İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Okulda Hiperaktivite Yönetimi | Hiperaktivite: Özdenetim Noksanlığı


  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
Hale

Hale

    Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

  • Yönetici
  • 49.690 İleti
  • Gender:Female
  • Location:İstanbul
  • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Okulda hiperaktivite yönetimi


Özdenetimi olmayan hareketli çocukların kontrolü sanıldığı kadar zor değildir. Öncelikle çocuğun beyin fonksiyonlarının istenen şekilde olması sağlanmalıdır. Bunu sağlamanın en güzel yolu mesleki eğitimdir. Çocukların psikomotor gelişimlerini sağlayarak, özdenetimlerinin gelişmesini sağlayabiliriz. Okullar aynı zamanda çocukların mesleki eğitime yönlendirildiği kurumlar olmak zorundadır.

Çocukla anlaşma imzalayın

Bir çok araştırma hiperaktivitenin sınıf yönetimine adanmıştır. Dikkat edildiğinde ayrıca davranış ve akademik performanstaki gelişmeler fark edilmiştir. Bu teknikler belirtilen güçlenmeyi, cezalandırma ve mutabakat sağlama konularını içerir. Son olarak da, çocuk ve öğretmen, çocuğun nasıl davranması gerektiği ve dikkatinin arttırılması ile ilgili konularda yazılı bir anlaşma imzalarlar.

Önemli noktalar

Çocuğun ödevlerini yaparken gerektiğinde ara vermesine olanak tanıyın. Bu aralara diğer çocuklardan daha sık ihtiyaç duyacaktır.
Oyun saatlerini azaltma ve teneffüs iptalinden kaçının. Oyun saatleri çocuğun fazla enerjisinden kurtulması için iyi bir fırsattır.
Farklı aktivite düzeyleri gerektiren dersleri gün içine dağıtın. Müzik, beden eğitimi, resim gibi yardımcı dersleri daha çok dikkat gerektiren Türkçe, matematik gibi derslerin arasına koyun.

Video çekimi

Öz telkin. yararlı bir sınıf içi yönetimi olarak kabul edilir.
Özdenetimini sağlamak için çocuğa, davranışlarının ne kadar yararsız ve tedirgin edici olduğunu göstermek için. Video çekimleri ile bilgi vermenin çok yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Sadece 10 dakika!

Bu çocuklarla halka şeklinde çalışma çok zordur. Dürtülerinin ve vücutça hareket etme ihtiyaçlarının çok olmasına dikkatlerini bir noktada toplama güçlüklerine rağmen, onlardan yerlerinde sessizce oturmaları, birkaç konuyu içine alan ve grup liderinin uzaktan izlediği bir grup tartışmasını on dakika izlemeleri istenir.

Sonuç olarak

Çocuğun krizlerine ilgi göstermemek, bunlara ilgisiz davranmak, onu ele alırken sakin olmak
Çocuk olumlu davranışlarda bulunduğunda, ona ilgi göstermek ve onu ödüllendirmek
Çocuğun krizlerinden ürkmemek ve ona aciz görünmemek
Çocuğun üstüne fazla düşmemek
Çocuğu sürekli "yapma" uyarısı ile kısıtlamamak, ancak belli kuralları koymak
Çocukla sabırlı ve kararlı davranmak, iyi bir iletişim kurmanın yollarını aramak
Çocuğun olumsuz davranışlarının altında yatan duyguları keşfetmek
Çocuğun dramatik oyunlarla ve taklit oyunlarıyla rahatlamasını sağlamak
Çocuğu zevk alıyorsa, su. resim ve boyama faaliyetlerine yönlendirmek, bu faaliyetlerle duygularını dışa vurmasını sağlamak. Yaptığı eserleri inceleyerek onu tanımaya çalışmak.
Çocuğu tanıyarak yönlendirmek
Çocuğa başarı alanları bulmak
Çocuğu yönlendirerek enerjisini harcamasına yardım etmek
Teke tek arkadaş ilişkileri geliştirmesine fırsat vermek olarak sıralanabilir


Hiperaktivite; özdenetim noksanlığı


Hiperaktivite, aşırı hareketlilik demektir. Bir çocuk, sadece "hareketli" olduğu için "hiperaktif" damgası yiyor. Oysa "sorun", çocuğun "hareketli" oluşunda değil, "amaçsız", "sorumsuz" ve en önemlisi "özdenetimsiz" hareketinde. Yani hareketliliğe değil, kontrolsuz ve bilinçsiz harekete bakmamız gerek. Burada da "özdenetim" düzeyini değerlendirmek gerek. "Hiperaktif çocuk" yerine "özdenetimsiz çocuk" demeliyiz.

"Özdenetimsizlik" ve bunun sonucu oluşan "kontrolsüz / bilinçsiz hareketler", yaramazlığın da temel dinamiklerini oluşturur. Hiperaktif diye hasta olarak etiketledikleri bir çocuğu, yaramaz bir çocuktan ayırt edemeyiz. Yaramazlık sempatiyle karşılanan bir şey toplumumuzda.

Kör noktalara dikkat!

Çocuğumuzun yaşadığı sorunları aşmasını istiyorsak, önce kendimize bakacağız. Kendimiz değişirsek, çocuğumuz da değişecektir. Bunu yapabilmek için her zaman uzman yardımı/müdahalesi de gerekmez. Her ebeveyn çocuğunu ve kendini bazen uzmandan bile daha iyi tanıyabilir. Ama dikkat etmeliyiz, kendi çocuğumuza karşı "körleştiğimiz" noktalar da olabilir.

Özdenetimini kazandırmalı

Bu değişime niyetlenen ebeveynler, bazı temel unsurlara odaklanarak yol alabilirler. Olgunlaşma talepleri başta geliyor. Çocuğun yapabileceği her şeyin "kararlı" bir şekilde talep edilmesi gerekiyor. Ardından çocuğun gelişimini, başarılarını ve hatalarını izlemek ve çocuğu başarıları için gecikmeden desteklemek, hataları için de bilgilendirmek çok önemli. İletişim, her şeyden çok daha önemli. İletişim konusunda en büyük ebeveyn zaafları, hem yeteri kadar zaman ayırmamaları, hem de çocuğu tam olarak dinlememeleri. Dinler gibi görünüp de dinlememek, hiç dinlememekten daha kötüdür.

Tutumlara dikkat!

Çocuğuna ilgi gösteren iki ebeveyni ele alalım. Bir anne, çocuğu öncelikle kendisi ihtiyaç duyduğunda seviyor, okşuyordur, ama diğer anne, çocuğun ihtiyaçlarını "hissederek" bu ilişkiyi kuruyordur. Bir çocuğun kendine güvenen, bağımsız bir kişilik geliştirmesini sağlayan, öteki çocuğun ise güvensiz, bağımlı, hırçın bir çocuk olmasına sebep olan işte bu tarz tutumlardır...

Dengeli bir eğitim şart

Ebeveyn birçok şeyi çocuk yerine yaparsa, çocuk bağımlı birisi olmaya aday olur. Becerileri gelişmez.
Başıboş bırakılırsa, bu sefer de, neyi ne zaman nasıl yapması gerektiğine dair hiçbir bilgi verilmediği için, serseri mayın gibi oradan oraya savrulur.
Baskıcı bir tavırla büyütülürse, o zaman da, yanında birileri olduğunda bazı şeyleri yapar belki, ama tek başına iradesini harekete geçiremez.
Aynı zamanda huzursuzluk belirtileri de gösterir.

Bunaltıcı ilgiye son!

Ebeveynin sevecenliği de ayrıca büyük önem taşıyor. Sevgi eksikliği ya da fazlalığı değil konu. Çoğu ebeveyn şöyle diyor: Çok sevdik galiba çocuğumuzu, ondan böyle oldu. Bunun adı aşırı sevgi değil; "bunaltıcı ilgi"dir aslında. Çocuğun her adımını kontrol eden bir ilgi. Bu çok tehlikeli. Çocuk "bağımsız bir kişilik" gelişimine fırsat bulamıyor. HADE tanısı konmuş çocukların hemen hepsinin "özgüven" problemi vardır, kendi başlarına bir şey gerçekleştirme becerileri yoktur. Bu becerileri yoktur, çünkü buna fırsat bulamamışlardır.

Eğitim şart!!!

HADE teşhisi konan çocuklara yakından baktığımızda, bu çocukların çoğunun erkek çocuklar olduğunu görüyoruz (kız erkek oranı 1'e 10 civarında). Ebeveynlerin erkek çocuk tercihi Amerika'da bile %80 dolaylarında. Erkek çocuk tercih eden ebeveyn, erkek çocuğuna çok da farklı davranıyor. Genellikle şımartıyor. İsteklerini sürekli karşılıyor. Çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacını değil, oyuncak ihtiyacını -bu oyuncaklar nedense çoğunlukla silah oluyor-, fazla fazla karşılıyor. Hem şımartıyor hem ihmal ediyor, hem de daha sonra erkek çocuktan çok şey bekliyor. Ama çocuğun "duygusal zekasında" ciddi boşluklar oluştuğu için, çocuk bu beklentileri karşılayamıyor. Okula başladığında da sorunlar iyice su yüzüne çıkıyor. Aslında sorun 2-3 yaşından itibaren işaretlerini verir. Ama aile üzerinde durmaz. Bu öncelikle bir aile sorunudur ve çözümün de önce orada bulunması gerekir. Eğer öğretmen destek olursa, çok daha kısa sürede sonuç alınır. Ama ailenin desteği olmadan sadece iyi öğretmenle sonuç alamazsınız.

Talepkar olmalıyız

Çözüm için ebeveyn-çocuk ilişkisinde "hatalara" odaklanılması gerekir.
Nedir bu hatalar:
Ebeveynin çocuğun olgunlaşmasını talep etmemesi en büyük hataların başında yer alır. Çocuğun yapabilecek durumda olduğu her şeyi ondan talep ediyor olmalıyız ebeveyn olarak. Sorumluluk bilinci, olgunlaşmanın en önemli sonucudur.
Eğer biz ebeveynler, çocuğumuzun yerine yaparsak birçok şeyi, veya tamamen başıboş bırakırsak, ya da baskıcı bir tavırla bunları yapmasını ondan istersek, çocuk olgunlaşamaz, sorumluluklarını öğrenemez, "özdenetim" geliştiremez.

Ailedeki huzursuzluk etkiler

Özdenetimsizlik, kontrolsüz ve bilinçsiz hareketler, ve yaramazlığın yanı sıra, çocuğun içinde bulunduğu ortamın (aile ortamının) aşırı gergin olmasına bağlı olarak "huzursuzluk" ve bunun eşliğinde oluşan "kontrolsüz hareketlilik" de ayrıca gözden kaçırılmaması gereken bir unsurdur. Parçalanmış aileler, günümüzde istisna olmaktan çıkmış durumda. Evliliklerin çoğunda ise eşler arasında çatışmalar eksik olmuyor. Eşlerin her ikisinin çoğu zaman yorucu işlerde çalıştığını da göz önünde bulundurduğumuzda, çocukların "huzursuzluk" yaşamamaları sürpriz olacaktır. HADE (Hiper Aktivite ve Dikkat Eksikliği) etiketini yemeyen çocukların çoğunda da bu tür huzursuzluk işaretlerini görmek mümkün zaten. HADE etiketi yapıştırılan çocuklar, göze batan düzeyde huzursuzluk yaşayan çocuklardır diyebiliriz.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı