İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Diskalkuli Nedir? | Matematik Bozukluğu - Öğrenme Güçlüğü - Disleksi - Disgrafi - Diskalkuli Ve Dispraksi - Gelişim Dönemlerine Göre Semptomlar - Belirtiler

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Diskalkuli Nedir?

Matematik Bozukluğu - Öğrenme Güçlüğü - Disleksi - Disgrafi - Diskalkuli Ve Dispraksi


Resmi ekleyenÖzel Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli Ve Dispraksi - Gelişim Dönemlerine Göre Semptomlar

Özel Öğrenme Güçlüğü; Okul Öncesi Çağı, İlköğretim Dönemi, Ergenlik Ve Yetişkinlikte BelirtilerResmi ekleyenPopülâsyon içinde görülme sıklığı %10-15 olan Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), öğrenmenin belirli alanlarında görülen nörolojik kökenli, gelişimsel bir bozukluktur. ÖÖG yaşayan bireylerin genel bilişsel düzeyi normal/normalin üstündeyken, spesifik bilişsel fonksiyonlardaki güçlükler bu bireylerin genel performansını pek çok alanda aşağı çekerek gerçek potansiyellerini gösterememelerine, akademik hayatlarında sorunlarla karşılaşmalarına, akabinde travmatik öğrenme deneyimleri ve duygusal problemler yaşamalarına neden olur.

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün ilk belirtileri okul öncesi dönemde dahi gözlemlenebilmesine karşın, sorunlar, genellikle çocuk ilkokula başlayıp harfler, rakamlar, sembollerle yoğun olarak çalışmaya başladığında fark edilir.

“Çok zeki ama hala okumayı sökemedi”; “İfadeleri çok düzgün, çok akıllı bir çocuk ama yazısını okumak imkânsız/ters yazıyor”; “Çok yaratıcı ama okuması çok yavaş ve harfleri karıştırıyor”; “Harika okuyor yazıyor ama matematikte en kolay soruları bile çözemiyor” gibi ifadeler ÖÖG yaşayan çocukların ailelerinden sıklıkla duyduğumuz cümlelerdir. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okuldaki pek çok derste sorun yaşarlar, tutarsız ve değişken performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri düzgün okuyamadığı için matematikte de başarısız olur; sembolleri karıştıran bir çocuk aritmetik işlemlerini ters yapar; ya da yazma güçlüğü olan bir çocuk konulara hâkim olsa da okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır... Bu duruma organizasyon güçlükleri, kısa, uzun ve çalışan bellek sorunları, dikkatsizlik, duygusal ve sosyal sorunlar da eklenince akademik problemler daha da ciddi bir boyut kazanır.

Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli” ve sözel olmayan alanda “dispraksi”dir. Çocuk, bu ÖÖG çeşitlerine ait semptomlardan sadece birini gösterebilirken, semptomlar farklı kombinasyonlar (disleksi + disgrafi; disgrafi + diskalkuli gibi) halinde de görülebilir.


Resmi ekleyenOkul Öncesi Dönemde Belirtiler


Okul öncesi dönemde tespiti yapılan Özel Öğrenme Güçlüğü’nde çok daha hızlı ve etkili yol alınabilirken, konuyla ilgili uzman ve bilginin ülkemizde henüz yeterince yaygın olmaması nedeniyle bu vakalar çoğunlukla atlanır. Okul öncesi dönemde aile ve öğretmenlerin aşağıdaki semptomlara karşı duyarlı olmaları kritiktir;


• Geç konuşma, telaffuz/artikülâsyon sorunları,
• Kısıtlı kelime bilgisi; isimlendirme/hatırlama ile ilgili güçlükleri,
• Temel kelimeleri karıştırma,
• Temel kavramları öğrenmede (özellikle sınıflandırma ve sıralama becerileri ile ilgili) güçlükler (renk, sayı, haftanın günleri, benzerlik, farklılık...)
• Kelimeleri ters söyleme ya da hecelerin yerini değiştirme (teşekkür→tekeşşür; beşiktaş→bekiştaş; mavi→vami...)
• Konuşurken benzer sesleri karıştırma (f/v; m/n; b/m...),
• Gecikmiş el tercihi,
• İnce motor becerilerde (özellikle resim ve çizimlerle kendini gösteren), öz bakım becerilerinde ve sosyal becerilerde güçlükler/gelişimsel gecikme,
• Koordinasyon güçlükleri (ip atlama, bisiklete binme),
• Zaman – mekân – yön ile ilgili güçlükler (dün/bugün/yarın, inmek/çıkmak, ayakkabıları ters giymek, kitabı ters tutmak),
• Sözlü yönergeleri alma ve uygulamada güçlük,
• Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri.


Resmi ekleyenİlköğretim Döneminde Belirtiler


İlköğretim dönemi sorunların artık okulla birlikte daha da belirgin olduğu zamandır. Bu dönemde gözlemlenen semptomlar;


• Yaşıtlarına kıyasla düşük akademik başarı, inişli çıkışlı performans,
• Sayı/sembol/harf/ses kavramlarını anlamada ve ilişkilendirmede güçlükler,
• Geç okuma; hatalı/yavaş okuma,
• Uzun/yeni kelimeleri okumada ve okuduğunu anlamada ve anlatmada güçlükler,
• Benzer görünüşteki harf, rakam ve sembolleri karıştırma (b/d/p/g; noktalı harfler; 6/9; +/x...),
• Okurken ve yazarken benzer sesteki harfleri karıştırma (f/v; m/n; b/m...),
• Okurken ve yazarken hecelerin yerini değiştirme (ve/ev; gibi/bigi...),
• Okumada kelimelerin sonunu yanlış söyleme/uydurma, satır atlama,
• Okuma ve yazıda harf, hece, sözcük atlama, ters çevirme, ekleme, birleştirme, uydurma,
• Okunaksız/yavaş/karmaşık/ters yazı; bakarak yazmada ve diktede zorlanma,
• Yazılı ifade güçlükleri,
• Dağınık defter düzeni; imla ve noktalama hataları (büyük-küçük harf); bozuk satır düzeni (yukarı ya da aşağı kayan); uygun büyüklükle yazamama,
• Matematik sembollerini, kavramlarını ve geometrik şekilleri öğrenmede zorlanma, karıştırma,
• Matematikte eldeleri unutma, işleme ters taraftan başlama, işlem yapmadan doğrudan sonucu yazma,
• Özellikle çarpım tablosunu, kesirleri, grafikleri, ölçüm ve olasılıkları öğrenmede güçlük,
• Saat, zaman, tarih kavramlarını öğrenmede zorluk,
• Sıralama becerileri, yönergeleri takip etme ve organizasyon yapma ile ilgili güçlükler,
• Kısa süreli dikkat aralığı; konsantrasyon ve bellek güçlükleri.


Resmi ekleyenErgenlik Dönemi ve Yetişkinlerde Belirtiler


Ergenlik döneminden önce tanılanan ve bu konuda destek alan Özel Öğrenme Güçlüğü vakaları, yukarıdaki akademik zorlukların pek çoğunda aldıkları desteğin nitelik, süre ve yoğunluğuna paralel olarak belirli ölçülerde ilerleme kaydederken ÖÖG’nün izleri aşağıda sayılan alanlarda, hiçbir destek almamış bireylerde çok daha yoğun olmak üzere gözlemlenmeye devam eder;

• Derste not tutmada zorluk,
• Dinlediğini/okuduğunu kavramada güçlük,
• Bellek güçlükleri,
• Konularda önemli olan noktaları belirleyemeyip gereksiz ayrıntılar içinde kaybolma,
• Yetersiz kelime bilgisi ve edinilmiş bilgi,
• Çalışmaya başlayamama; çalışırken çok çabuk dağılma; dikkatsizlik,
• Noktalama ve imla hataları,
• Düşük hızda ve yetersiz nitelikte okuma, yazma,
• Okunaksız, hatalı yazı,
• Düşünce ve ifadelerini organize etme, planlama, özetleme ve düzenlemede zorluk,
• Yabancı dil öğrenmede zorluk,
• Bilgiler arasında ilişki ve hiyerarşi kurma güçlükleri,
• Soyut kavramları anlamada zorluk,
• Okuma/yazma/matematiğe karşı ilgisizlik, isteksizlik,
• Zamanı kullanamama,
• El-göz koordinasyon güçlükleri,
• Yön bulamama,
• Organizasyon güçlükleri (dağınıklık, randevuları kaçırma, plan yapamama),
• Sıralama güçlükleri (kelime, fikir, dosya, sözlük...)


Resmi ekleyenTüm bu belirtilere ek olarak yaşanan akademik zorluklara paralel olarak gerçek potansiyellerini gösteremediklerinin farkında olan çocukların, tekrarlanan başarısızlık sonucu motivasyonları düşer, öz güvenleri incinir, aile, okul, sosyal ilişkileri hasar görür, sıklıkla duygusal sorunlar ve davranış bozuklukları gözlemlenir. Ergen ve yetişkin ÖÖG vakalarında “ben kendimi ifade edemiyorum”, “ben kendimi gösteremiyorum”, “ben farklıyım/tuhafım” cümleleri hâkim negatif kognisyonları yansıtır.

Doğru tanı ve değerlendirme doğru müdahale ve desteğin şüphesiz ilk ve en kritik adımını oluşturmaktadır. ÖÖG yaşayan bireyler tüm eğitimleri boyunca, psiko-pedagojik terapiye, akademik desteğe ve farklı değerlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Gerçekte farklı düşünme, yaratıcılık, geniş ve zengin hayal gücü, ilginç ve özel ilgi alanları, gelişmiş sağ beyin fonksiyonları, sanata yatkınlık gibi pek çok güçlü özelliğe sahip bu bireylerin özgüvenlerini koruyup öne çıkarmak da terapi sürecinin mutlaka önemli bir parçasını oluşturmalıdır.


Uzman Gelişim Psikoloğu Pınar Fidancı


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/3_Mart_Dunya_Diskalkuli_Gunu_Matematik_Bozuklugu_t83175.html'] 3 Mart Dünya Diskalkuli Günü | Matematik Bozukluğu - Öğrenme Güçlüğü - Disleksi - Disgrafi - Diskalkuli Ve Dispraksi' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/3_Mart_Dunya_Diskalkuli_Gunu_Matematik_Bozuklugu_t83175.html'] 3 Mart Dünya Diskalkuli Günü | Matematik Bozukluğu - Öğrenme Güçlüğü - Disleksi - Disgrafi - Diskalkuli Ve Dispraksi


Kaynak


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Matematik Bozukluğu - Diskalkuli) Nedir?


Matematik bozukluğu aslında 1980lerde araştırmalar sonucunda ulaşılmış ama zekâ geriliğiyle karıştırılan bir olgudur, günümüzde hala bilinmemektedir. Diskalkuli olarak da geçer. Çocukların %5 ‘inde görülen matematik bozukluğu kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha fazla görülmektedir çünkü daha çok duygusallık içe kapanma gibi nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Tam olarak kesin bir tedavisi olmadığı gibi çeşitli eğitim ve aile desteğiyle aza inebilir.

Resmi ekleyen


Matematik bozukluğunda aynı zamanda dört farklı yetenek grubunda da bozukluk görülür.


Bunlar;

1.
Matematik yetenekleri yani işlem yapma yeteneği, dört işlem olarak özetleyebiliriz.

2. Algısal yetenekler yani gruplara ayırma, kümeselleştirme olarak özetlenebilir.

3. Dikkat yetenekleri yani rakamları doğru seçme doğru yazma olarak özetlenebilir.

4. Dil yetenekleri yani problemleri anlama ve matematik sembolleriyle ifade etmek olarak özetlenebilir.


Matematik bozukluğunu ilkokul 1. Sınıfta anlamak mümkün değildir, çocuk ezber yeteneğiyle 1. Sınıfı halledebilir. Öğrenme bozukluklarından biri olan matematik bozukluğunu çoğunlukla ilkokul 2. Veya 3. Sınıfta anlamak daha kolaydır. Çocuk tek, çift şeklinde sayamaz. İşlem yapma yeteneği oldukça düşüktür. Matematikte bir şeyi yapamamış ve bundan dolayı utanmış herhangi bir çocuk matematik bozukluğu yaşıyor olabilir. İleride daha büyük problemlere yol açmaması adına anne ve babanın dikkatli olması ve matematikte yaşanan bir problem gözleniyorsa hemen yardım almaları önemlidir.


Matematik bozukluğu farklı şekillerde çeşitlendirilebilir. Araştırmalara göre 4 farklı bölüme ayrılır;


1) Anlamlı şekilde saymayı öğrenmede bozukluk; Bu öğrenme bozukluğu çeşidinde çocuk ‘sayı nedir?’ sorunun karşılığını bulamamıştır, bu çocuklara sayılar soyut, kağıt üzerinde yazılan semboller gibi gelir.

2) Asıl ve sıra gösterme sistemleri öğrenmede güçlük; Kardinal ve ordinal sistemleri öğrenmede güçlük yaşayan bir çocuk tek, çift saymada, sıralama yapmada dolayısıyla da gruplandırmada problem yaşarlar.

3) Aritmetik işlemleri yapmada zorluk; Çocuk işlem yapmanın ne olduğunu, toplama işlemenin aslında ilave etme, eklemek olduğunu kavrayamaz.

4) Nesneleri gruplar halinde kümelemeyi imgeleme de güçlük; Bu öğrenme bozukluğu çeşidinde çocuk gruplandırma ne demek, aynı, farklı nedir gibi terimlerde problem yaşarlar.


Matematik bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi şekli ‘eğitim’.
Çocuklarınıza bol malzemeli matematik soruları çözdürün. Korkacak bir şey olmadığını yaptığı her doğruyu överek ve küçük ödüllerle süsleyerek kutlayın. Duygusal bir çocuk matematik bozukluğundan kolay çıkamaz, burada anne babaya çok görev düşmektedir. Çocuğunuzun yaşadığı şeyin bir zekâ geriliği olmadığını, arkadaşlarından bir farkı olmadığını söyleyin.Kaynak

Konu Hale tarafından 09 Eylül 2015 Çarşamba - 05:36 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Diskalkuli – Öğrenme Güçlüğü


Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler. Yavaştırlar, parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret, terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosunda da geridir.


Resmi ekleyenÖğrenme güçlüğü çeken çocuklar bütün bunların yanı sıra; ev ödevi yapma alışkanlığı, yön kavramları, zamana ilişik kavramlar, sıraya dizme, sözel ifade, motor beceriler dediğimiz top oynama kaşık-çatal kullanma, makas kullanma gibi becerilerde de yaşıtlarına göre geridirler.


Matematik öğrenme bozukluğu olan öğrencilerin yardımcı olabilecek temel stratejiler geliştirmiş ve bu öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için birçok adımda çözülebilecek problemler küçük ve kullanışlı adımlara ayrılmalı, problemdeki çeşitli bölümleri vurgulamak için renkli kalem kullanılmalı ve problemlerin çözümünde şekiller ve tablolar çizilmeli, tablolardaki farklı sütun ve satırları betimlemek için de bu yerler renklendirilmelidir gibi stratejilerin işe yarayacağını belirtmiştir.


Resmi ekleyenMatematik öğrenme bozukluğu olan öğrencilere uygun genel öğretim tasarımlarını ise öğrencilerin kısa süreli belleklerinde kolayca geri çağrılamayan çeşitli temel kavramları hatırlatmak için sınıfın duvarlarına öğrencilerin bu kavramları hatırlamasını sağlayacak büyük posterler asılmalı, işlemleri netleştirmek için akış diyagramları ya da ağaç diyagramlarının kullanımı sağlanmalı, öğrenciyi derste çıkmaza sokmamak için öğrencinin hızına uygun bir şekilde ders işlenmeli, farklı problemlerin ayırt edilebilmesini sağlamak için renkli kalemler kullandırılmalı, matematiksel kavram ve adımlar öğretilirken bellek destekleyici ipuçları verilmeli, öğrencilerin öğrenme becerileri organize edilmeli ve zaman ayarlanmalı, diyagramlar kullanılmalı ve matematiksel kavramlar çizilmeli, öğretim ortamında manipulatiflerden yararlanılmalı, öğrencilerin ellerini ve müsvedde kâğıdı kullanmalarına izin verilmeli ve sınav yapmadan önce genel tekrar yapılmalıdır şeklinde ifade etmiştir.


Sinem SEZER, Ayça AKINKaynak

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı