalı geliştirmeliyiz.
• Ülkemizde afetlere ve depreme karşı hazırlık çalışmalarının çeşitli yönleriyle ilgili faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşları ve STK’ lar arasında işbirliği ve ortak eşgüdümlü çalışmaların geliştirilmesi için çaba sarf etmeliyiz.
• Nitekim, ülke çapında, afetlere karşı tüm mücadele ve girişimleri birleştirmek, ülkemizde afet bilinci ve eğitimini arttırmaya ve güçlendirmeye yönelik her türlü üretim ve birikime doğrudan destek olmak ve bizzat kendi bünyesinde afete hazırlık, afet bilincinin yükseltilmesi, risk azaltma çalışmalarının planlama ve uygulamalarının eğitimleri vermek de AHDER’in amaç ve hedefleri arasındadır.Eğitimlerimiz


Ülkemizde insan ve insan sağlığına yönelik tehditlerin ve kayıpların azaltılması, gerekli önlemlerin alınması amacıyla hizmet veren ve bu doğrultuda eğitim projeleri gerçekleştiren Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği (AHDER), çocuklar için verdiği eğitimlerin yanı sıra yetişkinlere;

1. Deprem

• Arama Kurtarma Eğitimi
• Uygulamalı Deprem Tatbikatı Eğitimi

2. Yangın

• Temel Yangın Eğitimi
• Yangın Tatbikatı Eğitimi

3. İlkyardım Eğitimi
4. Temel Afet Bilinci Eğitimi

vermektedir.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Yerli_ve_Yabanci_Bilim_insanlari_Biyografileri_f107/Ahmet_Mete_Isikara_d_1941_o_21_Ocak_2013_Tur_t80280.html'] Ahmet Mete Işıkara (d. 1941 - ö. 21 Ocak 2013) | Türk Bilim İnsanı, Jeofizikçi Ve Eğitimci – 21 Ocak 2013 - Ahmet Mete Işıkara Hayatını Kaybetti ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yerli_ve_Yabanci_Bilim_insanlari_Biyografileri_f107/Ahmet_Mete_Isikara_d_1941_o_21_Ocak_2013_Tur_t80280.html'] Ahmet Mete Işıkara (d. 1941 - ö. 21 Ocak 2013) | Türk Bilim İnsanı, Jeofizikçi Ve Eğitimci – 21 Ocak 2013 - Ahmet Mete Işıkara Hayatını Kaybetti

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/ABCD_Temel_Afet_Bilinci_El_Kitabi_Prof_Dr_Ahme_t16772.html'] ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı | Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara - İstanbul Afete Hazırlık Eğtim Projesi ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/ABCD_Temel_Afet_Bilinci_El_Kitabi_Prof_Dr_Ahme_t16772.html'] ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı | Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara - İstanbul Afete Hazırlık Eğtim Projesi

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı


Kaynak: AHDER - Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği web sitesi


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim DerneğiResmi ekleyen


Konu Hale tarafından 30 Temmuz 2015 Perşembe - 07:25 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim DerneğiSivil Savunma Günü


Resmi ekleyenSivil Savunma Günü – 28 Şubat•28 Şubat 1959 - Sivil Savunma Yasa Tasarısı 7126 kanun numarası ile yürürlüğe konuldu.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Sivil_Savunma_Gunu_28_Subat_Sivil_Savunma_Tarihc_t21904.html'] Sivil Savunma Günü | 28 Şubat - Sivil Savunma Tarihçesi - Sivil Savunma Günü Şiirleri - Sivil Savunma Ve Sivil Savunma Kurumları - Sivil Savunma Eğitimleri Nasıl Yapılır? Sivil Savunma Günü Şiirleri - Doğal Afetlerde Sivil Savunma Nasıl Olmalıdır? ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Sivil_Savunma_Gunu_28_Subat_Sivil_Savunma_Tarihc_t21904.html'] Sivil Savunma Günü | 28 Şubat - Sivil Savunma Tarihçesi - Sivil Savunma Günü Şiirleri - Sivil Savunma Ve Sivil Savunma Kurumları - Sivil Savunma Eğitimleri Nasıl Yapılır? Sivil Savunma Günü Şiirleri - Doğal Afetlerde Sivil Savunma Nasıl Olmalıdır?

http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Sivil_Savunma_Nedir_Sivil_Savunmanin_Tarihcesi_t19306.html'] Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir? Sivil Savunma Eğitimleri nasıl yapılır? Sivil Savunma kurumları ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Sivil_Savunma_Nedir_Sivil_Savunmanin_Tarihcesi_t19306.html'] Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir? Sivil Savunma Eğitimleri nasıl yapılır? Sivil Savunma kurumları

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Afet_Egitimi_Hazirlik_Gunu_12_Kasim_ideal_Bir_Af_t7919.html']Afet Eğitimi Hazırlık Günü | 12 Kasım - İdeal Bir Afet Yönetimi - Türkiye'de Afet Yönetimi - ASK;Afete Karşı Sivil Koordinasyon - GAEM;Gezici Afet Eğitim Merkezi - "Temel Afet Bilinci Ve Afetlere Hazırlık" Eğitim Programı - Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği ' target='_blank'>Afet' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Afet_Egitimi_Hazirlik_Gunu_12_Kasim_ideal_Bir_Af_t7919.html']Afet Eğitimi Hazırlık Günü | 12 Kasım - İdeal Bir Afet Yönetimi - Türkiye'de Afet Yönetimi - ASK;Afete Karşı Sivil Koordinasyon - GAEM;Gezici Afet Eğitim Merkezi - "Temel Afet Bilinci Ve Afetlere Hazırlık" Eğitim Programı - Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği

http://www.kadimdostlar.com/Cevre_Bilimi_Ekoloji_Kuresel_Isinma_f125/Erezyon_Toprak_Asinimi_Nedir_Erezyonun_Zararl_t20093.html'] Erezyon (Toprak Aşınımı) Nedir? | Erezyonun Zararları Nelerdir? Türkiye'de Ve Dünyada Erezyon - Türkiye Erezyon Haritası Nasıldır? ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Cevre_Bilimi_Ekoloji_Kuresel_Isinma_f125/Erezyon_Toprak_Asinimi_Nedir_Erezyonun_Zararl_t20093.html'] Erezyon (Toprak Aşınımı) Nedir? | Erezyonun Zararları Nelerdir? Türkiye'de Ve Dünyada Erezyon - Türkiye Erezyon Haritası Nasıldır?

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Sel_Nedir_Nedenleri_Nelerdir_Selden_Once_Ve_So_t19308.html'] Sel Nedir? | Nedenleri Nelerdir? Selden Önce Ve Sonra Yapılacaklar Nelerdir? Kuvvetli Yağmur Sırasında Ve Sonrasında Yapılacaklar' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Sel_Nedir_Nedenleri_Nelerdir_Selden_Once_Ve_So_t19308.html'] Sel Nedir? | Nedenleri Nelerdir? Selden Önce Ve Sonra Yapılacaklar Nelerdir? Kuvvetli Yağmur Sırasında Ve Sonrasında Yapılacaklar

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Cig_Nedir_Cig_Nasil_Olusur_Cigin_Olusma_Nedenl_t19568.html'] Çığ Nedir? | Çığ Nasıl Oluşur? Çığın Oluşma Nedenleri? Türkiye'nin Çığ Dağılım Haritası. ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Cig_Nedir_Cig_Nasil_Olusur_Cigin_Olusma_Nedenl_t19568.html'] Çığ Nedir? | Çığ Nasıl Oluşur? Çığın Oluşma Nedenleri? Türkiye'nin Çığ Dağılım Haritası.

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Heyelan_Nedir_Heyelan_Cesitleri_Nelerdir_Heyel_t19959.html'] Heyelan Nedir? | Heyelan Çeşitleri Nelerdir? Heyelana Neden Olan Etkenler Nelerdir ?' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Heyelan_Nedir_Heyelan_Cesitleri_Nelerdir_Heyel_t19959.html'] Heyelan Nedir? | Heyelan Çeşitleri Nelerdir? Heyelana Neden Olan Etkenler Nelerdir ?

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı