İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | M Harfi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


MAAŞ: Bir kimsenin rüyasında aybaşında çalıştığı kurumdan maaşını aldığını görmesi; o kimsenin eline geçen parasının bereketini göreceğine ve hayatı boyunca hiç kimseye muhtaç olmayacağına yorumlanır.

MABET: Rüyanızda herhangi bir mabet görmeniz; arzu ve isteklerinizin kısa zamanda tahakkuk edeceğine, rüyanızda bir mabedi yanarken veya yıkılırken görmeniz; keder, sıkıntı ve endişelerinizin artacağına delalet eder.

MACUN: Rüyanızda kuvvet macunu yediğinizi görmeniz; sizin bir başkasından beklediğiniz yardımı göremeyeceğinize işaret eder.

MAÇ: Bir kimsenin rüyasında bir futbol maçı izlediğini görmesi; o kimsenin birtakım tehlikeli maceralara atılarak maddî ve manevî bir Çok şeyler kaybedeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında diğer spor maçlarını seyrettiğini görmesi; o kimsenin kaprisleri yüzünden bir fırsat kaçıracağına ve bundan dolayı da sonuçlanmak üzere olan bir işini, en azından birkaç sene daha gerileteceğine işaretle tabir Sunmaktadır.

MAÇABEYİ: Bir kimsenin rüyasında iskambil kâğıdı içindeki maçabeyi görmesi; o kimsenin kumar oynamaya olan düşkünlüğüne ve hırsına yorumlanır.

MADENİ AYNA: Bir kimsenin rüyasında eskiden kalma bir madenî ayna (eskiden aynalar camdan değil birtakım madenlerden yapılırdı) görmesi; o kimsenin bu rüyası hayra işarettir. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda madenî bir ayna görmeniz; aynanın büyüklüğü ve parlaklığı nispetinde sizin yüksek bir mevkiye geleceğinize, rüyanızda bir başkasına ayna verdiğinizi görmeniz; ona güvenerek malınızı teslim edeceğinize delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında bir aynaya baktığını görmesi; o kimsenin kendisine benzeyen bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kadının rüyasında aynaya baktığını görmesi; o kadının kendisine benzeyen bir kızının olacağına, eğer o kadın hamile değilse, kocası ile aralarında kavga çıkacağına, bundan dolayı da kocasından dayak yiyeceğine işaretle yorumlanır. Bir çocuğun rüyasında aynaya baktığım görmesi; o çocuğun bir kız kardeşinin dünyaya geleceğine, bir memurun veya işçinin rüyasında aynaya baktığını görmesi; o memur veya işçinin görevine son verileceğine delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir aynaya bakarak yüzünü görmesi; o kimsenin işinde başarılı olacağına ve yükseleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında aynaya baktığında yüzünü çok güzel ve sakallı görmesi; o kimsenin topluma çok iyi davranarak büyük bir cömertlik sergileyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sakalını beyaz görmesi; o kimsenin fakır düşeceğine, bir yoruma göre de, rütbesi artarak dini yönünün oldukça kuvvet kazanacağına, bir kimsenin rüyasında bir aynanın kırıldığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine yorumlanır. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir ayna bulduğunuzu ve ama bakamadığınızı görmeniz; yapmakta olduğunuz işinizde tiksindiğiniz bir husus bulunduğuna işaret eder. Evli bir kimsenin rüyasında bir aynaya baktığını görmesi; o kişinin bir oğlu olacağına, eğer hanımı hamile değilse ondan ayrılarak başka bir hanımla evleneceğine ve eğer bekâr ise başka güzel bir hanımla mutlu bir evlilik yapacağına işarettir.

MAĞARA: Rüyada mağara görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin vefat edeceğinize, eğer mağara karanlık ise orada bulunduğunuzu görmeniz; mezara, yani öleceğinize işarettir. Rüyanızda girmiş olduğunuz bir mağaradan hemen çıktığınızı görmeniz; sizin çok zor bir işe başlayacağınıza, fakat sonunda başarıya ulaşıp kârlı çıkacağınıza yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin tutuklanarak hapse gireceğinize, bir yoruma göre de çok zor bir işe başlayacağınıza işaret eder. Rüyanızda karanlık ve rutubetli bir mağaraya girdiğinizi sonra da çıktığınızı görmeniz; sizin çok şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama neticede şifa bulup iyileşeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir şeyini mağarada unuttuğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir sebeple para cezası ödeyeceğine, bir yoruma göre de bir kimsenin rüyada mağara görmesi; o kimsenin bir ev sahibi olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Korkan bir kimsenin rüyasında bir mağara görmesi; o kimsenin emniyette olduğuna ve korkmaması gerektiğine, bir kimsenin rüyasında düşmanından kaçarak bir mağaraya sığındığını görmesi; o kimsenin düşmanlarından kurtulacağına delalet eder.

MAHALLE: Rüyanızda bir mahalle görmeniz; komşularınızdan birisi ile aranızın açılacağına işaret etmektedir.

MUHALLEBİ: Bir kimsenin rüyasında muhallebi yediğini görmesi; o kimsenin şansının açılacağına ve böylece de rızkının bollaşacağına, rüyanızda bir muhallebicide bir arkadaşınızla veya sevgilinizle buluştuğunuzu görmeniz; sizin huzurlu ve mutlu günlere girmekte olduğunuza delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bizzat kendisinin muhallebi pişirdiğini görmesi; o kimsenin sevdikleri uğruna bütün mal varlığını harcadığına fakat iş işten geçtikten sonra bu yaptıklarına çok pişman olacağına yorumlanır.

MAHKEME: Rüyanızda bir mahkemede sanık olarak bulunduğunuzu görmeniz; yaşantınızın büyük değişiklikler geçireceğine ve kalbinizi derin üzüntülerin kaplayacağına delalet eder.

MAHKEME KÂTİBİ: Bir kimsenin rüyasında bir kâtip görmesi; o kimsenin aniden bir başkasına hücum edebilecek yapıda ve hilekâr bir kimse olduğuna işaret eder.

MAHKÛM OLMAK: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir duruşma neticesinde mahkûm olduğunu görmesi; o kimsenin utanç verici bir harekette bulunarak şeref ve itibarını tehlikeye sokacağına delaletle yorumlanır.

MAHLEP: Rüyada mahlep görülmesi güzelliği övmeye delalet eder. Rüyada mahlep yemek, almak ve koklamak hayra işaretle yorumlanır.

MAHMUZ: Bir kimsenin rüyasında mahmuz görmesi; o kimsenin şeref ve rütbesinin yükseleceğine, kişinin rüyasında ayağında mahmuz görmesi; o kimsenin şeref ve şanının artacağına, kişinin rüyasında mahmuzunun kırıldığını görmesi; o kimsenin şeref ve şanının sarsılacağına, bazılarına göre rüyada mahmuz görülmesi; acele bir iş yapmakla yorumlanır. Rüyada görülen mahmuzlar cinslerine göre de tabir edilir. Bir kimsenin demirden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin kısa sürecek bir yolculuğa çıkacağına, bir kişinin rüyasında gümüş veya altın gibi kıymetli bir madenden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin çok acele tarafından istifadeli bir yolculuğa çıkacağına, bir kimsenin rüyasında bu sayılanların dışında başka madenlerden yapılmış bir mahmuz görmesi; o kimsenin yapacağı herhangi bir yolculukta veya işte tehlike bulunduğuna yorumlanır.

MAHFEL: Rüyanızda bir mahfel görmeniz veya bir mahfelde bulunmanız; birtakım işler hususunda bazı kimselerle buluşup anlaşmalar yapacağınıza delalet eder.

MAHSUL: Bir kimsenin rüyasında tarlasından bol ve bereketli mahsul aldığını görmesi; o kimsenin kazançlı ve mutlu bir yıl geçireceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında tarlasında bulunan mahsulün yanıp mahvolduğunu görmesi; o kimsenin elinden bir miktar para çıkacağına, bundan dolayı da geçim hususunda darlığa düşeceğine işaret eder.

MAHZEN: Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında mahzen görmesi; o kişinin hanımının kolay bir doğum yapacağına, eğer borcu varsa borcunu ödeyeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir mahzene hapsedildiğini görmesi; o kimsenin hastasının öleceğine ve o senesini sıkıntı ve darlık içinde geçireceğine işaretle tabir olunmaktadır.

MAİDE SURESİ: Rüyada Mâide Sûresinin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda Mâide Sûresini okuduğunuzu veya okuyan bir başkasından dinlediğinizi görmeniz; milletiniz arasında sevginiz ve saygınlığınız olduğuna işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin çok mala ve berekete nail olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin dinin yönünün kuvvetli olduğuna ve muradına ereceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin duasının kabul edildiğine, kısmeti açık ve ömrünün uzun olduğuna işaretle tabir olunmaktadır.

MAKALE: Bir kimsenin rüyasında bir siyasi veya edebi bir makale okuduğunu veya yazdığını görmesi; o kimsenin siyasi hayata atılması için dostlarının veya arkadaşlarının birtakım teşvikleri yüzünden bir siyasi kuruluşa girmek üzere bulunduğuna yorumlanır.

MAKAM: Rüyanızda yüksek bir makama getirildiğinizi görmeniz; hayatınız boyunca şöyle düzenli güzel bir iş tutamayarak sıra adamı olmaktan öteye gidemeyeceğinize işaret eder.

MAKARA: Bir kimsenin rüyasında dikiş makarası görmesi; o kimsenin hayırlı bir sefere çıkacağına işaret eder. İplikleri çürük bir makara görmesi; o kimsenin yapmayı düşündü yolculuğun suya düşeceğine delalet eder.

MAKAS: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir makas verildiği veya bulduğunu ya da satın aldığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makasla bir şey kestiğini görmesi; o kimsenin muradına ereceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir makasla yün, kıl ve benzeri şeyleri kırptığınızı görmeniz; şiir veya sözlerinizle para kazanacağınıza, rüyanızda başınızın saçlarını, tırnağınızı veya elbisenizi makasla kestiğinizi görmeniz hayra işaret değildir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda kendinize bir makas verildiğini görmeniz; elinizde neyiniz varsa onların bir misli daha artacağına işaret eder. Rüyanızda makasınızın kırıldığını veya kırık bir makası görmeniz; elinizdeki malınızın gideceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan makasın kesmediğini görmesi; o kimsenin mahkemede hâkim huzuruna çıkarak yargılanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada makas görülmesi; halkı birbirlerine düşürerek aralarını ayıran kimseye delalet eder.

MAKAT: Bir kimsenin rüyasında makat görmesi; o kimsenin işinin artacağına ve kârının bollaşacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda makatınızda acı ve ıstırap veren bir şey görmeniz; musibete uğrayacağınıza, rüyanızda makadınızı temiz görmeniz; sizin iyi bir iş sahibi olacakınıza, dolayısıyla menfaat göreceğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makadını büyümüş görmesi; o kimsenin ticari işinin iyileşeceğine, kazancının artacağına ve malının bollaşacağına, kişinin rüyasında makadının küçülmüş olduğunu görmesi o kimsenin geçim darlığına düşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında makadında çıban ve yara olduğunu görmesi; o kimsenin işinde ve görevinde sebat edemediğine, eğer memur ise işine son verileceğine, eğer tüccar ise ticaretinde zarar edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında makadına iğne veya diken battığını görmeği o kimsenin kazancında bir hasetçinin şerrine maruz kalacağına, kişinin rüyasında pis yere oturarak makadının kirlendiğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğruluktan ayrılacağına yorumlanır.

MAKET: Bir kimsenin rüyasında bir projesini verimli hale getirebilmek için o projenin maketini yapmaya çalıştığını veya bir maket Üzerinde inceleme yaptığını görmesi; o kimsenin düşünmekte olduğu bir yapıldığı takdirde ona çok fayda getireceğine ve mutlaka hayalini gerçekleştirmesi gerektiğine işaret eder.

MALA: Rüyada mala görülmesi çalışmaya yorumlanır. Bir kişinin rüyasında elindeki mala ile bazı tamiratlar yaptığını görmesi; o kimsenin elindeki işleri bitirmek amacıyla gece gündüz çalışması lazım geldiğine yorumlanır.

MALAK: Bir kimsenin rüyasında malak (manda yavrusu) görmesi; o kimsenin gittikçe tembelleştiğine, kişinin rüyasında malak eti yediğini görmesi; o kimsenin ruhuna işlemiş olan tembellikten ve uyuşukluktan bir vesile ile kurtularak yaşantısına bir düzen vermeye muvaffak olacağına işaret eder.

MALUL: Rüyanızda malul bir kimse görmeniz; yapmak istediğiniz şeyleri sakıncalı şeyler olduğuna, eğer bu düşüncenizi yerine getirirseniz mutlaka bir zarara uğrayacağınıza delalet eder.

MANASTIR: Rüyanızda bir manastır görmeniz; yalnızlık içinde ve sıkıntılarla dolu geçen hayatınızın, artık son bulacağına ve refahlı günlere kavuşacağınıza yorumlanır.

MANAV: Rüyada manav görmek; dinini dünyasından üstün tutan, rızkının temininde zahmet çeken sabırlı bir adama işaretle tabir olunur.

MANCINIK: Rüyada mancınık görülmesi; iftira etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mancınıkla taş attığını görmesi; o kimsenin bir başkasına zulmedeceğine ve hile yapacağına işaret eder. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; âlimlere ve namuslara kadınlara iftira etmeye işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada mancınık görülmesi; onunla taş atmak için kurulmuş bulunduğu mıntıkada bir fitnenin çıkacağına delalet eder.

MANCINIK TAŞI: Rüyada mancınık taşı görülmesi; bir şeyin tebliğ edilmesi için gönderilen kişiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında devlet başkanının bir kimseye taş attığını görmesi; devlet başkanı t rafından taş atılan kimseye merhametsiz bir kimsenin elçi olarak gönderileceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kuvvetini denemek maksadıyla mancınık taşını kaldırdığını görmesi; o kimsenin cesur ve kuvvetli birisi ile münazarada bulunacağına, eğer taşı kaldırırsa o kimseye galip geleceği ne, kaldıramazsa; o kimseye mağlup olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine kadınlar tarafından taş atıldığını görmesi; o kimseye sihirbaz kadınlar tarafından bir hile yapılacağına işaret eder.

MANDA: Rüyanızda birçok mandalarınızın olduğunu görmeniz; cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma başkan olacağınıza, eğer bu kabiliyetiniz yok ise, böyle bir rüyanın görülmesi yine hayra işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada manda görülmesi; sığır görülmesi gibi yorumlanır.

MANDALİNA: Rüyada mandalina ve ağacının görülmesi; aynen limon ağacının tabiri gibi yorumlanmaktadır.

MANDOLİN: Bir kimsenin rüyasında mandolin çaldığını veya sesini duyduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir haber alacağına işaret eder. Rüyanızda mandolin çaldığınızı görmeniz; sizin çok kötü bir durumla karşılaşacağınıza delalet eder.

MANEVRA: Rüyanızda bir askerî manevrada bulunduğunuzu görmeniz; hayatınızda birtakım değişiklikler yapacağınıza, bir yoruma göre de, rüyanızda manevra görmeniz; eviniz halkına verdiğiniz sözü yerine getiremeyeceğiniz için birtakım mazeretler uydurmaya çalıştığınıza yorumlanır.

MANGAL: Rüyada mangal görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mangal satın aldığını görmesi; o kimsenin eline mal geçeceğine ve o malı saklayacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında mangalın kırıldığını görmesi; o kişinin bir zarara uğrayacağına, kişinin rüyasında mangalın bir yerden başka bir yere taşındığını görmesi; o kimsenin malını bir yerden başka bir yere taşıyacağına delalet eder.

MANİFATURACI: Rüyada manifaturacı görülmesi; sattığı şey karşılığında bir şey almadığını görürse, insanlara arasında güzel, hoş sanatları ve çokça iyiliği olan bir insana yorumlanır.

MANTAR: Bir kimsenin rüyasında çeşitli mantarlar görmesi; o kimsenin hiç beklenmedik bir yerden eline rızık geçeceğine işaretle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda mantar görmeniz; rızkınızı zahmet ve zorlukla kazanacağınıza, bir yoruma göre de huyunuzun ve ahlâkınızın kötü olduğuna işaret eder. Rüyanızda mantarın yenilen cinsini görmeniz; hiç beklemediğiniz bir yerden size rızık geleceğine yorumlanır. Burada görülmektedir ki, rüyada mantar görülmesi; nasıl olursa olsun genel alması ile rızka işaret eder.

MANTI: Evli bir kimsenin rüyasında mantı pişirip yediğini görmesi; o kimsenin çocuklarından birisinin hasta olduğunu işiterek keder ve üzüntüye kapılacağına, eğer bekâr ise anlaştığı kadının kendisinden ayrılık haberi alacağına, eğer hasta ise; hastalığının ağırlaşacağına. Eğer borçlu ise; alacaklılar tarafından malının haczedileceğine, eğer mahkemede davası varsa; bu davasını kaybedeceğine işaretle tabir olunmaktadır.

MARANGOZ: Bir kimsenin rüyasında bir marangoz atölyesi görmesi; o kimsenin çok kâr getiren işlere girişeceğine, kişinin rüyasında marangozluk yaptığını görmesi; o kimsenin taşınması zevk ve heyecan veren birtakım yükler altına gireceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyada marangoz görülmesi; halka bilgi ve terbiye öğreten bir erkek olarak tabir olunur. Halkın bozuk olan işlerini düzeltmeye çalışan, halkın idaresiyle uğraşan makam ve mevki sahibi bir erkeğe işaret eder. Bir yoruma göre de mahallede bulunan herhangi bir okulun öğretmenine delalet eder.

MAREŞAL: Bir kimsenin rüyasında mareşal rütbesinde bir asker görmesi; o kimsenin devlet dairelerinde bulunan bir işinin olacağına veya büyük bir göreve tayin edileceğine veyahut da mahkemede bulunan bir davasının lehine sonuçlanacağına işaret eder.

MARKET: Rüyanızda büyük bir marketten alışveriş yaptığınızı görmeniz; kısmetinizin açık ve rızkınızın bol olduğuna işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir tüccar olarak bir markete mal sattığınızı ve hesapları almak üzere markete geldiğinizi görmeniz; gerek evinizde ve gerekse işyerinizde birtakım değişiklikler yapacağınıza ve birtakım yeni eşyalar alarak buraları güzelleştireceğinize işaret eder.

MARSIK: Bir kimsenin rüyasında marsık kokusu içinde olduğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir yemekten zehirleneceğine veya başından mühim bir hadise geçeceğine işaret şeklinde tabir olunmaktadır.

MARTI: Bir kimsenin rüyasında evine bir martı tutup getirdiğini görmesi; o kimsenin bir hanımla (bir beyle) evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının kendisine bir martı hediye ettiğini görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate nail olacağına delaletle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Rüyada herhangi bir martı görülmesi; her zaman bağırıp çağıran, sinirlenen ve herkesi rahatsız eden bir kişiye yorumlanır.

MARUL: Rüyanızda marul yediğinizi görmeniz; sizin şimdiye kadar bir meslek sahibi olamadığınıza ve bundan sonra da herhangi bir iş kuramayacağınıza işaret eder.

MASA: Bir kimsenin rüyasında masa görmesi; o kimsenin aile saâdetinin her gün biraz daha artacağına, kişinin rüyasında üzeri birtakım yiyeceklerle dolu bir masa görmesi; o kimsenin şu günlerde çok çalışarak biraz bitkin ve yorgun düşeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında aile ferdleri ile birlikte bir yemek masası etrafında toplanarak yemek yediğini görmesi; o kimsenin evine gelecek olan bir misafirin huzurunu kaçıracağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir masa başında oturarak yazı yazdığını görmesi; o kimsenin sonucunu düşünmeden birçok ağır masrafların altına gireceğine işaret eder.

MASAL: Rüyanızda çevrenize toplanmış bulunan çocuklara masal anlattığınızı görmeniz; size fayda sağlayacak bir eğlenceye veya bir yolculuğa katılacağınıza, rüyanızda bir başkasından masal dinlediğinizi görmeniz; bir parti veya baloya davet edileceğinize, rüyanızda herhangi bir masal kitabını yayınladığınızı görmeniz; sizin hayırlı evlâtlara sahip olacağınıza yorumlanır.

MASKE: Bir kimsenin rüyasında maskeli bir kişiyi görmesi; o kimsenin bazı dostlarının kıskançlığı ve ikiyüzlülüğü ile karşılaşarak çok üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yüzüne bir maske taktığını görmesi; o kimsenin yakınlarına ve dostlarına farklı muameleler yaparak onların kalplerini kıracağına delalet eder.

MAŞA: Rüyada bir maşa görülmesi; devletle halk arasında idarecilik yapan ve devletin emirlerini halka bildiren bir kişiye işaret şeklinde tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında bir maşa görmesi; o kimsenin büyük bir kimseden yardım göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir maşa ile ateş karıştırdığını görmesi; o kimsenin bozuk olan işlerini düzeltebilmesi için birtakım yerlere başvurduğuna, kişinin rüyasında maşa ile oynarken elini yaktığını görmesi; o kimsenin bazı kişilerden zarar göreceğine yorumlanır.

MAŞRAPA: Rüyada maşrapa görülmesi "Kadeh" kelimesi gibi tabir olunur. Kadeh kelimesine bakınız.

MATARA: Bir kimsenin rüyasında su matarası görmesi; o kimsenin mal varlığının ve rızkının artacağına işaret eder.

MATBAA: Bir kimsenin rüyasında bir matbaa görmesi; o kimsenin her zaman uyanık olması lazım geldiğine, kişinin rüyasında bir matbaasının olduğunu görmesi; o kimsenin gelecekte güzel günler geçireceğine, fakat devamlı olarak sinirli ve hırçın olacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir matbaada işçi olarak çalıştığını görmesi; o kimseye yardım eden bir kimse bulunmadığından dolayı mütemadiyen bocalayıp duracağına ve hiç bir zaman iki yakasının bir araya gelmeyeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir matbaada kitap ve mecmua gibi neşriyatı bastırdığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu şu günlerde Çok sinirli olacağına velâkin işlerinin yolunda gideceğine delaletle tabir olunmaktadır.

MATEM: Bir kimsenin rüyasında mateme bürünmüş insanlar görmesi; o kimsenin huzurlu ve neş'eli günlerin arifesinde bulunduğuna işaret eder.

MATKAP: Rüyanızda bir matkapla bir şey deldiğinizi görmen' bütün hareket ve davranışlarınızı adım adım takip eden ve bir zayıf zamanınızı yakalayarak sizi yere vurmak isteyen birtakım düşmanlarınızın varlığına yorumlanır.

MAUN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mâûn Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin namazı terk ettiğine, inancının zayıf olduğuna, dini ifsad eden kişilerle düşüp kalktığına, iyilik ve hayır yapmaktan daima uzak olduğuna işaret eder.

MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görülmesi görülüş şekli ve biçimi nasıl olursa olsun hayra yorumlanır. Bir başka yoruma göre o kimsenin zengin bir aileden nişan yüzüğü alacağına delalet eder.

MAYIS BÖCEGI: Bir kimsenin rüyasında mayıs böceği görmesi; o kimsenin hayatını aptal ve beceriksiz insanlar arasında geçirmek zorunda kalacağına yorumlanır.

MAYMUN: Rüyada maymun görülmesi; hilekâr, gaddar ve alçak bir düşmanla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir maymuna bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında bir maymunla güreşerek onu yendiğini görmesi; o kimsenin hasta olacağına, fakat neticede iyileşeceğine işaret eder. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada erkek maymun görülmesi; gaddar, müfsid ve aldatıcı bir erkeğe, dişi maymun görülmesi ise; aynı özellikleri taşıyan bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir maymunun bir şey verdiğini görmesi; o kimsenin ailesi için mal ve para biriktireceğine işaret şeklinde tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada maymun görülmesi; büyük günah işleyen bir kimseye yorumlanır. Kirmâni'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkası tarafından bir maymun hediye edildiğini görmesi; o kimsenin hırsızlık yapacağına veya rüşvet alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arkasında veya omzunda bir maymun olduğunu görmesi; o kimsenin evinden bir şey çalınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir maymun satın aldığını görmesi; o kimsenin bir dostunun bir muzipliği ile karşılaşacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında maymun eti yediğini görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı hayatından bezeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Rüyada maymun görülmesi; kurnaz bir kişinin rüya sahibini aldatmak için fırsat gözlediğine yorumlanır.

MAYMUNCUK: Rüyanızda bir maymuncuk ile herhangi bir kilidi açtığınızı görmeniz; güzel ve cazibeli ve bununla birlikte zalim ruhlu bir hanımın aşk tuzağına düşerek kötü günler geçireceğinize yorumlanır. Bir genç kızın veya delikanlının rüyasında bir maymuncuk ile bir kilidi açtığını görmesi; o delikanlının (kızın) evleneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.

MEARİC SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Meâric Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah rızası için hayır işleyeceğine, fakirlere ve düşkünlere yardımda bulunacağına, ölüm korkusundan emin olacağına ve ömrü huzur içinde geçip çok oruç tutacağına delalet eder.

MECUSİ: Bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin büyük günahları işleyerek ve Allah'ın azabını celbeden yalan yere yemin etmek suretiyle İslâm'ı hor göreceğine, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında kendisinin mecûsî olduğunu görmesi; o kimsenin sadece dünyayı isteyeceğine yorumlanır. Çünkü mecûsîler dünyanın köpekleridirler.

MEDDAH: Bir kimsenin rüyasında bir meddahı seyrettiğini ve onunla konuştuğunu görmesi; o kimsenin evinin halkı tarafından övüldüğüne ve âmirinin onu çok takdir ettiğine ve eğer rüya sahibi bir öğrenci ise; öğretmenlerinin onun hakkında iyi düşüncelerinin bulunduğuna yorumlanır.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Hz. Peygamber (a.s.)'ın kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere'yi rüyada görmek her zaman için hayra vesiledir. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere'nin kapılarının birisi önünde veya Hücre-i Saadet'in kapısı önünde durup tövbe ettiğini görmesi; o kimsenin tövbesinin kabul edileceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'in kabrinden nur çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden şerefinin artacağına, kişinin rüyasında Kabr-i Şerif ile Minber-i Şerif arasında bulunduğunu görmesi; 0 kimsenin cennet ehlinden olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Kabr-i Şerifi kendi evinde görmesi; o kişinin Hz. Peygamber (a.s.)'in şefaatine nail olacağına, kişinin rüyada Hücre-i Şerifi süpürdüğünü görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette mutlu olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Şerifi yıkadığını görmesi o kimsenin bütün dualarının kabul olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Saadet'e arkasını dönerek oturduğunu görmesi; o kimsenin sünneti terk ettiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere'ye doğru gittiğini görmesi; o kimsenin hidayete doğru yol aldığına, kişinin rüyasında haremin minberinde hutbe okuduğunu veya orada okunan hutbeyi dinlediğini görmesi; o kimsenin Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetlerine ve vasiyetlerine uyduğuna işaret eder. Rüyanızda haremde namaz kıldığınızı görmeniz; sevabınızın çokluğuna ve cennet kapılarının size açılacağına yorumlanır.

MEDDÜ-CEZİR: Rüyanızda meddücezir olayını görmeniz; ekseriyetle keder, endişe ve üzüntüye delalet eder.

MEDRESE: Rüyada medrese (okul) görülmesi; o medresenin hocalarına, orada uyulması gereken nizam ve intizama veya medresenin banisine (yaptıranına) yorumlanır. Bazen de rüyada medrese görülmesi; bir kimsenin hanımına verdiği talaka (boşamaya) ve tekrar ona (hanımına) dönmeye, yani evliliği devam ettirmeye delaletle tabir olunur.

MEFRUŞAT: Bir kimsenin rüyasında evine yeni birtakım mefruşat satın alıp döşediğini görmesi; o kimsenin daha birçok yeni eşyaya ihtiyacı olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında eskimiş birtakım mefruşatlar görmesi; o kimsenin uzun süre huzur ve konfor içinde hayat süreceğine, kişinin rüyasında oldukça lüks bir mefruşat görmesi; o kimsenin hayatının emniyet ve güven içinde bulunduğuna işaret eder.

MEHENK: Bir kimsenin rüyasında mehenk taşı görmesi; o kişim dost ve arkadaş seçmekte emsalsiz olduğu kadar, hayat arkadaşını seçmekte de isabetle hareket edeceğine işaretle tabir olunur.

MEHTER: Rüyanızda bir mehter takımı görmeniz; eviniz içinde benzeri görülmemiş bir saadet havasının eseceğine ve büyük bir ihtimalle evinizin bir düğün merasimine sahne olacağına işaretle tâbir olunmaktadır. Rüyanızda bir mehter takımı içinde bulunduğunuzu ve enstrüman çaldığınızı görmeniz; istikbâlde çok güzel günler geçireceğinize veya oldukça mal varlığı bulunan bir eşle hayatınızı birleştireceğinize (bir evlilik yapacağınıza) delalet eder.

MEKKE-İ MÜKERREME: Bir kimsenin rüyasında Mekke-i Mükerreme'yi görmesi; o kimsenin hacca gideceğine ve Mekke'yi ziyaret edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ziyaret maksadıyla değil ticâret amacıyla Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerine ve dünya malına karşı sevgisinin had safhada olduğuna, bir yoruma göre de o kimsenin rızkının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Mekke'de birtakım kötülüklerle uğraştığını görmesi; o kimsenin dini ve dünyevî birtakım zararlara maruz kalacağına işaret eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda Mekke-i Mükerreme'yi görmeniz; sizin hayır ve nimet gördüğünüze ve malınızın da artacağına işaret eder. Rüyanızda Mekke'nin harap olduğunu görmeniz; sizin sıkıntıya maruz kalacağınıza, elinizde bulunan mal ve nimetin azalacağına yorumlanır. Hasta bir kimsenin rüyasında kendisini Mekke yolunda görmesi; o kimsenin hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, bir kişinin rüyasında yaya olarak Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve rızkını biraz meşakkatle kazandığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Mekke'ye deve ile gittiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kolay bir şekilde kavuşacağına, kişinin rüyasında birçok insanları hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccın fazileti hakkında birtakım bilgiler verdiğini görmesi; o kişinin topluma hayrının ve iyiliğinin dokunacağına, kişinin rüyasında hacdan onduğunu görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve günahlarının af olacağına delalet eder.

MENİ: Bir kimsenin rüyasında cinsel organından meni geldiğini görmesi; o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine ret eder.

MENTEŞE: Rüyanızda herhangi bir kapı menteşesi görmeniz beklemediğiniz bir haber alacağınıza veya üzüntü veren bir hadise ile karşılaşacağınıza delalet eder.

MERASİM: Bir kimsenin rüyasında bir merasim alayı görmesi o kimsenin politika, ekonomi ve ticarî alanda bilgisini artırarak çok kısa süre sonra deneyimli ve önemli bir siyaset adamı olacağına delaletle yorumlanır.

MERCAN: Rüyada mercan görülmesi; eş veya evlatla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kırmızı bir mercan görmesi; o kimsenin bir evladı olacağına, kişinin rüyasında üzerinde mercan taşıdığını görmesi; o kimsenin mal ve nimete nail olacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkasının mercan verdiğini görmesi; o kimsenin malından istifade edeceğine, kişinin rüyasında bir mercan satın aldığını görmesi; o kimsenin bir hanımla (bir beyle) evleneceğine delaletle yorumlanır.


#2
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
MERCAN ÇİÇEĞİ: Rüyanızda mercan çiçeği kokladığınızı görmeniz; uzun müddet sağlıklı yaşayacağınıza işaret eder. Hastası olan bir kimsenin rüyasında bir mercan çiçeğini koparıp bir vazoya koyduğunu görmesi; o kimsenin hastasının şifa bulup iyileşeceğine, eğer işleri bozuk ise; işlerinin düzeleceğine ve eğer gurbette kimsesi var ise geri evine döneceğine bazen de rüyada mercan çiçeği görmek, bir kadını evlendirmeye işaret eder.

MERCİMEK: Rüyada mercimek görülmesi, şifaya, selamete ve kederden uzak yaşamaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yaş veya kuru nasıl olursa olsun mercimek yediğini görmesi; o kimsenin korkudan uzak kalacağına ve eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasına mercimek yediğini görmesi; o kimsenin kadınlar tarafından mal elde edeceğine, kişinin rüyasında pişmemiş mercimek yediğini görmesi kimsenin bir sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır.

MERDANE: Rüyanızda özellikle ev hanımlarının hamur işlerinde kullandıkları merdaneyi görmeniz; istikbâlinizi hiç düşünmeden günlük hayatınızı yaşamaya devam ettiğinize ve geleceğin neler getireceğini hiç hesaba katmadığınıza işaret eder.

MERDİVEN: Bir kimsenin rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayra ve iyiliğe nail olacağına, eline helalinden rızık geçeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kireç ve tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında taştan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesin kimsenin katı kalpli birisi olduğuna yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda uzun bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; büyük bir mevkiye sahip olacağınıza, rüyanızda bir merdivenden indiğinizi görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz; işinize son verileceğine, eğer halktan birisi iseniz; itibarınızın sarsılacağına işaret eder. Rüyanızda bir merdivenden inerken ayağınızın kayıp düştüğünüzü görmeniz; yerinizden olacağınııza, rüyanızda merdivenden düşerken kendinizi toparlayıp ve bir yere tutunarak kalktığınızı görmeniz; eğer işinizden çıkarılmış iseniz, yeniden işe alınacağınıza delaletle tabir olunur. Câbiru'l-Mağribînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merdivenden tekrar tekrar inip çıktığını görmesi; o kimsenin halkın işlerinde çalıştığına ve halkın o kimseden fayda gördüğüne işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş ve güzel bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayır işlerine ilgi gösterdiğine, dolayısıyla halkın duasını aldığına, bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden tutarak bir merdivenden çıkardığını görmesi; o kimsenin bir başkasının vasıtasıyla rütbe ve makam sahibi olacağına delaletle tabir olunur. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyanızda bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kuvvet ve kudret sahibi olacağınıza, dîninizin kuvvet bulacağına, rüyanızda uzun ve geniş bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; yüksek bir makama geleceğinize ve çok büyük insanlarla arkadaş olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda eski bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kazanacağınıza ve kazancınızın faydasını göreceğinize, rüyanızda bir merdivenden düştüğünüzü görmeniz; dini yönden fesada uğrayacağınıza, rüyanızda eski bir merdivenden aksayarak adım adım indiğinizi görmeniz; ticarî işlerinizde durgunluk olduğuna işaret eder. Rüyanızda bir ağaç merdivenden çıkarken merdivenin basamaklarının kırıldığını görmeniz; düşmanlarınıza yenileceğinize, rüyanızda bir merdiven bulup onurla bildiğiniz bir yere indiğinizi görmeniz keder ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada merdiven görülmesi; dünya ve âhirette derece almanın ve itibar kazanmanın bir anahtarıdır.

MERHEM: Bir kimsenin rüyasında bir yarasına veya kanayan bir yerine merhem sürdüğünü görmesi; o kimsenin zor bir durumda bulunduğundan dolayı bir yakınının veya dostunun o kimseye yardım etmek istediğine işaret eder.

MERİH YILDIZI: Bir kimsenin rüyasında Merih yıldızı görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinin gün geçtikçe biraz daha artacağına yorumlanır.

MERKEP: Rüyada merkep görülmesi ünlü rüya tabircilerinin yorumladıklarına göre değişik şekilde tabir edilmektedir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merkep görmesi veya binmesi; o kimsenin yüksek bir mertebeye ulaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendi malı olan bir merkebi görmesi; o kimseye hayır kapılarının açılacağına, keder ve sıkıntılardan kurtulacağına, kişinin rüyasında birçok merkepler görmesi; o kimsenin mal varlığının ve rızkının artacağına yorumlanır. Rüyanızda merkep eti görmeniz; ticarî işlerinizden bol kazanç elde edeceğinize ve malınızın çoğalacağına, rüyanızda merkebinizi öldürdüğünüzü ve etinden yediğinizi görmeniz; malınız yüzünden başınız1 derde gireceğine ve rızkınızın daralacağına, bir yoruma göre de hara yollardan mal elde edeceğinize işaret eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda merkebinizin bir yerden düştüğünü görmeniz; sizin öleceğinize işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisinin merkep olduğunu görmesi; o kimsenin kuvvetli olacağına, kişinin rüyasında bir merkebi tutup evine götürdüğünü görmesi; o kişinin hayra ve mutluluğa erişeceğine delalet eder.

MERKÜR: Bir kimsenin rüyasında Merkür yıldızı görmesi; o kimsenin şansının açılacağına yorumlanır.

MERMER: Bir kimsenin rüyasında bir mermer taşı görmesi; o kimsenin eline bir taraftan ya miras yoluyla veya başka bir kanaldan çok miktarda mal geçeceğine bekar ise evleneceğine delalet eder. Bir kimsenin mermer taşından yapılmış birtakım heykeller görmesi; o kimsenin varlık içinde geçecek olan refahlı bir hayata aday olduğuna, kişinin rüyasında mermerden yapılmış bir saray görmesi; o kimsenin istikbâlde büyük şöhretinin bütün ülkeyi kaplayacağına, bir kimsenin rüyasında siyah renkli bir mermer taşı görmesi; o kişinin meşru olmayan (helal olmayan) yollardan eline bir miktar para geçeceğine yorumlanır. Rüyada mermer direkler, ayaklar ve temeller görülmesi; menfaat ve yaşayışa, şanın ve unvanın tüm ülke geneline yayılmasına, rüyada mermer köprüler görülmesi; güzel hanımlara ve rütbeli kimselere işaret eder.

MERMİ: Rüyanızda herhangi bir silaha âit mermi görmeniz; hayatta muvaffak olabilmeniz için bugünkü tutumunuzu ve davranışınızı değiştirerek daha dinamik ve atılgan olmanız lazım geldiğine işaretle tabir olunmaktadır.

MERSİN BALIĞI: Bir kimsenin rüyasında Mersin balığı yediğini görmesi; o kimsenin bereket ve bolluğa kavuşacağına delaletle tabir olunur.

MERYEM (a.s.): Rüyada Hz. İsâ (a.s.)'ın annesi Hz. Meryem'in görülmesi; rüyanın görüldüğü mıntıkada büyük bir ibretin ortaya çıkacağına ve sabra yorumlanır.

MERYEM SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Meryem Sûresı'nı okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kışının eğer sıkıntıda ise bu sıkıntısından kurtulacağına, dolayısıyla feraha çıkacağına, eğer hasta ise; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve kıyamet gününde Allah'ın azabından da kurtulacağına işaretle tabir olunur.

MESANE HASTALIĞI: Bir kimsenin rüyasında bel soğukluğuna yakalandığını görmesi; eğer acı ve sızı duymakta ise o kimsenin çocuklarından veya torunlarından birisinin hasta olacağına, eğer acı duymuyor ise, hastalığın kısa sürede geçeceğine işaret eder.

MESCİD: Bir kimsenin rüyasında mescidlerden bir mescidi mamur görmesi; o kimsenin âlim veya vaiz birisi olup, onun yanında toplanılacağına ve hayırla onların aralarını bulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidin yıkıldığını görmesi; orada büyük bir âlimin vefat edeceğine, kişinin rüyasında mescidin tavanının bozuk olduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir iş yapacağına, kişinin rüyasında tanımadığı bir kimsenin namaz kıldığını görmesi; eğer mescidin imamı da hasta ise; öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin mescide dönüştüğünü görmesi; o kimsenin hayırlı ameller işlemeye ve ibâdetler yapmaya nail olacağına, kişinin rüyasında bir mescidin hamama dönüştüğünü görmesi; o kimsenin iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklıkla itham edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için bir cami veya mescid yaptığını görmesi; o kimse eğer devlet başkanı ise; hakkı yerine getirerek iyilikle emredip kötülükten nehyedeceğine, o kimse eğer âlim birisi ise; o kimsenin kitap yazarak halka faydalı olacağına ve halkta onun ilminden ve fetvalarından istifade edeceğine, o kimse eğer zengin ise zekâtını vereceğine eğer bekâr ise evleneceğine, eğer evli ise çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanımadığı yeni bir mescidin içinde bulunduğunu görmesi; o kimsenin o yıl içinde hacca gideceğine veya dini yönden fakih (İslâm hukukunu bilen) birisi olacağına, kişinin rüyasında dükkanının mescide veya mescidin dükkana dönüştüğünü görmesi-bu kimsenin helalinden kazanca sahip olacağına işaret şeklinde yorumlanır.

MESCİD-İ AKSA: Rüyanızda Mescid-i Aksa'da namaz kıldığınızı görmeniz; sizin bir mirasa konacağınıza veya iyilik ve ihsan sahibi birisi olduğunuza, rüyanızda Mescid-i Aksa'da kıbleden başka yöne namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda kendinizi Beyt-i Mukaddes'te abdest aldığınızı görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda oradan çıktığınızı görmeniz; sizin bir yolculuğa çıkacağınıza ve nezdinizde miras malı varsa elinizden çıkacağına işaret eder. Rüyanızda Mescid-i Aksa'da mum veya ışık yaktığınızı (günümüzde elektrik lambası olabilir) görmeniz; çocuklarınızın yüzünden başınızın derde gireceğine, eğer çocuğunuz adına yaptığınız adağınız varsa bunu yerine getirmeniz gerektiğine yorumlanır.

MEST: Bir kimsenin rüyasında iki ayağına mest giydiğini görmesi; o kimsenin denizde deniz taşıtlarıyla veya karada bir binek üzerinde bir yolculuk yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sıkı bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin üzüntü ve sıkıntıya maruz kalacağına ya da bir borçtan dolayı arandığına delalet eder. Sıkıntılı ve kederli bir kimsenin rüyasında ayaklarından mestlerini çıkardığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında mestinin bir kuyuya düştüğünü veya yandığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında giymeği halde mest germesi; o kimsenin yabancı toplumlardan eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında yalın ayak mest giydiğini görmesi; o kimsenin uzak veya yakın bir yere yolculuk yapacağına veya bir kızla evleneceğine, kişinin giymiş olduğu mest altından yırtılmış olduğu görülürse; o kimsenin evlenmiş olduğu kızın dul çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında altından yamalı olan bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin beraberinde çocuğu olan bir hanımla evleneceği işaret şeklinde tabir olunur.

MEŞAKKAT: Bir hastanın rüyasında meşakkat çektiğini görmesi o hastanın öleceğine, ailenin geçimini temin eden kimse için sıkıntıya veya cihada yorumlanır.

MEŞ'ARİ'L-HARAM: Bir kimsenin rüyasında bu dağı görmesi; o kimsenin emirlere uyacağına ve vasiyetleri tutacağına, eğer bir korkudan dolayı haber bekliyorsa, emin olacağına işaret eder.

MEŞRUBAT: Rüyanızda bilinen bir meşrubatı içtiğinizi görmeniz; hayra yorumlanır. Rüyanızda ilaç kasdı ile bir şeyler içtiğinizi görmeniz; hastalığınızdan şifa bulup iyileşeceğinize veya uyanık iken ilaç içeceğinize, rüyanızda zararlı bir şey içtiğinizi görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda boza içtiğinizi görmeniz; keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza yorumlanır.

METELİK: Bir kimsenin rüyasında bir metelik bulduğunu görmesi; o kimsenin bugünlerde biraz fazlaca masraf yaparak parasız kalacağına, bir kimsenin rüyasında bir başkasına metelik vermediğini yani minnet etmediğini görmesi; o kimsenin bir hanım (bir bey) karşısında eğilmek zorunda kalacağına işaret eder.

METHEDİCİ: Bir kimsenin rüyasında bir methediciyi görmesi; köle ve cariyeleri pazarlayan kimseye, yanı alım-satımını yapan kişiye, bir başka yoruma göre rüyada bir methedicinin görülmesi; güzel sözleri bir araya getirerek hitab etmeye ve araştırma yaparak ilmin derinliklerine inmeye yorumlanır.

MEYHANE: Bir kimsenin rüyasında bir meyhane görmesi; o kimsenin birtakım insanların kötü muamelelerine hedef olarak aşırı derecede üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin bir meyhanede içki içtiğini görmesi; o kimsenin herhangi bir kimseye zararı dokunmayan iyi kalpli kendi halende bir kimse olduğuna ve fakat karşısındaki kimselerin bunun bu halini korkaklık ve zavallılık kabul ettiklerine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir meyhane işlettiğini görmesi; o kimsenin kendisini zevk ve eğlenceye vererek aile ferdlerini ve işlerini ihmal ettiğine işaret eder.

MEYVE: Rüyada meyve görülmesinin ve mal ile tabir olunur Rüyada sarı renkli meyveler (ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası) görülmesi; hastalığa yorumlanır. Rüyada tatlı meyvelerin görülmesi helal mala, ekşi meyvelerin görülmesi ise haram mala ve hastalığa işaret eder. Rüyada görülen meyveler mevsim açısından da farklı şekillerde tabir edilmektedir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Mevsiminde rüyada meyve görülmesi; helal mala ve menfaate işaret eder. Rüyada mevsim dışı meyveler görülmesi; malın noksanlaşacağına ve muhtaç durumda kalınacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında taze ve yaş meyve görmesi; o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna ve malının çoğalacağına, kişinin rüyasında yaz mevsimine mahsus bir meyveyi kış mevsiminde görmesi ve yemesi; o kimsenin hasta olacağına, kişinin rüyasında çarşıda tatlı meyvelerin satıldığını görmesi; o kimsenin hayırlara ve menfaatlere nail olacağına, ekşi ve acı meyvelerin satıldıklarını görmesi; bu rüyanın aksine delalet eder.

MEZARCI: Rüyada bir mezarcı görülmesi; zor işleri yapan ve ölene kadar da bundan rahatı olmayan bir kimseye işaret eder. Bu kelimenin yorumu için "Kabir” kelimesine bakınız.

MEZBAHA: Rüyada mezbaha görülmesi hayra alâmet değildir. Çünkü mezbahada ölüm, yüzülmek, kan akıtılması ve pis koku gibi şeyler vardır. Bir hastanın rüyasında bir mezbahaya girdiğini görmesi; o hastanın öleceğine ve malının varisleri arasında taksim edileceğine yorumlanır. Sağlam bir kimsenin bir mezbahaya girerek oradaki pisliklerin elbisesine bulaştığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder. Mezbahanın pis olması nedeniyle, rüyada mezbaha görülmesi; zina yapan aşüfte bir kadına da delalet eder.

MEZGİT BALIĞI: Rüyanızda mezgit balığı yediğinizi görmeniz hayra işarettir. Rüyanızda mezgit balığını kızartıp sofraya getirdiğinizi görmeniz; giriştiğiniz paralı bir işten çok kazançlı çıkacağınıza, evinize bolluk ve bereket geleceğine işaret eder.

MEZİ: Bir kimsenin rüyasında cinsel organından mezi geldiğini görmesi; meni gibi yorumlanır. "Meni" kelimesine bakınız.

MIKNATIS: Bir kimsenin rüyasında bir mıknatıs görmesi; o kişinin soysuz va huysuz, fakat zengin birisi ile evleneceğine, kişinin rüyasında birçok mıknatıslar görmesi; o kimsenin eline nereden geldiği pek bilinmeyen bir mal geçeceğine, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında mıknatıs görmesi; o kimsenin birçok dost kazanacağına yorumlanır.

MISIR: Rüyanızda mısır görmeniz; yoksul ve muhtaç duruma düşmek üzere olduğunuza, rüyanızda kaynatılmış veya kızartılmış sütlü mısır görmeniz; muhtemelen bir mide rahatsızlığına yakalanacağınıza, rüyanızda mısır ekmeği görmeniz; giriştiğiniz bütün işlerden hep zararla çıkacağınıza, rüyanızda hamsili mısır ekmeği yediğinizi görmeniz; artık gittikçe unutkan ve dalgın bir kişi haline geldiğinize delalet eder.

MISIR: Bir kimsenin rüyasında Mısır'ı bir seyahat yaptığını görmesi; o kimsenin ömründe bir defa da olsa sıcak iklim bölgelerine bir yolculuk yapacağına işaretle tabir olunur.

MISIR EHRAMLARI: Bir kimsenin rüyasında Mısır ehramlarını görmesi; o kimsenin tarihte yaşamış milletlerin birtakım garip hareketlerini düşündüğüne işaret eder. Rüyada Mısır ehramlarının görülmesi; bazen de uzun ömüre, oyun mevzilerine, düdük ve zurna gibi çalgı âletlerine, oynamaya ve meyhaneye işaret eder.

MIZRAK: Rüyanızda elinizde bir mızrak olduğunu görmeniz; sizin muradınıza ereceğinize, rüyanızda elinizdeki mızrağın kırıldığını görmeniz çocuğunuzun veya kardeşinizin vefat edeceğine, rüyanızda kendinizi bir at üzerinde elinizde bir mızrak tuttuğunuzu görmeniz; sizin şan ve şerefe kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda elinizde bulunan mızrağın eğri olduğunu görmeniz; sizin eğri yolda bulunduğunuza, rüyanızda elinizdeki mızrağın düz olduğunu yani doğru olduğunu görmeniz; sizin doğru yolda olduğunuza, rüyanızda elinize bir mızrak alarak birisine saldırdığınızı ve onu yaraladığınızı görmeniz; o kişiye bir zarar vereceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir başkasının mızrakla size saldırdığını görmeniz; sizin çok mala sahip olacağınıza, rüyanızda bir düşmanla elinizdeki mızraklarla çarpıştığınızı görmeniz; haram yollardan mal elde edeceğinize, rüyanızda mızrak ile bir kadına vurduğunuzu görmeniz; o kadınla meşru olmayan bir ilişkide bulunacağınıza işaret eder.

MİSAFİRHANE: Rüyada bir misafirhane görülmesi; nöbet tutmaya, Allah yolunda cihad etmeye, kendisini namaz ve ibâdet için adamaya ve evlenmekten de kaçınmaya yorumlanır. Rüyada bir misafirhane görülmesi bazen de açlığa tahammül etmeye ve kendisini şehvetten men etmeye delalet eder.

MİSK: Rüyada misk görülmesi Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanında misk olduğunu görmesi; o kimsenin edip, kahraman ve ilim öğrenmeye çalışan ve toplum içinde adı güzel anılan bir kişi olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında misk döküldüğü halde kokusunun hissedilmediğini görmesi; o kimsenin iyilikten anlamayan birisine iyilik yapacağına, bir kişinin rüyasında miski sarımsak ile değiştirdiğini görmesi; o kimsenin dünyayı âhirete tercih edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmesi; o kimsenin zengin ve namuslu bir hatunla evleneceğine, göbekten çıkan misk bozuk ve kötü kokulu ise; o kimsenin fakir ve fahişe bir kadınla evlilik yapacağına, kişinin rüyasında misk yediğini görmesi; o kimsenin aile ferdleri için para biriktireceğine veya haram yiyeceğine yorumlanır.

MİSKAL: Rüyada miskalle tartıldığının görülmesi; iyilikle emir, kötülükten sakındırmaya, vaaz ve nasihata yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada miskalle tartmak; hidayete ermeye, doğruluk yapmaya ve konuştuklarını yazmaya işaret eder.

MİSVAK: Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin misvakı kullandığı nisbette Hz. Peygamber (a.s.)'ın sünnetine bağlı kalacağına, yakınlarına iyilik edeceğine, onların külfet ve meşakkatlarına katlanacağına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında ağzına misvak koyduğunu görmesi; o kimsenin sünnete uyacağına, kişinin rüyasında dişlerini misvakla temizlerken kanadığını görmesi; o kimsenin günahlarından kurtulacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin kendisini Allah'a yaklaştıracak ameller işleyeceğine yorumlanır.

MİZAN: Mizan kurulduğunu görmeniz; bulunduğunuz ülkede adaletin yürüdüğüne ve zulmün kalkacağına işaret eder. Rüyanızda amellerinizin mizana konulduğunu ve sevabınızın günahlarınızdan ağır geldiğini görmeniz; sizin dünya ve âhirette iyi bir yolda olduğunuza, rüyanızda mahşer yerinde insanların birer birer mizanda amellerinin tartıldığını görmeniz; birtakım sırlarınızın toplum içinde açığa çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mahşer yerinde mizanın kurulmakta olduğunu görmesi; o insanların adil bir şekilde idare edileceğine, kişinin rüyasında mizanda sevap gözünün günah gözünden daha ağır geldiğini görmesi; o kimsenin halinin iyi olduğuna ve feraha kavuşacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında mahşer yerinde mizan başında günah gözünün ağır geldiğini görmesi; o kişinin zahmete ve meşakkate maruz kalacağına işaret eder.

MORSALKIM: Rüyanızda adına morsalkım denilen bir çiçeği görmeniz; sizi tanıyanların arkanızdan birtakım dedikodu yaptıklarına, sizi çekemediklerine, rüyanızda eğer çiçeği bir vazoya koyduğunuzu görürseniz; sizin hiç de hoşlanmadığınız ve sevmediğiniz bir kimsenin evinize misafir geleceğine delalet eder.

MUALLİM: Rüyada bir muallim görülmesi; saltanatıyla tanınan ve birtakım sanatların da sahibi olan bir devlet başkanına işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada muallim görülmesi; serçe kuşu avcısına veya satıcısına da delalet eder. Bir diğer tabire göre rüyada muallim görülmesi; toplumun reisine yorumlanır. Çünkü muallim öğreten kişidir.

MUCİZE: Bir kimsenin rüyasında birtakım mucizeler görmesi; o kimsenin yapmayı planladığı her işinde başarı sağlayacağına ve bundan dolayı da geleceğinin parlak olacağına, gelecekte çok zengin olup, mal varlığının çok artacağına yorumlanır.

MUHAFIZ: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir kimsenin koruyucusu olduğunu görmesi; o kimsenin herkesin güvenini kazandığına ve yüksek karakterli bir şahsiyet olduğuna işaret eder.

MUHAFIZ BÖLÜĞÜ: Rüyada muhafız bölüğü görülmesi; bir yolculuk yapılacağına, kara ve denizde birtakım hareketlerin meydana öleceğine, hasta kimselerin şifa bulup iyileşeceklerine delaletle tabir olunur.

HZ. MUHAMMED (a.s.): Rüyada Hz. Muhammed (a, s.)'in görülmesi her türlü dert ve sıkıntılardan kurtulmakla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'ı görmesi ve O'nunla sohbet etmesi; o kimsenin doğru bir yolda olduğuna işaret eder.Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'ı arkası dönük olarak yürürken görmesi; o kimsenin hayırlı bir yolculuk yapacağına, kişinin rüyasında aksine kendisine doğru geldiğini görmesi; o kimsenin yapacağı işten veya yolculuktan hayır göreceğine yorumlanır. Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir sofrada yemek yediğinizi görmeniz; sizin cennet yemeklerinden yiyeceğinize, dünya nimetlerinizin de çoğalacağına ve O'nun şefaatine nail olacağınıza işaretle tabir olunur. Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir deve üzerinde yolculuk yaptığınızı ve devenizin Hz. Peygamber (a.s.)'in devesinden her zaman geride kaldığını ve bir türlü de ona yetişemediğinizi görmeniz; sizin Hz. Peygamber (a.s.)'in arzusu hilafına hareket ettiğinize ve bu tutumunuzdan dolayı da tevbe etmeniz gerektiğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile birlikte bir camide namaz kıldığını görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette başına hiçbir musibetin gelmeyeceğine, işlerinin daima iyi gideceğine ve âhiret-teki makamının da cennet olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile yolculuk yaptığını görmesi; o kimsenin ibâdetlerinin kabul edildiğine, onunla bir yerde oturup sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulacağına, eğer tutuklu ise serbest kalacağına, eğer büyük bir günah işlemişse, tövbe ettiği takdirde, onun şefaatine nail olarak günah kirlerinden temizleneceğine, bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin cennetle müjdelendiğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrinden kalkıp yürüdüğünü görmesi; o kimsenin âhiretinin selâmetine ve ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini içeriye girmeden dışarıdan ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin Hz. Muhammed (a.s.)'in şefaatine nail olmak için ibâdetlerine biraz daha özen göstermesi gerektiğine ve muhtaçlara da yardım yapması lazım geldiğine yorumlanır.

MUHAMMED SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Muhammed Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin daime Allah'ın yardımıyla düşmanlarına üstün geleceğine, her zaman Allah'ın koruması altında olup, düşmanlarının şerrinden uzak kalacağına ve yüksek mertebelere ereceğine işaret şeklinde tabir olunur.

MUHTAÇLARA İYİLİK YAPMAK: Rüyada muhtaçlara iyilik yapmak; düşmanları kahretmeye ve Allah'ın gazabını söndürmeye delalet şeklinde yorumlanır.

MUM: Rüyada mum görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin devlet ve nimete mazhar olacağına, kişinin rüyasında evinde bir mum yandığını ve bu mumun ışığı ile odanın her tarafının aydınlandığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu o sene büyük bir nimete kavuşacağına ve ticari işlerinin de çok gelişeceğine, bir yoruma göre de o kimsenin kendisine bağlı ailesi ve çocukları olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanan bir mum görmesi; o kimsenin işlerinde ve hareketlerinde gayet dikkatli olması lazım geldiğine, bir kişinin rüyasında sönmüş bir mum görmesi; o kimsenin dostları yanında itibarının biraz sarsılacağına, eğer tüccar ise kolay bir şekilde kredi temin edemeyeceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden yanmakta olan bir mum aldığını görmesi; o kimsenin elinden mum aldığı kişi sebebiyle bir işe gireceğine ve yüksek bir mevki sahibi olacağına delalet şeklinde tabir olunur. Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun söndüğünü görmeniz; eşinizin vefat edeceğine, eğer evli değilseniz, halinizin kötüleşeceğine, bir kimsenin rüyasında elinde yanmakta olan bir mumun başkası tarafından söndürüldüğünü görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu nimetler yüzünden başkasının onu kıska-nacağına işaret eder.Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun verdiği ışığın azaldığını görmeniz; elinizdeki nimetlerin azalacağına, rüyanızda elinizde yanmayan bir mum görmeniz; sizin az bir nimete ve devlete ereceğinize yorumlanır. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Evli bir kimsenin rüyasında elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin bir oğlu olacağına, eğer bekâr ise evleneceğine veya bir hizmetçi alacağına eğer gurbette bir yakını varsa onun selâmetle döneceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bir çok mumların yandığını görmesi; o kimsenin bulunduğu ülkenin devlet başkanının âdil birisi, hâkimlerinin insaflı ve halkın bolluk içinde olduğuna işaret eder.Rüyanızda bir mescid veya okulda bir çok mumların yandığını görmeniz; o yer halkının ilim ve ibadetle meşgul olduklarına işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin cömert bir evladının olacağına yorumlanır.

MUSA (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; Allah Teâlâ'nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak edeceğine ve ondan sonra da o kimsenin izzet ve şerefe nail olacağına, kişinin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin de zelil ve hakir olacaklarına işaret eder. Düşmanı olan bir devlet başkanının rüyasında kendisinin Musa'nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir işinde mağlup olacağına, yakınları tarafından üzüntüye maruz kalacağına, sonunda da muzaffer olacağına işaret eder.Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin bir deniz yolculuğu yapacağına ve sonunun da ticâretle noktalanacağına yorumlanır.

MUSAFAHA: Rüyada musafaha yapıldığının görülmesi; menfaate, alışveriş yapmaya ve hayır tarafinı tutmaya yorumlanır.

MUSHAF-I ŞERİF: Rüyada Mushaf-ı Şerifin görülmesi ilim ve hikmetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Kur'an-ı Kerîm'i okuduğunu görmesi; o kimsenin ilmi ve adaleti toplum içinde yayılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir Mushaf satın aldığını görmesi; o kişinin din uğruna malını harcayacağına, kişinin rüyasında mushafı tahrif ettiğini (içindeki yazıları değiştirdiğini) görmesi; o kimsenin dine birtakım fesadlar karıştıracağına ve aklının noksanlığına, kişinin rüyasında mushaf sattığını (bu işin ticaretini yapanlar hariç) görmesi; o kimsenin ilim sahibi olmaktan yoksun olacağına yorumlanır. Kirmânî'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında mushafı açarak bir minber üzerine koyduğunu görmesi; o kimsenin bir topluluğun başına reis olacağına, kişinin rüyasında mushafın yapraklarını yediğini görmesi; o kimsenin çok Kur'an okuyacağına ve Kur'an'ı kolaylıkla ezberleyeceğine işaret eder. Rüyanızda mushafın yapraklarını yırtıp kopardığınızı görmeniz; namaz kılmaya öyle pek önem vermediğinize, rüyanızda mushafı dilinizle yalayıp yazılarını bozduğunuzu görmeniz; sizin büyük bir günaha girdiğinize, rüyanızda mushafı okuduğunuzu görmeniz; kimsenin yardımı olmadan bir işe gireceğinize delalet eder. Rüyanızda bir mushafı açıp yapraklarında yazı bulunmadığını görmeniz; sizin hayırsız birisi olduğunuza işaret eder. Câbîru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda mushafı öptüğünüzü görmeniz; sizin hayırlı bir işi başaracağınıza, rüyanızda mushafın yazılarını bir toprak üzerine yazdığınızı veya mushafı çıplak olarak yüzünden okuduğunuzu görmeniz; Kur'an okuyarak geçiminizi temin ettiğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mushafa dayandığını veya başının altına koyduğunu görmesi; o kimsenin Kur'an'ı ezberleyerek hafız olacağına, kişinin rüyasında mushafı boynuna astığını görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamı olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mushafın yazılarını kullanılan bir eşya üzerine yazdığını görmesi; o kimsenin mushafı yanlış olarak tefsir edeceğine, kışının rüyasında mushafın kendisi ile konuştuğunu görmesi o kimsenin hayırlara kavuşacağına işaret eder. Memur veya işçi olan bir kimsenin rüyasında mushafın elinden düştüğünü veya alındığını görmesi; işine son verileceğine işaret eder.

MUSLUK: Rüyada bir musluk görülmesi; eş veya hizmetçi bir kızla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir musluktan tatlı su içtiğini görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında bir musluktan acı veya tuzlu su içtiğini görmesi; o kimsenin zina yapacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evindeki musluğunun bozulduğunu görmesi; o kimsenin eşiyle arasının açılacağına, kişinin rüyasında bir musluğun veya borunun kırıldığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine delalet eder.

MUTAFFİFİN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mutaffîfın Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah'tan korkup doğru yolda yürüdüğüne, güvenilir bir kişi olduğuna, kendisine verilen emanete ihanet etmediğine ve hiç bir kişinin hakkına tecavüzde bulunmadığına işaret eder.

MUZ: Rüyanızda mevsiminde muz yediğinizi görmeniz; sizin zengin birisi ile evleneceğinize, rüyanızda muz ağacı görmeniz; cömert, herkese hayrı dokunan ve her işe yarayan bir kişi olduğunuza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında evinde tek bir muz ağacı olduğunu ve üzerinde tek bir meyvesi bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir oğlu olacağına delaletle tabir olunur.

MÜBAŞİR: Rüyada mübaşir görülmesi bir haber alınacağına yorumlanır. Rüyanızda bir mübaşirin bir mahkeme salonunda sizin adınızı söyleyerek çağırdığını görmeniz; devlet dairesinde bulunan bir işinizin bugün-yarın derken iyi bir şekilde neticeleneceğine delaletle tabir olunur.

MÜCADELE SURESİ: Nafi ve İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Mücâdele Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin eşiyle, kız kardeşiyle veya komşularıyla geçinemediğine, herkesle dini hususlarda tartışmaya girdiğine ve onlara doğru yolu gösterdiğine işaretle yorumlanır.

MÜCELLİD: Rüyanızda kitaplara cilt yapan bir mücellit görmeniz; birtakım bilgili yeni dostlar edineceğinize ve böylece de kültürünüzü artıracağınıza işaret eder.

MÜCEVHER: Rüyada mücevher görülmesi; güzel, zengin ve iffetli kadınlara yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir mücevhere kıymet takdir ettiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında bir çok mücevherlere sahip olduğunu ve onları ötekine ve berikine dağıttığını görmesi; o kimsenin halkın başında yönetici olacağına, kişinin rüyasında bir mücevher satın aldığını görmesi; o kimsenin eğer mücevher deliksiz ise bakire bir kızla, eğer aldığı mücevher delikli ise dul bir hanımla evleneceğine yorumlanır.

MÜDDESSİR SURESİ: Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müddessir Sûresini okuması veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin iyi işlerle uğraşacağına ve herhangi bir kimseye de fenalığı dokunmayacağına, sözünün güzel ve kendisinin ahlâklı olacağına işaretle tabir olunur.

MÜDAFAA: Rüyanızda bir mahkemede kendinizi müdafaa ettiğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde girişeceğiniz bütün işlerden olumlu neticeler alacağınıza ve her hadisenin de lehinize tecelli edeceğine yorumlanır.

MÜDÜR: Bir kimsenin rüyasında bir daireye veya bir kuruluşa müdür olduğunu görmesi; o kimsenin herkese iyilik yapması hususunda bir ikaz telakki edilir ki, bunların karşılığını bir gün göreceğine delaletle yorumlanır.

MÜEZZİN: Bir kimsenin rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini görmesi; dini görev ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin müezzin olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi olduğuna ve herkesi de aydınlattığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında müezzin olarak minareye çıktığını görmesi; o kimsenin hayra uğrayacağına, rüyasında müezzin olarak minareden indiğini veya düştüğünü görmesi; o kimsenin şerre maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescid veya camiye kayyum olduğunu görmesi; o kimsenin dini inanç yönünden iyiliğine İslâm'a hizmete, hayır ve menfaate yorumlanır.

MÜHENDİS: Bir kimsenin rüyasında bir mühendise bir proje çizdirmek için başvurduğunu veya beraber inşaat yaptırmak için sözleşme imzaladığını görmesi; o kimsenin yapması için kendisine verilen bir işi dikkatli bir şekilde incelemesi ve ona göre yapması gerektiğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir mühendis olduğunu görmesi; o kimsenin hayatta kendisine ideal edindiği bir işi bir gün gerçekleştireceğine delalet eder.

MÜHLET VERMEK: Bir kimsenin rüyasında birisine mühlet verdiğini görmesi; azaba delalet eder. Bir kimsenin bir başkasına kızdığından dolayı mühlet verdiğini görmesi; o kimsenin mühlet verdiği kimseye şiddetli bir şekilde azap edeceğine yorumlanır.

MÜHÜR: Bir kimsenin rüyasında bir evrakı mühürlediğini veya mühürlü bir belgeyi görmesi; o kimsenin kendisine verilen bir sözün mutlaka yerine getirileceğine veyahut onun başkasına vermiş olduğu bir sözü yerine getirmesi lazım geldiğine, kişinin rüyasında kendisine bir mühür verildiğini ve bununla bir evrakı mühürlemesi istendiğini görmesi; o kimsenin bir memuriyete tayin edileceğine, eğer tüccarsa malının artacağına eğer bekâr ise evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda mührünüzün kaybolduğunu görmeniz; işlerinizde birtakım zorlukların olacağına, rüyanızda mührünüz cebinizde olmasına rağmen kaybolduğunu zannederek aradığınızı görmeniz; sizin büyük bir derde maruz kalacağınıza fakat sonra da kurtulacağınıza delalet eder. Rüyanızda mührünüzün kırılıp düştüğünü görmeniz; itibarınızın kalmadığına ve dostlarınızın sizi terk ettiğine, rüyanızda birisi için çamur üzerine mühür bastırıldığını görmeniz; şeref ve itibarınızın artacağına yorumlanır.

MÜHÜRLEMEK: Bir kimsenin rüyasında elindeki mühürle, bir malın veya mahsûlün üzerine mühür vurduğunu veya işaretlediğini görmesi; o kimsenin eğer ehilse vali veya memur olacağına, ehil olmayıp fakir biri ise zengin olacağına işaret eder.

MÜLK SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mülk (Tebâreke) Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; ö kimsemi Allah'ın izniyle kabir azabından kurtulacağına, sonunun iyi olacağına, can verirken azap çekmeyeceğine, hayır ve berekete kavuşacağınıza halk içinde itibarının bulunacağına ve âhirette günahlarının bağışlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Müminun Sûresi'ni baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin mü'minler arasında büyük bir mevkisinin bulunduğuna, öldüğü zaman Allah'ın lutfuna mazhar olacağına ve kıyamet gününde mü'minlerle beraber haşrolacağına yorumlanır.

MÜMTEHİNE SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Mümtehine Sûresini baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin aşk ve sevgiye kapılarak ölüme kadar sürükleneceğine, son günlerinde günahlarından tevbe edeceğine ve doğru yolu seçeceğine, Allah tarafından imtihan edilerek günahlarının affedileceğine ve neticede her türlü kötülüklerden kurtulacağına işaretle tabir olunur.

MÜNAFİKUN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Münafîkûn Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin münafıklara meyledeceğine, eğer dinine bağlı birisi ise; münafıklarla çatışacağına, sonra yine dine karşı kayıtsız kalacağına, yoldan çıkacağına ve sonradan hak yolu bulup kendisini kandıranların elinden kurtulacağına yorumlanır.

MÜNAZAA: Bir kimsenin rüyasında bir başkası ile ağız kavgası yaptığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına işaret eder.

MÜREBBIYE: Rüyada mürebbiye görülmesi; dürüst çalışmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mürebbiye görmesi; o kimsenin hayatta daima başkalarının yardımına muhtaç olacağına delalet eder.

MÜREKKEP: Bir kimsenin rüyasında mürekkep görmesi; o kişimin arkasından karalamak isteyen birtakım insanların bulunduğuna, bu kimselerin rüya sahibinin işini elinden almak için her yönteme başvurduklarına işaret eder.

MÜRSELAT SURESİ: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Mürselât Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemeye tövbe edeceğine, batılı terk edeceğine, din yolunda giderek herkese kendisini sevdireceğine, bol rızka ve rahmete kavuşacağına ve âhirette bütün korkulardan emin olacağına işaret eder.

MÜSLÜMAN OLMAK: Rüyanızda bir hıristiyanın müslüman olduğunu görmeniz; sizin namuslu ve çalışkan bir kimse olduğunuza herkes tarafından teminat verildiğine yorumlanır.

MÜŞTERİ: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dükkândan müşteri olarak alış-veriş yaptığını görmesi; o kimsenin itibarının ve mevkisinin bir kat daha artacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret şeklinde tabir olunur. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında bir şey satın aldığını veya sattığını görmesi; o kimsenin muztar ve muhtaç olacağına delalet eder.

MÜŞTERİ YILDIZI (Jüpiter): Rüyada bu yıldızın görülmesi devlet başkanının yardımcısına veya maliye bakanına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ayla birlikte müşteri yıldızını görmesi; o kimsenin alım-satım yaparak rızkını kazanacağına ve şöhretinin yüceliğine yorumlanır.

MÜTAREKE: Bir kimsenin rüyasında kendi devletinin bir düşman devletle bir mütareke (barış görüşmesi) yaptığını görmesi; o kişinin hayatının sulh ve sükûn içinde geçeceğine, zengin olmasa bile kimseye avuç açmadan geçinebileceğine delalet eder.

MÜTEAHHİT: Rüyanızda bir müteahhitle buluşup konuştuğunuzu veya aranızda bir iş konusunda anlaşma yaptığınızı görmeniz; bu günlerde yapacağınız bütün işlerinizin imkânlarınız içinde olabileceğine ve daha büyük işlerin peşinde koşmanız gerektiğine işaret eder.

MÜTEHASSIS: Rüyanızda herhangi bir branşta ihtisas yaparak mütehassıs (uzman) olduğunuzu görmeniz; yükselmeyi hedeflediğiniz mevki ve mertebelere hayatınızın sonuna doğru nail olacağınıza ve fakat o zamanda da artık paranın ve yaşamın tadını çıkaramaz bir hale gelmiş olacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir posta müvezzi görmesi; o kimsenin hayırlı haberlerle dolu bir mektup alacağına delalet eder.

MÜZDELİFE: Bir kimsenin rüyasında Mekke ile Arafat arasında bulunan Müzdelife'de olduğunu görmesi; o kimsenin kendisini ibâdete vermesinden dolayı insanların övgüsüne mazhar olacağına ve böylece de güzel bir şöhret yapacağına yorumlanır.

MÜZE: Rüyanızda bir müzede bulunduğunuzu ve orada birtakım eski eserleri incelediğinizi görmeniz; sizin tarihe ve tarihi eşyalara karşı sevginizin ve ilginizin çokluğuna işaret eder.

MÜZZEMMİL SURESİ: İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müzzemmil Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin geceleri namaz kılmayı sevdiğine, zikirle meşgul olduğuna, Kur’an'ı çok okuduğuna ve darlığa düşse de sonunda bu sıkıntıdan da kurtulacağına dalaletle tabir olunmaktadır.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı